logo 4th Dimension d.o.o.

Autorski honorari


Modul Autorski honorari je samostalno programsko rješenje, koje mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekt se postiže korištenjem modula Autorskih honorara  i Financijskog knjigovodstva, jer se obračuni automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja.

Modul Autorski honorari omogućuje:

  • obračun naknada članovima skupština i odbora,
  • obračun ugovora o djelu,
  • obračun autorskih honorara,
  • obračun autorskih honorara umjetnika,
  • obračun doprinosa osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
  • obračun za izaslane radnike,
  • obračun stipendija
  • ...itd.

U modulu je omogućeno kreiranje i ispis JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz samog obračuna, kao i eksport JOPPD obrasca u ePoreznu. Podržano je kreiranje i ispis virmana, kreiranje datoteke zbirnog naloga za banku na temelju usnimljenih virmana, eksport univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja za banku i za pojedine poslovne banke (Zagrebačka banka, Raiffeisen banka, Podravska banka,..)
 

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600