logo 4th Dimension d.o.o.

Automatizacija obračuna plaća: Kako uštedjeti vrijeme i smanjiti pogreške pri unosu fiksnih iznosa naknada/obustava?

Objavljeno: 07.06.2023.


Kao što znamo, jedan od modula programskog rješenja 4D Wand su i 4D Wand Plaće. O 4D Wand Plaćama smo puno pisali u našim uputama, a svaka zakonska izmjena, promjena ili dopuna je popraćena i 4D Wand info-ima.

U ovom tekstu osvrnuli bismo se na malu mogućnost u plaćama koju mnogi korisnici 4D Wanda znaju ali postoji i značajan broj onih koji ne znaju, a odnosi se na fiksni iznos naknada/obustava kao što su:

  • Naknada za prijevoz;
  • Naknada za topli obrok (prehranu);
  • Nagrada za radne rezultate;
  • Iznos naknade za obračun plaće u naravi.

Mogućnost unosa fiksnih iznosa za naknade/obustave omogućuje korisnicima 4D Wanda da olakšaju proces obračuna plaća, smanje mogućnost grešaka i uštede vrijeme. Naime, umjesto da svaki put iznova upisuju fiksne iznose naknada/obustava za svakog radnika, korisnici jednom unesu te fiksne iznose u Matične podatke/Radnike i program automatski obračunava plaću s tim iznosima za svakog radnika.

Na 'Radnicima' na kartici 6. Dodatno 1. u modulu 4D Wand Plaće u poljima Iznos 1, Koeficijent 1, Iznos 2 i Koeficijent 2 upisuju se fiksni iznosi kao na slici u za to predviđena polja:


Kako bi se upisani iznosi na 'Radniku' mogli jednostavno koristiti i u samom obračunu plaća, potrebno je kreirati formule za obračun fiksnih naknada/obustava. Prilikom kreiranja formula za obračun plaća svaki korisnik može se pozvati na podatke upisane na samom zaglavlju obračuna, na vrsti plaćanja ili u poljima vezanim za radnika. Jedna od tih polja na radnicima su: Iznos 1 ili Iznos 2.

Prilikom kreiranja formule za obračun fiksne naknade/obustave pozivamo se na polja iz radnika: Iznos 1 ili iznos 2. Fiksna naknada za prijevoz bi imala formulu: Opis formule: Naknada za prijevoz; Formula: RAD:Iznos 1.


Ovako kreirana formula pridružuje se vrsti naknade: npr: Naknada za prijevoz:


Upisivanjem fiksnog iznosa neke naknade/obustave na postavkama 'Radnika', kreiranjem formula za obračun, kao i kreiranjem vrste naknade u postavkama Vrsta plaćanja spremni smo u samom obračunu svim radnicima odjednom upisati njegov fiksni iznos naknade/obustave. Potrebno je sve radnike označiti i pozvati 'Unos bruto plaće za označene radnike' kao na slici:


Na ovaj način smo svim radnici pridružili/dodali njegov iznos fiksne naknade za prijevoz, ako je ista upisana u postavkama 'Radnika'.

Sve u svemu, fiksni iznosi naknada/obustava su mala, ali korisna mogućnost unutar 4D Wanda koja doprinosi efikasnosti i točnosti obračuna plaća. Preporučujemo svim korisnicima da iskoriste ovu opciju kako bi olakšali svoj posao i smanjili mogućnost grešaka u obračunu plaća.


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600