logo 4th Dimension d.o.o.

Pokušavate sagledati poslovanje kroz nekoliko godina? Ovo je članak za vas.

Objavljeno: 15.05.2023.


Statistika je način skupljanja, sažimanja i prikazivanja podataka određenog vremenskog razdoblja, primjenjiva u mnogim strukama. Programsko rješenje 4D Wand koristi se u mnogim tvrtkama različitih djelatnosti, a potrebe za analizama postaju sve učestalije. Upravo zbog toga, dio 4D Wanda posvećen samo "Statistikama" uočljivo je dostupan na glavnom izborniku 4D Wanda.

U tom modulu nalaze se mnoge korisne funkcije poput statističkih analiza, top lista kupaca i dobavljača, top lista artikala i usluga, pregleda stanja žiro računa i ostalo. Podaci se prikazuju u brojčanom i grafičkom obliku.

Najzanimljiviji dio ovih analiza su statističke analize koje uključuju financijske ili robne dokumente kroz dva razdoblja ili kroz godine (do 5 godina). Možemo dobivati usporedbe po razdoblju unutar godine, ali i do pet godina unatrag. Možemo filtrirati podatke po tipu dokumenta, robi ili usluzi te tražiti analizu u odnosu na referentnu godinu ili prethodni mjesec. Analizu možemo još suziti i tražiti podatke po trgovačkom predstavniku, grupi komitenata, klasifikaciji robe/usluga, jednom skladištu, atributima ili mjestima troška.

Svi dobiveni podaci mogu se spremiti za buduća korištenja ili izvoziti u Excel i uređivati po potrebi. Korisnici također imaju mogućnost sami urediti uvjete izvještaja, određujući koliko godina unatrag se sumiraju podaci, koje klase dokumenata za kupce ili dobavljače se gledaju te koja se konta za knjiženje kupaca ili dobavljača gledaju kada su financijski podaci u pitanju.

No, kako bi se dobili podaci potrebni za analizu, 4D Wand modul Statističke analize moraju se napuniti podacima korištenim u samom poslovanju. To se omogućuje pomoću izbornika "Alat" u samim Statističkim analizama i pripadajućem padajućem izborniku za punjenje statistike sumarnim vrijednostima dokumenata i knjiženjem poslovnih događaja. Važno je naglasiti da je obrada podataka ključna za pouzdanu i korisnu statistiku koja će tvrtki pomoći u donošenju dobrih i promišljenih  poslovnih odluka.


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600