logo 4th Dimension d.o.o.

Program za veleprodaju i maloprodaju (robno-materijalno knjigovodstvo)


Modul programa 4D Wand - Robno materijalno knjigovodstvo - Veleprodaja ili Maloprodaja obuhvaća sve transakcije robom i uslugama za sve vrste malih i srednjih poduzeća. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, program je prilagodljiv različitim pristupima poduzeća pri radu u veleprodaji i maloprodaji. Moduli su u potpunosti integriran s 4D Wand Financijskim knjigovodstvom. Pri analizi i kreiranju svih procedura rukovodili smo se idejom da sve što korisnik radi mora biti jednostavno i u što manjem broju koraka. 

Moduli robno materijalnog knjigovodstva Veleprodaja i Maloprodaja su najsveobuhvatniji, najkompletniji i najveći moduli programa 4D Wand. Ako ste tvrtka koja svoje poslovanje temelji na veleprodaji ili maloprodaji, a financije prepuštate stručnjacima (knjigovodstvenom servisu) jedan ili oba modula (ovisno o organizaciji poslovanja) je sve što vam treba za poslovanje. Dakle, uz korištenje modula Veleprodaja (ili Maloprodaja) i modula Adresar pokriti ćete kompletno svoje poslovanje. Posebnosti kao što su program za proizvodnju, praćenje komisije, reversa, ili program za Intrastat i sl. nalaze se u sklopu spomenutih modula.

*** u daljnjem tekstu spominjat ćemo samo program Veleprodaja, a sve navedeno vrijedi i za program Maloprodaja. Na kraju ćemo dodati funkcionalnosti Maloprodaje. Podsjećamo da je razlika između veleprodaje i maloprodaje u različitim matematikama i obračunima poreza, tj. PDV-a.

Modul Veleprodaja možemo sagledati kroz 4 osnovne funkcionalnosti:

 1. komercijalna funkcionalnost
 2. robno materijalna/skladišna funkcionalnost
 3. financijska funkcionalnost
 4. izvještajna funkcionalnost

Komercijalna funkcionalnost nudi praktično sve što je potrebno za uspješnu komercijalnu djelatnost

 • pretponude, ponude,
 • narudžbe od kupaca, narudžbe dobavljačima, potvrde narudžbi, praćenje back order-a kupaca i dobavljača, praćenje sukcesivnih isporuka...
 • rabatna politika
 • planiranje zaliha, cjenici prema kupcima, cjenici dobavljača,
 • održavanja, pretplate...
 • izvještavanje o realizaciji trgovačkih predstavnika po (ne)naplaćenoj realizaciji... praktično sve ono što radi specijalizirani program za komercijalu

Robno materijalna (skladišna) funkcionalnost nudi apsolutno sve za točno, lako i uspješno manipuliranje robama kao i uslugama, jednostvnije rečeno to je program za vođenje stanja robe, program za uvoz i izvoz robe i usluga...itd

 • primke (tuzemne i uvozne), pripreme primki, interne primke, povrat dobavljaču
 • otpremnice, prijenosnice, interne izdatnice, povrat od kupca, nalog za slaganje
 • zaduženje skladišta, razduženje skladišta, zapisnik o kalu
 • primke tuđe robe na komisiju, zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti
 • izdavanje na komisiju, zapisnik o promjeni podkomisijske vrijednosti
 • robne kartice
 • izdavanje na revers, povrati reversa, ulazni reversi ... zajedničkog nazivnika -  program za reverse
 • početno stanje skladišta, program za inventuru (inventura, inventura robe primljene na komisiju, inventura robe izdane na komisiju)
 • proizvodnja (radni nalozi sastavnica, primke gotovih proizvoda iz proizvodnje, razduženje materijala za radne naloge proizvodnje...)

Financijska funkcionalnost nudi mogućnost kreiranja brojnih financijskih dokumenta koji su neophodni za zakonito poslovanje, a koja se u konačnici prosljeđuju u knjigovodstveni servis ili modul Financijsko knjigovodstvo (ako imate vlastito knjigovodstvo). Također, može se izvršiti obračun PDV-a.

 • knjiga IRA za dobra i usluge, knjiga IRA za primljene predujmove, knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos)
 • slanje e-Računa (elektronski računi koji poštuju Zakon RH o razmjeni elektronskih dokumenata u potpunosti)
 • knjiga URA za robu i usluge, knjiga URA za izdane predujmove, knjiga URA za dobra iz uvoza
 • nadzorne knjige (o uvoz i o izvozu), nadzorne knjige o priljevu (i odljevu) deviza, INTRASTAT
 • obračun PDV-a, PDV-K, export za ePoreznu, rekapitulacije poreznih knjiga, porezne knjige PDV-MU, porezne knjige PDV-MI praktično sve što radi neki specijalizirani program za obračun PDV-a
 • priručno praćenje plaćenih, neplaćenih ili djelomično plaćenih računa, kreiranje virmana
 • fiskalizacija

Izvještajna funkcionalnost nudi mogućnost prilagodbe dokumenata u skladu sa zahtjevima korisnika, te time osigurava mogućnost posebnog i neunificiranog vizualnog identiteta svake tvrtke.

 • dokumenti - poslušat ćemo vaše želje i u skladu s njima prilagoditi izgled računa, izgled otpremnice, ponude ili bilo kojeg drugog dokumenta koji ćete ispisati iz 4D Wand-a. Tako kreirane dokumente možete ispisati na papir ili prethodno otisnut memorandum. Iste možete direktno iz 4D Wand-a poslati e-mailom ili fax-om. S obzirom na to da se svi izvještaji ispisuju u MS Wordu mogućnosti prilagodbe su skoro neograničene.
 • korisnici 4D Wanda ne trebaju posebna rješenja ili poseban printer za ispis deklaracija, naljepnica s cijenama, jamstvenih listova ... i sl. Naljepnice (labele) korisnici sami definiraju i prilagođavaju svojim potrebama, te ispisuju u odabranoj količini (npr. sa same primke poziva se ispis deklaracija s količinom koja je na primci).
 • robno izvještavanje nudi nekoliko stotina izvještaja ovisno o odabranim uvjetima, sortiranjima ili željenim periodima. Robni izvještaji nude pregršt informacija o robi pa ćemo nabrojiti samo dio izvještaja koje je moguće pozvati: cjenik, lager lista, stanje skladišta, kretanje nabavne vrijednosti zaliha, pokazatelj aktivnosti robe na skladištu, frekvencija ulaza i izlaza artikala u datumskom rasponu, promet po skladištu, struktura prometa artikala, nabava, prodaja...
 • financijsko izvještavanje nudi na desetke izvještaja vezanih za financijske dokumente. Nabrajamo nekoliko: trgovačka knjiga na veliko, knjiga usluga, rekapitulacija  knjiga ulaznih računa, rekapitulacija knjiga izlaznih računa, pregled poreza po knjizi IRA, pregled ostvarene marže izlaznih računa...
 • statistike su pravi raj za one koji žele brojke kako bi iz njih izvlačili korisne informacije. Uzevši u obzir da svaki ispisani izvještaj može na jednostavan način završiti u  Excelu mogućnosti su se proširile do neslućenih razmjera. Slijedi samo dio statistika koje nudi 4D Wand: prodaja robe po kupcima, nabava robe po dobavljačima, ponuda robe po kupcima, analiza prodaje robe - robni dokumenti, analiza prodaje robe po robnim grupama (klasifikaciji), analiza nabave robe, analiza ponude robe, analiza prodaje usluga, statistika kretanja zaliha po artiklima, poslovanje po danima za mjesec...

Registri
Sve navedene funkcionalnosti ne bi mogle postojati bez registara. Navodimo neke s nekim od bitnih podataka ...

 • artikli - naziv, drugi naziv, treći naziv, kataloški broj, dimenzija, zapremina, skladišno mjesto, bar code, zemlja porijekla, proizvođač, konto...
 • usluge -  naziv, kataloški broj, opis usluge, jedinica mjere, druga jedinica mjere, proizvođač, cijena, konto ...
 • sastavnice - proizvod sa svim elementima kao i artikal, komponente (i/ili usluge) i normativ od čega je sastavljen
 • vozila -  sa svim elementima i posebnostima vozila: marka, tip vozila, boja, broj šasije, god. proizvodnje...
 • objekti -  sa svim specifičnim elementima: tip objekta, serijski broj, kupac, lokacija, proizvođač, jamstvo, datum instalacije, period posjeta dana...
 • klasifikacija artikala - grupe. podgrupe - mogu ići do 5 nivoa klasifikacije
 • jedinice mjere - kom, kg, t, m2, m3, kpl... moguć unos i slobodno definiranje
 • tarifne grupe - sve zakonski ispravne stope PDV-a kao i one koje više ne vrijede a mogu se koristiti
 • carinske tarife - slobodan unos
 • povratna naknada za ambalažu - povratna naknada, poticajna naknada, naknada za zbrinjavanje...
 • odgode plaćanja -  slobodan unos povećanja cijene ili odobravanja rabata
 • načini otpreme - slobodan unos
 • trgovački predstavnici - slobodan unos
 • komitenti -  sa svim relevantnim podacima: naziv, adresa, telefon, web, e-mail, trgovački predstavnik, rabat, način i rok plaćanja, tip UFa, tip IFA, konto, dimenzije. žiro računi, napomene
 • rabatna politika - po artiklu, po grupi (klasifikaciji), po partneru, akcije, fiksne cijene, postotak rabata, vremensko ograničenje, automatsko punjenje iz cjenika...
 • tečajna lista - kupovni, srednji, prodajni i radni tečaj
 • mjesto troška - slobodan unos
 • cassa sconto - slobodan unos grupa i uvjeta cassa sconta

Matični podaci su bitan i neizostavan element za uspješnu organizaciju poslovanja

 • tvrtka - svi relevantni podaci: naziv, adresa, porezni broj,  porezna uprava, domaći i devizni bankovni račun, referentna valuta, logo, podaci za izvještaje, fiskalizacija (certifikat, šifra)...
 • grupe poslovnih prostora - slobodan unos, prvenstveno se koristi odrednica prema gradovima gdje se nalaze poslovni prostori ili prema poslovanju (maloprodaja, veleprodaja)...
 • poslovni prostori - svi zakonski elementi koji definiraju poslovni prostor, prijava poreznoj upravi, prijava promjene poreznoj upravi, prijava zatvaranja poslovnog prostora...
 • skladišta - neograničen broj unosa, tipovi skladišta (nabavno, maloprodajno, veleprodajno, carinsko), raspon brojeva za dokumente, konto skladišta, lokacija skladišta, valuta ...

Modul Maloprodaja

Sve navedeno za Veleprodaju vrijedi i za modul Maloprodaja. No, zbog svoje specifičnosti Maloprodaja ima nekoliko dodatnih elemenata. Tu je prvenstveno veza s POS blagajnom jer ista ne može raditi bez modula Maloprodaja. Naime, primke i robne kartice kao i svi relevantni dokumenti nalaze se u samom 4D Wand-u. Na osnovu tih dokumenata šalje se informacija o stanju skladišta POS blagajni. Sama  POS blagajna generira dnevni promet koji se u kumulativu, zajedno sa pripadajućim sredstvima plaćanja, importira u 4D Wand tj, u modul Maloprodaja.

 • dnevni promet POS blagajne - importira se pojedinačno ili skupno za sva prodajna mjesta. Zajedo s njim putuju i R1 računi izdani na POS blagajnama
 • specifikacija sredstava plaćanja - dokument koji dolazi s dnevnim prometom i pomoću kojeg se prati koliko je naplaćeno gotovinom, karticama, čekovima s mogućnošću naknadne razrade sredstava, praćenja dospijeća po periodu isl...
 • nivelacije (promejene cijena) - kreiraju se unaprijed (prodajne akcije i sl) ili automatski nakon odobravanja dnevnih prometa u slučajevima kada se skladišna cijena razlikuje od prodajne
 • trgovačka knjiga na malo - sa svim propisanim elementima
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji - sa svim propisanim elementima
 • višestruki export/import datoteka za POS - automatsko slanje stanja skladišta svim prodajnim mjestima kao i automatski import svih dnevnih prometa 
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600