logo 4th Dimension d.o.o.

Jeste li znali da programsko rješenje 4D Wand ima modul Evidencija radnog vremena (ERV)?

Objavljeno: 25.04.2023.


Evidencija radnog vremena (skraćeno ERV) je zasebni i najmlađi modul programskog rješenja 4D Wand. Može funkcionirati samostalno, ali i u sinergiji s 4D Wand modulom Plaće.

Ispravno i pravovremeno vođenje evidencije o radnom vremenu predstavlja proces koji potencijalno može oduzimati puno vremena unutara tvrtke ako se vodi ručno. Isto tako, može se uštedjeti dosta vremena ako se taj zadatak odrađuje alatom poput našeg 4D Wand modula ERV-a. Cilj svake organizacije bi trebao biti da ERV bude uredna, razumljiva, ažurna i da se kvalitetno optimizira vrijeme potrebno za njezino vođenje. Nenamjerno kršenje pravila i propisa može dovesti do potencijalnih i neželjenih kazni i sankcija, stoga je potrebno uložiti vrijeme i trud u ispravno i pravovremeno vođenje evidencije radnog vremena.
Za ispravno vođenje ERV-a treba slijediti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenje evidencije o radnicima u kojem je propisan sadržaj i način vođenja evidencije.

ERV treba sadržavati podatke o radnicima i radnom vremenu:
  • ime i prezime radnika;
  • početak rada;
  • završetak rada;
  • ukupno dnevno radno vrijeme;
  • vrijeme nenazočnost na radu (godišnjim odmorom, bolovanje, ...) i sl.
Posebna jednostavnost vođenja ERV u programskom rješenju 4D Wanda je da svaki korisnik može postaviti načine vođenja kako mu odgovara, odnosno kako je napravljena sama sistematizacija:
  • po grupama radnog vremena,
  • po postavkama radnog vremena,
  • po mjestima troška i sl.

Sve je povezano s modulom Plaća u koji se na kraju mjeseca svi radni sati koji su kroz mjesec vođeni za radnike lako mogu importirati (jednim klikom miša) u obračun plaća i time olakšati izradu istog. Za ažurno vođenje ERV korisnici mogu koristiti i vanjske uređaje (čitače kartica, snimače otisaka prstiju i slične uređaje) koji su za to namijenjeni. Ključno je da se iz tih uređaja mogu dobiti podaci u datoteci pogodnoj za import u ERV, a sama struktura datoteke i postupka importa opisan je u uputama 4D Wanda.

Ako korisnik ne koristi neki vanjski uređaj za evidentiranje evidencije radnog vremena, u modul ERV 4D Wanda istu može jednostavno i automatski popuniti prema postavkama upisanima u parametrima programa. Označavanjem radnika koji imaju istu grupu radnog vremena ili isto mjesto troška moguć je upis svih potrebnih sati za taj mjesec samo jednim klikom miša.

Importirani podaci u modulu ERV se nakon zaključenja mjeseca mogu dalje koristiti u obračunu plaća za kreiranje samog obračuna (isto je čak i poželjno koristiti). Naime, plaće se na taj način ne rade''ručno'', već se podaci iz ERV-a importiraju u plaće, a obračun plaće može se odraditi po bruto ili neto principu obračuna, ovisno o tome kako obračunavate plaće unutar vaše tvrtke. O samim 4D Wand Plaćama u nekom drugom blogu…


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600