logo 4th Dimension d.o.o.

Servis strojeva, opreme i vozila


Servis

Modul Servis poslovno informacijskog sustava 4D Wand, prati transakcije i problematiku popravka robe i uređaja, kao i povrata i kontrole neispravne robe. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa. Modul je potpuno integriran s robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje. Praktično radi sve što i bilo koji specijalizirani program za servis (servisiranje)

Za objekte servisa (uređaji koji se prate po serijskom broju) automatski se kreira dnevnik istih, te je time moguće pratiti povijest popravaka, utrošenog materijala i usluga kroz godine.

U modulu Servis nalaze se sljedeći dokumenti:

 • Skladišne primke
 • Otpremnice
 • Izlazni računi
 • Izdatnice
 • Razduženje skladišta
 • Reversi
 • Povrat reversa
 • Prijenosnice
 • Planiranje zaliha
 • Primke tuđe neispravne robe
 • Izlazni revers tuđe neispravne robe za popravak
 • Povrat reversa tuđe neispravne robe za popravak
 • Razduženje skladišta tuđe neispravne robe
 • Povrat neispravne robe
 • Projekti/Poslovi

Radni nalozi koji se mogu otvoriti su:

 • Servisni radni nalozi
 • Radni nalozi sastavnica
 • Kontrolni radni nalozi

Servisni radni nalog uključuje:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Objekt naloga
 • Vrstu objekta
 • Kupca
 • Rabat
 • Datum poziva i datum izvršenja
 • Podatke o obračunu poreza nad dokumentom (za fakturiranje)
 • Djelatnika koji je odgovoran za radni nalog
 • Tip: Jamstvo, ugradnja, popravak, intervencija, edukacija, preventiva, održavanje, reklamacija, sklapanje, ostalo
 • Opis uzroka
 • Opis zahvata
 • Napomene za radni nalog

Na svaki radni nalog se mogu vezati stavke materijala i usluge. Nalozi se mogu direktno fakturirati.

Kontrolni radni nalog uključuje:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Skladište na kojem se nalazi roba koja se kontrolira

Za svaku stavku koja se kontrolira se može definirati:

 • Količina
 • Serijski brojevi robe koja se kontrolira
 • Rezultat kontrole
 • Status: Nije testirano, testirano-ispravno, testirano-neispravno
 • Odredišno skladište za artikl
 • Djelatnik koji je kontrolu izvršio

Vozila

Modul sustava 4D Wand Vozila, obuhvaća evidencije i transakcije iz problematike prodaje i popravka vozila. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa i prodaje vozila. Servis vozila, kao program za praćenje servisa vozila, program za vođenje vozila, ili program za vođenje automobila, je potpuno integriran s robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

Za vozila automatski se kreira dnevnik istih, te je time moguće pratiti povjest popravaka, utrošenog materijala i usluga kroz godine.

Evidencija vozila uključuje sljedeće parametre:

 • Marka vozila
 • Tip vozila
 • Kupac
 • Proizvođač
 • Vlasnik
 • Dealer
 • Broj šasije
 • Boja
 • Broj motora
 • Obujam motora
 • Snaga motora
 • Težina vozila
 • Broj sjedala
 • Godina proizvodnje
 • Datum registracije
 • Broj registarske oznake
 • Podaci potrebni za obračun posebnog poreza na motorna vozila
 • Iznos trošarine
 • Postotak porezne olakšice
 • Datum i dokument narudžbe
 • Potvrdu narudžbe
 • Datum i dokument ulaska na carinu
 • Datum i dokument carinjenja
 • Ulazni račun
 • Datum i dokument isporuke
 • Datum najavljenog kontakta
 • Tekstualnu napomenu za vozilo
 • Fotografiju (konkretnog vozila ili tipa vozila)

Tipovi vozila se definiraju kao i svaki ostali artikl u aplikaciji. Konkretne instance tipova se definiraju prema potrebi. Vozila se mogu unositi na bilo koji tip dokumenta u aplikaciji: Primke, Pretponude, Ponude, Otpremnice, Izlazni računi,…

Radni nalozi nad vozilima uključuju:

 • Broj naloga
 • Datum naloga
 • Vozilo nad kojim se vrši radni nalog
 • Tip naloga (Redovni servis, Priprema vozila, Popravak vozila,…)
 • Simptom kvara (registar)
 • Opis simptoma kvara
 • Razlog kvara (registar)
 • Opis razloga kvara
 • Djelatnika odgovornog za vozilo
 • Datum i vrijeme predviđenog završetka rada
 • Stanje kilometar sata
 • Podatke o obračunu poreza nad dokumentom (za fakturiranje)
 • Tekstualni opis radova
 • Opis zatečenih oštećenja
 • Opis neodobrenih radova
 • Opis izvršitelja radnog naloga

Na svaki radni nalog se mogu vezati stavke materijala i usluge. Za svaku stavku usluge je moguće upisati stavke realizacije usluge: lista djelatnika i vremena rada. Nalozi se mogu direktno fakturirati.

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600