logo 4th Dimension d.o.o.

4D Wand i Fitosanitarni informacijski sustav (FIS)

Objavljeno: 07.04.2023.


Fitosanitarni informacijski sustav i nadogradnja

Dana 23.04.2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022). Kako bi provedba zakona bila u potpunosti omogućena, nadograđen je Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS).

U nastavku našeg teksta pročitajte više o primjeni Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Što je Fitosanitarni informacijski sustav (FIS)?

Fitosanitarni Informacijski sustav je platforma Ministarstva poljoprivrede u kojoj su spremljene i povezane sve informacije vezane za upravljanje sredstvima za zaštitu bilja kao što su registracija, osnovni podaci i evidencije prodaje, prodajne mreže, procesi i podaci vezani uz izobrazbe (provoditelji izobrazbe, predavači, polaznici izobrazbe, najave izobrazbi, ispiti, izrada potvrda i sl.) te procesi i podaci o tretiranjima, uređajima za tretiranja i kontroli uređaja i tretiranja.

Proces digitalizacije tog segmenta poljoprivrede podrazumijeva postojanje poveznice s poslovno informacijskim sustavom (npr. 4D Wand), kako bi se programski provjerila mogućnost prodaje i povrata sredstava za zaštitu bilja.

Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) u 4D Wandu

4D Wand je programsko rješenje koje koriste i korisnici koji se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda, potrepština i sredstava za zaštitu bilja. Kada se radi o prodaji poljoprivrednih proizvoda, potrebno je uzeti u obzir i zakonske propise vezane uz sredstva za zaštitu bilja, pa tako neke od tvari podliježu registraciji i provjeri kod nadležnih institucija.

Kako bi se olakšao cjelokupni proces, 4D Wand se uskladio s izmjenama na platformi Fitosanitarni informacijski sustav. Ovaj sustav je namijenjen prodavačima sredstava za zaštitu bilja koji žele biti sigurni da su u skladu sa svim zakonskim propisima.

Znači, 4D Wand FIS je dio našeg programskog rješenja koji uspješno povezuje 4D Wand i FIS platformu (Ministarstvo poljoprivrede).

Da bi sve uredno funkcioniralo, nužno je povezati artikle dohvaćene s FIS kataloga s artiklima koji su definirani u 4D Wandu. Na taj način, sustav će automatski bilježiti kretanje tih artikala i olakšati njihovo praćenje i kontrolu nadležnim institucijama.

4D Wand FIS omogućava automatsku provjeru podataka prodavača sredstava za zaštitu bilja, čime se smanjuje mogućnost zlouporabe sredstava i nelegalne trgovine.

Također, korištenjem 4D Wand FIS-a, prodavači sredstava za zaštitu bilja mogu brzo i jednostavno izdati račune, te pritom biti sigurni da će sredstva biti prodana samo onima koji imaju pravo na njih.

Prodaja i prijava sredstva za zaštitu bilja

Kupci koji žele kupiti artikle koji podliježu provjeri preko Fitosanitarnog informacijskog sustava, trebaju imati posebna ovlaštenja/iskaznice. Skeniranjem iskaznice kupca, provjerit će se njegova ovlaštenja te će tek nakon toga istome biti moguće prodati artikle na koje ima prava.

Nadležne institucije su predvidjele tri razine ovlaštenja za kupovinu artikala/sredstava za zaštitu bilja:

  • amater;
  • profesionalni korisnik;
  • profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu.

4D Wand FIS brine o svim pojedinostima, kako bi se zadovoljili svi zakonski propisi.

Zaključak

Ministarstvo poljoprivrede je nadogradilo FIS (Fitosanitarni informacijski sustav) te uvelo obvezu povezivanja prodajnih mjesta koja prodaju sredstva za zaštitu bilja s novim sustavom.

Uvođenjem spomenute obveze, u 4D Wand je uspješno integrirano povezivanje s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Time je omogućeno uparivanje sredstava iz FIS kataloga s artiklima u 4D Wandu. Prilikom prodaje se vrši automatska provjera prodavača, kupca i prijava prodanih artikala kako bi se omogućilo lakše praćenje nadležnim institucijama.


© 2008-2024, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600