logo 4th Dimension d.o.o.

Blagajna


Modul Blagajna je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekt se postiže korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se ista automatski prenosi u dnevnike financijskog knjiženja.

Blagajničke dnevnike možete voditi ne samo u eurima, nego u bili kojoj stranoj valuti. Znači možete imati otvoreno onoliko blagajničkih dnevnika koliko valuta vodite.

U dnevnike financijskog knjiženja blagajne se prenose odvojeno. One koje su vezane za određenu valutu prenose se i u valuti i u eurima i to po srednjem tečaju za valutu, ako drugačije nije odabrano (po kupovnom, po prodajnom).

Blagajničke dnevnike otvarate po potrebi, a za iste se vežu temeljnice koje mogu biti uplatne ili isplatne, a iste na sebi nose pripadajuće račune.

Iz modula Blagajna mogu se dobiti sljedeći ispisi:

  • Dnevnik blagajne
  • Uplatne ili isplatne temeljnice
  • Lista temeljnica
  • Rekapitulacija temeljnica po tipu
  • Rekapitulacija računa po tipu

 

© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600