logo 4th Dimension d.o.o.

Putni nalozi i loko vožnja


Putni nalozi (i loko vožnja) su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi i loko vožnja.Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje s modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom. Kao i kod ostalih moduli moguće je i njegovo samostalno funkcioniranje, dakle, neovisno o drugim instaliranim modulima 4D Wanda. 

Registri, izbornici, dokumenti i ispisi koje je moguće pronaći u Putnim nalozima su:

 • vrste prijevoza 
 • svrhe putovanja 
 • vrste troška
 • cijene benzina
 • dnevnice
 • udaljenosti (relacije)
 • valute, tečajna lista
 • napomene za dokumente
 • gradovi, oblast, države
 • mjesta troška
 • predujmovi, obrada predujmova
 • automatsko knjiženje predujmova u blagajnu
 • kopiranje putnog naloga
 • automatski upis relacija obračun putnog naloga
 • automatsko knjiženje putnog naloga
 • blagajnički dnevnici
 • ispis putnog naloga; ispis obračuna putnog naloga; ispis liste putnih naloga po broju, periodu i djelatniku.

Dio modula Putni nalozi kojim se evidentira i obrađuje, npr. uporaba privatnog osobnog automobila u službene svrhe, zove se Loko vožnja. 

U loko vožnji nailazimo na:

 • obračun loko vožnje
 • kopiranje obračuna loko vožnje
 • stavke obračuna loko vožnje
 • automatsko knjiženje obračuna loko vožnje
 • ispis obračuna loko vožnje
 • ispis temeljnice u koju je knjižen obračun loko vožnje
 • ispis liste obračuna loko vožnje po broju, periodu i djelatnicima…
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600