logo 4th Dimension d.o.o.

4D Fresh


Na stranici www.4d.hr se nalazi informacija koja je trenutno dostupna inačica 4D Wand-a. Ako se razlikuje od vaše, vrijeme je za 4D Fresh. Naime, 4D Fresh je aplikacija koja omogućava automatsku nadogradnju 4D Wand sustava na novu inačicu. 
  • Na nove inačice imaju pravo svi korisnici 4D Wanda koji su u jamstvenoj godini ili u sustavu paušalnog održavanja i uredno podmiruju svoje obaveze.
  • U novim inačicama nalaze se zakonske izmjene, nove funkcionalnosti i/ili ispravci bug-ova.
  • Program je jednostavan, učinkovit, brz i sve odrađuje automatski. Tijek skidanja datoteka moguće je pratiti u samoj aplikaciji, a na koncu će se pojaviti poruka da je proces gotov.
  • 4D Fresh se radi prema potrebi a naša preporuka je barem jednom tjedno.
  • Prije 4D Fresha svakako napraviti spremanje sigurnosnih kopija tj. 4D Backup.
  • 4D Fresh je obaveza korisnika 4D Wand-a jer kod bilo koje naše intervencije tražimo da korisnik bude na posljednjoj inačici 4D Wand-a, a sve da korisnik i ne treba intervenciju, zbog ispravljenih bug-ova dobro i poželjno je biti na posljednjoj inačici 4D Wand-a.
© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600