logo 4th Dimension d.o.o.

4D Wand


4D Wand kraj potrage ili...?
Pa, odgovorno tvrdimo da je s velikim postotkom vjerojatnosti izgledno kako ste na kraju potrage za poslovnim rješenjem koje može zadovoljiti potrebe praćenja poslovanja vaše tvrtke.
Zašto onda sumnja tj. zašto upitnik na kraju naslova? Razlog je jednostavan a leži u činjenici da 4D Wand kao poslovni program ne zadovoljava neke specifične djelatnosti i načine vođenja robno materijalnog knjigovodstva, posebno one koje zahtijevaju praćenje LOT-ova, rokove isteka valjanosti, FIFO ili LIFO metodu i sl. Zato na našoj referentnoj listi www.4d.hr/reference ne možete pronaći zdravstvene ustanove, farmaceute, hotelijere, veterinare, veletrgovce voćem i povrćem...itd. Ali zato ostali, najširi profil tragača za poslovnim rješenjem, po svoj prilici je završio potragu. Uostalom, izuzeci i služe kako bi se potvrdila pravila.

4D Wand je naprosto poslovno informacijski sustav razvijen za najširi krug korisnika, nebitno da li se radi o tvrtkama ili  obrtima. Neupitno je da nema segregacije na male i velike tvrtke, na jednostavne i kompleksne pa tako na primjer isti program koriste tvrtke kojima je izrada faktura jedini posao na, recimo to tako, mjesečnoj bazi, knjigovodstveni servisi koji vode na stotine poslovnih subjekata, kao i kompleksni sustavi s preko 300 prodajnih mjesta.
Dakle, došao je kraj potrazi koja je započela kao banalno „Trebam program za fakture ili trebam program za izdavanje računa“. Zvuči pomalo nevjerojatno, donekle pomalo i smiješno, koliko se pojednostavljeno traži nešto kompleksno kao što je poslovno informacijski sustav čiji je uistinu jedan mali djelić fakturiranje računa, fakturiranje usluga ili uopćeno ulazne i izlazne fakture. Ono što je sigurno je to da program koji tražite neće poslužiti samo za izdavanje računa. Niže, nakon uvodnog teksta, pronaći ćete funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža jedan moderan, pouzdan i korisniku prilagođen poslovno informacijski sustav.

Kako bi se osobno uvjerili u navedeno, pozivamo vas da ispunjavanjem par osnovnih podataka na www.4d.hr/demo zatražite promotivne materijale i potom, ako i nadalje zadržimo vašu pažnju, dogovorite prezentaciju 4D Wand-a. 

Da istaknemo što 4D Wand, može, ima, omogućava...:

 • Potpuna integriranost sustava

4D Wand je u potpunosti integriran programski paket. Jedan podatak unosite samo jednom. Sve ostale dokumente možete automatski popunjavati već unesenim podacima. Naknadni prijenos dokumenata u financijsko knjigovodstvo izvršava se automatiziranim procesom uz pomoć šablona koje ste samostalno kreirali.

 • Modularnost sustava

4D Wand modularni je programski paket. Korisnik kupuje samo one module koje će realno i koristiti. Eventualno naknadno aktiviranje modula brzo je i jednostavno. Potreban broj licenci pojedinog modula određuje njegovo vršno opterećenje tj. broj korisnika koji u istom trenutku koriste određeni modul.

 • Otvorenost sustava

4th Dimension ne ograničava broj tvrtki koje se mogu voditi u sustavu 4D Wand što je izuzetno bitan podatak za knjigovodstvene servise kao i sve one koji imaju sestrinske tvrtke. Otvorenost je naročito izražajna po tome što korisnik 4D Wand-a sam otvara nove tvrtke, kao što i sam prenosi stanja iz godine u godinu.

 • Klasifikacija artikala i proizvoda

Bitan dio implementacije bilo kojeg programskog rješenja je kvalitetna i upotrebljiva klasifikacija artikala i proizvoda. 4D Wand nudi mogućnost raznovrsnog klasificiranja artikala i proizvoda koje je moguće podijeliti po klasama, grupama, podgrupama ili sl. Podjela se može učiniti na pet razina, što je, sa stajališta našeg iskustva, sasvim dostatno za poslovanje bilo koje vrste proizvodnje ili trgovine. Logično postavljena klasifikacija omogućava korisniku izvrstan pregled segmenta robnog poslovanja kroz brojne rekapitulacije i statističke izvještaje.

 • Klasifikacija i slobodni unos usluga

Usluge se mogu klasificirati jednako kao i artikli. Pored upisanih usluga, u svakom trenutku možete ponuditi i/ili fakturirati uslugu koja nije unaprijed definirana. Proces je jednostavan; za opis usluge imate dovoljno prostora, cijenu možete kreirati na licu mjesta, u eurima ili u drugoj stranoj valuti, možete odobriti količinski rabat na prodajnu cijenu dok se PDV obračunava automatski. Ovim rješenjem nestaje problem čestog definiranja nove usluge, koji značajno usporava rad u kritičnom trenutku. U 4D Wandu vrlo je jednostavno kreirati i obračunati usluge vezane na iznos dokumenta, koje automatski preuzimaju ukupan iznos dokumenta i izračunavaju zadani postotak na taj iznos. Raznovrsne statistike o prometu usluga možete dobiti u bilo kojem trenutku.

 • Mogućnosti pretraživanja
Kako postoji mogućnost raznovrsne klasifikacije artikala, proizvoda i usluga, prirodno je da postoje i efikasni načini njihovog pronalaženja u bazi podataka. Navesti ćemo samo neke mogućnosti pretraživanja:

- inkrementalnim lokatorom - alfanumeričkim ili specijalnim znakovima
- prema dijelu teksta unutar naziva
- prema šifri
- prema kataloškom broju
- prema serijskom broju
- prema barcodu
- filtriranjem na osnovu klasifikacije
- filtriranjem uz prethodno postavljene uvjete "i" i/ili "ili"
- kreiranjem paralelnih naziva
- prema drugom nazivu
- prema trećem nazivu
- prema bar kodu učitanom čitačem linijskog koda ili ručno s tipkovnice
- prema tarifnoj grupi, itd…

 • Planska kalkulacija cijena artikala, proizvoda i usluga

Planska kalkulacija jedan je od glavnih aduta programskog rješenja 4D Wand. Bez obzira na to da li se skladište zadužuje po nabavnim, veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama, u 4D Wandu je moguće kreirati planski cjenik. Plansku cijenu za svaki artikl jednostavnom kalkulacijom određuje odgovorna osoba ili kolegij poduzeća. Na svakoj ponudi, otpremnici, fakturi, itd. nudi se planska prodajna cijena. Planska kalkulacija izvanredan je alat za tvrtke koje su prisiljene često mijenjati prodajne cijene, bilo zbog usklađenja s tečajevima valuta na kojima baziraju svoje poslovanje ili rapidne izmjene nabavnih cijena proizvoda. Za oboje najbolji je primjer računalna industrija. Odlično je rješenje i za poduzeća koja imaju prodajna mjesta po cijeloj Hrvatskoj, a tržišna utakmica ne dozvoljava da u svakom gradu imaju jednake cijene, itd…. Planske cijene moguće je izračunati u bilo kojoj stranoj valuti. 4D Wand, pri popunjavanju dokumenata, automatski preračunava plansku cijenu u referentnu valutu, a potom u kune. Cijeli postupak kalkulacije moguće je jednostavno pratiti i mijenjati na jednoj tabeli.

 • Cjenici iz planske kalkulacije cijena

Poslovne partnere pak, moguće je izvješćivati o svim promjenama prodajnih cijena putem cjenika ispisanih iz planske kalkulacije. Svaki artikl može pripadati nekom od osam baznih cjenika, tako da se njihovim kombiniranjem prilikom ispisa, može teoretski dobiti 256 različitih cjenika i to samo na osnovu tog atributa.

 • Rabatna politika

Dodijeliti rabat jednom partneru možete na niz načina. Važno je unaprijed, u okviru poduzeća, dogovoriti rabatnu strategiju i 4D Wand je tu da vam i taj proces automatizira. Uzmimo za primjer da jednom partneru želite dati standardni rabat na cjelokupan asortiman. Tada će se pri svakom izlaznom dokumentu ponuditi unaprijed definirani rabat. Drugom komitentu želite povećati cijenu, jer je neuredan platiša. Tada ne govorimo o negativnom rabatu, jer bi se on kao takav pojavljivao na dokumentima, što ne želimo. U tom slučaju partneru definirate koeficijent, tj. faktor za koji će se uvećati standardna cijena. Na tu cijenu, ukoliko želite, možete odobriti rabat. Treći slučaj je da za određenog komitenta možete dodijeliti rabat za jedan ili više artikala, za jednu ili više grupa artikala, za jednu ili više klasa, itd… Naravno tu su i Akcije. Ako definirate robu na akciji, bilo po cijeni bilo po postotku, 4D Wand će zanemariti svu rabatnu politiku i nuditi prvenstveno akcijsku cijenu. A za vaše specijalne kupce, ako isključite parametar o akcijskoj cijeni, nuditi će se cijena ili postotak za tog partnera definirana u rabatnoj politici. Rabatnu strategiju poduzeća doista možete primijeniti u 4D Wandu kako god vam najbolje odgovara.

 • Čimbenici prodajne cijene

Pored rabatne politike, 4D Wand ima i druge ugrađene mehanizme za manipulaciju prodajnim cijenama. Jedan od njih je i dodjeljivanje faktora kojima se inicijalno mijenjaju brutto prodajne cijene. Nabrojat ćemo faktore koji se u 4D Wandu mogu postaviti: faktor koji utječe na promjenu osnovnih cijena u ovisnosti od mjesta gdje se poslovnica nalazi; faktor koji utječe na promjene cijene u ovisnosti od sredstva plaćanja; faktor koji mijenja osnovne cijene, a odnosi se na komitenta; faktor koji mijenja cijene u skladu sa odgodom plaćanja. Ovi parametri postavljaju se neovisno od rabatne politike.

 • Plaćanje u ratama

U programskom sustavu Wand i dinamika naplate je jednostavno riješena. Automatski iz ponuda, mogu se kreirati dokumenti dinamike naplate koji se mogu voditi u valuti koju vi odaberete. Na osnovu kreiranih dokumenata dinamike naplate možete dobiti obavijest o obroku dospjelom na naplatu, listu dinamike naplate, rekapitulaciju dokumenata dinamike naplate. To je vrlo interesantno, jer unaprijed možete vidjeti plan priliva sredstava koji vam može pomoći u budućem vođenju i planiranju poslova.

 • Automatska knjiženja svih dokumenata nastalih u 4D Wandu

U financijskom knjigovodstvu mogu se vršiti automatska knjiženja svih dokumenata iz 4D Wanda. Jedino se izvadak o prometu po žiro-računu ručno upisuje ako iz nekog razloga ne želite isti povući putem Interneta i automatski importirati u 4D Wand. Knjigovođa koji radi u poduzeću s vrlo dinamičnim poslovanjem, uz pomoć šablona za automatsko knjiženje, može kreirati nekoliko stotina stavki knjiženja za samo desetak sekundi. Važno je napomenuti da je svakom knjigovođi, prema svom znanju i iskustvu, omogućeno da u potpunosti prilagodi način prijenosa svih poslovnih događaja iz ostalih modula 4D Wanda u glavnu knjigu.

 • Izvještaji

Izvještaji se kreiraju direktno u Microsoft Word tekst procesor. 4th Dimension je izradila predloške za ispis u MS Word, od verzije 6.0 sve do 2013. Kreiranjem izvještaja iz programskog rješenja 4D Wand, koji je baza podataka, u MS Word, koji je tekst procesor, otvoren je dugi niz naprednih mogućnosti: kreiranje grafičkih izvještaja, postavljanje logotipa poduzeća na izvještaje kako korisnici to žele, punu kompatibilnost sa pogonima definiranim u Windowsima za korektan rad pisača ili fax procesora, mogućnost snimanja datoteke na disk i slanja e-mailom, ispisivanje izvještaja s logotipima u boji ili crno-bijeloj tehnici, direktno uključivanje izvještaja ispisanih iz 4D Wanda u prezentacijske materijale i tablične proračune i čitav niz drugih prednosti koje omogućava upravo MS Word.

 • Predlošci MS Word dokumenata

Pored ispisa izvještaja MS Word, značajan napredak u smjeru automatizacije uredskog poslovanja je i mogućnost kreiranja predložaka MS Word dokumenata za korespondenciju s poslovnim partnerima. Izrađeni predlošci se automatski pune podacima upisanim u 4D Wand. Organizacija smještaja tako izrađenih dokumenata po poslovnim partnerima i mogućnost njihovog jednostavnog pretraživanja, značajno povećavaju mogućnost praćenja poslovnih događaja i smanjuju vrijeme pronalaženja željenog dokumenta.

 • Kompatibilnost

Jedna od glavnih prednosti kreiranja izvještaja direktno u MS Word: omogućena je apsolutna kompatibilnost s ostalim Microsoft programima raznih namjena, kako sa MS Excelom, MS Accessom, MS PowerPointom, tako i sa svim ostalim Windows programima koji podržavaju standard za razmjenu formatiranog teksta među Windows aplikacijama, "Rich Text Format ver. 1.4" (.rtf).

 • MS Word ili WordViewer

Većina korisnika PC računala u svijetu, kao tekst procesor rabi upravo MS Word. Procjena je stručnjaka da je u ovom trenutku zastupljenost MS Worda veća od 96%. Međutim, za kvalitetno korištenje 4D Wand programskog rješenja, nije nužno kupiti MS Word. Ukoliko ga korisnik već posjeduje, može ga rabiti i za 4D Wand zajedno sa svim svojim prednostima po kojima je poznat u cijelom svijetu. Ako ga ne posjeduje, korisnik na svoje računalo besplatno i legalno može instalirati MS Word Viewer, programsko rješenje koje služi za pregledavanje MS Word dokumenata i u potpunosti je kompatibilno s 4D Wandom.

 • Brza i jeftina izrada izvještaja kreiranih po zahtjevu korisnika

Obzirom da se izvještaji kreiraju za ispis u MS Word, moguća raznolikost izvještaja doista je velika. 4th Dimension izradila je brojne biblioteke i programske alate za kreiranje izvještaja spremnih za MS Word, tako da nam je za izradu izvještaja prema jednostavnijem korisničkom zahtjevu potrebno 30-60 minuta, dok nam i za najkompleksnije zahtjeve nije potrebno više od par dana. Na hrvatskom tržištu, spomenuta činjenica predstavlja sigurno najjeftiniju i najfleksibilniju opciju.

 • Kreiranje izvještaja u raznim valutama

Svaki izvještaj, za koji to ima smisla, može se kreirati u jednoj od odabranih valuta. Iznosi se izračunavaju prema unesenim vrijednostima deviza, tako da točno dobivate uvid o rashodu ili prihodu u EUR, USD ili bilo kojoj drugoj stranoj valuti, uz uvjet da u 4D Wand redovito unosite tečajnu listu za tražene valute.

 • Naša fleksibilnost

Naša fleksibilnost je, doista, nešto sasvim novo na hrvatskom tržištu programske opreme. U cijenu je uračunata prilagodba korisnikovim željama šest osnovnih korespondentskih izvještaja. To su: ponuda, otpremnica, račun, revers, cjenik i još jedan dokument po želji kupca. Svaku drugu želju po pitanju kreiranja izvještaja ili narudžbi kupca, ispunjavamo po vrlo prihvatljivoj cijeni. Razni profili tvrtki zahtijevaju specifično predefinirane detalje u obliku posebnih pregleda, vidljivih dijelova programa i slično. Sve te želje bez problema, brzo i najčešće na lokaciji korisnika, postavljamo u skladu s potrebama. Aktivno sudjelujemo u svakoj implementaciji programskog rješenja 4D Wand i izlazimo u susret novonastalim potrebama na tri načina:

 - ako je potreba pojedinog kupca opće prirode i u budućnosti može služiti kao standardni dio 4D Wand programskog rješenja, obavljamo kompletnu analizu, programiramo i implementiramo izmjene besplatno;
 - ako potreba pojedinog kupca nije opće prirode, u budućnosti neće biti standardni dio programskog rješenja 4D Wand, a našem poduzeću neće oduzeti previše dragocjenog vremena. Uz to analiziramo i programiramo zajedničko rješenje po povlaštenoj cijeni za kupce programskog rješenja 4D Wand. Korisniku se, u tom slučaju, unaprijed precizno specificira potreban broj sati za analizu, programiranje, te za testiranje i implementaciju;
 - ako želje korisnika ne spadaju niti u jednu od ove dvije navedene kategorije, kupac se s tim upoznaje već prilikom prezentacije programskog rješenja. U slučaju da želja korisnika nije isključive prirode, pokušavamo naći kompromisno rješenje ili zahtjev stavljamo na listu čekanja dok se ne pojave slični ili isti zahtjevi od strane više korisnika.

 • Podrška putem telefona, spajanja na računalo korisnika, dolaskom....

Svi korisnici 4D Wand-a koji su u jamstvenoj godini ili su u sustavu paušalnog održavanja imaju pravo na apsolutnu podršku kao i na sve nove inačice 4D Wand-a. Obaveza korisnika je da osigura pristup Internetom svom serveru tj. računalu gdje se nalazi 4D Wand. Proces podrške kreće od telefonskog razgovora ili pristiglog e-maila, nastavlja se u slučaju potrebe spajanjem na računalo korisnika nekim od naših alata, a u ekstremnim i izuzetno rijetkim slučajevima fizičkim odlaskom na lokaciju korisnika.

 • Bez plaćanja dodatnih licenci

Već smo spomenuli jedan detalj oko plaćanja. Nije nužno imati MS Word, već je dovoljno instalirati besplatan i legalan MS Word Viewer. Vrlo je važno napomenuti još i da nije potrebno plaćati bilo kakve sistemske dodatke programskom rješenju 4D Wand. Uzmimo za primjer licence koje morate platiti proizvođačima kao što su Microsoft, Oracle, Borland, itd. Bilo koje računalo na kojem je instaliran program, a koje radi nad takvim bazama, mora posjedovati licencu za svako računalo. To je vrlo bitan izdatak, poduzeću koje te licence i svaku novu verziju mora platiti, a nema izravne veze s plaćanjem osnovnog programskog rješenja.

 • Niska cijena instalacije na klijent računala

Bitna značajka 4D Wand programskog rješenja jest i niska cijena instalacije na klijent računalima povezanim u fizičku mrežu. S obzirom da su licence konkurentne i da nisu vezane za računalo ili korisnika, instalacija 4D Wand-a besplatno se vrši na svim računalima koje korisnik želi upotrebljavati. Dodatne licence za istovremeno korištenje određenog modula na klijent računalima se plaćaju 35% od osnovne licence, što je značajno manje od konkurencije.

 • Niska ukupna cijena

Prethodno navedeno razlog je ukupnoj niskoj cijeni programskog rješenja 4D Wand. Što je veći broj klijent računala povezanih u fizičku mrežu kao i broj korisnika koji putem terminal servisa pristupaju serveru, to je niža cijena programskog rješenja u odnosu na veličinu sustava.

 • Iskustvo na polju trgovine, rada knjigovodstvenih ureda i informatike

Naša iskustva na različitim poljima poslovnog djelovanja bogata su zahvaljujući velikom broju korisnika različitog profila i različitih djelatnosti. S obzirom da početkom 2014. godine imamo preko 1.200 korisnika, 4D Wand smo modularno prilagodili svakome od njih. Naša najveća iskustva su na poljima globalne trgovine i knjigovodstvenih usluga. Potrebe komercijalista smo analizirali, te na tome i izgradili 4D Wand na iskustvima velikih hrvatskih zastupnika razne medicinske opreme, računalne tehnologije, distributera robe opće namjene, proizvoda auto industrije i slično. Na polju knjigovodstvenih usluga pomoć su nam pružali naši korisnici - prilično velike knjigovodstvene tvrtke koje na 4D Wandu ukupno vode nekoliko stotina poduzeća. Nabrojati ćemo najveće od njih: Baum revizija, Dobit i Sograd, ICF - Fin Team, BPS konzalting, SEM knjigovodstvo,… Knjigovodstvene tvrtke su nam najbolji partneri u analiziranju i brzom implementiranju novih zakona, koji se, na žalost, mijenjaju gotovo svakodnevno.

 • Aktivna dorada 4D Wanda tijekom cijele godine

4D Wand raste vrlo kvalitativno i kvantitativno u smjeru potreba svojih korisnika. 4th Dimension je proizvođačka a ne trgovačka tvrtka. Svaka sugestija i potreba korisnika detaljno se analizira i programira prema listi prioriteta. Pored naše želje da 4D Wand svakim danom ima sve veće mogućnosti, da je sve brži i sigurniji u radu, sama država nam čestim izmjenama zakona i njihovim nejasnim tumačenjima, generira manje ili veće zahtjeve za prilagodbe.

 • Brzo prilagođavanje zakonskim izmjenama

Prilagođavanje izmjenama zakona brzo je i učinkovito. Ovo je činjenica koju dokazujemo gotovo svakodnevno. Izmjene zakona najčešće nisu sretno izvedene od strane zakonodavca, ali 4th Dimension uspijeva sve izmjene zakona analizirati, programirati, verificirati i distribuirati korisnicima u najkraćem roku tako da nastupanje nekog zakona ili pravilnika korisnik dočeka spreman.

 • Internet i 4D Wand

Svi znamo što je danas Internet i koliki je njegov utjecaj na sve nas. Mišljenja smo da je kao svjetski standard Internet u Hrvatskoj u potpunosti zaživio kao i to da 4th Dimension već od proljeća 1999. spremno pomaže svim našim korisnicima kojima je Internet važan objekt poslovanja. Kupnjom programskog rješenja 4D Wand, već ste spremni kreirati cjenik za Internet; artikli kao stavke cjenika mogu nositi direktne veze na pripadajuće Internet stranice; kupci preko Interneta mogu s tog cjenika naručivati. Naručene stavke korisnik 4D Wanda importira tj. uvozi u ponude, koje nakon toga može lako otpremiti i fakturirati. 4D Wand Internet katalaog je u međuvremenu postao profesionalni WEB dućan apsolutno povezan i naslonjen na 4D Wand tako da je od narudžbe kupca do isporuke potrebno samo nekoliko klikova.

 • WEB dućan (prodaja putem Interneta)

Ako postoji potreba za profesionalnom verzijom WEB trgovine, 4th DImension ima rješenje i za taj izazov. Osim suradnje s nekoliko tvrtki s kojima smo napravili integraciju njihoog rješenjea za WEB shop s 4D Wand-om, od 2012. razvili smo i vlastiti 4D Internet katalog koji može poslužiti veleprodajnim i maloprodajnim poslovnim subjektima koji traže jeftino i pozdano rješenje za svoju web trgovinu, a koje je opet potpuno integrirano i automatizirano s 4D Wand-om.

 • Mogućnost online povezivanja

Poduzeća s uredima širom Republike Hrvatske, pa i izvan nje, uz pomoć Interneta mogu ih povezati u jedinstvenu fizičku mrežu. Tijekom razvoja programskog rješenja 4D Wand, usvojili smo potrebnu tehnologiju i znanja u radu s daljinski povezanim lokacijama te ih implementirali u naš sustav. Stoga možemo ponuditi zaista vrhunska rješenja tvrtkama u ekspanziji koje imaju slične zahtjeve. Za to je potrebno računalo spojeno na Internet. Sigurnost i prava pristupa reguliraju se na jednom mjestu i vjerojatnost od neovlaštenih upada vrlo je mala. Ukoliko tvrtka ima takav server, na njega se mogu povezati svi njihovi komercijalisti, prodavači, odgovorni ljudi i menadžeri bez obzira gdje se nalaze u svijetu. Ukoliko, naravno, imaju pristup Internetu. To ne samo da višestruko poboljšava ažurnost i način praćenja poslovnih događaja, već u dinamičnom svijetu odlučivanja daje tvrtki sasvim novu kvalitativnu dimenziju.

 • Neke opće napomene o računalnoj opremi i sigurnosti podataka

Kada govorimo o sigurnosti u radu s bazama podataka ni u kom slučaju ne možemo govoriti samo o programskom rješenju. Tri su pretpostavke za ispravan rad sa baze podataka: kvalitetna računalna oprema, kvalitetno instalirana aktivna i pasivna mrežna oprema i kvalitetno programsko rješenje. Iz našeg iskustva znamo da na području Republike Hrvatske najveće probleme stvaraju nekvalitetne mrežne komponente i loša fizička izvedba mreža. Savjetujemo da se prije uvođenja informacijskog sustava poduzeća odluče za detaljnu analizu i nabavu kvalitetne računalne opreme. Na drugom mjestu jest jeftina i loša računalna oprema. Danas, računalo istih performansi možete kupiti za X i za X+Y eura. Razlika od Y eura  često nije velika, ali su zato krajnji rezultati na koje utječe. Na žalost, trend je kupnje što jeftinije računalne opreme, što u konačnici gotovo uvijek kasnije donosi još veća ulaganja. I na kraju tu je programsko rješenje čija pouzdanost direktno ovisi o dva faktora: o kvaliteti programskih protokola proizvođača programskog jezika u kojem je pisano te kompatibilnosti sa operativnim sustavima i drugo, o kvaliteti izvedbe samog programskog rješenja, odnosno broju proizvedenih "bugova". Programski jezik Clarion postoji još od 1986. godine (u svijetu programiranja davne 1986.). To je sigurno jedan od najjačih alata za programiranje baza podataka, koji je pokazao nevjerojatnu stabilnost i brzinu u radu, kao i punu kompatibilnost sa operativnim sustavima. 4th Dimension programira u Clarionu od 1989. godine, naše iskustvo u radu s njim je vrlo bogato i u direktnom smo kontaktu s proizvođačem od samog početka. Bug je, s druge strane, logička pogreška koju načini programer tijekom programiranja. Obzirom da je 4D Wand programsko rješenje koje se konstantno mijenja, što zbog izmjena zakona i potreba korisnika što zbog naših želja za što komfornijim i kvalitetnijim radom na njemu, bugovi su realnost koja se ne događa nekom drugom. Ova naša izjava vrlo je otvorena i konkurentske tvrtke koje tvrde drugačije, bacaju prašinu u oči zaobilazeći pravu istinu. Ono što je bitno u suživotu proizvođača programske opreme i korisnika jest kvalitetna podrška. Ukoliko korisnik primijeti bug, naša tvrtka reagira, u većini slučajeva odmah. Bug popravlja, a eventualne krivo obrađene podatke uspješno regenerira. Naša tvrtka vrlo je ponosna na podršku koju pružamo korisnicima. Podrška je vrlo raznolika, a odaziv na primijećene bugove je brz (od nekoliko minuta do 24 sata). Ipak, da ne bi ste stekli dojam da smo tvornica bugova moramo napomenuti da je broj proizvedenih bugova u odnosu na količinu programiranih modula vrlo mali.

 • 4D Wand nije "gladan" računalnih resursa

4D Wand programsko rješenje može brzo i kvalitetno raditi na bilo kojem PC računalu koje se danas može kupiti. Nisu nužna nikakva mrežna pojačanja, niti bilo kakva posebna računala. Naravno, ugodniji je rad s bržim (što znači skupljim) računalima. Vrlo poznate tvrtke - naši korisnici - uspješno rabe 4D Wand na Pentium računalima, koji su bili standard prije 7 - 8 godina. Minimalni resursi koji dozvoljavaju komforan rad su Pentium II procesor, 32 MB RAM-a, 30 - 50 MB slobodnog prostora na tvrdom disku (ovisno o gabaritu tvrtke), 2 MB grafička kartica. Općenito, svako računalo na kojem komforno rade MS Windowsi, kvalitetno će izvršavati i zadaće koje pred njega postavlja 4D Wand informacijski sustav. Kao i svako drugo programsko rješenje, tako i 4D Wand kvalitetnije radi na nešto sporijem, ali pažljivo sklopljenom stroju s kvalitetnim dijelovima, nego na jakom stroju naizgled munjevitih performansi, ali sumnjive kvalitete i pouzdanosti.

 • Arhiviranje podataka

Da bi korisnike zaštitili od mogućih gubitaka podataka, razvili smo i aplikaciju 4D Backup za arhiviranje podataka koju nudimo (ali ne neamećemo) kao jedan od obaveznih dodataka našem programskom rješenju 4D Wand. Ovisno o količini podataka koju poduzeće producira, broju i vrsti medija za zaštitne kopije, 4D Backup se u skladu s time i konfigurira. U 4D Backup i 4D Wand smo ugradili spregu koja izmjenjuje podatke između tih dviju aplikacija i upozorava korisnika na izradu rezervne kopije podataka. Nekoliko minuta potrošenih za izradu rezervne kopije osigurava korisnika od svih potencijalnih problema.

4D INFO

FAQ - Često postavljana pitanja i odgovori

U modulu Upute 4D Wanda nudimo odgovore na neka učestala pitanja koja se mogu pojaviti prilikom rada u programu.

OPŠIRNIJE


4D Wand

Poslovno informacijski sustav namjenjen malim i srednje velikim tvrtkama. Pogledajte zašto ga koristi više od 1.300 zadovoljnih klijenata...

OPŠIRNIJE


4D IMC - Internet Mobile Connector (WEB SHOP, NARUDŽBE, INVENTURE, MANAGER, POS...)

Modul sadrži Internet web shop, automatsko i jednostavno naručivanje, do krajnosti pojednostavljen unos stavki u inventuru, osigurana dostupnost bitnih i važnih informacija managerima, unaprijeđen proces prodaje putem POS-a...

OPŠIRNIJE


Skeniranje i upravljanje dokumentima

Korisnicima 4D Wanda poklonili smo Uredsko poslovanje, poklonili smo 4D Wand poslovne dnevnike, a sada poklanjamo skeniranje i upravljanje dokumentima, i to neposredno iz 4D Wanda. Dovoljno je imati scaner i MS Office 2003 kako bi ste izbjegli kupovinu specijaliziranih...

OPŠIRNIJE


Kompatibilnost s bankama...

4D Wand Plaće mogu pripremiti datoteke za 14 vodećih banaka u Hrvatskoj, PK kartice kao i export za JOPPD Obrazac...

OPŠIRNIJE


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600