logo 4th Dimension d.o.o.

4D Backup


4D Backup je aplikacija koja može raditi samostalno bez drugih modula 4D Wand-a. 
4D Backup omogućava:

  • jednostavnost povratka podataka u slučaju havarije,
  • snimanje na više lokacija (preporučujemo da jedna lokacija uvijek bude fizički izmještena npr. USB stick ili disk koji netko nosi sa sobom van radnog prostora),
  • snimanje i drugih podataka a ne samo podataka iz 4D Wand-a,
  • precizno definiranje što se snima, od pojedinačnih datoteka, direktorija, do cijelih diskova,
  • snimanje generacijskog backupa podataka do maksimalnih 99 generacija,
  • automatsko upozorenje da nisu napravljene rezervne kopije,
  • mogućnost automatizacije...

Spremanje sigurnosnih kopija je obaveza korisnika 4D Wand-a. Hoće li za to koristiti naše rješenje ili neko svoje nije bitno. Bitno je da u slučaju havarije postoji rezervna kopija podataka. Vrijednost rezervnih podataka na žalost spozna se tek po njihovu gubitku. Pretpostavka za ispravan backup podataka je da su u trenutku kreiranja rezervnih kopija svi korisnici 4D Wand-a van aplikacije.

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600