logo 4th Dimension d.o.o.

Plaće


Modul Plaće je samostalno programsko rješenje, kojega mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. U stvari radi se o software-u (programu) za obračun plaća. Puni efekt se postiže korištenjem plaća i financijskog knjigovodstva, jer se iste automatski prenose u dnevnike financijskog knjiženja. Osnovne karakteristike ovog modula su:

 • mogućnost unosa neograničenog broja djelatnika,
 • mogućnost definiranja neograničenog broja vrsta primanja i odbitaka,
 • slobodno kreiranje formula za obračun,
 • praćenje obračuna po mjestima troška s mogućnošću ispisa kumulativnog obrasca za jedan mjesec bez obzira na mjesto troška,
 • mogućnost automatskog pridruživanja ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike,
 • mogućnosti kreiranja obračuna iz bruto iznosa i iz neto iznosa plaće,
 • mogućnost kreiranja obračuna korištenjem formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada, raznih koeficijenata,
 • mogućnost obračuna kredita,
 • automatsko kreiranje JOPPD obrasca u Excelu na temelju podataka iz obračuna plaće, 
 • mogućnost eksporta JOPPD obrasca u ePoreznu,
 • isplate se mogu pratiti preko banaka (specifikacija plaća po bankama),
 • mogućnost kreiranja virmana,
 • mogućnost kreiranja i slanja datoteke zbirnog naloga za banku iz prethodno kreiranih virmana,
 • mogućnost eksporta univerzalne specifikacije za isplatu osobnih primanja,
 • mogućnost kreiranja i slanja SEPA datoteka za isplatu plaća prema poslovnim bankama,
 • mogućnost automatskog kreiranja Potvrde o plaći (Obrazac R-1),
 • mogućnost automatskog kreiranja Obrasca RAD-1G,           ,
 • mogućnost ispisa i eksporta IP obrasca,
 • ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalaže,
 • mogućnost automatskog knjiženja plaće u Financijsko knjigovodstvo 4D Wand-a...

Obračun Plaća iz informacijskog sustava 4D Wand je vrlo jednostavan. Prije kreiranja prvog obračuna potrebno je definirati i popuniti sve registre:

 • Matične podatke: definirati djelatnike, vrste rada, stručne, školske i potrebne spreme, poslovne banke, kreditore, ...
 • Vrste plaćanja: zarade, naknade, obustave, formule za obračun
 • Definirati osnovne postavke u parametrima modula Plaća

Kada je prva plaća kreirana, svaka sljedeća, ako nema izmjena, može se kopirati, te se obračun može napraviti za par minuta.

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600