logo 4th Dimension d.o.o.

Potvrda o plaći (R-1) - Kako 4D Wand olakšava proces popunjavanja

Objavljeno: 19.10.2023.


Priprema razne dokumentacije i poslovna administracija često mogu biti zahtjevni i oduzimati mnogo vremena u svakodnevnom poslovanju. Stoga je svaka ušteda u vremenu i olakšanje u pripremi takvih procesa dobrodošla. Upravo iz tog razloga u 4D Wandu je omogućeno kreiranje Potvrde o plaći (Obrazac R1) koja se predaje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kada se ostvare uvjeti po kojima naknada za bolovanje djelatnika prelazi s obveze poslodavca u nadležnost HZZO-a (bolovanje na teret HZZO).
U obrazac se unose podaci o iznosima plaća koje su djelatniku isplaćene u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg djelatnik stječe pravo na naknadu HZZO-a. Važno je upoznati se sa zakonskim propisima koji određuju najniži i najviši iznos naknade kako biste bili sigurni da postupate u skladu s njima.
U 4D Wandu kreiranje obrasca prvenstveno je namijenjeno za redovite isplate plaća, dok ostali slučajevi nisu pokriveni. Obrazac se kreira unutar modula Plaće u Izvještajima. Kako biste ispravno ispunili obrazac, potrebno je unijeti određene postavke u parametre programa:

  • broj obveze kod HZZO-a,
  • OIB osigurane osobe,
  • matični broj osigurane osobe (radnika) kod HZZO-a,
  • postavke na zaradama i naknadama.

Broj obveze kod HZZO-a unosi se u izborniku Registri u padajućem meniju Opcije za organizacijsku jedinicu na kartici Virmani u polju Registarski broj ZZO: (prikaz na slici dolje).


OIB radnika unosi se na radniku na kartici 1. Osnovni podaci u istoimenom polju OIB.

Matični broj osigurane osobe (radnika) kod HZZO-a unosi se na radnike na kartici 6.  Dodatno 1. u polje Matični broj osigurane osobe (HZZO):


Na zaradama i naknadama potrebno je odrediti u kojem stupcu obrasca se iskazuju sati. Na primjer, za iskazivanje sati u stupcu 4 R-1 obrasca potrebno je odabrati "Rad za puno radno vrijeme" (prikaz na slici dolje), dok za sate u stupcu 5 R-1 obrasca odaberete "Rad duže od punog radnog vremena". Ovisno o vrsti odsutnosti, sati se iskazuju u stupcu 6 ili 8 obrasca. Ako neka zarada ili naknada ne trebaju biti uključene u obrazac, treba odabrati opciju "Ne uključuje se". Kako se na obrascu R1 utvrđuje i neto zarada, stoga u slučaju da u jednom obračunu plaće postoje zarade koje se uključuju i koje se ne uključuju, tada će se neto zarade koje se uključuju u obrazac utvrditi u proporcionalnom omjeru u odnosu na ukupnu neto plaću. Kako bi izračun obrasca R1 bio točan potrebno je za zarade koje se ne uključuju u obrazac raditi zasebne obračune plaća (npr. za bonuse i druge stimulativne isplate što u pravilu ne čini plaću prema HZZO).
Važno je napomenuti kako program kreira obrazac za plaće koje su bile isplaćene u zadnjih 6 mjeseci pri čemu je ključan datum isplate. Stoga za točno popunjavanje obrasca na svakoj isplaćenoj plaći treba biti upisan točan datum isplate. Kako obrazac gleda kalendarske mjesece samo otvaranje obračuna plaće treba biti ispravno upisano (točan mjesec i godina za koji se obračun plaće odnosi) slika dolje:


Također, obrazac R1 treba koristiti samo za redovite isplate plaća i za radnike koji su cijelo vrijeme za koje se utvrđuje prosjek plaće radili i koji ostvaruju pravo na naknadu od HZZO. U svim drugim slučajevima obrazac treba ručno kreirati, jer program ne provjerava zakonske uvjete za ostvarivanje prava na naknadu od HZZO, što znači da se ne provjerava na primjer je li radnik ima minimalno devet mjeseci staža, neredovite isplate plaća, neisplata plaća, nastup bolovanja odmah po zapošljavanju i drugo.

Zaključak:
Vrijeme utrošeno oko administracije i dokumentacije može biti pozamašno, ali s pravim alatom može se smanjiti, a sam proces pripreme postati jednostavniji. Potvrda o plaći (Obrazac R1) jedan je od dokumenata u poslovanju koji zahtijevaju pažljivo ispunjavanje i pridržavanje zakonskih propisa. 4D Wand, programsko rješenje za kreiranje obrasca R1, pruža jednostavno i brzo rješenje za taj proces, omogućava precizno ispunjavanje obrasca, pravilno iskazivanje podataka o zaradama i naknadama, kao i utvrđivanje i izračun prosječne bruto i neto satnice. Uz 4D Wand možete znatno smanjiti vrijeme i napore potrebne za popunjavanje Potvrde o plaće - Obrasca R1.


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600