logo 4th Dimension d.o.o.

Kompatibilnost s bankama...

4D Wand, tj njegov modul Plaće, osigurava export podataka za slijedeće banke:

 • Zagrebačka banka
 • Slavonska banka
 • Podravska banka
 • Reiffeisenbank
 • Erste and Steiemarkische Bank
 • Hypo Alpe.Adria-Bank
 • Međimurska banka
 • Privredna banka
 • Karlovačka banka
 • OTP banka
 • Splitska banka
 • Hrvatska poštanska banka (HPB)
 • Sberbank (ex Volksbank)
 • Jadranska banka

Ujedno je osiguran export PK kartica kao i export za JOPPD obrazac...

4D INFO

FAQ - Često postavljana pitanja i odgovori

U modulu Upute 4D Wanda nudimo odgovore na neka učestala pitanja koja se mogu pojaviti prilikom rada u programu.

OPŠIRNIJE


4D Wand

Poslovno informacijski sustav namjenjen malim i srednje velikim tvrtkama. Pogledajte zašto ga koristi više od 1.300 zadovoljnih klijenata...

OPŠIRNIJE


4D IMC - Internet Mobile Connector (WEB SHOP, NARUDŽBE, INVENTURE, MANAGER, POS...)

Modul sadrži Internet web shop, automatsko i jednostavno naručivanje, do krajnosti pojednostavljen unos stavki u inventuru, osigurana dostupnost bitnih i važnih informacija managerima, unaprijeđen proces prodaje putem POS-a...

OPŠIRNIJE


Skeniranje i upravljanje dokumentima

Korisnicima 4D Wanda poklonili smo Uredsko poslovanje, poklonili smo 4D Wand poslovne dnevnike, a sada poklanjamo skeniranje i upravljanje dokumentima, i to neposredno iz 4D Wanda. Dovoljno je imati scaner i MS Office 2003 kako bi ste izbjegli kupovinu specijaliziranih...

OPŠIRNIJE


Kompatibilnost s bankama...

4D Wand Plaće mogu pripremiti datoteke za 14 vodećih banaka u Hrvatskoj, PK kartice kao i export za JOPPD Obrazac...

OPŠIRNIJE


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600