logo 4th Dimension d.o.o.

4D POS

Zašto 4D POS?

Wand je moderan, integrirani informacijski sustav za mala i srednja poduzeća koji koristi ugodno grafičko sučelje bilo koje inačice Windows-a, a brzinu i sigurnost u radu osigurana mu je zahvaljujući 32-bitnoj arhitekturi programa. Sam sustav 4D WAND je izgrađen modularno. Svaki od modula može se koristiti integralno ili pojedinačno a 4D POS blagajna (ili PC kasa, POS kasa, program za kase...) je jedan od tih modula. Njena uporaba moguća je u direktnoj veza POS blagajne i modula za maloprodaju (online), kao i samostalno (off-line), dakle, bez direktne veze s centralom. Preduvjet za korištenje 4D POS blagajne je posjedovanje licence modula Maloprodaja koji je praktično kompletan maloprodajni program.

4D POS blagajna osigurava brz, jednostavan i siguran način izdavanja računa i praćenja prodaje (roba i/ili usluga) na prodajnim mjestima, uključujući poštivanje svih zakonskih odrednica fiskalizacije, s mogućnošću kombiniranja sredstava plaćanja, prodaje na rate, izdavanja R1 računa, povrata PDV-a za izvezenu robu, korištenje loyality programa...itd. U svakom trenutku se zna stanje blagajne, kao i realizacija po djelatnicima. 

Što mogu korisnici 4D POS blagajne:

 • kod prodaje pretraživati bazu roba po nazivu, drugom nazivu, trećem nazivu, kataloškom broju, bar kodu;
 • izdati fiskalizirani račun (ili R1 račun) sa svim podacima tvrtke i prodajnog mjesta, te sa svim Zakonom propisanim elementima;
 • račun mogu naplatiti bilo kojim sredstvom plaćanja kao i kombinacijom sredstava plaćanja, te obračunati rate naplete ako se radi o takvoj prodaji;
 • isti mogu ispisati na malom ili velikom printeru što ovisi o inicijalnom setiranju;
 • naknadno ispisati svaki račun;
 • prije obrade (zaključivanja) računa mogu promijeniti  količinu, cijenu, popust,... svake stavke; 
 • stornirati izdani račun ako je u tekućem dnevnom prometu;
 • vratiti prodanu robu;
 • kreirati povrat PDV-a za izvezenu robu;
 • upisati i pratiti serijske brojeve kako bi korisnik bio siguran da je vraćena roba uistinu njegova;
 • prodati proizvod za koji će naknadno nastati radni nalog kako bi se mogle pratiti zalihe i vrijednosti komponenti od kojih je proizvod sastavljen;
 • ispisati preko 20 rekapitulacija dnevnih prometa (za dan, period..., po robi/uslugama, sredstvima plaćanja, po radnicima, ...itd);
 • ispisati kalkulaciju apoena koja olakšava praćenje pologa;
 • definirati poruke koje se ispisuju na dodatnom display-u za kupca;
 • definirati registar korisnika s preko 30 prava pristupa, te time odrediti tko što može i smije raditi u 4D POS blagajni, čime su ostvareni preduvjeti za diferencijaciju osoblja u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Što ne mogu korisnici 4D POS blagajne:

 • brisati račun(e)
 • dodavati nove artikle ili usluge
 • zaduživati novu robu na skladište

 

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600