logo 4th Dimension d.o.o.

4D info

Tražimo programera

... kontinuirano i uporno!!!

OPŠIRNIJE


4D Wand

Poslovno informacijski sustav namjenjen malim i srednje velikim tvrtkama. Pogledajte zašto ga koristi više od 1.300 zadovoljnih klijenata...

OPŠIRNIJE


4D IMC - Internet Mobile Connector (NARUDŽBE, INVENTURE, MANAGER...)

Internet web shop, automatsko kreiranje narudžbi i inventura putem mobilnih telefona...

OPŠIRNIJE


Novi dizajn 4D Wand-a

4D Wand je doživio redizajn s inačicom 17.05.09.1....

OPŠIRNIJE


Skeniranje i upravljanje dokumentima

Korisnicima 4D Wanda poklonili smo Uredsko poslovanje, poklonili smo 4D Wand poslovne dnevnike, a sada poklanjamo skeniranje i upravljanje dokumentima, i to neposredno iz 4D Wanda. Dovoljno je imati scaner i MS Office 2003 kako bi ste izbjegli kupovinu specijaliziranih...

OPŠIRNIJE


Kompatibilnost s bankama...

4D Wand Plaće mogu pripremiti datoteke za 14 vodećih banaka u Hrvatskoj, PK kartice kao i export za JOPPD Obrazac...

OPŠIRNIJE


IZMJENE

4D WAND IZMJENE

Verzija 19.09.12 - 12.09.2019.

  • Generalno: Uključena mogućnost upisa dodatnih podataka za javnu nabavu na dokumentima Održavanje, Pretplate, Radni nalozi servisa i Radni nalozi servisa vozila
  • Generalno: Verzija više ne radi na starim verzijama MS Windows-a
  • Backup: Dodana podrška za arhive veće od 2 GB
  • Backup: Značajno ubrzano snimanje i učitavanje backup kopija
  • eRačuni: Dorađen prikaz poruka grešaka validacije
  • Plaće: Grad Ogulin promijenio stopu prireza na 5% od 01.07.2019.g.
  • Plaće: Općina Štefanje promijenila stopu prireza na 0% od 01.06.2019.g.
© 2008-2019, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600
  • Fax: (+385 1) 6312 610