Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi

Tabelu Sredstava plaćanja ažurirate pozivanjem modula Maloprodaja --> Registri --> Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi. Odabirom ove izborne linije program otvara tabelu sredstava plaćanja.

Tabela se sastoji iz dva nivoa tj. dvije kartice. Na prvoj kartici Sredstva plaćanja nalaze se sredstva plaćanja sa svojim oznakama (Č (Čekovi banaka), G (Gotovina), I (Interna kartica), K (Kreditna kartica), T (Transakcijski račun)) koje imaju direktnu primjenu kada na kartici Vrste sredstva definirate konkretno sredstvo plaćanja na maloprodajnoj kasi.

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. U ovisnosti od toga koja je kartica odabrana, tipke za ažuriranje ažuriraju istu. Naime, kada je aktivna kartica Sredstvo plaćanja tipke za Unos, Izmjenu i Brisanje nisu aktivne.

Unos je moguć samo ako je aktivna kartica Vrsta sredstva. Pritiskom na tipku Unos program će prvo otvoriti tabelu Sredstvo plaćanja i iz nje morate odabrati ono sredstvo plaćanja kojem vrsta sredstava koju želite ažurirati pripada (Č,G,I,K ili T). Kada ste odabrali sredstvo plaćanja otvara se forma vrste plaćanja koju je potrebno popuniti. Sastoji se od sljedećih polja:

Šifra: U ovo polje upisujete šifru vrsta sredstava. U prvo polje je već upisana šifra odabranog sredstva, a u drugo polje upisujete šifru vrste. Šifra ima tri znaka i oni mogu biti brojčani, slovni ili kombinacija brojeva i slova. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu Sredstvo plaćanja iz koje možete odabrati novo, ako ste prilikom izbora prethodnog pogriješili.

Naziv: U ovo polje upisujete naziv vrste sredstva.

Minimum: U ovo polje upisujete minimalni iznos koji možete platiti tom vrstom sredstva (nije obavezno).

Maksimum: U ovo polje upisujete maksimalni iznos koji možete platiti tom vrstom sredstva (nije obavezan).

% popusta: U ovo polje upisujete popust koji dajete za plaćanje ovom vrstom sredstva.

Komitent: U ovo polje upisujete šifru komitenta za kojeg je sredstvo plaćanja vezano.

Konto: U ovo polje upisujete konto na koje će se sredstvo plaćanja knjižiti u financijskom knjigovodstvu.

Dospijeće kartičara: Broj dana u kojem kartičari doznačuju sredstva

Postotak provizije: Postotak provizije kartičara

Faktor programa vjernosti:

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK podaci uneseni u formu se prihvaćaju i prepisuju u tabelu Vrsta sredstava.

U gornjem desnom kutu tabele sredstava plaćanja nalazi se tipka Hijerarhijski prikaz. Aktiviranjem ove tipke možete za odabrano sredstvo plaćanja vidjeti vrste sredstava. Npr. uključite Hijerarhijski prikaz, pozicionirati na sredstvo plaćanja Kreditne kartice (K) te aktivirate karticu Vrste sredstava. Na toj kartici pojavit će se sve kartice koje ste definirali.

S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza u ovisnosti o odabranoj kartici. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.