logo 4th Dimension d.o.o.

Istražite napredne funkcije 4D Wand POS blagajne: Račun na čekanju (F10)

Objavljeno: 04.07.2023.


4D Wand POS (Point of sale) je zaseban modul 4D Wand koji s 4D Wand Maloprodajom čini jednu cjelinu. Dok 4D Wand Maloprodaja može funkcionirati samostalno, 4D Wand POS ne može. U stvari 4D Wand POS funkcionira samostalno, ali informacije o stanju skladišta i cijenama dobiva isključivo iz modula 4D Wand Maloprodaje. Naime, u modulu maloprodaja rade se primke, formiraju cijene, akcije, nivelacije i sl.

4D Wand POS je jednostavan i funkcionalan dio 4D Wanda koji olakšava izdavanje računa krajnjem korisniku, bez obzira na to da li korisnik plaća gotovinom ili kreditnim karticama, uključujući i kriptovalute, omogućavajući prodaju na rate, kombinaciju sredstava plaćanja, naknadnu isporuku, … itd.. Detaljna pojašnjenja podešavanja i rada POS blagajne potražite u modulu Upute 4D Wanda na poveznici: 4D POS Blagajna.

U kontaktu s korisnicima pomno osluškujemo njihove želje, potrebe, primjedbe i u skladu sa svakodnevnom praksom i korisničkim operativnim radom. U toj interakciji spoznali smo da našim korisnicima koji koriste 4D Wand POS nemalo problema rade kupci koji su na redu za plaćanje, a sjete se da bi još nešto u zadnjem trenu kupili. Posljedica njihove zaboravnosti je produljenje redova na POS blagajni zbog čekanja da se zaboravni kupac vrati. Ponukani ovakvom primjedbom naših korisnika nastala je jedna od novijih funkcionalnosti 4D Wand POS-a  - Računi na čekanju o čemu smo detaljno  pisali u 4D Wand info Br. 484. Ova funkcionalnost omogućava prodavaču da napravi račun za kupca, a zatim ga spremi u sustav kako bi se kasnije mogao brzo i jednostavno obnoviti i dovršiti (naplatiti) kada se kupac vrati.

Kako funkcionira Račun na čekanju u 4D Wand POS blagajni?

Na alatnoj traci same 4D Wand POS kase dodana je ikona Račun na čekanju (F10).


Princip je jednostavan, pouzdan, učinkovit i operativno brz zahvaljujući tome što se sve pamti u memoriji računala. Prodavač unosi stavke računa normalno, kao da će račun izdati do kraja. Ako se kupac predomisli i poželi kupiti još nešto, prodavač će umjesto pritiskom na funkcijsku tipku F9Obrada, pritisnuti funkcijsku tipku F10 – Račun na čekanju.


Pritiskom na tipku otvara se forma u kojoj prodavač može upisati neku napomenu – opis zapamćenog računa pomoću koje će lakše pronaći račun kada se kupac vrati (Pero, brko, mali plavi, Ivan… što god). Nakon upisivanje napomene pritiskom na OK (ili ponovo F10) račun se pamti, a 4D Wand POS je spreman za izdavanje računa sljedećem kupcu. Kada se kupac ponovo vrati, prodavač će aktivirati ponovo tiku F 10 – Računi na čekanju. Ponovo se otvara prozor sa spremljenim napomenama/zapamćenim računima. Između svih računa koji su na čekanju, birate onaj koji odgovara kupcu koji se vratio (prodavač ga može prepoznati po napomeni koju je dodijelio spremljenom računu).


Pored napomene upisani su datum i vrijeme kada je račun nastao. Iz tabele prodavač odabire zapamćeni račun i s tipkom 'Vrati osvijetljeni račun (F10)'. Stavke računa na čekanju, vraćaju se u račun za izdavanje i isti račun se može dopuniti stavkama koje je kupac donio. Nakon toga nastavlja se proces obrade F9 i završava račun za kupca koji se vratio.

U 4D Wand POS broj računa na čekanju nije ograničen. Računi su spremljeni  u memoriju i brišu se iz memorije potpunim zatvaranjem 4D Wand POS blagajne.

Ako niste znali 4D Wand POS omogućava i primanje računa prethodno pripremljenih putem mobilnog uređaja (4D Wand IMC POS). Funkcionalnost je to koja omogućava animiranje kupca šetnjom kroz prodajni prostor, dodavanje stavki na mobilni uređaj i slanje istih na 4D Wand POS. Na blagajniku je samo da pozove magičnu ikonu F10 i obradi račun. No, to je priča za neki drugi članak.


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600