logo 4th Dimension d.o.o.
Za detaljnu listu izmjena kliknite Ovdje

Pogledajte listu izmjena do verzije 18.03.07.1 od 07.03.2018.

Izmjene do podverzije 18.06.06.1 od 06.06.2018

 • Generalno: Dorađena provjera lotova da po defaultu preskače nerobne dokumente
 • Generalno: Na tabelu za unos serijskih brojeva u stavku dokumenta dodan prikaz nepotpuno upisanih serijskih brojeva

Izmjene do podverzije 18.06.05.1 od 05.06.2018

 • Generalno: Ispravljena mogućnost prijave greške kod startanja 4D Wand sustava nakon osvježavanja verzije

Izmjene do podverzije 18.06.04.1 od 04.06.2018

 • Generalno: Smanjena veličina slova kod ispisa napomena na privolama
 • Generalno: Prilikom ispisa izvještaja s HUB 3 obrascem dodano upozorenje ukoliko nisu ispravno podešeni podaci
 • Generalno: Ispravljen problem s prikazom pojedinih kolona nakon što se uključe/isključe prava korisnika
 • Generalno: Ispravljen proces naprednog brisanja stavki rabatne politike u slučaju kada nije odabran niti jedan artikl
 • Dokumenti: Proširena mogućnost prikaza opisa usluge na dvjesto znakova u stavkama dokumenta
 • Dokumenti: Na hot polju Dnevnika objekta ispravljen pogrešan naziv polja Datum instalacije
 • e-Računi: Napravljen proces provjere rupa u brojevima UF dokumenata za slučaj da je obrisan
 • e-Računi: Napravljena poruka kao u UF-ama da ukoliko broj računa koji se importira od istog dobavljača bez obzira na ElectronicID već postoji
 • e-Računi: Napravljeno pamćenje preskočenih računa nad godinama
 • Financijsko: Ispravljen izraz za prikaz statusa plaćanja djelomično plaćenih storno dokumenata
 • Financijsko: Nova verzija TI-POD obrasca
 • Izvještaji: Ispravljen ispis detalja o vozilu u slučaju razine ispušnih plinova EURO IV i EURO V
 • Putni nalozi: Ispravljen uvjet za preskakanje obrade ako je uključena opcija 'Knjiži se u financijsko, ali se ne isplaćuje'
 • Objekti: Dodan proces za stavljanje objekata van upotrebe i vraćanje u upotrebu
 • WEB: Ispravljen bruto iznos kad postoji MP marža

Izmjene do podverzije 18.05.25.1 od 25.05.2018

 • Generalno: U modul Uredsko poslovanje dodana nova klasa dokumenata Privole (padajući izbornik GDPR -> Privole)
 • Generalno: Dodano pravo pristupa za dokumente Privole DOK: Privola (1200)

Izmjene do podverzije 18.05.24.1 od 24.05.2018

 • Artikli: Ispravljeno označavanje artikala sa zadnjim ulazom i izlazom starijim od datuma
 • Dokumenti: Zabranjeno premještanje stavke usluge radnog naloga ako je za nju već vezana realizacija
 • Financijsko: Dodani transakcijski okviri na provjeru kunskog i deviznog IOS-a
 • POS: Ispravljena provjera vođenja serijskih brojeva prilikom izdavanja računa
 • Program vjernosti: Dodan prikaz 7 ranga programa vjernosti

Izmjene do podverzije 18.05.22.1 od 22.05.2018

 • Generalno: Omogućeno slanje privola putem e-maila prema 4D
 • Generalno: Omogućeno ispis i slanje privole za udaljeno spajanje putem e-maila
 • Generalno: Na izbornoj tabeli radnika po pravu ažuriranja uklonjene kolone OIB i osobni broj
 • Generalno: Ispravljena prijava da nije moguće snimiti podatke iz RAM memorije za slučaj da nije ispravno osvježena verzija 4D Wand-a
 • Generalno: Dodano pravo pristupa za pregled starih godina
 • Generalno: Stavke koje su nastale iz naloga za slaganje se više ne mogu premještati između dokumenata
 • Generalno: Dodan ispis Podataka o osobi
 • Generalno: Napravljena microsoft word matrica za privole (4D_Privola.dot)
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona po pravima pristupa na radnim nalozima servisa vozila
 • Dokumenti: Ispravljena greška u vezivanju realizacije radnih naloga zbog koje je bilo moguće dobiti neispravnu rekapitulaciju
 • Komitenti: Na ekranu napomene komitenta koja se pojavljuje prilikom izbora s dokumenta maknuta opcija isključivanja prikazivanja napomene
 • Lotovi: Omogućeno odobravanje dokumenata bez provjere lotova ako je tako označeno na skladištu
 • Lotovi: Na dokumentima povrata napravljeno da se jednokratno količina lota pretvori u negativnu
 • POS: Napravljena zabrana brisanja osobe iz on-line POS blagajne
 • POS: Prilikom importa dnevnih prometa POS kase dodana provjera da li postoje stavke bez dokumenta
 • Putni nalozi: Dodana mogućnost knjiženja putnog naloga u financijsko bez isplate kroz blagajnu

Izmjene do podverzije 18.05.15.1 od 15.05.2018

 • WEB: Ispravljen problem s učitavanjem vrlo velikih narudžbi s Web-a
 • WEB: Ispravljen problem u prikazu "starih" stavki košare

Izmjene do podverzije 18.05.10.1 od 10.05.2018

 • Generalno: U zahtjeve i molbe prema 4D dodana kartica Privole
 • Generalno: Omogućeno pretraživanje osobe po svim bazama tvrtke u kojoj se odrađuje pretraga
 • Dokumenti: Omogućen proces kopiranja projekata u trenutnoj godini iz Obrada
 • Dokumenti: Dodana mogućnost izmjene veličine slova serijskog/lot broja
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji za decimalni separator stavljen zarez(",")
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji Partner i Osoba ID prošireni da mogu primiti veći broj

Izmjene do podverzije 18.05.09.1 od 09.05.2018

 • WEB: Ispravljeno učitavanje narudžbi u slučaju kada se u nazivima nalaze specijalni znakovi

Izmjene do podverzije 18.05.08.1 od 08.05.2018

 • Generalno: Dodan parametar programa koliko godina unatrag se vidi na Izbor tvrtke ili godine
 • Dokumenti: Ako se unosi roba za koju se vode ili ne vode serijski brojevi vraćen višestruki unos
 • Dokumenti: Ispravljeno dodjeljivanje serijskih brojeva nakon prvog ulaska u excel tabelu stavki
 • POS: Ispravljena dvostruka prijava poruke da zaliha ide u minus ukoliko je artikl dodan samo jedan put na račun i ako je uključen način popunjavanja donje tabele Po redoslijedu unosa
 • POS: Ispravljen ispis fonta u detaljima na A4 ispisima
 • WEB: Ispravljeno brisanje slika bannera
 • WEB: Usklađena migracija košare ako osoba ima više partnera
 • WEB: Usklađena košara i favorites za trgovačke putnike
 • WEB: Dodan API za učitavanje skladišta
 • WEB: Dodana nova tablica SkladistaInventuras i novi parametar OJPartner
 • WEB: Napravljen API za kreiranje dokumenta Inventure
 • WEB: Email za inventure se šalje na email zakačen na osobu
 • WEB: Izmijenjen sadržaj e-maila za inventuru
 • WEB: Skrivene inventurne liste s popisa narudžbi          
 • WEB: Prilikom slanja inventure NE prepoznavaju se artikli na web-u
 • WEB: Implementiran offline rad s inventurama i prepravljen rad s narudžbama
 • WEB: Mail inventure više ne sadrži naziv
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji restrukturirano učitavanje partnera. 4D Wand IMC Šifra promijenjena u Web Šifru osobe
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana i formatirana ćelija s napomenom kod unosa stavaka
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodan ekran za skeniranje, unos i brisanje stavki za inventuru
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućeno slanje dokumenta inventure
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeni redni brojevi kod brisanja stavaka
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji kod višestrukog slanja narudžbi dodano da se uzimaju u obzir i napomene
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji napravljen ekran s listom skladišta za osobe s pravom pristupa
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji napravljeni statusi dokumenta inventure (kada nije poslana ili nije učitana u 4D Wand)
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji WebSocket potvrda ako nije učitana inventura u 4D Wand
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeno rušenje aplikacije prilikom učitavanja partnera
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana provjera ako je narudžba sijela u 4D Wand
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji dodana napomena dokumenta inventure
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji ispravljeno brisanje stavke kod narudžbe
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućena automatska prijava kad se unese ispravan PIN
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji implementirane napomene za modul narudžbe
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji centraliziran unos za verziju aplikacije
 • WEB: U 4D Wand IMC mobilnoj aplikaciji omogućen filter naziva partnera i ako sadrži nedozvoljene znakove. (<>/:"\|?*)

Izmjene do podverzije 18.05.03.1 od 03.05.2018

 • Izvještaji: Ispravljeno da se nakon ispisa serijskih vrati prethodna veličina fonta
 • WEB: Ispravljeno slanje tablice Stanjas prema 4D Wand IMC-u
 • WEB: U tablicu Kosaras dodano polje PartnerID
 • WEB: U tablicu Favorites dodano polje PartnerID

Izmjene do podverzije 18.05.02.1 od 02.05.2018

 • Generalno: Obrada naloga slaganja putem importa XML-a sad može importirati serijske brojeve i lotove s rokom trajanja i količinom
 • Generalno: Automatska obrada naloga slaganja putem importa XML-a više ne provjerava količine dostupnih lotova
 • Generalno: Putem aplikacije Wand2XML omogućen export serijskih brojeva i lotova s rokom trajanja i količinom
 • Dokumenti: Omogućen upis lot brojeva nad negativnim stavkama
 • Dokumenti: Zabranjeno kopiranje dokumenata u istu poslovnu godinu kroz proces Kopiranje dokumenata u iduću godinu
 • Dokumenti: Dodano upozorenje kod kopiranja dokumenata u prethodnu poslovnu godinu kroz proces Kopiranje dokumenata u iduću godinu 
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje komponenti proizvoda kod kopiranja radnih naloga sastavnica u sljedeću godinu
 • Dokumenti: Dodana mogućnost filtriranja nedovršenih dokumenata za klase na kojima je to primjenljivo
 • POS: Ispravljene prijave greški prilikom naknadnog ispisa
 • POS: Ispravljena provjera kad zaliha ide u minus u slučaju kada je uključeno sortiranje po redoslijedu unosa
 • POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na Generic driver
 • POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na WordPad
 • POS: Ispravljen ispis serijskih/lot brojeva na A4 ispisima
 • POS: Dodano vrijeme ispisa na POS račune u WordPad-u

Izmjene do podverzije 18.04.25.1 od 25.04.2018

 • Generalno: Ispravljena konverzija podataka na offline POS kasama

Izmjene do podverzije 18.04.24.1 od 24.04.2018

 • Generalno: Omogućeno vođenje lotova/rokova trajanja (sljedivost)
 • Generalno: 4D Wand Upute prebačene na Internet
 • Adresar: Omogućeno upisivanje e-mail adrese nad označenim vezama komitenata i osoba
 • Blagajna: Omogućen izbor i pamćenje načina knjiženja veznog dokumenta iz šablona za knjiženje
 • Dokumenti: Napravljeno zaprimanje po redoslijedu unosa na obradi Narudžbi dobavljaču (NAR)
 • Dokumenti: Uređen izbornik na obradi Narudžbi dobavljaču (NAR)
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje Otpremnice (OTP) iz Povrata od kupca (STO)
 • Dokumenti: Ispravljen ispis izvještaja stanje svih skladišta, gdje se u određenim uvjetima izvještaj mogao ponoviti
 • Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge servisa (RAD)
 • Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge servisa  vozila (RNL)
 • Dokumenti: Napravljen proces za upis odgovorne osobe na Radne naloge sastavnica (RNU)
 • Financijsko: Ispravljeno otvaranje IOS-a i ažuriranje izlaznih računa kroz godine
 • Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja ulaznih gotovinskih računa (UFA, UFD)
 • Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja izlaznih gotovinskih računa (IFD)
 • Financijsko: Dodana mogućnost izbora datuma temeljnica u koju se gotovinski računi knjiže u blagajnu
 • Izvještaji: Dodan ispis Komisijske izdatnice za KTC
 • WEB: Ispravljen pogrešna prikaz VP Cijene kad se primjenjuje rabat u specijalnom slučaju
 • WEB: Dodano kreiranje tablice SkladistaInventuras

Izmjene do podverzije 18.04.12.1 od 12.04.2018

 • Generalno: Ispravljena poruka upozorenja kada je radna godina različita od trenutne godine
 • Generalno: Kod dodavanja skladišta za R-1 račune u 4D Wand-u nakon odabira skladišta za Rx račune, dodano automatsko uključivanje parametra da se radi o Rx skladištu
 • Generalno: u data port za import dokumenata i stavki dodane kolone ID vozila i Napomena robe/opis usluge
 • Adresar: Omogućeno definiranje veze odabrane osobe s više komitenata za potrebe 4D Wand IMC-a
 • Dokumenti: Na izbornoj tabeli trgovačkih predstavnika ispravljen prikaz hrvatskih slova u naslovu tabele
 • Dokumenti: Prilikom automatskog kreiranja narudžbi od dobavljača dodano da se u ovisnosti o parametru upisuju dimenzije
 • Dokumenti: Na procesu kreiranja otpremnice od naloga za slaganje ispražnjeno polje statusa
 • Dokumenti: Ispravljeno pravo prikaza kolone Napomena u tabeli stavki izlaznih dokumenata
 • Dokumenti: Stegnuto brisanje automatskih veza na predujmove
 • Dokumenti: Na tabele dokumenata Izdavanje na revers (REI) i Povrat reversa (REU) dodan prikaz adresanta i posebna kolona s adresantom
 • Dokumenti: Na tabele dokumenata  Otpremnice (OTP), Razduženja skladišta (RAS) i Zaduženja skladišta (ZAD) dodan prikaz šifri i naziva dimenzija
 • Dokumenti: Na tabeli proračuna količina komponenti dodana kolona s mjernom jedinicom
 • Dokumenti: Dodana poruka ako pri isporuci s narudžbe od dobavljača nisu isti dobavljači na primci i narudžbi dobavljaču
 • Dokumenti: Dozvoljena izmjena datuma izvršenja na radnim nalozima RAD i RNL ako nisu knjiženi u financijsko
 • Dokumenti: Napravljeno brisanje datuma izvršenja prilikom kopiranja radnih naloga
 • Financijsko: Ispravljen ispis totala na izvještaju Kartice svih konta za komitente
 • Financijsko: Ispravljeno punjenje progress bar-a do 100% u procesu Automatskog zatvaranja IOS-a kada se odabere jedno konto
 • Financijsko: Na tabelu kontnog plana dodane kolone Devizni konto, MTR, D1, D2, D3 i Vrsta konta
 • FAP: Izmijenjene formule na pozicijama 39, 40 i 41 na PD obrascu 
 • Intrastat: Dodana mogućnost upisa Intrastat države na izlazne račune
 • Izvještaji: Ispravljen ispis podtotala i totala u specifičnim slučajevima ispisa
 • Izvještaji: Na ispisima inventurnog viška i manjka ulazne komisije s dokumenta inventure, isključen ispis rekapitulacije poreza
 • Izvještaji: Dodani ispisi Računa i Otpremnice za KTC u izvještaje za grosiste
 • Izvještaji: Na ispisima dokumenata s barkod serijskim brojevima ispravljen ispis serijskog broja
 • POS: Dodan ispis vraćene gotovine na ispisu računa za MS Word i MS WordPad
 • POS: Dodano automatsko punjenje raspona brojeva R-x računa kod prvog podešavanje POS kase
 • POS: Dodana provjera ukupnih količina na obradi računa ako se stavke pune po redoslijedu unosa
 • POS: Napravljena količinska rekapitulacije neodobrenog dnevnog prometa
 • WEB: Ispravljeno slanje datoteka prema 4D Wand IMC-u da se datoteke nađu u ispravnom direktoriju
 • WEB: U detalju artikla, kraj cijene se ispisuje postotak rabata/akcije ako postoji
 • WEB: Iz defaultnog detalja artikala maknut prikaz cijena
 • WEB: Ako korisnik ima više definiranih komitenata, otvara se izbornik prilikom login-a
 • WEB: Na ekranu Izbor Partnera dodan filter za lakšu pretragu partnera
 • WEB: Dodana kolona Napomena u tablici Kosaras
 • WEB: Ispravljena migracija košare prilikom login-a, kad ne primjenjuje ispravne cijene i rabat

Izmjene do podverzije 18.03.29.1 od 29.03.2018

 • Generalno: Isključene usluge iz eksporta Robnog dnevnika za Poreznu upravu

Izmjene do podverzije 18.03.28.1 od 28.03.2018

 • Generalno: Omogućen export robnog dnevnika za poreznu upravu
 • Dokumenti: Vraćeno da se iznosi nabavnih vrijednosti komponenti ne zaokružuju prije sumiranja
 • Plaće: Dorađena provjera referentnog integriteta radnika prema dokumentima i stavkama kroz sve poslovne godine

Izmjene do podverzije 18.03.27.1 od 27.03.2018

 • Generalno: Ispravljeni problem sa prikazom fiskalnog footera na izvještajima
 • Financijsko: Ispravljeni problemi sa prikazima dimenzija u padajućem izborniku financijskog knjigovodstva

Izmjene do podverzije 18.03.26.1 od 26.03.2018

 • Adresar: Omogućeno pretraživanje (F3) osoba po dinamičkom izrazu
 • Adresar: Dodani izrazi za dinamičko pretraživanje osoba
 • Adresar: Na formi osoba omogućeno brisanje datuma rođenja
 • Dokumenti: Dorađena sinkronizacija deviznih cijena kod izmjene dokumenta u situacijama kada novi tečaj postaje 1,000000
 • Dokumenti: Ispravljen izračun kala da ispravno uzima u obzir i automatske prijenosnice na skladištima nabavnog tipa
 • Dokumenti: Ispravljeno prikazivanje zaokružene ukupne nabavne vrijednosti  komponenti  sastavnice 
 • Dokumenti: Ispravljen preračun komponenti po nabavnoj vrijednosti stavke proizvoda za slučaj da vrijednosti  komponenti koriste velik broj decimalnih mjesta
 • POS: Ispravljen prikaz količine na tabeli artikala u modulu POS blagajne

Izmjene do podverzije 18.03.20.1 od 20.03.2018

 • POS: Ispravljen rad POS blagajne s barkod skenerom koji sadržava sufiks CTRL+C

Izmjene do podverzije 18.03.19.1 od 19.03.2018

 • Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Negoslavci koja vrijedi od 08.03.2018
 • Generalno: Ispravljen rad copy/paste-a nad napomenama u 4D Wand-u 
 • Autorski honorar: Ukinuto usklađivanje autora i osoba prilikom izmjene autora
 • Izvještaji: Ispravljen izračun bruto i neto vrijednosti za dokument sa povratnom naknadom na rekapitulaciji dokumenata knjige izlaznih računa
 • Plaće: Ukinuto usklađivanje radnika i osoba prilikom izmjene radnika
 • WEB: Ispravljen prikaz zaliha košare da radi sukladno parametru iz 4D Wanda 
 • WEB: Stavljena dodatna provjera ako je pukla sesija, da se narudžba ne može neispravno poslati
 • WEB: Ispravljen bug koji ne dozvoljava update kataloga ako ne postoji tablica parameters
 • WEB: Ispravljena migracija košare prilikom login-a, da se primjenjuju ispravne cijene i rabat 

Izmjene do podverzije 18.03.15.2 od 15.03.2018

 • e-Račun: Ispravljeno da se ne može dvaput pozvati kreiranje primke sa istog ulaznog e-Računa
 • POS: Ispravljeno da POS kasa ispravno odradi enter poslan iz barkod čitača
 • WEB: Ispravljeno da se prema 4D Wand IMC-u ne šalju osobe koje nemaju upisanu lozinku za web

Izmjene do podverzije 18.03.15.1 od 15.03.2018

 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost neispravne prijave greške prilikom odobravanja prenosnice 

Izmjene do podverzije 18.03.14.1 od 14.03.2018

 • Dokumenti: Ispravljena provjera postojanja izlazne prijenosnice prilikom odobravanja prijenosnice na ulaznom skladištu

Izmjene do podverzije 18.03.13.1 od 13.03.2018

 • Generalno: Na Ctrl + V (zalijepi) dodana provjera i izbacivanje specijalnih karaktera
 • Generalno: Otvaranjem nove tvrtke u 4D Wand-u dodano da se isprazne postavke 4D Wand IMC-a
 • Dokumenti: Na procesu kreiranja dokumenata od naloga za slaganje dodano pražnjenje polja izvora
 • POS: Ispravljen rad standardnog logina na POS blagajni
 • Plaće: Ispravljeno stvaranje virmana za netto plaću u slučaju da je 100% vrijednosti netto plaće potrošeno kreditom

Izmjene do podverzije 18.03.07.1 od 07.03.2018

 • Generalno: Standardizirana tabela Tarifne grupe po državama
 • Artikli: Ispravljen tipfeler na procesu Pregled zaliha sa zadnjim ulazom starijim od zadanog datuma
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona Težina po jed.mjere (kg) i Neto težina (kg) i njihovih zbrojeva
 • Dokumenti: Iz procesa učitavanja zadnjih prodajnih cijena isključen dokument Razduženja tuđe robe (RAT)
 • Dokumenti: Ipravljeno sumiranje dokumenta kada je odabran način obračuna PDV-a Posebni postupak oporezivanja u članicama EU
 • Financijsko: Ispravljen ispis i slanje e-Mailom otvorenih stavki nakon što je ispis prijavio da nema što ispisati
 • Financijsko: Kod unosa ulaznog računa s postotkom nepriznate osnovice napravljena dorada da se nepriznata osnovica 25% izračuna kao razlika između iznosa računa bez poreza i iznosa priznate osnovice 25% PDV-a
 • Izvještaji: Ispis računa za Kaufland usklađen s novim zahtjevima
 • Kamate: Zabranjen poziv unosa stavke na tipku Insert u odobrenmom dokumentu kamata
 • Plaće: Usklađene šifre priloga 3 i 4 JOPPD obrasca
 • Plaće: Dodane vrste izvješća JOPPD obrasca 11,12 i 13
 • Registri: Ispravljena provjera zapamćenih kolona novom verzijom na registru Države, oblasti i gradovi
 • WEB: Ispravljena mogućnost smrzavanja automatskog importa narudžbi s Web-a u slučaju da se proces poziva iz Task Schedulera

Izmjene do podverzije 18.02.27.1 od 27.02.2018

 • Generalno: Kod prijenosa stavki stanja u novu godinu dodano da se prenose cijene i za komisijske artikle
 • Generalno: Omogućena promjena redoslijeda tekstualnih dodatnih atributa
 • Generalno: Omogućeno da se mišem može prebaciti na polje pristupne šifre iz polja naziv korisnika
 • Generalno: Dodana stopa prireza 8% za općinu Štefanje koja vrijedi od 01.02.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 8% za općinu Plitvička jezera koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Bol koja vrijedi od 01.12.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Podstrana koja vrijedi od 01.01.2018
 • Artikli: Na formi usluga uklonjeno polje konto poreza
 • Artikli: Dodana mogućnost premještanja označenih artikala u odabranu klasifikaciju na tabeli planske kalkulacije
 • Dokumenti: Omogućen ispis računa na mobilni printer
 • Dokumenti: Omogućen ispis računa-otpremnice na mobilni printer
 • Dokumenti: Omogućen ispis otpremnice na mobilni printer
 • Dokumenti: Na dokument Potvrda narudžbe dobavljaču (NAV) dodana kolona Datum dolaska 
 • Dokumenti: Na tabeli Dnevnih  prometa maloprodaje (PRM) omogućeno višestruko brisanje dokumenata koji su nastali importom za knjigovodstvo
 • FAP: Ispravljena obrada FAP izvještaja ukoliko je prijavljeno da je transakcija aktivna
 • Financijsko: Ispravljen poziv odabira adresanta na izvještajima salda-konta u padajućem izborniku financijskog knjigovodstva
 • Financijsko: Prilikom automatskog vezivanja IOS-a omogućeno vezivanje izvoda i tečajne razlike
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavki osigurano da se zacrvene samo stavke koje su u kašnjenju i pozitivnog su predznaka
 • Financijsko: Ispravljen import financijskih dokumenata da ispravno provjerava komitente po ID
 • Izvještaji: Na ispisu Liste primki dodana kolona s neto deviznim iznosom
 • Izvještaji: Kumulativni ispis stavki zanemaruje razliku u cijeni stavki, do sad je postojala tolerancija od 10 lp
 • Plaće: Na kriptiranim platnim listićima omogućen ispis
 • Plaće: Ispravljeno zbrajanje naknada, obustava i kredita na Rekapitulaciji po identifikatorima
 • WEB: Omogućen rad 4D Wand Internet modula s HTTPS-om 
 • WEB: Omogućen rad 4D Komunikatora s HTTPS-om
 • WEB: Dorađeno da se importom narudžbe s 4D Wand Internet Kataloga uz ime i prezime osobe provjerava i e-mail adresa osobe
 • WEB: 4D Wand IMC objavljen na Google Play
 • WEB: 4D Wand IMC promijenjeno ime iz TP u IMC i stavljena nova ikonica
 • WEB: U 4D Wand IMC dodana automatika kreiranja profila ako ne postoji ni jedan profil
 • WEB: U 4D Wand IMC napravljen početni ekran Izbornik i usklađena postojeća funkcionalnost (Narudžbe)
 • WEB: U 4D Wand IMC na početnom ekranu dodana labela s aktivnim profilom - Naziv profila (Ime Prezime)
 • WEB: U 4D Wand IMC dodano da kad se kreira novi profil da se automatski otvara ekran postavki
 • WEB: U 4D Wand IMC poruka o greškama rastavljena tako da posebno javlja o kojoj se točno grešci radi (internet veza, url adresa, wand šifra ili osoba)
 • WEB: U 4D Wand IMC dodana poruka kad postavke nisu spremljene
 • WEB: U 4D Wand IMC omogućeno preimenovanje profila kroz postavke
 • WEB: U 4D Wand IMC dodana tipka za odabir profila
 • WEB: U 4D Wand IMC ako je kreiran samo jedan profil on automatski postaje aktivan
 • WEB: U 4D Wand IMC napravljena konverzija postavki u profile
 • WEB: U 4D Wand IMC uklonjen protokol i omogućen na unosu URL adrese u postavkama
 • WEB: U 4D Wand IMC omogućeno kreiranje profila postavki
 • WEB: U 4D Wand IMC usklađeni vizualni elementi profila s ostatkom aplikacije
 • WEB: U 4D Wand IMC zabranjen povratak na početni ekran kada je učitavanje u tijeku
 • WEB: U 4D Wand IMC prepravljena validacija za ručni unos artikla
 • WEB: U 4D Wand IMC omogućen rad IMC s https i http protokolima

Izmjene do podverzije 18.02.14.1 od 14.02.2018

 • Generalno: U importu osoba ispravljena provjera registara zanimanja, titula, funkcija,... po nazivu
 • Generalno: Import financijskih dokumenata dorađen da uz šifru komitenta provjerava i dodatne podatke
 • Generalno: U stavkama dokumenata uključeno zbrajanje kolone s neto težinom
 • Artikli: Ispravljeno višestruko brisanje artikala da ispravno provjerava bazu dodatnih šifri
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost povlačenja krive cijene prilikom zaprimanja stavki narudžbe dobavljaču 
 • Dokumenti: Iz procesa učitavanja zadnjih prodajnih cijena isključen dokument Reversa tuđe robe (RIT) 
 • Dokumenti: Forma dokumenta Manjka po inventuri tuđe robe na komisiji (MAK) isklađena s formom Manjka po inventuri (MAN)
 • e-Računi: Dodana mogućnost da se iz ulaznog e-računa može kreirati dokument Povrat dobavljaču
 • e-Računi: Napravljen eksport odobrenja iz računa koji imaju sve stavke negativne
 • FAP: Usklađen obrazac GFI-POD obrazac za 2017.
 • POS: Ispravljen ispis R1 računa u PDF ukoliko na računu postoji usluga
 • WEB: Ispravljen bug kod slanja narudžbe ako je narudžba u statusu -1 (neizvršena)

Izmjene do podverzije 18.02.06.1 od 06.02.2018

 • WEB: Ukinuta provjera da li je upisana Email adresa prilikom slanja osoba prema 4D Wand Internet Katalogu

Izmjene do podverzije 18.02.01.1 od 01.02.2018

 • Generalno: Ispravljen primjer tablice partnera za import: "Partneri_primjer.xls" - zamijenjene su pozicije podataka Matični broj i OIB
 • Generalno: Izmijenjen prikazi naslova Serijski broj u Serijski/lot broj
 • Generalno: Prilikom sumiranja dokumenata tipa ZNV i CJK napravljena provjera artikala "u zraku" koja korisnika obavještava da za artikl postoji količina koju zapisnik neće moći uzeti u obzir
 • Generalno: Omogućena WebSocket komunikacija s 4D komunikatorom
 • Generalno: Izmijenjena skraćena tipka na procesu Rastavljanje stavki po komisijskim ulazima u Alt+R
 • Generalno: U 4D Manu u tablicu Robe dodane kolone  SQL_ROB:DatumUnosa_Date i  SQL_ROB:DatumIzmjene_Date
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Osnovnih sredstava
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Grupa osnovnih sredstava
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Stavki osnovnih sredstava
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Obračuna osnovnih sredstava
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport registra Objekti
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport datoteke Dnevnika objekata
 • Generalno: U 4D Man dodan eksport datoteke Stanja s minimalnim, optimalnim i maksimalnim
 • Generalno: Ispravljeno da import osoba ne zahtjeva zadnji delimiter
 • Adresar: Prilikom unosa osobe dodana provjera da li je za osobu označenu kao Web kupac/Terenski radnik upisana Pristupna šifra za Web
 • Adresar: Prilikom unosa osobe dodana provjera da li je za osobu označenu kao Web kupac/Terenski radnik upisana e-Mail adresa
 • Dokumenti: Ispravljeno povezivanje dokumenata prilikom kopiranja neodobrenih radnih naloga servisa u novu godinu
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz ekrana za učitavanje e-Računa na rezoluciji 1024x768
 • Dokumenti: Postotku priznavanja PDV-a na ulaznim računima dodana dva decimalna mjesta
 • Dokumenti: Prilikom izmjene odgode plaćanja na dokumentu Narudžba od kupca ispravljeno da se promjena rabata primjeni na stavke
 • Dokumenti: Dodano upozorenje prilikom sumiranja interne primke za slučaj da se zaprimaju komisijski artikli kojima je u međuvremenu izmijenjena cijena
 • Izvještaji: Ispravljeno filtriranje po grupi komitenata za rekapitulacije dokumenata u slučaju da se koristi grupiranje po partnerima
 • POS: Dodana mogućnost provjere broja upisanih serijskih brojeva/lotova na uslugama
 • POS: Ukoliko se prijavi da na stavci nije upisan serijski broj, a potreban je, dodano da se na donjoj tabeli locira problematična stavka
 • WEB: Ispravljena greška kada direktoriji bannera nisu kreirani
 • WEB: Prilikom importa narudžbe s 4D Wand Internet Kataloga dodano da se s robe na stavke prepisuje grupa stavki
 • WEB: unaprijeđeno slanje slika da radi update slike istog naziva ukoliko je slika 4D Wand-u promijenjena
 • WEB: U tablicu RobaS dodana polja Smještaj.R., Os.Pak i ostala komercijalna polja
 • WEB: U tablicu Osobas dodano polje Država
 • WEB: Dodano polje datuma potvrde/zaprimanja u tablici dokumenata
 • WEB: Prilikom slanja osoba prema 4D Wand Katalogu dodano da se ne može poslati osoba koja nema upisanu eMail adresu
 • WEB: Dodana 2 polja za filtriranje od-do cijene ovisno o grupi
 • WEB: Omogućen izbor i slanje reklamacijskog zapisnika prema 4D Wand Internet Katalogu
 • WEB: Na tabelarnom prikazu vraćena kolona Zaliha za smartphone veličinu ekrana
 • WEB: Kada dođe do prekida internet veze prilikom slanja narudžbe, stavljena dodatna provjera s web i mobilne strane. Javlja se poruka ukoliko je došlo do prekida i upozorava na provjeru internet veze
 • WEB: Usklađen import košare po datoteci, neovisno o barkodu, kataloškom broju i šifri.
 • WEB: Dodano da se šalje baza sastavnica proizvoda prema 4D Wand Internet Katalogu
 • WEB: Onemogućeno učitavanje svih narudžbi preko Internet preglednika.
 • WEB: Dodan API za dohvat podataka artikla po ID iz baze
 • WEB: Ispravljena validacija inputa količine kod skeniranja u aplikaciji 4D Wand IMC
 • WEB: Ispravljena distorziju liste ako se refresh rapidno poziva 4D Wand IMC
 • WEB: Ispravljena WebSocket beskonačna petlja 4D Wand IMC
 • WEB: Dodan TimeOut i uhvaćena greška za učitavanje partnera 4D Wand IMC
 • WEB: Dodan indikator prilikom slanja narudžbe 4D Wand IMC
 • WEB: Parametri sređeni da tekst ima malo više prostora prije polja, tipke Multi-Scan i Scan su iste veličine 4D Wand IMC
 • WEB: Na upitu količine zamijenjene tipke OK i Prekid. Cijeli ekran centriran 4D Wand IMC
 • WEB: Ukinuti parametri init i multi scan delay, a frame scan delay preimenovan u "Vrijeme odgode skeniranja" 4D Wand IMC
 • WEB: Prepravljen odabir partnera kad nije dostupan internet 4D Wand IMC
 • WEB: Popravljena potvrda kod slanja svih narudžbi za komunikator (websocket) 4D Wand IMC
 • WEB: Dodan indikator za skeniranje u tijeku 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana tipka za potvrdu pin-a 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana tipka za refresh liste partnera 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana informacija o verziji 4D Wand IMC
 • WEB: Dodani redni brojevi stavaka 4D Wand IMC
 • WEB: Omogućena promjena pin-a 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana poruka dobrodošlice 4D Wand IMC
 • WEB: Omogućena WebSocket komunikacija i učitavanje parametara 4D Wand IMC
 • WEB: Dodan multi (grupni) scan 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana tipka za skeniranje na zahtjev 4D Wand IMC
 • WEB: Dodana tipka za bljeskalicu prilikom skeniranja 4D Wand IMC
 • WEB: Početni ekran automatski diže tipkovnicu za unos pin-a 4D Wand IMC

Izmjene do podverzije 18.01.17.1 od 17.01.2018

 • Financijsko: Ispravljen izvještaj "Realizacija trgovačkih predstavnika" u slučaju da se izvještaj filtrira po trgovačkom predstavniku sa znakovnom oznakom
 • Plaće: Usklađen tekst napomene na dnu stranice IP obrasca
 • WEB: U importu narudžbe iz 4D Wand Internet Kataloga izbačeno uzimanje odgoda plaćanja, rabata po načinu otpreme i rabata po sredstvu plaćanja

Izmjene do podverzije 18.01.16.1 od 16.01.2018

 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje radnih naloga sastavnica ukoliko nije odabran komitent

Izmjene do podverzije 18.01.15.1 od 15.01.2018

 • Generalno: Ispravljeno da se pokretanjem transakcije ispravno otvaraju baze podataka
 • Generalno: Višestruko ubrzan prijenos financijskog knjigovodstva u narednu godinu
 • Artikli: Ispravljeno da se ispravno na F3 filtriraju artikli kojima se traženi uvijet nalazi u napomenama artiklala
 • Dokumenti: Ispravljen proces učitavanja zadnjih prodajnih cijena tako da sada preskače povrate komisije i povrate reversa
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja povrata od kupca omogućen odabir stavke iz bilo koje poslovne godine
 • Dokumenti: Ispravljena poruka kod višestrukog odobravanja dokumenata ako su baze trenutno zaključane
 • Dokumenti: Ispravljeno da se način obračuna poreza ispravno popunjava prilikom kreiranja razduženja od zaduženja
 • Dokumenti: Ispravljen višestruki unos stavki iz označenih artikala u Cjeniku za POS kasu
 • POS: Na ispisima preko WordPad-a postavljeno da se ne ispisuje Mjesto izdavanja ukoliko nije upisano na skladištu
 • Vozila: Dodana vrijednosna naknada u izračun posebnog poreza na motorna vozila i ugrađena na ispise
 • WEB: Import narudžbe sa 4D Wand Internet Kataloga ispravljen da uzima u obzir odgode plaćanja
 • WEB: Import narudžbe sa 4D Wand Internet Kataloga ispravljen da uzima u obzir rabat po načinu otpreme
 • WEB: Import narudžbe sa 4D Wand Internet Kataloga ispravljen da uzima u obzir rabat po sredstvu plaćanja

Izmjene do podverzije 18.01.08.1 od 08.01.2018

 • Generalno: Dodana provjera da li je upisana postojeća šifra kod dodavanja novog skladišta
 • Dokumenti: Ispravljeno automatsko odobravanje inventurnog manjka u slučaju da treba nastati neodobreni višak
 • Dokumenti: Ispravljeno osvježavanje tipke za otvaranje / zatvaranje  dokumenta
 • e-Računi: Ispravljeno učitavanje osvjetljenog e-Računa da ispravno učita odabrani račun na listi e-Računa za učitavanje
 • Financijsko: Ispravljeno rušenje prijenosa financijskog knjigovodstva u novu godinu zbog neaktivnosti korisnika
 • PDV: Ispravljeno da se za način obračuna PDV-a Oporezivo - automobili na IF pozicija PDV-a VIII.1.2 popunjava u zasebno polje kako bi bio omogućen i ručni unos

Izmjene do podverzije 18.01.04.1 od 04.01.2018

 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za grad Supetar koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 12% za grad Karlovac koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Negoslavci koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za grad Lipik koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 5% za općinu Erdut koja vrijedi od 01.01.2018
 • Generalno: Dodana stopa prireza 12% za grad Ludbreg koja vrijedi od 01.01.2018
 • Adresar: Na tabelu osoba dodane kolone TP, OIB, Osobna iskaznica, Putovnica, Vozačka dozvola i Iskaznica pesticida
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost pozivanja obrada stavki dokumenata dok se dokument odobravao/razodobravao
 • Dokumenti: Ispravljeno da naknadno punjenje kala ne puni dokument kala ako je isti odobren
 • Dokumenti: Kopiranje dokumenata u drugu godinu nadograđeno da ispravno u drugoj godini izračunava broj dokumenta
 • Dokumenti: Povećana preciznost preračuna tečaja devize kako bi se izbjegle neke greške u zaokruživanju
 • Financijsko: Ispravljene prijave poruka prilikom odobravanja financijskog naloga
 • Izvještaji: Dorađen izvještaj Stanje skladišta sa stanjem komisije i reversa dodatnim kolonama i pojašnjenjem iznosa
 • Izvještaji: Na ispisima prometa usluga sređen rad podtotala u slučaju kad su oba grupiranja odabrana
 • Plaće: Ispravljen ispis IP obrasca za radnika koji je zaposlen u 12 mjesecu i nema isplate u 2017 godini
 • Plaće: Dodana šifra 0012 priloga 2 JOPPD obrasca
 • Plaće: Dodana šifre 0009, 0047, 0053 priloga 3 JOPPD obrasca
 • Plaće: Dodana šifra 62 priloga 4 JOPPD obrasca
 • Plaće: Za naknade dodano da se u svrsi virmana ispisuje opis vrste plaćanja i mjesec i godina obračuna plaće
 • Plaće: Na izvještaj rekapitulacije plaće dodano da se za MIO I ispisuje 15% i 20% ako u obračunu postoji radnik koji nije u drugom stupu
 • POS: Napravljeno brisanje dodatnih šifara artikala u POS kasi prilikom importa STK

Izmjene do podverzije 17.12.28.1 od 28.12.2017

 • Generalno: Ispravljena mogućnost stvaranja baze AppSetup.4d s neispravnom deklaracijom baze
 • Generalno: Prilikom osvježavanja 4D Wand-a na novu verziju dodane poruke s opisom greške u osvježavanju i listom trenutno aktivnih korisnika
 • Generalno: U konverterima (imenik, telefoni, artikli,...) ako postoji csv file, a otvoren je 4D Wand javlja poruku da ne može pristupiti datoteci
 • Dokumenti: Dodan proces automatskog generiranja korektivnog cjenika komisijskih dobavljača za artikle koji nisu bili na skladištu u trenu odobravanja CJK 
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenta cjenika komisijskog dobavljača, uskladiti će se i cijene za artikle koji nisu bili na skladištu u trenu odobravanja prethodnog cjenika 
 • Dokumenti: Na ekranu s informacijama o stavci dokumenta, ako je bio u tijeku unos stavke nije se dobro učitavao "Nepoznati" korisnik
 • Dokumenti: Ispravljen sort Po partnerima na ispisima knjige da ispravno radi kada ne postoji fiskalni broj na dokumentima
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa PRE za PRK preskočeno kreiranje prijenosnica za robu koja je otišla na podkomisiju ili revers preko tranzitnih skladišta
 • Dokumenti: Prilikom importa stavki u CJP ispravljeno da se popunjavaju polja tarife i postotka tarife
 • Dokumenti: Na izlaznim fakturama omogućeno vezivanje na radni nalog servisa
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje inventure da se može kreirati inventurni višak, uz inventurni manmjak, ukoliko ima stavki bez nabavnih cijena
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - R-1 Ne treba biti plaćena
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Stjecanje dobara unutar EU
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Primljene usluge iz EU
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - R-1 Ne treba biti plaćena
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Automobili - Uvoz PDV ne treba biti plaćen
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Stjecanje dobara unutar EU (ne ide u PDV-S)
 • PDV: Dodan način obračuna PDV-a Primljene usluge iz EU (ne ide u PDV-S)
 • Plaće: Na izvještaju Obrazac IP1 izmijenjen prikaz stope prireza da se ispravno prikazuju decimalne stope
 • Plaće: Omogućen obračun osnovica doprinosa po osnovici minimalne plaće
 • Plaće: Usklađen IP obrazac s novim propisima
 • Plaće: Usklađen DNR obrazac s novim propisima
 • WEB: Omogućeno slanje dodatka za web klasifikaciju
 • WEB: Napravljena web klasifikacija i dodatak web klasifikaciji
 • WEB: Omogućen izbor grupe/podgrupe neovisno o razini

Izmjene do podverzije 17.12.19.1 od 19.12.2017

 • Dokumenti: Ispravljen pogrešan naziv kartice Intrerni brojevi u Brojevi nad tabelom ulaznih računa

Izmjene do podverzije 17.12.15.1 od 15.12.2017

 • Dokumenti: Ispravljen import stavki kroz standardni data port

Izmjene do podverzije 17.12.14.1 od 14.12.2017

 • Generalno: Postavljene dodatne provjere prilikom startanja transakcija, kako bi se osigurala konzistentnost podataka u slučaju greške prilikom višestrukog importa POS prometa
 • Generalno: Dodana poruka ako godina za automatske provjere ne odgovara kalendarskoj godini
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje inventure koja generira stavku inventurnog manjka sa iznosom 0,00
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje skladišnog mjesta u stavkama
 • Dokumenti: Dorađena provjera odustajanja od unosa dokumenta u slučaju da je netko procesom punio stavke dokumenta koji se trenutno unosi
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja povrata dobavljaču koji bi otišao u minus prijavljivala se poruka o pogrešnim iznosima umjesto poruke o negativnoj količini
 • Dokumenti: Usklađen standardni dataport za import i eksport stavki dnevnih prometa maloprodaje
 • EDI: Ispravljeno učitavanje poslanih cijena u importu ulaznih narudžbi po PanteonPlus/Editel XML formatu
 • eRačuni: Dodano da slanje eRačuna može pozvati samo jedan korisnik 4D Wand-a
 • eRačuni: Prilikom slanja eRačuna dodana provjera da li je račun mjenjan s druge radne stanice kako bi se slanje računa obustavilo
 • eRačuni: Dorađen eksport datuma otpreme ako na račun nije vezana otpremnica
 • eRačuni: Omogućeno pretraživanje (filtriranje) na pregledu e-računa za import 
 • eRačuni: Prilikom importa e-računa omogućen odabir poslovnog prostora
 • eRačuni: Na tabeli UFA i UFD omogućena kartica poslovni prostori
 • eRačuni: Na tabeli UFA i UFD omogućen upis poslovnog prostora
 • Financijsko: Ispravljeno popunjavanje napomene o dospjelom i nedospjelom dugu na izlaznom računu nakon obrade IOS-a
 • Izvještaji: Zabranjen poziv novog izvještaja iz već otvorenog upita jednog izvještaja
 • Plaće: Omogućen upis datuma isplate plaće ukoliko je obračun prema datumu dopsijeća i odobren je
 • POS: Promjenjeno da se u polja opsega brojeva može upisati 6 znamenki 
 • WIF: Ispravljeni zapisi 4D Web interface (WIF) u pregledu aktivnih 4D programa

Izmjene do podverzije 17.12.08.1 od 08.12.2017

 • Financijsko:  Ispravljena mogućnost blokiranja aplikacije prilikom automatskog vezivanja IOS-a ako se zatvaraju konta s više različitih brojeva znamenki

Izmjene do podverzije 17.12.04.1 od 04.12.2017

 • Generalno: Prilikom importa dokumenata, stavki i serijskih brojeva ispravljen rad s datotekama koje su lowercase
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Lastovo koja vrijedi od 01.12.2017
 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Bol koja vrijedi od 01.11.2017
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja otpremnice iz primke dodano da se s partnera prepiše CassaSconto

Izmjene do podverzije 17.12.01.1 od 01.12.2017

 • Generalno: Ispravljena obrada označenih putnih naloga
 • E-Računi: Omogućeno importiranje više e-Računa s istim brojem računa dobavljača

Izmjene do podverzije 17.11.30.1 od 30.11.2017

 • Generalno: Na pregledu datoteka s diska (CTRL+O) dodano da se filter po vrsti dokumenta resetira na prekid izbora vrste dokumenta
 • Generalno: Ispravljena transformacija naziva datoteka prilikom importa dokumenata i stavki
 • Adresar: Omogućen export i import osoba i telefona
 • Artikli: Kod otvaranja tabele artikala ponekad se u tabu "Napomena" prikazivao naziv proizvođača iako na osvijetljenom artiklu nije upisan proizvođač
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanja povrata robe izdane na komisiju iako je kupac prešao limit (crven je)
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanja povrata robe izdane na revers iako je kupac prešao limit (crven je)
 • Dokumenti: Ispravljen izračun kreditnih limita po dokumentima djelomično vraćenih reversa i komisijskih izdatnica
 • Dokumenti: Na ekranima kreditnih limita dodana informacija kada je puštena zadnja obrada
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje polja tarife i postotka poreza na procesu automatskog kreiranja odjava komisija
 • Dokumenti: Na tabelama stavki dodano pravo pristupa za direktnu izmjenu cijena u cjeniku za kupca     
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje potvrde narudžbe dobavljaču za djelomično zaprimljene narudžbe dobavljača
 • Dokumenti: Revidirani pregled i ažuriranje rabata i prodajnih cijena na ulaznim dokumentima na kojima je to primjenljivo
 • Dokumenti: Isključen prikaz polja i kolona s nabavnim cijenama i vrijednostima za korisnike koji nemaju odgovarajuće pravo pristupa
 • Dokumenti: Optimizirano automatsko kreiranje ulaznih narudžbi od rezerviranih ponuda po označenim dokumentima
 • Dokumenti: Optimizirano automatsko kreiranje narudžbi dobavljačima od narudžbi kupaca po označenim dokumentima
 • Dokumenti: Optimizirano višestruko fakturiranje označenih dokumenata
 • Dokumenti: Dodatne provjere na proces višestrukog brisanja dokumenata
 • Dokumenti: Na tabelu dokumenata Internih izdatnica (INO) dodana provjera neuparenih internih izdatnica i internih primki
 • EDI: Ispravljeno učitavanje cijena u importu ulaznih narudžbi po PanteonPlus/Editel XML formatu
 • FAP: Usklađen financijski izvještaj za neprofitne
 • FAP: Napravljen ispis PD-NN obrasca u Excel
 • Financijsko: Značajno ubrzano automatsko zatvaranje IOS-a
 • Financijsko: Ispravljena greška zbog koje je bilo moguće pokvariti radni status stavke temeljnice prilikom ručnog vezivanja
 • Financijsko: Proces kopiranja zaglavlja naloga nadograđen da se može odabrati godina u koju se želi kopirati
 • Objekti: Omogućena izmjena tipa objekta ako objekt nije trenutačno na skladištu
 • Plaće: Na ispisu evidencije o radnicima ispravljeno popunjavanje polja faktor uvećanja
 • Plaće: Popunjavanje stavki korektivnog obračuna nadograđeno da popunjava i iznose po radnicima
 • POS: Ukinuto da se tipkom '/' na numeričkom dijelu tipkovnice brišu stavke, kako bi tipka radila u lokatoru
 • Program vjernosti: Ispravljena mogućnost ispisa neispravnog broja kartice programa vjernosti na ispisu računa iz modula veleprodaje ili maloprodaje 4D Wand sustava
 • WEB: Prilikom importa dokumenta s 4D Wand Internet Kataloga dodano da se Cassa sconto prepisuje na dokument s komitenta ukoliko je upisan na komitentu
 • WEB: Ispravljeno slanje rabatne politike prilikom zasebnog slanja osoba, artikala i rabata na 4D Wand Internet Katalog

Izmjene do podverzije 17.11.17.1 od 17.11.2017

 • Generalno: Ispravljena mogućnost rušenja 4D Wand sustava ukoliko se prijavljuje poruka da su baze zaključane
 • Plaće: Ispravljen izračun poreza na Izvještaju Godišnji obračun kada porezna osnovica prelazi 210.000,00

Izmjene do podverzije 17.11.15.1 od 15.11.2017

 • Generalno: Na poruku o nemogućnosti konverzije podataka dodan prikaz aktivnih korisnika.
 • Artikli: Na unos dodatnih atributa tipa Opcija Da/Ne stavljen limit na unos 100 vrijednosti
 • Artikli: Ispravljeno da se podatak registara atributa (1,2,3,4) artikala može obrisati
 • Dokumenti: Na procesu kopiranja dokumenta u drugu godinu u ovisnosti o parametru omogućeno kopiranje i vezanih dokumenata
 • Dokumenti: Na proces ponovnog slanja obavijesti o prispijeću e-Računa dodano logiranje
 • Dokumenti: Kreiranje napomene o dospjelom dugu se više ne izvršava ukoliko je dokument kreiran za komitenta Maloprodajni kupac/Nepoznati kupac s Weba
 • Dokumenti: Uveden parametar u parametrima programa, pod Izlazni računi, za omogućavanje upisa ukupnog dugovanja u napomenu
 • Kamate: Ispravljeno da se program ne sruši prilikom ispisa ukoliko ne postoje baze Komitenata i Osoba
 • Objekti: Prilikom kopiranja objekta, na novom objektu kreator i datum kreiranja ostajali su onog odakle je kopija nastala.
 • Plaće: U godišnjem obračunu plaća uključeno da se u osobne odbitke sumiraju osnovni osobni odbitak i odbitak uzdržavanih članova.
 • POS: Ukinuta ikonica poziva printanja ukoliko se kalkulator pozove iz POS-a
 • Putni nalozi: Dodano da se razdoblje obrasca JOPPD popunjava po datumu isplate ukoliko je upisan, u suprotnom radi po datumu putnih naloga
 • WEB: Ispravljen unos decimalnih količina u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: Ispravljena mogućnost promjene ID artikla kod ručnog unosa u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: U footeru link 4D Wand Web Katalog  vodi na www.4d.hr/hotfix umjesto na www.4d.hr/4dwand/internet-katalog
 • WEB: Stavke email-a se sortiraju po datumu unosa
 • WEB: Popravljena provjera artikla na Internet Katalogu koji nastaju u mobilnoj aplikaciji 4D Wand TP
 • WEB: Na webu se prepoznaju artikli po bilo kojem identu (barkod, šifra, kataloški broj) za mobilnu aplikaciju 4D Wand TP
 • WEB: Prilikom importa narudžbi u 4D Wand iz 4D Wand TP aplikacije postavljeno da se nepoznati artikli uvijek provjeravaju po barkod-u, pa po kataloškom broju, zatim po šifri
 • WEB: Kod velikog broja stranica, traka za odabir prelazi granice ekrana
 • WEB: Uređen ident u email-u za narudžbe preko 4D Wand TP
 • WEB: Ispravljen naziv identa na tabelarnom prikazu artikla koji je skrivao sort
 • WEB: Ispravljeno punjenje košare tek nakon provjere nepoznatih artikla

Izmjene do podverzije 17.11.09.1 od 09.11.2017

 • Generalno: Ispravljen rad procedure "Spajanje poslovnih partnera" za slučaj da je isključen parametar "Prebaci telefonski imenik" 
 • Dokumenti: Dodana oznaka na dokumentima importiranim s 4D Wand Internet Kataloga da sadrže nepoznate artikle (NA)
 • Dokumenti: Dodani procesi za održavanje kolone Nepoznati artikli (NA)
 • Dokumenti: Dodano upozorenje prilikom odobravanja za dokumente s interneta kojima je upaljena kolona Nepoznati artikli (NA)
 • Dokumenti: Ispravljena dupla kratica za 'Učitavanje zadnjih prodajnih cijena odabranom komitentu' u stavkama dokumenata
 • eRačuni: Napravljeno punjenje prodajnih cijena kod kreiranja primke na skladište po veleprodajnim i maloprodajnim cijenama
 • Izvještaji: Ispravljen izračun Koeficijenta obrtaja
 • Kamate: Ispravljeno da se program ne sruši prilikom ispisa ukoliko ne postoje baze Komitenata i Osoba
 • WEB: Na tabeli narudžba kupca omogućena pretraga i sortiranje svih kolona
 • WEB: Napravljena mobilna aplikacija za trgovačke putnike 4D TP
 • WEB: Omogućen import artikala po Šifri, pa po Barkodu, te po Kataloškom broju s 4D Wand Internet Kataloga koji su nastali ručnim unosom u mobilnoj aplikaciji 4D TP
 • WEB: Omogućen import artikala po Barkodu i Dodatnim šiframa s 4D Wand Internet Kataloga koji su nastali u mobilnoj aplikaciji 4D TP
 • WEB: Omogućeno slanje podataka prema 4D Wand Internet Katalogu za razne skupove podataka iz parametara modula Internet
 • WEB: Kraj imena ulogirane osobe dodano ime tvrtke (ispisuje se do 30 charactera)
 • WEB: Ispravljen odabir klasifikacije na 4D Wand Internet Katalogu za artikle koji imaju više slika
 • WEB: Ispravljen rad parametra 4D Wand Internet katalog je isključivo veleprodajni katalog

Izmjene do podverzije 17.11.06.1 od 06.11.2017

 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom ispisa ukoliko je odabrana opcija Pošalji kao e-dokument pošalje odabrani ispis, a ne osnovni iz parametara programa
 • Dokumenti: Dodana osnovna napomena 2036 za ispis brojeva odobrenja na dokumentima knjigovodstvenih zapisa (KZP) 
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (izlaz) nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (reexport) nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Izvještaji: Izvještaj Knjigovodstveni zapis (reexport) za pretarifiranje nadograđen s ispisom brojeva odobrenja na zaglavlju izvještaja
 • Plaće: Omogućen izbornik mjesečnog fonda sati za godinu u kojoj se korisnik nalazi

Izmjene do podverzije 17.10.27.1 od 27.10.2017

 • Adresar: Na osobe dodan checkbox "Komercijalist" kako se osoba ne bi učitala na dokument prilikom automatskog importa s weba ili mobilne aplikacije
 • WEB: Ispravljen eksport web klasifikacije za 4D Wand internet katalog 

Izmjene do podverzije 17.10.26.1 od 26.10.2017

 • WEB: Izmjenjena poruka prilikom ručnog importa narudžbi s 4D Wand Internet kataloga za slučaj da u narudžbi nema stavki s poznatim artiklima

Izmjene do podverzije 17.10.25.1 od 25.10.2017

 • Artikli: Dodano označavanje svih proizvoda koji u sastavu imaju traženu komponentu
 • Autorski honorari: Usklađen naziv tabele glavnog modula autorskih honorara sa glavnim modulom plaća
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje povrata od kupaca (STO) za kupce koji su probili limit ber obzira na prava pristupa odobravanja preko limita
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje zadnjih prodajnih cijena po prethodnim dokumentima
 • Financijsko: Zabranjena mogućnost dvostrukog vezivanja IOS-a ukoliko se veže kroz stavke dnevnika i automatskim vezivanjem iz IOS-a
 • Plaće: Omogućeno kreiranje virmana za uplatu poreza i prireza po radniku
 • POS: Ispravljeno računanje popusta po sredstvu plaćanja: Gotovina za slučaj da je uključen 4D Wand Loyalty program

Izmjene do podverzije 17.10.23.1 od 23.10.2017

 • Artikli: Ispravljeno označavanje putem F3 na tabeli Sastavnica 
 • Artikli: Ispravljeno učitavanje dodatnih atributa upisanih na artikl 
 • Artikli: Ispravljeno upisivanje dodatnih atributa na označene artikle 
 • Dokumenti: Ispravljeno bojanje stavki na cjeniku komisijskog dobavljača kojima se snižava cijena
 • Dokumenti: Uplaćeni iznos se izjednači s ukupnim iznosom računa Kod višestrukog fakturiranja ako ga zbroj uplaćenih iznosa premašuje
 • FAP: Ispravljen ispis kartice stavki financijskog izvještaja da uzima u obzir samo stavke iz odabranog perioda obrade
 • Financijsko: Ugrađeno logiranje brisanja stavki naloga procesom
 • POS: Ispravljeno nestajanje kolone naziva ulaskom u POS kod nekih korisnika POS-a
 • Statistike: U punjenje statistika po artiklima dodano da se uzimaju u obzir i dokumenti dnevnih prometa maloprodaje
 • Statistike: Ispravljeno da se prilikom izmjene parametara u statistikama ne prijavljuje poruka da je baza zaključana

Izmjene do podverzije 17.10.19.1 od 19.10.2017

 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Vođinci koja vrijedi od 01.09.2017
 • Generalno: Dodana stopa prireza 15% za grad Split koja vrijedi od 01.11.2017
 • Artikli: Ispravljeno tagiranje nad tabelom Sastavnica
 • Artikli: Usklađeni izbornici Ispisi i Export/import na tabeli Planske kalkulacije s tabelom Artikala
 • Artikli: U planskoj kalkulaciji dodana opcija višestrukog brisanja označenih artikala
 • Artikli: Prilikom upisa dodatnih atributa u artikle odabirom određenog atributa upali se kvačica za upis istog
 • Dokumenti: Na tabelu stavki narudžbi dobavljaču dodana kolona Napomena sa stavke
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja otpremnice, radnih naloga servisa, itd. omogućen izbor sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Na procesu sa NAR-a "Obrade"->"Punjenje osvijetljene narudžbe po optimalnim količinama za grupu artikala" poruku nije bila logična.
 • Dokumenti: Napravljen proces kreiranja razduženja skladišta iz povrata robe od kupca
 • Dokumenti: Omogućena opcija da se isporuka stavki s ULN i NAR tretira dodatne šifre ukoliko radi po barkodu prilikom importa stavki
 • Dokumenti: Ispravljeno da standardni data port radi i na Cjenicima prema kupcima
 • Dokumenti: Ispravljen rad prava Isporuka ULN samo do zalihe (312) da ne dozvoli mijenjanje parametra isporuke ukoliko je isključen
 • Dokumenti: Ispravljen rad CTRL+Down tipke na obradi ULN-a da nad istim artiklom drugim pokušajem spuštanja koji je spušten do zalihe spusti ostatak
 • e-Računi: U strukturu Invoice\cac:AccountingSupplierParty\cac:AccountingContact dodan tag cbc:Note u kom je oznaka operatera koja se ispisuje na fizičkom računu
 • e-Računi: Omogućeno slanje e-računa i na e-mail mjesta otpreme. 
 • e-Računi: U parametrima programa za e-Račune dodana opcija za slanje e-računa na email mjesta otpreme
 • FAP: Prilikom eksporta obrasca GFI-POD-NTD omogućen eksport negativnih iznosa
 • FAP: Prilikom eksporta obrasca GFI-POD-NTI omogućen eksport negativnih iznosa
 • Financijsko: Import stavaka dnevnika iz clipboarda proširen kako bi mogao importirati više od 180 stavaka
 • Financijsko: Omogućen ispis svih kartica po kontima za odabranog komitenta u devizama
 • Izvještaji: Na izvještajima koji ispisuju stanje skladišta napravljeno da se ne ispisuju duplo stanja skladišta u sekciji Stanja kod detaljnog ispisa
 • Loyalty: Promet po karticama i odobreni popust po karticama vjernosti 
 • Loyalty: Promet po artiklima i odobreni popust programa vjernosti
 • Loyalty: Dodana pamćenje kolona na tabelama loyalty dokumenata i stavki
 • Loyalty: Dodana kolona s kataloškim brojem u tabelu loyalty stavki
 • Loyalty: Dodana kolona s nazivom skladišta u tabelu loyalty dokumenata
 • Osnovna sredstva: Ispravljeno da se prilikom unosa osnovnog sredstva na OK provjeravaju upisane dimenzije i smješta
 • POS: Ispravljeno resetiranje tabele stavki u POS-u na Shift + F4
 • POS: Na POS kasi, ako se pomaknu polja količina, cijena, rabat... nije radilo uređivanje polja direktno na tabeli
 • POS: Osigurano da se prije izvršenja akcije uvijek završi lociranje artikla ukoliko je u tijeku, kako bi se pozvana akcija odnosila na ispravni artikl
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se označeni putni nalog ne može ponovo proknjižiti u financijsko
 • Statistike: Ispravljeno punjenje i prikaz podataka o prosječnoj naplati i prosječnom kašnjenju
 • WEB: Centralizirano setiranje podataka koji se šalju prema katalogu kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno setiranje decimalnog unosa u ovisnosti o jedinicama mjera modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Dodane nove vrste vezanih dokumenata za gornji, donji, lijevi i desni banner
 • WEB: Dodan parametar za omogućavanje rada s favorites artiklima na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno definiranje klasifikacije za 4D Wand Internet Katalog kroz dodatne atribute
 • WEB: Omogućen parametar za slanje web klasifikacije kroz dodatne atribute na 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno slanje web klasifikacije kroz dodatne atribute na 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno filtriranje po dodatnim atributima na 4D Wand Internet katalog-u
 • WEB: Omogućeno sortiranje artikla po cijeni, nazivu i šifri  na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno setiranje bannera kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Omogućeno setiranje izgleda i rada kataloga kroz modul 4D Wand Internet Katalog
 • WEB: Dodana mogućnost slanja parametara izgleda i rada prema katalogu iz parametara programa
 • WEB: Omogućeno slanje slika definiranih za bannere prema 4D Wand Internet Katalogu
 • WEB: Omogućeno brisanje datoteka na 4D Internet Katalogu u poddirektorijima Content/Banner
 • WEB: Dodano da se na web stranici prikazuju opći uvjeti u PDF-u
 • WEB: Dodana provjera dostupnosti artikla prije završetka narudžbe s prijavom poruke koji artikli ne postoji
 • WEB: Ispravljen rad tipke za brisanje svih stavki u košari
 • WEB: Na 4D Internet Katalogu u detaljima dodana tipka za pauzu i povećalo na slici
 • WEB: Dodan Zoom slike artikla i prilagođen po tipu prikaza
 • WEB: Na tabelarnom prikazu dodan prikaz slike artikla ukoliko se pređe preko linka na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Vizualne promjene na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno ponavljanje narudžbe na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno filtriranje po dodatnim atributima na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodan novi prikaz artikla (Lista) na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodani Favoriti na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodana tipka za isprazniti cijelu košaru na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Importiranje stavki u košaru preko .csv ili .txt datoteke pomoću barkoda, šifre ili kataloškog broja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodane kratke upute za importiranje košare preko datoteke na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Kod Prijave dodano automatsko pozicioniranje na prvo prazno polje na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodano pretraživanje samo po nazivu na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodan tooltip opis za pretraživanje po nazivu i odjavu na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućeno proizvoljno mijenjanje prikaza i broja artikla na stranici  na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Ukoliko % rabat nije definiran, ne prikazuje više 0% na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Implementiran Lazy Loading radi ubrzanja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Dodana tipka za vraćanje na vrh stranice na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Implementiran prostor za bannere i mogućnost parametrizacije na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Mogućnost aktivacije opisa uz naziv artikla i kataloškog broja na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Omogućen decimalni unos artikla na 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Fiksiran navigation bar (header) i pretraživanje preseljeno na header na 4D Wand Internet katalogu

Izmjene do podverzije 17.09.27.1 od 27.09.2017

 • Generalno: Ako su se označili artikli, komitenti, dokumenti pa uključio prikaz samo označenih stavki, inverzija označavanja nije radila
 • Generalno: Na formi registra Načina otpreme zabranjen unos negativnog rabata
 • Generalno: U programu za pregled skladišta omogućeno kopiranje lokatora po trenutno aktivnom sortu
 • Generalno: Ako su se označili artikli, komitenti, dokumenti pa uključio prikaz samo označenih stavki, inverzija označavanja nije radila
 • Adresar: Kada se unosi limit, nakon unosa bilo kojeg prvog limita isti se kopiraju u druge limite ako su drugi limit manji od prvih
 • Adresar: Polje za unos šifre komitenta svuda desno poravnato
 • Artikli: Ispravljeno označavanje artikala starijih od x dana ako je uključeno označavanje za sva skladišta
 • Artikli: Na kartici Stanje se ne prikazuju stanja skladišta koja su van upotrebe u slučaju da na njima nema zalihe
 • Artikli: Na tabeli artikala i planske kalkulacije omogućena promjena skladišta prilikom izbora artikala
 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja otpremnice, radnih naloga servisa, itd. omogućen izbor sredstva plaćanja
 • Dokumenti: Omogućeno da se na skladištu tuđe robe Ulaznim reversom (RUL) može primiti i objekt i vratiti Povratom reversa tuđe robe (RUT)
 • Dokumenti: Na obračun kala dodana opcija za uključivanje artikala sa zalihom
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz razlika nabavne, marže, veleprodajne, poreza i maloprodajne vrijednosti na tabeli prijenosnica
 • Dokumenti: Ako je partner crven onda se prilikom kopiranja i odobravanja provjerava pravo drugog limita
 • Dokumenti: Nad internim izdatnicama napravljen proces za rastavljanje stavki po primkama na komisiju
 • Dokumenti: Nakon što program promjeni broj dokumenta radi promjene  skladišta slog se odmah snima na disk radi drugih korisnika
 • Dokumenti: Na tabelu dokumenata izlaznih reversa dodana kolona s brojem vezanog povrata reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno da unos datuma dokumenta koji se kreira od naloga za slaganje bude obavezan
 • Dokumenti: Dodane kolone opisa objekta radnog naloga na tabeli Radnih naloga servisa (RAD)
 • Dokumenti: Na planiranju zaliha (PLZ) zabranjen izbor tranzitnog skladišta
 • Dokumenti: U obračun kala se od sada uključuju i radni nalozi proizvodnje (RNI)
 • Dokumenti: Omogućen "Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva iz tekst datoteke" nad dokumentima specifikacija plaćanja (SPS)
 • Dokumenti: Isključena upotreba faktora skladišta u prijenosnicama na skladištu koje se ne vodi po planskim cijenama
 • Dokumenti: Omogućeno da se Način otpreme kopira s naloga za slaganje na otpremnicu
 • Dokumenti: Omogućeno da se Narudžba kupca s ulazne narudžbe kopira u nalog za slaganje i da se dalje proslijedi na otpremnicu
 • Dokumenti: Napravljeno da kreiranjem otpremnice iz naloga za slaganje prepiše napomena i način otpreme iz naloga za slaganje
 • FAP: Omogućen unos dinamičkih izraza u formule za izračun. Više u uputama
 • FAP: Ubrzana obrada obračuna
 • Financijsko: Dodana mogućnost knjiženja provizije kartičara po izlaznim računima i specifikaciji sredstava plaćanja
 • Financijsko: Ispravljen prikaz knjiženja dokumenata uključenih u obračun PDV-a
 • Financijsko: Ispravljeno knjiženje obračuna PDV-a
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj "Račun dobiti i gubitka - po mjestima troška" kako bi radio značajno brže u situaciji gdje je definiran izuzetno velik broj mjesta troška
 • Financijsko: Kada se otvara tabela kompenzacija odmah se učitava komitent koji je u memoriji ili komitent koji je posljednji odabran
 • Financijsko: U šabloni za knjiženje omogućeno da se knjiži na centralu "partner na koga ide račun" iako nije upisan partner na koga ide račun
 • Financijsko: U obradi limita se automatski pune drugi limiti ako su prazni, a prvi limiti su upisani
 • Financijsko: Ispravljena provjera vezanog dokumenta kod vezivanja IOS-a za obračun PDV-a
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilanca prihoda i rashoda po mjestima troška.
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilance - Analitike (filter po MT)
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj Bilanca analitičkih konta (filter po MT)
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Prihod po mjestu troška i analitičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Prihod po mjestu troška i sintetičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Rashod po mjestu troška po analitičkim kontima
 • Financijsko: Optimiziran izvještaj RDG Rashod po mjestu troška po sintetičkim kontima
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan pregled knjiženja po komitentu
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan prijedlog za kompenzaciju
 • Financijsko: tablicu ispis IOS-a po periodima u Excel dodan višestruki prijedlog za kompenzaciju
 • Financijsko: Ispravljen upis IBAN-a iz inozemstva koji nije konstruiran po pravilima HUB-a
 • Financijsko: Prilikom  ulaska u financijsku temeljnicu dodana provjera radnih statusa svih stavki dnevnika
 • Financijsko: U obradama kreditnih limita omogućeno da se ne obrađuju komisija i/ili reversi. Postavke dokumenata - Komitenti
 • Financijsko: Na ispisu analitičke bilance (GLK-15) prilikom ispisa uvjeta ako se krećemo Tab-om program se pozicionirao na drugi uvjet ispisa, pa na prvi, pa na treći
 • Financijsko: Kada je kupac „crven“ u 4D Wandu da unutar ispisa IOS-a za Excel također je prikazan crvenom bojom
 • Financijsko: U šablone za automatsko knjiženje primki dodani opisi za knjiženje veznog dokumenta
 • Izvještaji: Ispravljen ispis naslova kolona Sirovine i Proizvodi na listama izlaznih radnih naloga sastavnica
 • Izvještaji: Ispravljeni naslovi na upitu za ispis listi izlaznih radnih naloga sastavnica
 • Izvještaji: Na ispisima izlaznih računa u maloprodaji RPTM-3 i  RPTM-31 iskazan podatak o narudžbenici kupca
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet artikala po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih dokumenata
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet artikala po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih artikala
 • Izvještaji: Na upitu izvještaja Promet usluga po... (izlazni računi, otpremnice, primke...) dodan check box za označavanje ispisanih dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis zadnjeg podtotala prilikom grupiranja po klasifikaciji
 • Objekti: Ispravljeno da se prilikom pretraživanja objekata putem F3 ispravno označe objekti na odabir tipke označi
 • Objekti: Dodano brisanje razmaka iza serijskog broja objekta prije zapisivanja na disk
 • PDV: U registar načina obračuna PDV-a dodan "Ne uključuje se u obračun PDV-a za ulazne dokumente"
 • PDV: U registar načina obračuna PDV-a dodan "Ne uključuje se u obračun PDV-a za izlazne dokumente"
 • POS: Ispravljena kratica za uključivanje prikaza samo onih artikala koji imaju zalihu
 • POS: U kratke upute za POS dodani F11 - Kalendar i F12 - Kalkulator
 • POS: Ispravljena mogućnost da se stavka računa može obrisati i tipkom '/'
 • POS: Kod unosa specifikacije sredstava plaćanje omogućen upis popusta u apsolutnom iznosu
 • Osnovna sredstva: Nakon upisa konta, dimenzija i sl. prozor se nije uvijek osvježavao upisanim podacima

Izmjene do podverzije 17.08.31.1 od 31.08.2017

 • Adresar: Ispravljena provjera statusa kreditnih limita kod izmjene centrale na komitentu
 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom izračuna neto deviznog iznosa na dokumentima potvrde narudžbe dobavljaču (NAV)
 • Dokumenti: U stavke primke dodane kolone Drugi i Treći naziv
 • Financijsko: Ispravljeno ponašanje upita iz procesa za preknjiženje stavki
 • Financijsko: Ispravljen prikaz podataka u hot polju stavki naloga kod pregleda knjiženja PDV obračuna
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavaka za konto - po datumima omogućen sort po otvorenom iznosu
 • Plaće: Omogućen ispis nove Evidencije o radnicima koja vrijedi od 01.09.2017
 • Plaće: Ispravljeno tagiranje za eksport univerzalne specifikacije za banku (HUB3)
 • Plaće: Ispravljen odabir oznake 8 prilikom unosa JOPPD obrasca 
 • Plaće: Zabranjen poziv obrade kredita nad odobrenim obračunom plaće 

Izmjene do podverzije 17.08.23.1 od 23.08.2017

 • Generalno: Ispravljen rad tagiranja u korisničkim funkcijama (izvještaji, exporti...)

Izmjene do podverzije 17.08.22.1 od 22.08.2017

 • Generalno: Ispravljen preračun marže nakon unosa planske MP cijene kod uključenog parametra Fiksna maloprodajna marža
 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Murter - Kornati koja vrijedi od 01.08.2017
 • Adresar: Ispravljeno automatsko označavanje komitenta prilikom stavljanja istog van upotrebe/u upotrebu 
 • Financijsko: Ispravljena provjera automatskog knjiženja dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Stanja skladišta - struktura stanja skladišta kumulativno po skladištima - Tabela/Excel
 • PDV: Ispravljeno popunjavanje ispisa obrasca PDV koji se ispisuje u MS WordViewer 95
 • Plaće: Tablica 01/8 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • Plaće: Tablica 01/10 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • Plaće: Tablica 01/11 usklađena s izmjenama na zakonskom obrascu
 • POS: Ispravljen prikaz negativnih stanja usluga na glavnom POS ekranu u radu više POS blagajni na istom skladištu

Izmjene do podverzije 17.07.21.1 od 21.07.2017

 • Generalno: Ispravljeno da se pretraživanjem komitenata ne prijavljuje poruka transakcija nije aktivna
 • Dokumenti: Na izvještaju Revers dodano da se ispisuje podatak Narudžba od kupca 
 • Dokumenti: Na izvještaju Revers s cijenama i rabatima dodano da se ispisuje podatak Narudžba od kupca

Izmjene do podverzije 17.07.19.1 od 19.07.2017

 • Generalno: Ispravljeno rušenje 4D Wand-a prilikom poziva određenih izvještaja

Izmjene do podverzije 17.07.18.1 od 18.07.2017

 • Generalno: Ubrzano označavanje i pretraživanje komitenata (F3)
 • Generalno: Ubrzano pretraživanje poslovnih dnevnika
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom unosa osnovica od 13% na stavkama UFA ili UFD ne prijavljuje poruka da je cijena negativna
 • Dokumenti: Ispravljeno da se odobravanjem PRM-a koji ima povrat ispravno izračunava vlastiti iznos robe
 • Izvještaji: Na izvještaju pregleda ostvarene marže izlaznih računa ispravljen prikaz podtotala za trgovačkog predstavnika
 • Izvještaji: Ispravljeno filtriranje na prometima dokumenata kada se mijenjaju uvjeti grupiranja, a ujedno se filtrira po klasifikaciji
 • Vozila: Na tabeli vozila postavljeno da se uvijek prikažu sva vozila, a pritiskom na tipku skrivenih vozila samo ona vozila kojima je tip sakriven

Izmjene do podverzije 17.07.07.1 od 07.07.2017

 • Financijsko: Ispravljen izračun kreditnih limita i prikaz poruke prilikom odobravanja
 • Izvještaji: Na ispisima prometa artikala po ulaznim narudžbama s neisporučenim količinama dodana kolona s brojem kupčeve narudžbe

Izmjene do podverzije 17.07.04.1 od 04.07.2017

 • Dokumenti: U pregled dokumenata po kreditnim limitima dodani i ostali dokumenti koji sudjeluju u izračunu
 • Dokumenti: U pregled dokumenata po kreditnim limitima dodan pregled svih poslovnica u slučaju da se pregled dokumenata poziva iz centrale
 • Generalno: Onemogućen poziv slanja poslovnog prostora u poreznu upravu sukladno zakonskim izmjenama

Izmjene do podverzije 17.06.30.1 od 30.06.2017

 • Adresar: Ispravljeno rušenje 4D Wand sustava nakon ispisa omotnice za komitenta
 • Financijsko: Ispravljena sporost u radu premještanja stavke temeljnice na traženu poziciju

Izmjene do podverzije 17.06.27.1 od 27.06.2017

 • Adresar: Ispravljeno da se pozivom ispisa kuverte za komitenta ne promjeni font menija na tabeli s koje je isti pozvan
 • Artikli: Izmijenjeni filteri na tabeli artikala, tako da se sada pretraživanje ponaša identično ako se traži sljedeći i prethodni ili se pritisne filter
 • Backup4D: Ispravljena mogućnost rušenja aplikacije prilikom provjere ispravnosti snimljenih backup arhiva
 • Dokumenti: Ispravljen unos stavki narudžbe dobavljaču na skladištu po veleprodajnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na višestrukom označavanju može pozvati označavanje ako polja datuma predviđene isporuke nisu popunjena
 • Dokumenti: Ispravljeno računanje rabata po stavkama na izlaznim dokumentima
 • Dokumenti: Kod importa ULN dodano učitavanje načina otpreme s komitenta ako je upisan
 • Dokumenti: Na stavkama kroz excel tabelu ispravljeno pozicioniranje stavke nakon poziva Kartice artikla
 • Financijsko: Na proces izmjene konta dodana mogućnost preknjiženja partnerskih konta novim stavkama
 • Generalno: Ispravljen prikaz oznake operatera na ispisu liste operatera u skladu s računom
 • Izvještaji: 2D Barcode nadograđen da se pali u parametrima programa i da se određuje za koju klasu isti vrijedi. Na istom mjestu omogućena i napomena za isti s default tekstom "Slikaj i plati".
 • Izvještaji: Dodana statistika strukture stanja skladišta po artiklima
 • Izvještaji: Dodana statistika strukture stanja skladišta po skladištima
 • Izvještaji: Prepravljen izvještaj Pokazatelji aktivnosti robe na skladištu tako da prosječne zalihe računa na bazi svakog dana
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom slanja dokumenata i stavki prema 4D Wand Internet katalogu ne ažurira vrijeme i datum zadnjeg stanja zaliha

Izmjene do podverzije 17.06.12.1 od 12.06.2017

 • Generalno: Podignut broj verzije kako bi se korisnicima koji imaju plaćenu licencu Backup4D programa ispravno distribuirala nova verzija

Izmjene do podverzije 17.06.08.1 od 08.06.2017

 • Generalno: Konvertirana baza AH_VRS
 • Generalno: Konvertirana baza PL_VRP
 • Generalno: 4D Man usklađen s novim deklaracijama baza
 • Autorski honorari: Omogućeno definiranje vrste plaćanja po Uredbi na vrstama autorskih honorara
 • Autorski honorari: Omogućeno da se virmani za naknade kreiraju u skladu s popunjenim poljem vrste plaćanja po Uredbi
 • Dokumenti: Prilikom automatskog kreiranja narudžbi dobavljaču od narudžbi kupaca filtriranje po dimenzijama sad propada na dimenzije ispod odabrane
 • Dokumenti: Ispravljena provjera istog skladišta u procesu kreiranja Primke (PRI) od Otpremnice (OTP)
 • Dokumenti: Dorađen proces raspodjele nabavne vrijednosti na rastavnici
 • Dokumenti: Dodano upozorenje ako rastavnica rastavlja sve proizvode, a na skladištu bi ostala neka mala vrijednost
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupaca omogućen novi proces kreiranje radnih naloga koji poziva ekran zaprimanja
 • Financijsko: Ispravljena prijava greške prilikom vezivanja IOS-a, ukoliko je ista zaostala iz prethodnog procesa
 • Izvještaji: Na ispis sredstava plaćanja (RPT-336) dodana kolona s postotkom provizije
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz kolone Nema stablo na izvještaju Brojčani podaci o dokumentima Rekapitulacije dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis komisijskih podataka na izvještaj "Struktura  pometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski" u slučaju ulazne prijenosnice
 • Objekti: Na tabeli objekata Izmijenjeni naslovi kolona opisa da se isti uzimaju iz parametara programa
 • Plaće: Ispravljeno da se na ispisu NP1 obrasca ispisuje ime i prezime odgovorne osobe
 • Plaće: Omogućeno definiranje vrste plaćanja po Uredbi na naknadama
 • Plaće: Omogućeno da se virmani za naknade kreiraju u skladu s popunjenim poljem vrste plaćanja po Uredbi
 • POS: Omogućen import pet ambalaže putem barkoda kao što rade elektronske vage
 • Vozila: Ispravljen prikaz vozila za koje je tip vozila stavljen van upotrebe da filter ispravno radi 
 • WEB: Omogućeno da se slike prema 4D Wand Internet Katalogu šalju i preko automatskog poziva

Izmjene do podverzije 17.06.01.1 od 01.06.2017

 • Dokumenti: Ispravljeno računanje vlastitog iznosa dokumenta na tranzitnom skladištu
 • Dokumenti: Napravljena mogućnost izbora stavke otpremnice za povrat od kupca ako nema stavki u tekućoj godini
 • Dokumenti: Na planskoj kalkulaciji cijena artikla sređen prikaz kolona sa statusom razlike između testnih i pravih cijena
 • Dokumenti: Na tabeli trgovačkih predstavnika sređen rad lokatora ukoliko je ostao zapamćena kartica Nazivi 
 • Dokumenti: Proces Raspodjele nabavne vrijednosti stavke rastavnice prepravljen da radi preko iznosa, a ne preko cijene
 • Financijsko: Optimiziran proces automatskog zatvaranja IOS-a kako ne bi zaključavao baze dokumenata prilikom obrade 
 • Izvještaji: Ispravljen izvještaj izvještaju RPK-1100 "Struktura  pometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski" da ispravno prikazuje MP vrijednosti vlastite i komisijske robe
 • Izvještaji: Prilikom ispisa ponuda, pretponuda, otpremnica, IFA, IFD i radnih naloga dodan upit za ispis 2D bar kod uplatnica na kraju ispisa
 • Izvještaji: Prilikom ispisa R1 računa s POS-a dodan parametar za ispis 2D bar kod uplatnice na kraju ispisa
 • Program vjernosti: Omogućeno da se nad radnim nalozima servisa vozila može odobriti program vjernosti

Izmjene do podverzije 17.05.26.2 od 26.05.2017

 • Dokumenti: Ispravljen izračun naručene količine kod obrade narudžbi kupaca
 • Financijsko: Ispravljena provjera knjiženja kod odobravanja dokumenata

Izmjene do podverzije 17.05.26.1 od 26.05.2017

 • Generalno: Ispravljen prikaz tipki na dnu ekrana u 4D Wand Reporter aplikaciji
 • Adresar: Ispravljen naslov kolone AW "Web adresa" u "Web id" u primjerima datoteka za eksport i import komitenata
 • Adresar: Ispravljen naslov kolone AW "Web adresa" u "Web id" u proceduri za eksport i import komitenata
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz broja vezanog računa na povratu dobavljaču ako je veza na račun nastala procesom upisa broja računa dobavljača
 • Dokumenti: Na tabeli dokumenata ispravljen prikaz knjiženja dokumenta u financijsko ako postoje automatski proknjiženi obračuni PDV-a
 • Dokumenti: Kod unosa stavki povrata od kupca omogućen izbor stavki otpremnica iz prethodnih godina
 • Dokumenti: Dodano pravo pristupa za obradu stavke narudžbe kupca s količinom većom od zalihe
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom višestrukih ispisa u PDF ne starta i pregled u MS Word-u
 • Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa računa na izvještaju Rekapitulacije dokumenata RPK-2001 tip izvještaja "Izlazni financijski dokumenti" ako račun ima prolazne stavke
 • Izvještaji: U rekapitulaciji poreza izmijenjen naziv osnovice tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • POS: Omogućen ispis stanja blagajne u WordPad
 • POS: Ubrzan prikaz tipkanja određenih vrijednosti u lokatoru POS kase

Izmjene do podverzije 17.05.22.1 od 22.05.2017

 • Generalno: Omogućeno pamćenje kolona registara
 • Generalno: Ispravljena provjera rezerviranih količina, koja je mogla u specifičnim situacijama javiti grešku i prekinuti se
 • Generalno: Ispravljena mogućnost da se neispravno obradi slog baze podataka u slučaju da se prilikom izbora nekog registra pokušao obrisati jedan od registara
 • Adresar: Ispravljeni tipfeleri na ekranu podešavanja velikog importa komitenata
 • Dokumenti: Na tabeli Napomene za dokumente omogućen poziv uputa
 • Dokumenti: Dodana zabrana odobravanja primke koja je nastala po neodobrenoj narudžbi dobavljača
 • Dokumenti: Omogućen ispis rekapitulacije sredstava plaćanja s prekidom po prodajnim mjestima
 • Dokumenti: Na narudžbama dobavljaču (NAR) omogućeno preuzimanje cijena s cjenika dobavljača (CJD)
 • Dokumenti: Korisnicima razine 3 i 4 omogućeno da vide kolonu zadnjeg dobavljača na dokumentu ULN
 • Izvještaji: Ispravljeno da se rekapitulacije dokumenata ne filtriraju po tipu dokumenta

Izmjene do podverzije 17.05.18.1 od 18.05.2017

 • Artikli: U ovisnosti o parametru programa omogućeno pamćenje filtera prikaza artikala na stanju dok se ne izađe iz 4D Wand-a
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz i knjiženje ukupnog deviznog iznosa izlaznog računa bez poreza importiranog iz tekstualne datoteke
 • Dokumenti: Kada se na tranzitnom skladištu radila otpremnica s proizvodom provjeravalo se skladište servisa, a ne skladište sirovina
 • Dokumenti: Korigirana provjera vremena i količina prilikom odobravanja i razodobravanja, kako ne bi ovisila o redoslijedu stavki na dokumentu 
 • Dokumenti: Na polja datuma i brojeva višestrukog označavanja dokumenata stavljeno da su ista obavezna za unos
 • Dokumenti: Zabranjena izmjena svih polja na formi dokumenta R-1 računa importiranih iz POS blagajne
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca TI-POD
 • Financijsko: Na izvještajima bilanci omogućeno zanemarivanje vanbilančnih konta
 • Financijsko: Ispravljen ispis šablona za knjiženje
 • Financijsko: Ispravljena mogućnost neispravnog povezivanja IOS-a ukoliko je jedan korisnik ručno vezao stavke, dok je drugi korisnik puštao automatsko zatvaranje IOS-a
 • Financijsko: U tabeli IOS-a po periodima/IOS-a po periodima s realizacijom/Dospijeća po periodima u Excel-dodan shortcut Ctrl+Alt+I za poziv IOS-a.
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama omogućen filter po trgovačkom predstavniku
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama omogućeno grupiranje po trgovačkom predstavniku
 • Izvještaji: Dorađen ispis Rekapitulacija dokumenata - Knjiga IRA (sve knjige) RPK -2001
 • PDV: Ubrzano dodavanje označenih dokumenata u obračun PDV-a
 • PDV: Omogućen prikaz više dokumenata starijih od 4 godine na obračunu PDV-a
 • PDV: Ispravljeno da računi s načinom obračuna PDV-a 34 -  Posebni postupak oporezivanja u članicama EU idu na poziciju I.5. 
 • POS: Sređen prikaz kolone nabavne cijene u ovisnosti o pravima pristupa
 • POS: Ispravljen import stavki u POS, u slučaju da se podizalo upozorenje da će zaliha ići u minus, na Windows Server 2008 R2 sustavima
 • POS: Ispravljeno označavanje stavki za naknadnu isporuku, na Windows Server 2008 R2 sustavima 
 • Rabatna politika: Na tabelu rabatne politike dodane kolone drugog i trećeg naziva artikla

Izmjene do podverzije 17.05.12.1 od 12.05.2017

 • Generalno: Ispravljen prikaz kolona kada se određene kolone za korisnika razine 2 ne prikazuju
 • Generalno: Na glavnom izborniku 4D Wand-a povećan prostor koji prikazuje naziv tvrtke
 • Autorski honorari: Ispravljeno da se scroll-om miša ne selektiraju virmani
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona na tabelama ulaznih faktura (UFA)
 • Dokumenti: Na obradi ULN narudžbi stavljeno da je default tipka tipka spuštanja
 • Dokumenti: Ispravljeno spuštanje stavki prilikom obrade narudžbi dobavljaču na Windows Server 2008, u slučaju da se upisivala cijena
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na ispisu Nalog skladištu za slaganje robe prikazuje skladišno mjesto sa skladišta ukoliko je upisano
 • Dokumenti: Na tabeli Narudžbe kupaca (ULN) ispravljena kratica za skok na Narudžbe dobavljaču
 • Dokumenti: U obradama narudžbi od dobavljača stavljena tipka tipka artikla u toolbar i poziva se shortcut-om CTRL+R
 • Dokumenti: U obradama narudžbi od kupaca stavljena tipka tipka artikla u toolbar i poziva se shortcut-om CTRL+R
 • Dokumenti: U stavkama naloga za slaganje sređen-a tipka artikla da se poziva shortcut-om CTRL+R
 • Financijsko: Napravljena provjera neispravno povezanih IOS-a
 • Financijsko: Ispravljeno neispravno razvezivanje IOS-a putem tipke u toolbar-u
 • Plaće: Ispravljeno da se scroll-om miša ne selektiraju virmani
 • POS: Prilikom korištenja kartica vjernosti nije se mogla pozvati izborna tabela osoba

Izmjene do podverzije 17.05.10.1 od 10.05.2017

 • Generalno: Dodana jasnija poruka greške prilikom konverzije datoteke aktivnih korisnika (AppSetup.4D)
 • Generalno: Izmijenjen oblik eksporta količina i iznosa bez separatora tisućica na eksportu dokumenata i stavki
 • Blagajna: Dorađena forma računa blagajne da se dodjeljuje obavezan unos dimenzija u ovisnosti o definiranoj klasi obaveznog unosa
 • Objekti: Ispravljen prikaz kolona na tabeli objekata

Izmjene do podverzije 17.05.04.1 od 04.05.2017

 • Adresar: Na tabelu osoba dodana kolona Web s oznakom da je osoba web kupac
 • Adresar: Na tabelu osoba dodan tab Komitent
 • Autorski honorari: Ukoliko se kreira autor iz komitenta, porezna uprava autora se sad sinkronizira po šifri porezne uprave grada ukoliko je upisana
 • Dokumenti: Na tabelu komitenata u donju tabelu osoba dodana kolona Web s oznakom da je osoba web kupac
 • Dokumenti: Prilikom punjenja narudžbe dobavljaču po proizvođaču, ispravljen izbor proizvođača kako se u slučaju unosa novog komitenta ne bi blokirao rad
 • Dokumenti: Prilikom zapisivanje cijena dobavljača na stanje preskočeni dokumenti interne primke
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi dobavljaču osigurano da se ne popunja polje postotak rabata, u slučaju da nije definirana bruto cijena
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom ispisa jednog dokumenta može više puta iscrtati virman
 • Dokumenti: U stavke dokumenata izlaznih računa IFA i IFD dodan proces resetiranje marži i rabata
 • Dokumenti: Na vremenskim razgraničenjima (UFR) u obrade dodana opcija registriranja uplate
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupca omogućeno da korisnici razine 3 mogu vidjeti kolonu zadnji dobavljač
 • Dokumenti: Import stavki na ekranu obrade narudžbi dobavljaču omogućen import napomene stavke 
 • Dokumenti: Kod učitavanja zadnjih prodajnih cijena odabranom partneru isključena su razduženja skladišta i povrati od kupca
 • Dokumenti: Na tabeli stavki u HOT polja dodani podaci o mjestima troška 
 • Dokumenti: Na izlazne račune omogućeno upisivanje trenutnog duga komitenta u napomenu
 • Dokumenti: Prilikom obrade naloga za slaganje omogućeno zadržavanje tečaja izvornog dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno da se prilikom odobravanja naloga za slaganje pita za odgovornu osobu u ovisnosti o parametru
 • Financijsko: Dodana kontrola popunjavanja podatka o iznosu PDV-a (pozicija III obrasca)
 • Financijsko: Usklađen eksport OPZ-STAT1 izvješća s novom verzijom XML sheme
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz rekapitulacije poreza deviznih kako bi se poravnale osnovice i porezi s ukupnim podacima
 • Izvještaji: Nadograđeno da se u ispisima izvještaja s opisom serijski brojevi ispisuju u novom redu nakon napomene s prefiksom Serijski broj
 • PDV: Ispravljen prikaz statusa prvog unesenog obračuna PDV-a
 • PDV: Ispravljena provjera statusa obračuna PDV-a kod razodobravanja obračuna
 • Plaće: Izmijenjen obrazac za neisplatu plaće sukladno novoj verziji
 • Plaće: U tabelu obračuna plaća dodana kolona s napomenom radnika
 • POS: Sređeni ispisi u word i wordpad da ispisuju sve napomene vezane na dokument
 • POS: Na tabelu pregleda dnevnih prometa dodana opcija menija za ispis svih računa u TXT datoteku
 • Putni nalozi: Omogućen parametar za dozvolu odabira djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa putnih naloga
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa putnih naloga
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara prilikom unosa loko vožnji
 • Putni nalozi: Omogućen izbor djelatnika iz autorskih honorara na upitu izvještaja 
 • WEB: Ispravljeno da učitavanje velikih narudžbi ispravno radi na Windows Server 2003 i Windows XP

Izmjene do podverzije 17.04.20.1 od 20.04.2017

 • Generalno: Napravljen generički import putnih naloga iz XML datoteke
 • Dokumenti: Na tabelama izlaznih računa dodan izbornik Eksport/Import
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa prebačen eksport računa u UBL XML format
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa prebačeni  eksporti mjesečnog izvješća o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila u XML datoteku
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz broja vezanih ulaznih faktura na povrat dobavljaču
 • Dokumenti: U izbornik Eksport/Import na tabelama izlaznih računa dodan eksport označenih izlaznih računa za automatsko knjiženje u program Synesis
 • Dokumenti: Dodane kolone drugog i trećeg naziva artikla na stavke naloga za slaganje
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz oznake knjižen u financijsko nakon poziva tabele PDV-a iz dokumenata
 • Dokumenti: Popravljeno pamćenje sorta prilikom zaprimanja narudžbi od dobavljača
 • e-Računi: Uključeno slanje šifre poslovne jedinice za slanje e-računa primateljima koji imaju registrirane poslovnice
 • FAP: Omogućen eksport nove verzije neprofitnog obrasca
 • Financijsko: Ispravljena provjera da li je obračun PDV-a već knjižen u financijsko knjigovodstvo
 • Financijsko: U šablone razduženja skladišta (RAS) omogućen izbor napomena dokumenta pod opisom knjiženja
 • Financijsko: Omogućeno da se na šablonu dinamika naplata odabere Fiskalni broj roditeljskog računa
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz upita realizacija radnih naloga
 • Izvještaji: Omogućen ispis realizacija radnih naloga u kumulativu
 • PDV: Izmijenjeni izvještaji poreznih knjiga da ispravno prikazuju datum dokumenta PRM ukoliko je uključeno da je  tvrtka knjigovodstveni servis
 • Plaće: Ispravljeno da se prilikom otvaranja novog obračuna plaće prazne polja mijenjao i odobrio
 • Plaće: Na formi  JOPPD-a, ispravljen naziv polja 16.1.
 • Plaće: Dorađen eksport SEPA naloga iz plaća tako da ne eksportira Šifru namjene ako je na formi obrisan indikator SALA

Izmjene do podverzije 17.04.13.1 od 13.04.2017

 • Financijsko: Isključena konverzija dodavanja tipova dokumenata stavki dnevnika

Izmjene do podverzije 17.04.12.1 od 12.04.2017

 • Generalno: Ispravljena konverzija dodavanja tipova dokumenata stavki dnevnika za slučaj da su tipovi postojali definirani kod korisnika
 • Dokumenti: Ispravljen ispis fakture s vezanim predujmovima za slučaj da je automatika predujmove stornirala redoslijedom različitim od fiskalnog redoslijeda predujmova

Izmjene do podverzije 17.04.11.1 od 11.04.2017

 • Generalno: Dodane upute u modul statistika
 • Autorski honorari: Eksport matične knjige proširen s poljem Dodatne napomene matične knjige s autora
 • Dokumenti: Napravljena detekcija i automatizam za ispravak neispravno storniranih predujmova
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje fakture s načinom obračuna poreza „Naknadno oslobođenje PDV-a“
 • Financijsko: Dodani tipovi dokumenata PDV i UNA za knjiženje u financijskom knjigovodstvu
 • Financijsko: Napravljeno automatsko knjiženje obračuna PDV-a
 • Izvještaji: Na izvještaju 'Lista primki sa zavisnim troškovima' (RPT-523) izmijenjeno da se nazivi zavisnih troškova ispisuju iz registra 'Vrste troškova'
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz deviznih iznosa na ispisima uvoznih Primki - kalkulacija
 • Plaće: Ispravljen format polja BrojOsoba u xml-u JOPPD obrasca
 • Plaće: Eksport matične knjige proširen s poljem Dodatne napomene matične knjige s radnika
 • Putni nalozi: Ispravljeno knjiženje naloga u financijsko knjigovodstvo da knjiži iznos dnevnice koji se isplaćuje
 • Putni nalozi: Ispravljeno kreiranje specifikacija da prilikom kreiranja gledaju iznos dnevnice koji se isplaćuje

Izmjene do podverzije 17.03.28.1 od 28.03.2017

 • Dokumenti: Ispravljeno storniranje avansa kod odobravanja otpremnice koja ima vezanu odobrenu rezerviranu fakturu

Izmjene do podverzije 17.03.27.1 od 27.03.2017

 • Dokumenti: Ispravljeno sumiranje iznosa vlastite robe na dnevnim prometima za potrebe financijksog knjiženja
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz neto marže na stavkama izlaznih dokumenata
 • Dokumenti: Prilikom zaprimanja robe iz narudžbi dobavljača neto devizni iznos se računa preko bruto deviznog iznosa nakon unosa istog
 • Dokumenti: U obrade Izlaznih računa za slobodan unos dodan poziv funkcije za fiskaliziranje neobrađenih dokumenata
 • Dokumenti: Stablo dokumenata višestrukog fakturiranja nije prikazivalo ispravna skladišta
 • Dokumenti: Na formi dokumenta izlaznim računima usklađen izračun datuma dospijeće nakon izbora komitenta
 • Dokumenti: Dodano logiranje izmjene načina otpreme na odobrenom dokumentu
 • Financijsko: Ispravljen krivi prikaz kriterija dimenzije ako stavka šablone treba knjižiti po dimenziji s autorskog honorara
 • POS: U exportu stanja za off-line POS kasu dodano da se eksportiraju dodatne šifre odnosno baza bar kodova
 • POS: Na tabelu artikala dodana ikonica za dodatne šifre
 • Statistike: Ispravljeno moguće rušenje programa prilikom puštanja statistike "Prosječno stanje novčanih sredstava"
 • WEB: Ispravljeno učitavanje narudžbi s WEB-a da ispravno postavlja narudžbe na VP ili MP skladište upisano u parametrima 4D Wand Internet kataloga

Izmjene do podverzije 17.03.21.1 od 21.03.2017

 • Autorski honorari: Omogućeno kopiranje stavki obračuna iz prethodnog obračuna
 • Autorski honorari: Omogućeno brisanje označenih stavki obračuna autorskih honorara
 • Dokumenti: Dodana zabrana kombinacije fakturiranja u jedan dokument i fakturiraj samo jednog partnera 
 • Dokumenti: Ispravljeno da se rezervirane količine ispravno evidentiraju nakon promjene skladišta na nalogu za slaganje
 • Dokumenti: Na zaglavlju Narudžbe kupca dopuštena izmjena mjesta otpreme ako je dokument odobren 
 • Dokumenti: Sada se tabele otvaraju po aktivnom skladištu i kada nije uključeno brojanje po skladištima
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje fakture s načinom obračuna poreza „Naknadno oslobođenje PDV-a „
 • Dokumenti: Odobravanje dnevnog prometa maloprodaje izmijenjeno kako bi se izbjeglo uprosječivanje cijena na tranzitnom skladištu 
 • Plaće: Usklađeni nazivi Priloga 2, 3 i 4 JOPPD obrasca s Pravilnikom o porezu na dohodak 

Izmjene do podverzije 17.03.14.1 od 14.03.2017

 • Generalno: Osiguran referentni integritet između tabele komitenata i pripadajućih bankovnih računa
 • Generalno: Na tabelu Setiranja tvrtke i prava pristupa dodan ID firme
 • Artikli: U repozitorij tabele artikala i planske kalkulacije dodane kolone koje prikazuju rabat i cijenu isključivo iz rabatne politike
 • Dokumenti: Automatsko punjenje prijenosnice na MP i VP skladište od sada cijene učitava s ulaznog skladišta
 • Dokumenti: U stavke prijenosnice dodan proces 'Povećanje/smanjenje cijena u postotku
 • Dokumenti: U stavkama prijenosnice dodan proces Sinkronizacija stavki s cijenama na ulaznom skladištu
 • Dokumenti: Kod unosa stavke prijenosnice na skladište na kojem je upisan faktor skladišta, a skladište se ne vodi po planskim cijenama, preskočeno množenje faktorom
 • Dokumenti: Omogućeno da proces 'Učitavanje zadnjih prodajnih cijena' na stavkama dokumenata uzima u obzir parametar 'Zaokruži devizne cijene nakon rabata' ako se na procesu izabiru Devize
 • Dokumenti: Omogućen izbor skladišta prilikom kreiranja prijenosnice iz obrade Narudžbe od kupca
 • Financijsko: Ispravljeno da se obradi limita može poslati i konto koje počinje s 0 (npr. 0771)
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-DOP za AOP-e 270 do 286 izmijenjen tip stavke
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-RDG dodana stavka na rednom broju 218  za upis oznake vlasništva
 • Financijsko: U obrascu GFI-POD-BIL za AOP 039 ispravljena vrsta stavke iz slobodnog unosa u analitiku
 • Financijsko: Usklađeno kreiranje GFI-POD s novom verzijom obrasca 3.0.3
 • Financijsko: Ispravljen ispis obrasca RDG u MS Excel da se popunjavaju  AOP 192 do 198 samo ako je popunjen AOP 187 ili AOP 188
 • Izvještaji: Omogućeno da funkcija UcitajBarCode može vratiti sve dodatne šifre vezane na robu, a koje nemaju upisanog partnera
 • Izvještaji: Na ispisu odjave uz uključen uvjet 'Kumulativni ispis za iste stavke' omogućeno da spoji iste stavke bez obzira da li su se prodavale po različitim cijenama
 • POS: Omogućeno da se prilikom izdavanja R-1 računa na odabranog komitenta upiše parametar Kupac ako isti nije upisan
 • Rabatna politika: Ispravljen prikaz stavki rabata za jednog proizvođača, koji vrijede za sve klasifikacije, na  kartici grupe partnera
 • WEB: Ispravljeno da se ispravno brišu stavke košare ako je update-om kataloga neki artikl uklonjen s 4D Wand Internet kataloga

Izmjene do podverzije 17.03.10.1 od 10.03.2017

 • Generalno: Ispravljen propust u importu komitenata zbog kojeg se promjene nisu snimale u bazu podataka

Izmjene do podverzije 17.03.07.1 od 07.03.2017

 • e-Računi: Ispravljena situacija zbog koje je prilikom importa specifičnih e-Računa moglo doći do rušenja 4D Wand sustava

Izmjene do podverzije 17.03.06.1 od 06.03.2017

 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Đurmanec koja vrijedi od 01.03.2017
 • Generalno: Na odobrenim izlaznim dokumentima zabranjena izmjena načina otpreme
 • Adresar: Omogućen default valute na komitentu
 • Adresar: Nadograđen konverter s poljem valute
 • Artikli: Izmijenjen način rada forme artikala na način sada radi s pravim cijenama umjesto s testnim cijenama
 • Artikli: Omogućeno da se na pretraživanju artikala (F3) može uključiti pretraživanje artikala samo po dodatnim šiframa
 • Artikli: U proceduri označavanja artikala sa starim zalihama dodana mogućnost uračunavanja i stavki izdanih na komisiju i revers
 • Dokumenti: Na formama stavki odobrenih dokumenata omogućeno označavanje i kopiranje podataka u clipboard (Ctrl+C)
 • Dokumenti: Na formama odobrenih dokumenata omogućeno označavanje i kopiranje podataka u clipboard (Ctrl+C)
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje valute s komitenta nakon odabira istog 
 • Dokumenti: Omogućeno pražnjenje polja Planiranog datuma isporuke na formu narudžbe od kupca
 • e-Računi: Ispravljeno pražnjenje početnog datuma nakon poruke da neki drugi korisnik izvršava proces "Import ulaznih računa"
 • FAP: Korigirana formula u default eksportu TZ obrasca
 • FAP: Napravljen kontrolni ispis svih stavki knjiženja koje su ušle u izračun jedne stavke izvještaja
 • FAP: Napravljen kontrolni ispis svih stavki knjiženja koje su ušle u izračun jednog odabranog konta na stavci izvještaja
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RRiF-a za 2017.g
 • Financijsko: Dodan novi kontni plan RRiF-a za 2017.g na Engleskom jeziku
 • Financijsko: Nadograđena provjera limita iz financijskog da gleda i izlazne robne dokumente
 • Izvještaji: Ispravljen prikaz napomena na ispisima povrata ulaznog reversa
 • Izvještaji: Na ispisima knjižnih odobrenja i terećenja dodan prikaz veze na račun
 • Izvještaji: Usklađen ispis naziva robe/usluge na narudžbi na engleskom jeziku s ostalim ispisima
 • Izvještaji: Napravljen izvještaj Struktura prometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski s prodajnim vrijednostima
 • Izvještaji: Na tabelu Primki - kalkulacija (PRI) dodan izvještaj sa zaprimljenim količinama i usporedbom s naručenim količinama
 • Plaće: Sumiranje stranice A ispravljeno da kod naknadne isplate plaće ispravno popunjava polje VII.

Izmjene do podverzije 17.02.23.1 od 23.02.2017

 • Generalno: Referentni integritet brisanja registra gradova i oblasti proširen na putne naloge i putne relacije
 • Generalno: Dodano logiranje svih izmjena šifara registara
 • Generalno: Dodano logiranje svih brisanja slogova registara
 • Generalno: U eksportu rabatne politike u XML izmijenjen format zapisa ID artikla tako da ne eksportira 0 za stavke koje nisu vezane za artikl
 • Dokumenti: Na internim otpremnicama (veleprodajnim NC, veleprodajni VC i maloprodajnim) omogućeno kopiranje otpremnice u primku za onoliko koliko nije zaprimljeno po prvoj primci
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjen unos stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno brisanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeni importi stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno brisanje označenih stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno premještanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjeno kopiranje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjen spajanje stavki
 • Dokumenti: Na internim primkama (veleprodajnim NC, VC i maloprodajnim) zabranjena izmjena stavki
 • Dokumenti: Ispražnjen inicijalni datum planirane isporuke u procesu kreiranja Narudžbe kupcu iz ponude 
 • Dokumenti: Dopušteno da datum planirane isporuke u procesu kreiranja Narudžbe kupcu iz ponude može biti prazan
 • Financijsko: Usklađen eksport obrasca TZ s izmjenama u novoj XML šemi
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan izvještaj Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču bez datuma predviđenog dolaska - količine
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan izvještaj Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču sa isteklim rokom dolaska - količine
 • Osnovna sredstva: Usklađen eksport obrasca DI s izmjenama u novoj XML šemi
 • Osnovna sredstva: Ispravljen prikaz formi registra grupa osnovnih sredstava
 • Plaće: Za potrebe JOPPD obrasca dodani prilozi 4 pod brojem 60 i 61

Izmjene do podverzije 17.02.21.1 od 21.02.2017

 • Generalno: Ispravljeno otvaranje Explorera kroz tabelu dokumenata vezanih s diska 
 • Artikli: Ispravljena prijava greške na unosu editabilnog polja nakon ispisa filtriranog izvještaja koji nema niti jedan redak
 • e-Računi: Ispravljeno logiranje i učitavanje stavki artikala koji ne postoje u bazi artikala
 • Financijsko: Dorađen PD obrazac
 • Financijsko: Ispravljene ikonice poziva Automatskog knjiženja i Automatskog zatvaranja IOS-a

Izmjene do podverzije 17.02.20.1 od 20.02.2017

 • Generalno: Dodana stopa prireza 10% za općinu Ozalj koja vrijedi od 01.03.2017 
 • Generalno: Ispravljeno učitavanje skladišta prilikom poziva kartice artikla s tabela artikala i planskog cjenika
 • Generalno: Ispravljen import tečajne liste s HNB da tretira i redak s XDR tečajem
 • Artikli: Dodano logiranje upisivanje oznaka cjenika
 • Artikli: Dodano logiranje procesa brisanja oznaka cjenika
 • Dokumenti: Prilikom isporuke stavki dokumenta "Narudžba dobavljaču" osigurano da se ispravno učitavaju devizni iznosi za slučaj da je narudžba već djelomično isporučena
 • Dokumenti: Na formi sastavnica napravljen proces sinkronizacije nabavnih cijena proporcionalno nabavnim cijenama stavki
 • Dokumenti: Dodan izvještaj Promet artikala po narudžbama dobavljačima - s podacima narudžbe kupca
 • Financijsko: Napravljen novi GFI-POD obrazac
 • Financijsko: Napravljen novi PU-RDG obrazac
 • Financijsko: Napravljen novi PU-BIL obrazac
 • Financijsko: Ispravljen prijenos financijskih dokumenata da provjerava i ažurira datume dospijeća u narednoj godini
 • Izvještaji: Na ispisima listi artikala dodan filter po dobavljaču upisanom na artiklu
 • Izvještaji: Dodana mogućnost filtriranja po datumu isporuke na stavci narudžbe kupca
 • Izvještaji: Dodana mogućnost filtriranja po datumu dolaska robe na stavci narudžbe dobavljaču
 • Izvještaji: U Narudžbe kupca (ULN) dodan ispis Neisporučeni artikli po narudžbama kupaca - količine - usporedba s narudžbama dobavljaču
 • Izvještaji: U Narudžbe dobavljaču (NAR) dodan ispis Neisporučeni artikli po narudžbama dobavljaču s datumom predviđenog dolaska - količine
 • Plaće: Registar primitaka (Prilog 3) JOPPD obrasca nadograđen s novim šiframa od 4047 do 4054
 • Plaće: Izmijenjen obračun obrasca JOPPD za neisplate plaća i naknadne isplate
 • WEB: Prilikom slanja kataloga prema 4D Wand Internet katalogu nadograđena baza osoba s poljem Prioritet
 • WEB: Tablica Robas 4D Wand internet kataloga nadograđena s poljima cjenika
 • WEB: Tablica DokStavkas nadograđena s poljem Datum1 koje označava za NAR planirani datum isporuke
 • WEB: Dodano polje PartnerCentralaID u tablicu Osobas
 • WEB: Dodan parametar RabatnaPoKomitentuNaKojegIdeRacun u tablicu Parametars
 • WEB: Nadograđen 4D Wand Internet katalog da može raditi i s parametrom da se rabat učitava s komitenta Račun ide na
 • WEB: Omogućen eksport predložaka atributa prema 4D Wand Internet katalogu

Izmjene do podverzije 17.02.14.1 od 14.02.2017

 • Generalno: Ispravljen automatski eksport stanja skladišta da ne prijavljuje greške sa neučitanom bazom partnera
 • Generalno: Omogućeno da export stavki dokumenta prilikom odabira direktorija za export nudi export direktorij postavljen u parametrima programa
 • Autorski honorari: Ispravljeno učitavanje bankovnog računa u slučaju gotovinske isplate
 • Carinsko: Dorađen ispis KZP-a da može zbrojiti nerazvrstane troškove u naznačenu kolonu
 • Dokumenti: Dodana mogućnost kreiranja uplatnice u blagajnu po gotovinskom računu
 • Dokumenti: Višestruki ispis izlaznih računa izmijenjen kako bi se sortirao po fiskalnim brojevima
 • Dokumenti: Na stavkama dokumenata dodana mogućnost prilikom unosa stavki putem barkoda (CTRL+L) da pretražuje i dodatne šifre
 • Dokumenti: Na stavkama excel dokumenata dodana mogućnost prilikom unosa stavki putem barkoda (CTRL+L) da pretražuje i dodatne šifre
 • Dokumenti: Nadograđeno logiranje promjene broja dokumenta  
 • Dokumenti: Nadograđeno logiranje brisanja stavki dokumenta
 • Dokumenti: Prilikom pregleda limita s tabele dokumenata ispravljen prikaz za odobrene otpremnice
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi, ako se stavke spuštaju na donju tabelu importom datoteke, značajno smanjene greške zbog zaokruživanja
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbi, ako se stavke spuštaju na donju tabelu importom datoteke, ispravljena greška kod rastavljanja stavki za slučaj da import ima više od 255 stavki
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje razduženja skladišta od primke 
 • Dokumenti: Prošireno polje postotka marže na dokumentima na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljen import stavki specifikacije sredstava plaćanja iz tekstualne datoteke ako je uključen parametar da se zbrajaju stavke istog artikla
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenta Planiranje zaliha (PLZ) u drugu godinu
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Početno stanje (PPS) u clipboard
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Cjenik dobavljača (CJD) u clipboard
 • Dokumenti: Ispravljen eksport stavki dokumenta Cjenik za kupca (CJE) u clipboard
 • Dokumenti: Dodan upis predviđenog datuma isporuke kod kreiranja narudžbe od kupca iz ponude
 • Dokumenti: Na poruku upozorenja da je dokument već eksportiran prilikom exporta dokumenata i stavki dodana tipka da za sve
 • e-Računi: Pamćenje najstarijeg datuma računa za provjeru sad uzima u obzir da je neke račune korisnik preskočio
 • e-Računi: Usklađeni eksport i import s novom specifikacijom
 • e-Računi: Dodana mogućnost eksporta i importa stavki primke iz e-računa po bar kodu
 • e-Računi: Omogućen pregled više priloga nad odabranim dokumentom 
 • e-Računi: Omogućeno slanje više priloga u e-računu
 • e-Računi: Usklađeni eksport i import po novim poreznim šemama
 • e-Računi: Usklađen UBL sa zahtjevima za slanje računa tijelima državne uprave (TDU)
 • e-Računi: Dodana struktura cac:Delivery s informacijama o otpremnom mjestu
 • Financijsko: Kada se na upitu za ispis odabere deviza program automatski upali oznaku za ispis u odabranoj valuti
 • Izvještaji: Na izvještajima rekapitulacije prometa dodana mogućnost grupiranja po grupi poslovnih partnera
 • Izvještaji: Na ispisima računa za predujam dodana napomena vezana za obračun poreza
 • Izvještaji: Rekapitulacije dokumenata za korisnike razine 3 i više sad imaju mogućnost odabira "Knjiga IRA (sve knjige)"
 • Izvještaji: Dodana mogućnost sortiranja izvještaja Promet artikala po narudžbama kupaca – količine – neisporučene – po datumu isporuke upisanom na stavci
 • Plaće: Ispravljena greška u obračunu osnovice za MIO, u slučaju da se u istom  obračunu premašila maksimalna osnovica, te obračunavao iznos koji ne ulazi u maksimalnu osnovicu MIO
 • Putni nalozi: Dodana osnovna napomena za ispis putnog naloga
 • Statistike: Na statistike top artikala dodani: drugi i treći naziv artikla, kataloški broj, šifra i barkod
 • Vozila: U registar Boja dodana oznaka za običnu i metalik boju
 • Vozila: U registar Vrsti mjenjača dodana oznaka za automatski i ručni mjenjač
 • Vozila: Status vozila za MI-MV obrazac premješten iz registra Statusa na formu vozila
 • Vozila: Napravljen eksport MI-MV obrasca u XML formatu

Izmjene do podverzije 17.02.07.1 od 07.02.2017

 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje skladišta prije pregleda kartice artikla iz tabele stavki dokumenta

Izmjene do podverzije 17.02.03.1 od 03.02.2017

 • Autorski honorari: Ispravljen rad lokatora na lookup tabeli autora

Izmjene do podverzije 17.01.19.1 od 19.01.2017

 • Generalno: Ispravljeno osvježavanje donje tabele na tabeli roba, usluga , planske kalkulacije i partnera 
 • Adresar: Nakon prvog prekida unosa nije bio moguć ponovni poziv upisa konta ili obračuna poreza na tabeli komitenata
 • Dokumenti: Ispravljen rad s dokumentima na izbornoj tabeli dokumenata kako bi odobravanje ispravno radilo na prvi poziv
 • Dokumenti: Ispravljeno da se fakturiranjem povrata od kupca u knjigu IFD ne upisuje krivi partner na dokument IFD
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost kvarenja radnog statusa otpremnice za koju je rezervirana faktura prilikom ponovnog odobravanja rezervirane fakture
 • Izvještaji: Ispravljeno otvaranje liste sastavnica kada se odabere ispis u PDF

Izmjene do podverzije 17.01.18.1 od 18.01.2017

 • Generalno: Ispravljeni potencijalni problemi s curenjem memorije u 4D Wand-u

Izmjene do podverzije 17.01.17.1 od 17.01.2017

 • Generalno: U stavkama narudžbe dobavljaču (NAR) dodana kolona s prikazom trgovačkog predstavnika koji je upisan na vezanih narudžbi od kupca (ULN)
 • Financijsko: Ispravljeno učitavanje tabele dokumenata prilikom unosa stavke dnevnika za klasu PNL
 • Dokumenti: Prilikom zaprimanja stavki narudžbe dobavljača osigurano da se čuva devizni iznos, kako ne bi dolazilo do greške u zaokruživanju pri preračunu iznosa iz cijene
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja otpremnice ispravno sumiraju iznosi rabata na rezerviranoj fakturi 
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nakon unosa proizvoda u RNU očisti record Sastavnica
 • Dokumenti: Ispravljena mogućnost greške prilikom spuštanja svih stavki kod isporuke narudžbe kupaca
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje trošarine vozila kod unosa stavke prijenosnice

Izmjene do podverzije 17.01.13.1 od 13.01.2017

 • Generalno: Nadograđen RI prilikom brisanja roba da provjerava i bazu dokumenata vezanih s diska
 • WEB: Ispravljeno učitavanje MP i VP cijena prilikom importa narudžbe sa kataloga u pretponude (PON)

Izmjene do podverzije 17.01.12.2 od 12.01.2017

 • Dokumenti: Ispravljena isporuka stavki narudžbe od kupaca sa upitom količine kod jednog korisnika

Izmjene do podverzije 17.01.12.1 od 12.01.2017

 • Plaće: Ispravljena mogućnost pražnjenja iznosa prilikom obračuna plaće za stavke obračuna s formulom "Iznos"

Izmjene do podverzije 17.01.10.1 od 10.01.2017

 • Generalno: Ispravljen ispis neodobrenih radnih naloga sastavnica
 • Generalno: Na procesu zaprimanja robe iz narudžbi dobavljača dodane kolone sa šifrom i nazivom kupca s vezane narudžbe od kupaca
 • Generalno: Ugrađeno gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja
 • Generalno: Napravljen batch za gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja
 • Generalno: Ugrađeno kopiranje batch-a za gašenje TeamViewer-a prije ponovnog pokretanja u Support direktorij
 • Generalno: U Fresh 4D dodano da se prijavi i download licencne datoteke
 • Carinsko: Ispravljen ispis naziva na izvještaju Izvod iz knjigovodstvenih zapisa s brojevima uvjerenja (detaljni) - razrada troškova do carine
 • Dokumenti: Dodane kolone s mjestima troška i dimenzijama na Radni nalog servisa (RAD)
 • Dokumenti: Na tabeli obrade narudžbi kupaca dodano polje "Broj narudžbe kupca"
 • Dokumenti: Na tabeli obrade narudžbi kupaca omogućeno premještanje kolona
 • Dokumenti: Na Zapisnik o promjeni poreza (ZPP) dodan proces za punjenje stavkama robe koje imaju stanje na maloprodaji, a tarifni broj im je na artiklu različit od onoga zapisanog na stanju
 • eRačuni: Omogućen import storno računa izdanih od strane poduzeća Elektronički računi d.o.o.
 • Financije: Uključen parametar Omogući rad s HUB 3 i HUB 3a virmanima po defaultu

Izmjene do podverzije 17.01.04.1 od 04.01.2017

 • Generalno: Ispravljena kontrola zauzeća POS licenci
 • Generalno: Ispravljeno popunjavanje Word obrazaca u slučaju da tekst sadržava specijalne karaktere
 • Generalno: Ispravljen ispis kalkulacije po radnom nalogu ako u stablu stavki ima prijenosnicu nastalu po izlaznom radnom nalogu
 • Generalno: Ispravljen ispis ulazne trošarine na ispisu Lista primki sa zavisnim troškovima
 • Generalno: Ispravljen izvještaj Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda za stavke izlaza s količinom manjom od 0,001
 • Generalno: Ispravljeno zatvaranje progress prozora prilikom poziva izvještaja "Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda - rang lista za MS excel"
 • Generalno: Na izvještaju "Stanje skladišta -> Trenutno" ispravljen total kolone rezerivrana količina
 • Generalno: Ispravljen prijenos Web MPCijena u slučaju da nije upisana Web VpCijena
 • e-Računi: Ispravljen prikaz priloga iz praznih e-Računa poslanih preko PDF printera

Izmjene do podverzije 17.01.02.1 od 02.01.2017

 • Generalno: Ispravljen prijenos web cijena u sljedeću godinu

Izmjene do podverzije 16.12.29.1 od 29.12.2016

 • Generalno: U exportima rabatne politike u CSV ili u XML ispravljen prikaz kolona s ID-ovima
 • Autorski honorari: Ispravljeno da ispis potvrde o isplati ne javlja poruku da ne može učitati obračun ako su autorski honorari prazni
 • Dokumenti: Ispravljeno učitavanje starih maloprodajnih cijena prilikom importa stavki Cjenika prema kupcima kroz data port
 • Dokumenti: Na kreiranoj prijenosnici iz KOU se sada mogu mijenjati i brisati stavke
 • Dokumenti: Na narudžbe dobavljača (NAR) dodana kolona s internom napomenom
 • Dokumenti: Napravljeno da višestruko odobravanja ima samo jedan progres prozor
 • Dokumenti: Na kreiranoj prijenosnici iz KOU se sada mogu mijenjati i brisati stavke
 • Dokumenti: Na narudžbe dobavljača (NAR) dodana kolona s internom napomenom
 • Dokumenti: Omogućen ispis naloga za slaganje po grupama stavki
 • Dokumenti: Na narudžbama od dobavljača dodana mogućnost dodavanja kolone ULN s brojem i nazivom kupca ULN
 • Dokumenti: Dodana mogućnost importa stavki Primke iz proizvodnje (RAP)
 • e-Računi: Omogućen pregled više priloga nad odabranim importiranim dokumentom e-Računa
 • e-Računi: Usklađen import s novom specifikacijom
 • Financijsko: Nad financijskim nalozima omogućenje kopiranje svih označenih naloga u nove prazne naloge s novim datumom
 • Financijsko: Ispravljeni iznosi za knjiženje rabata po izlaznim dokumentima
 • Izvještaji: Ispravljen ispis adrese poslovnice u funkciji MjestoIsporuke
 • PDV: Dodano da načini obračuna PDV-a 2 za IF dokumente i 3,9 i 12 za UF dokumente ulaze u PDV bez obzira da li su plaćeni ili ne za R-2 tvrtke
 • PDV: Export PDV-S obrasca nadograđen da ne uzima u obzir UFR dokumente
 • Plaće: Ispravljeno da se faktor osobnih odbitaka učitava u tri decimale, a ne u dvije
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje osobnih odbitaka prilikom ispisa IP1/NP1 obrasca
 • Plaće: Nadograđeni prilozi 3 JOPPD obrasca s novim šiframa
 • Plaće: Nadograđeni prilozi 4 JOPPD obrasca s novim šiframa
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje faktora osobnih odbitaka po radniku na izvještajima i exportima
 • POS: Zabranjen ulaz u podatke o korisniku ako je isključeno pravo 135-POS: Podaci o korisniku
 • Statistike: Ispravljeno da tipka OK radi prilikom poziva obrade na Top kupcima u statistikama

Izmjene do podverzije 16.12.21.1 od 21.12.2016

 • Generalno: Dodana polja za novi obračun poreza na motorna vozila u bazu Vozila.tps
 • Generalno: Napravljen konverter baze Vozila.tps na novi format
 • Generalno: U 4D Man- u usklađena baza Vozila s novom deklaracijom
 • Dokumenti: Prilikom višestrukog odobravanja napravljano da se odobrava dokument po dokument
 • Dokumenti: Omogućeno automatsko odobravanje prijenosnica vezanih na primke na komisiju nastalih prijenosom u novu godinu
 • Dokumenti: Na dokumentu "Cjenik dobavljača" dodan proces automatske sinkronizacije stavki s promjenom tečaja na zaglavlju
 • Dokumenti: Omogućeno vezanje razduženja skladišta na izlaznim računima ostalo (IFD)
 • Dokumenti: Omogućeno vezivanje otpremnice, povrata robe od kupca i razduženja skladišta na izlaznim računima (IFA)
 • Financijsko: Na prozoru za filtriranje stavki poziv kalendara (F11) nije radio prvi put, nego se morao još jednom pozvati
 • Izvještaji: Ispravljeno da ispis mjesta isporuke radi ispis opis1, opis2 i adrese2 ukoliko je poslan parametar da se isto ispisuje
 • Plaće: Izmijenjeno da prikazni datum osnovnih odbitaka dozvoljava spremanje radnika
 • Registri: Nakon promjene sorta (Alt+Š ili Alt+N) tabela nije bila selektirana pa lokator nije radio
 • Vozila: Uklonjene privremene grupe varijabli koje nakon konverzije ne smiju više postojati
 • Vozila: Prilagođen stari logički konverter novim nazivima polja
 • Vozila: Izmijenjena procedura koja puni trošarinu vozila da radi po novim pravilima
 • Vozila: Napraviti novu proceduru koja odlučuje o načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Dodani nove dinamički tabovi na formu za ažuriranje vozila
 • Vozila: Procedure za učitavanje cijena prilagođene novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Usklađeno ponašanje formi stavki ulaznih i izlaznih dokumenata novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Provjere stavki ulaznih i izlaznih dokumenata prilagođene novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za obradu jednog vozila dorađena za novi način obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za ispis detalja jednog vozila dorađena poljima po novom načinu obračuna poreza na motorna vozila
 • Vozila: Procedura za ispis rekapitulacije dokumenta dorađena poljima po novom načinu obračuna poreza na motorna vozila

Izmjene do podverzije 16.12.16.1 od 16.12.2016

 • POS: Dodano da se konverzija baze PL_POO pokrene ulaskom u 4D POS

Izmjene do podverzije 16.12.15.1 od 15.12.2016

 • Generalno: Baza PL_POO nadograđena s poljem Tip
 • Generalno: Za potrebe porezne reforme konvertirana baza PL_POO
 • Autorski honorari: Omogućen ispis potpisnih mjesta Obračunao i Odgovorna osoba na izvještaju Ispis obračuna naknade - Isplatna lista
 • Autorski honorari: Omogućeno filtriranje stavki obračuna po odabranom mjestu troška na formi obračuna
 • Autorski honorari: Omogućeno filtriranje autor kod unosa u stavke obračuna
 • Dokumenti: Na dokumentu "Cjenik dobavljača" proces automatske sinkronizacije stavki s promjenom tečaja na zaglavlju
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa primki na komisiju s kojih je roba poslana na potkomisiju ali s nekog drugog skladišta takve stavke su dodane u prijenosnicu
 • Plaće: Upisana osnovica 2500 kn koja vrijedi od 01.01.2017 za periode uvećanja osnovice osobnih odbitaka
 • Plaće: Upisana osnovica 3800 kn koja vrijedi od 01.01.2017 u osnovice osobnih odbitaka
 • Plaće: Upisani novi mjesečni porezni razredi koji vrijede od 01.01.2017
 • Plaće: Upisani novi mjesečni porezni razredi koji vrijede od 2017. godine
 • Plaće: Omogućena konverzija poznatih faktora osobnih odbitaka u nove faktore osobnih odbitaka
 • Plaće: Izmijenjeno da kreiranje plaća iz bruta i neta radi s novim poreznim razredima
 • Plaće: Izmijenjeno da kreiranje plaća iz bruta i neta radi s novim osobnim odbicima
 • Plaće: Dodan ekran za upis perioda uvećanja osnovice osobnih odbitaka za sve tvrtke u 4D Wand-u
 • Plaće: Omogućeno editiranje polja 15.2 u stavkama JOPPD obrasca
 • Plaće: Izvještaj rekapitulacije doprinosa nadograđen s ispisom potpisnih polja Obračuna i Odgovorna osoba
 • Plaće: Na tabeli obračuna omogućen poziv tabele Vrsta plaćanja i tabele Formula
 • Plaće: Na stavci odobrenog obračuna plaće omogućena izmjena načina isplate JOPPD
 • Plaće: Na tabelu radnika dodane kolone s novim faktorima osobnih odbitaka
 • Rabatna politika: Omogućen sort po nazivu na tabeli rabatne politike

Izmjene do podverzije 16.12.08.1 od 08.12.2016

 • Generalno: Ispravljeno pravo pristupa za ulazak u modul statistike
 • Dokumenti: Ispravljeno otvaranje ekrana trgovačkih predstavnika kako bi tabela bila aktivna
 • Izvještaji: Ispravljeno osvježavanje tabela za export u excel format, kako bi se osiguralo da se tabela uvijek može eksportirati

Izmjene do podverzije 16.12.07.1 od 07.12.2016

 • Dokumenti: Dodano pamćenje sorta na tabeli trgovačkih predstavnika
 • Osnovna sredstva: ispravljen način obračuna ukupno otpisane vrijednosti i sadašnje vrijednosti na izvještaju liste osnovnih sredstava
 • Statistike: Ispravljen export statistika u MS Excel

Izmjene do podverzije 16.12.05.1 od 05.12.2016

 • Dokumenti: Dodano brisanje vraćenog iznosa prilikom kopiranja izlaznog reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje priznatog PDV-a na stavci ulaznih računa u procesu kopiranja dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno korištenje tipki na ekranu preračuna potrebnih količina u stavkama radnih naloga
 • Dokumenti: Ispravljeno ponašanje bruto cijena na formi stavke usluge
 • Financijsko: Dodana provjera konstrukcije bankovnog računa i eksport na odgovarajući način non SEPA naloga
 • Izvještaji: Ispravljeno učitavanje stabla stavki da ne kvari trenutno učitane podatke
 • Osnovna sredstva: Omogućen sort po kontu troška i dodana kolona konta troška na izvještaju Lista osnovnih sredstava po tipu dokumenta u periodu
 • Plaće: Ispravljeni tipfeleri na formama i tabelama obračuna plaća
 • Program vjernosti: Prilikom obrade otpremnica u 4D Wand-u osigurano upisivanje  adresanta na dokument nakon izbora kartice programa vjernosti

Izmjene do podverzije 16.11.28.1 od 28.11.2016

 • Dokumenti: Dodana poruka s pojašnjenjem kod odobravanja Izdavanja na revers (REI) na skladištu tuđe robe bez zalihe nastalog prijenosom u novu godinu
 • PDV: Omogućen ispis Knjige uzlaznih (primljenih) računa u Excel
 • PDV: Omogućen ispis Knjige izlaznih računa u Excel

Izmjene do podverzije 16.11.23.1 od 23.11.2016

 • Financijsko: Ispravljen prikaz kolona na tabeli IOS-a

Izmjene do podverzije 16.10.18.1 od 18.10.2016

 • Artikli: Ispravljen prikaz dodatnog atributa tipa opcija da/ne u slučaju da je prazna 
 • Izvještaji: Isključivanjem prava pristupa za ispis statistika (33) i dalje se  mogao napuniti izvještaj za MS Excell
 • Plaće: Ispravljen prikaz zadnjeg subtotala na ispisu izvještaja Isplatna lista – ukupno za isplatu po mjestima troška
 • POS: Ispravljen ispis mjesta za potpis na POS-u preko Generic driver-a

Izmjene do podverzije 16.10.12.1 od 12.10.2016

 • Generalno: Dodana oznaka Komisijski kupac na komitentima
 • Generalno: Dodana provjera komisijskog kupca kod kreiranja dokumenata iz Naloga za slaganje
 • Generalno: Dodan upis indikatora komisijski kupac na komitentu kod odobravanja Izdatnice na komisiju
 • Generalno: Omogućen upit imena eksportne datoteke za poziv eksporta dokumenata i stavki as tabele dokumenata
 • Generalno: Ispravljena prijava VBS greške prilikom dodavanja novog vezanog dokumenta  preko matrice
 • Generalno: Prilikom dodavanja novog vezanog dokumenta  preko matrice osigurano popunjavanje poštanskog broja prije naziva grada
 • Artikli: Ispravljeno rušenje programa prilikom izbora dodatnog atributa tipa liste u slučaju da lista nije imala niti jedan unos
 • Autorski honorari: Dodan novi proces generiranje kumulativnih virmana poreza za kompletan JOPPD obračun
 • Dokumenti: Dodan novi ispis naloga za slaganje s drugom jedinicom mjere
 • Dokumenti: Na ispis naloga za slaganje dodana jedinica mjere
 • Dokumenti: Ukinuta restrikcija ručnog zaprimanja stavke ulazne narudžbe koja ima količinu veću od potvrđene
 • Dokumenti: Ispravljen upis indikatora Kupac na komitenta koji je definiran kao centrala, umjesto na komitenta koji je definiran kao mjesto otpreme
 • Dokumenti: Na ispisu izvještaja Zapisnik o povratu (RPT-51) iznos ispisan slovima se umanjivao za uplaćeni iznos
 • e-Računi: Tabela za import e-Računa proširena datumom i vremenom zadnjeg događaja, kako bi bilo jasnije po čemu se tabela filtrira
 • Fiskalizacija: Dodana šifra i poruka greške u slučaju prijave greške od strane porezne uprave prilikom fiskalizacije
 • PDV: U stavkama obračuna PDV-a prekid višestrukog brisanja označenih stavki nije radio
 • Plaće: Ispravljen ispis obrasca za kontrolu 01/11 za 2009 godinu
 • Plaće: Zabranjena izmjena radnika na formi kredita ukoliko je kredit obračunat u nekom obračunu plaće 
 • POS: Izjednačen redoslijed ispisa rekapitulacije R1 računa u tekstualnom i Wordview formatu
 • Program vjernosti: Osigurano da se popust vijernosti raspoređuje proporcionalno po stavkama u 4D POS-u
 • WEB: Omogućeno slanje osoba sa upisano karticom Programa vjernosti prema 4D Wand Internet katalogu
 • WEB: Ispravljeno popunjavanje datuma i vremena u tablici Dokuments
 • WEB: Zabranjen import ukoliko je poslan ID robe 0 u narudžbi prema 4D Wand-u
 • WEB: Omogućeno slanje skladišta prema 4D Wand-u sa 4D Wand Internet Kataloga

Izmjene do podverzije 16.10.04.1 od 04.10.2016

 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje planskih cijena na stavkama primke na komisiju po nabavnim cijenama
 • WEB: Ispravljeno učitavanje dokumenata vezanih na artikl kako bi se ispravno prikazali dokumenti tipa pdf/txt

Izmjene do podverzije 16.10.03.1 od 03.10.2016

 • Dokumenti: Ispravljen upis stvarnih planskih cijena na stavci primke na skladište po nabavnim cijenama
 • Program vjernosti: Ispravljeno da se program vijernosti u 4D Wand-u obračunava prilikom odobravanja otpremnice

Izmjene do podverzije 16.09.28.1 od 28.09.2016

 • Generalno: Na planskoj kalkulaciji roba zabranjen unos marže koji će proizvesti prodajnu cijenu manju od 0
 • Generalno: Na skladištu tuđe robe dopušteno izdavanje tuđe robe na revers
 • Generalno: Ispravljeno spajanje komitenata ukoliko je otvarana godina unatrag
 • Generalno: Prilikom paljenja 4D Wand-a napravljena provjera slobodnog prostora na client disku kao za server disk
 • Generalno: Na prikazu podataka sa skladišta dodana mogućnost filtriranja samo onih artikala koji imaju stanje
 • Dokumenti: Ispravljen import cijena u narudžbu kupca po Redok formatu
 • e-Računi: Omogućen eksport broja narudžbe na e-Računu iako nema upisan datum narudžbe
 • Financijsko: Omogućeno zbrajanje osnovica kod unosa ulaznih računa
 • Financijsko: Ispravljeno punjenje KPI nepriznatim osnovicama sa ulaznog računa
 • Financijsko: Na tabeli pregled i ažuriranje IOS-a izborna tabela komitenata zamijenjena generalnom tabelom komitenata
 • Financijsko: U obradu stavki izvoda ugrađena tipka 'Da za sve' u slučaju da se importira stavka istog izvoda
 • Financijsko: Standardizacija vizualnog izgleda financijskih ispisa 
 • Financijsko: Novi TEB-ov kontni plan za poduzetnike
 • Izvještaji: Na izvještajima iz klase dokumenata Narudžbe kupaca dodan ispis broja i datuma narudžbe
 • Izvještaji: Na ispisima Knjiga izlaznih računa ispravljeno filtriranje dokumenata po poslovnom prostoru
 • Izvještaji: Na ispisu prazne popisne liste izdane robe na komisiju s količinama (RPT-194) dodan prikaz komitenta
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike kupaca
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike roba
 • Izvještaji: Dodati grafikone na statistike usluga
 • Izvještaji: Napravljena statistika IOS-a po periodima sa grafikonima
 • Izvještaji: Napravljena statistika dospijeća po periodima sa grafikonima
 • Izvještaji: Napravljena statistika IOS-a po periodima sa realizacijom sa grafikonima
 • Izvještaji: Upit izvještaja prometa usluga usklađeni sa upitom izvještaja prometa roba
 • PDV: Ispravljeno da se automatskim popunjavanjem obračuna PDV-a za R-2 tvrtku ne uzimaju u obzir storno predujmovi ukoliko vezana faktura nije plaćena 
 • PDV: Omogućeno da neoporezivi dio fakture sa načinom obračuna PDV-a 35 - Oporezivo - porezni obveznici (Obavljene usluge unutar EU) ulazi u obrazac PDV ZP
 • POS: Ispravljeno dodjeljivanje korisničkih prava nakon izmjene korisnika putem brze šifre
 • POS: Onemogućen unos vaganog artikla s količinom 0
 • Virmani: Na tabeli virmana polje "Poziv na broj zaduženja" ispravljeno kako bi prikazivalo model poziva na broj

Izmjene do podverzije 16.08.26.2 od 26.08.2016

 • Dokumenti: Ispravljeno zaokruživanje neto devizne cijene nakon procesa povećanja/smanjivanja cijena stavki u postotku

Izmjene do podverzije 16.08.26.1 od 26.08.2016

 • Generalno: Šifra registra načina otpreme proširena mogućnošću unosa alfanumeričkih znakova
 • Financijsko: Dorađen eksport obrasca OPZSTAT-1 kako bi podržao i nestandardne fiskalne godine
 • Financijsko: Ispravljeno kreiranje XML obrasca OPZSTAT-1 za situaciju gdje nema dugovanja po firmama, već ima samo po fizičkim osobama

Izmjene do podverzije 16.08.23.1 od 23.08.2016

 • Dokumenti: Ispravljen izračun planskih cijena na formama stavki ulaznih dokumenata na skladištu po nabavnim cijenama
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje radnog naloga sastavnice iz dnevnog prometa maloprodaje
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje %carine prilikom importa stavki u dokument povrata dobavljaču
 • Dokumenti: Stablo dokumenata prošireno, te sada može imati do 10.000 slogova
 • Financijsko: Na izvještajima Računi dobitka i gubitka po mjestima troška ispravljen ispis podtotala po sintetikama u specifičnim situacijama
 • Generalno: Ispravljeni podaci o komitentima u eksportu osoba u XML datoteku

Izmjene do podverzije 16.08.11.1 od 11.08.2016

 • Artikli: Nad vrstom dodatnih atributa omogućeno sortiranje atributa po abecedi
 • Artikli: Dodano upozorenje za slučaj da se unosi dodatni atribut sa nazivom koji već postoji
 • Artikli: Prilikom unosa dodatnih atributa na artikl drop-down liste zamijenjene sa izbornom tabelom
 • Dokumenti: Na obradu narudžbi kupaca dodana mogućnost obrade dokumenata samo sa odabranog skladišta
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje radnog naloga servisa iz povrata reversa
 • Dokumenti: Ispravljeno kretanje tipkovnicom na listi za proračun komponentni
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom knjiženja primke ispravno popunjava datum poslovnog događaja
 • Financijsko: Dodan izvještaj Ispis dospjelih stavki s danima kašnjenja
 • Izvještaji: Na ispisima prometa artikala po radnim nalozima omogućen filter po datumu unosa istih
 • Plaće: Omogućen ispis Isplatne liste- ukupno za isplatu po mjestima troška

Izmjene do podverzije 16.08.09.1 od 09.08.2016

 • Artikli: Isrpavljen export napomene artikala i usluga

Izmjene do podverzije 16.08.08.1 od 08.08.2016

 • Generalno: Ispravljeno moguće rušenje 4D Wand sustava prilikom promjene tvrtke ili ulaska u program
 • eRačun: Ispravljen format vremena u specifičnim okolnostima  u xml-u eRačuna
 • WEB: Ispravljeno slanje dokumenata prema 4D Wand Internet katalogu da uzima u obzir ispravne količine sa stavki

Izmjene do podverzije 16.08.03.1 od 03.08.2016

 • Generalno: Omogućeno da se bilo koja vrsta datoteke može skenirati ukoliko se ne koristi program za skeniranje
 • Generalno: Isključen ispis imena kupca i prodavača ukoliko se ispisuje broj iskaznice Sredstava za zaštitu bilja
 • Artikli: Omogućen upis grupi stavki na označene robe na tabeli planske kalkulacije
 • Artikli: Omogućen proces upisa osnovnog pakiranja u artikle
 • Artikli: U planskoj kalkulaciji omogućeno da se polje osnovnog pakiranja može mijenjati na tabeli
 • Artikli: Ispravljeno kopiranje ID u Barcode artikla
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupaca dodan shortcut Ctrl+Shift+Down za spuštanje svih stavki za isporuku
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od kupaca dodan shortcut Ctrl+Shift+Up za vraćanje svih stavki natrag
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača dodan shortcut Ctrl+Shift+Down za spuštanje svih stavki za isporuku
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi od dobavljača dodan shortcut Ctrl+Shift+Up za vraćanje svih stavki natrag
 • Dokumenti: Omogućeno označavanje dokumenata po nivoima dimenzija
 • Dokumenti: Omogućen upis uplaćenog iznosa i datuma plaćanja bez obzira tko je odobrio dokument putem procesa registriranja uplate
 • Dokumenti: Na tabelu cjenika prema kupcima dodana kolona rabat VP, iznos rabata i Neto VP cijena
 • Dokumenti: Na cjenicima prema kupcima omogućeno odobravanje rabata po stavkama
 • Dokumenti: Na tabelu radnih naloga servisa vozila dodana kolona Marka vozila
 • Dokumenti: Omogućeno višestruko označavanje po izvoru dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno setiranje kolona na tabeli za proračun komponenti nad radnim nalozima sastavnica
 • Dokumenti: Na tabelu proračuna potrebnih količina komponenti dodana kolona raspoloživo
 • Dokumenti: Omogućeno da se kreiranjem naloga za slaganje od ponude kopira i stavka usluge u nalog za slaganje
 • Dokumenti: Na tabelu otpremnica dodana oznaka da li komitent prima eRačun
 • Dokumenti: Ispravljen izračun vlastitog iznosa na dnevnim prometima u slučaju da na tranzitnom skladištu postoji povrat robe prije prodaje
 • Financijsko: Omogućeno da se prilikom knjiženja UF-a može za vezni dokument odabrati Broj računa/Napomena sa stavke računa
 • Financijsko: Omogućeno knjiženje primki na komitenta Račun ide na
 • Intrastat: Omogućeno kreiranje primitka u jednom direktoriju, a izdatka u drugom direktoriju 
 • Izvještaji: Izvještaj Promet artikala po narudžbama kupaca – količine – neisporučene – po datumu isporuke na stavci nadograđen da ukoliko se ne upišu datumi na upitu uzima u obzir i stavke bez datum
 • Izvještaji: Izvještaj Promet artikala po narudžbama kupaca – vrijednosti – neisporučene – po datumu isporuke na stavci nadograđen da ukoliko se ne upišu datumi na upitu uzima u obzir i stavke bez datume
 • Izvještaji: Robni izvještaji cjenika ispravljeni da ispravno postavljaju sortiranje
 • Plaće: Na tabelu obračuna dodane kolone datuma zaposlenja i prekida zaposlenja
 • Web: Ispravljeno slanje slika i dokumenata na Web (potrebno pozvati objavu nove verzije kataloga)

Izmjene do podverzije 16.07.21.1 od 21.07.2016

 • POS: Ispravljeno da se u POS-u ispravno učitavaju postavljeni fontovi za izgled POS-a

Izmjene do podverzije 16.07.20.1 od 20.07.2016

 • Artikli: Omogućen parametar za kopiranje ID artikla u Bar kod
 • eRačuni: Optimiziran raspon datuma za učitavanje eRačuna
 • FAP: Omogućeno da se u obrascu za neprofitne organizacije popunjava podatak o razdoblju
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se na virmanima za loko vožnju upisuje vrsta primanja 240 

Izmjene do podverzije 16.07.14.1 od 14.07.2016

 • Generalno: Ukinute optimizacije prilikom provjere novosti s web-a radi starijih operativnih sustava

Izmjene do podverzije 16.07.13.1 od 13.07.2016

 • Generalno: Dodana stopa prireza 0% za općinu Hum na Sutli
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količina prilikom automatskog punjenja prenosnice svim zalihama na skladištu
 • Dokumenti: Dodan ispis broja ručno unesenog i povezanog storno avansa u ispisu rekapitulacije računa
 • Dokumenti: Dodana mogućnost izbora da se iz narudžbi kupaca uvijek kreiraju nove narudžbe dobavljača
 • Dokumenti: Omogućeno pretraživanje naloga za slaganje po datumu predviđene isporuke
 • Dokumenti: Omogućeno pretraživanje radnih naloga po datumu izvršenja
 • Izvještaji: Ispravljen ispis stanja skladišta izračunatog u datumskom rasponu za maloprodajno skladište
 • Web: Ispravljeno učitavanje velikih narudžbi s web-a
 • Web: Ispravljeno slanje zaliha po skladištu za situaciju gdje je rezervirana količina veća od stvarnog stanja
 • Vozila: Napravljeno da se po naputku porezne uprave određene kolone obrasca PPOMV ispisuju i eksportiraju samo velikim slovima

Izmjene do podverzije 16.07.05.1 od 05.07.2016

 • Dokumenti: Dodan proces Kreiranje interne izdatnice na povratu robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodan proces Kreiranje prijenosnice na povratu robe izdane na komisiju
 • Dokumenti: Dodano upozorenje odmah nakon unosa polja koje cijenu pretvara u minus
 • Dokumenti: Isporučivanje narudžbe dobavljača putem importa stavki sada dozvoljava spuštanje stavki koje se ne nalaze na gornjoj tabeli
 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje ostatka storno predujma u slijedeću godinu
 • Dokumenti: Kod kreiranja izlaznog dokumenta iz naloga za slaganje ugrađena provjera da li je upisan tečaj u tečajnoj listi
 • Dokumenti: Proces kreiranja radnog naloga servisa iz ponude dorađen kopiranjem serijskih brojeva
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje stavke povrata dobavljaču koja djelomično skida vlastitu robu, a nema dovoljno vrijednosti vlastite robe na skladištu
 • Financijsko: Kod učitavanja zbirne datoteke izvoda omogućeno da se kod učitavanja ispravno učitavaju brojevi i datumi svih izvoda u datoteci.
 • Financijsko: Na ispisu otvorenih stavki za konto dodan ispis OIB-a komitenta
 • POS: Onemogućena izmjena stavke na Ctrl+I ako se ne radi o usluzi.
 • POS: Prilikom importa R-1 računa s 4D POS-a se na importiranom računu upisuje trgovački predstavnik ukoliko je isti upisan na partneru
 • Putni nalozi: Optimiziran ispis Putnog računa

Izmjene do podverzije 16.06.14.1 od 14.06.2016

 • Generalno: Poboljšan rad fiskalizacije u situacijama kada je otežana komunikacija sa Poreznom upravom
 • Dokumenti: Onemogućeno kreiranje računa za predujam sa iznosom 0
 • Plaće: Napravljena provjera modela i poziva na broj poslovnih banaka
 • Putni nalozi: Ispravljeno popunjavanje modela i poziva na broj platitelja

Izmjene do podverzije 16.06.13.1 od 13.06.2016

 • Generalno: Poboljšan rad fiskalizacije u situacijama kada je otežana komunikacija sa Poreznom upravom

Izmjene do podverzije 16.06.10.1 od 10.06.2016

 • Generalno: Proces fiskaliziranja prebačen da radi preko TLS protokola
 • Generalno: Vraćena mogućnost importa tečajne liste putem datoteke 

Izmjene do podverzije 16.06.09.1 od 09.06.2016

 • Generalno: Nakon dodavanja novog korisnika ubačen poziv setiranja tvrtki i prava pristupa
 • Generalno: Omogućena izmjena rednog broja stavke usluge na izlaznim i ulaznim dokumentima
 • Adresar: Dodano višestruko označavanje sa opcijom označavanja komitenata koji imaju osobe označene kao web kupci
 • Artikli: Eksport artikala za bar code scanner prepravljen da ne eksportira vodeće nule u bar kodovima
 • Artikli: Ugrađeno kopiranje osvijetljene usluge
 • Dokumenti: Napravljeno da se mogu isporučivati usluge ako je uključen parametar Obrada samo stavki sa zalihom
 • Dokumenti: Napravljeno da se mogu isporučivati usluge ako je uključen parametar Obrada samo nerezerviranih stavki
 • Dokumenti: Import Cjenika kupcima dorađen tako da se preko bruto i neto cijene može importirati i postotak rabata
 • Dokumenti: U procesu isporuke sa ulazne narudžbe ugrađena provjera radnog tečaja valute
 • Dokumenti: Ispravljen izvještaj: "Prodaja robe po kupcima - izlazni računi" kako se dnevni prometi maloprodaje ne bi akumulirali na prvog komitenta
 • Dokumenti: Napravljeno da se kod unosa usluga u narudžbu dobavljaču nudi ulazna cijena usluge ako postoji
 • Izvještaji: Uklonjen dupli ispis napomene dokumenta na izvještaju RPT-139
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom automatskog importa povlači osnovni partner i da se dodaje osoba ukoliko je odabrana opcija

Izmjene do podverzije 16.06.03.2 od 03.06.2016

 • WEB: Ispravljen import stavke usluge sa 4D Wand Internet Kataloga

Izmjene do podverzije 16.06.03.1 od 03.06.2016

 • Plaće: Omogućeno kreiranje virmana naknada po šiframa vrste primanja
 • Plaće: Na tabeli vrsta plaćanja dodana kolona Šifra VP (vrste primanja)
 • Putni nalozi: Omogućeno kreiranje poziva na broj prilikom kreiranja virmana
 • Virmani: Omogućen upis poziva na broj primatelja i platitelja nad označenim virmanima

Izmjene do podverzije 16.06.02.1 od 02.06.2016

 • Izvještaji: Ispravljeno pamćenje parametara izvještaja prometa artikala i rekapitulacija

Izmjene do podverzije 16.06.01.1 od 01.06.2016

 • Generalno: Na pregledu statistika po robama dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na pregledu statistika po uslugama dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na pregledu statistika po partnerima dodano pretraživanje ( F3)
 • Generalno: Na statistike po robama dodane kolone šifra, kataloški broj, barcode, naziv1, naziv2, rezervirana količina
 • Generalno: Ispravljen problem kod pokretanja 4D Man-a, jer se nije kopirao W_Abc.dll prilikom osvježavanja sustava
 • Artikli: Izmijenjena kratica za Prikaz artikala van upotrebe iz Ctrl+V u Ctrl+E zbog nove funkcionalnosti Paste u lokator
 • Artikli: Dorađen proces Preračun kalkulacije tako da počinje s bruto deviznom cijenom
 • Dokumenti: Ispravljeno automatsko stvaranje narudžbi dobavljaču za slučaj da se za neki artikl ranije zaprimilo više nego je bilo naručeno
 • Dokumenti: Ispravljen izračun deviznog iznosa MP robe
 • Dokumenti: Ispravljen import deviznih iznosa u proces Zaprimanje stavki za komitenta sa osvijetljene narudžbe
 • Dokumenti: Dodana provjera rezerviranih količina u slučaju da se na formi Radnog naloga sastavnice mijenja skladište materijala
 • Dokumenti: U repozitorij kolona stavki izlaznih dokumenata dodana carinska tarifa robe
 • Dokumenti: Smanjeno vrijeme zaključavanje baza prilikom obrade: "Učitavanje zadnjih prodajnih cijena odabranom komitentu" na izlaznim dokumentima
 • Financijsko: U šablone za automatsko knjiženje izlaznih dokumenata dodana mogućnost prijepisa broja narudžbe u polje Broj veznog dokumenta
 • Financijsko: Kratica Ctrl+V nije pozivala import stavki u temeljnicu
 • Plaće: Ispravljen ispis naziva mjesta troška u uvjetima zadanih na izvještajima rekapitulacija
 • WEB: Omogućena metoda za učitavanje rabata po roba ID i osoba ID
 • WEB: Omogućen import dokumenta sa obračunatim programom vjernosti sa Internet kataloga
 • WEB: Omogućena metoda za vraćanje postotka popusta programa vjernosti
 • WEB: Omogućena metoda za vraćanje broja bodova programa vjernosti
 • WEB: Ispravljeno da slanje slika zanemaruje veličinu slova slike

Izmjene do podverzije 16.05.18.1 od 18.05.2016

 • Putni nalozi: Uređen izvještaj Putni račun PNL-10 kako, izbačeni nepotrebni razmaci među redovima
 • Dokumenti: Ispravljen gubitak statusa carinske primke primke za slučaj da se sa zaglavlja primke unosi novi ulazni račun

Izmjene do podverzije 16.05.16.1 od 16.05.2016

 • Generalno: Ispravljena prijava neoporezive osnovice po naputku Porezne uprave
 • Generalno: Omogućeno da se prilikom unosa označenih artikala u stavke dokumenata može napraviti unos više artikala od 20000

Izmjene do podverzije 16.05.13.2 od 13.05.2016

 • Dokumenti: Ispravljeno preklapanje ikonica na tabeli excel stavki
 • e-Računi: Optimizirano učitavanje statusa ulaznih e-Računa
 • e-Računi: Zaobiđen problem sa duplim ulaznim e-Računima

Izmjene do podverzije 16.05.13.1 od 13.05.2016

 • Generalno: Prilikom importa e-Računa bez poziva nabroj ispravljeno popunjavanje polja poziva na broj na UFA
 • Izvještaji: Ispravljen total nabavne vrijednosti Izlaz na izvještaju Stanje skladišta izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda sa reversima i komisijom (RPT-672)

Izmjene do podverzije 16.05.10.1 od 10.05.2016

 • e-Račun: Omogućen import e-Računa ukoliko u xml-u nedostaje tag sa pozivom na broj

Izmjene do podverzije 16.05.05.1 od 05.05.2016

 • Generalno: Parametrizirano učitavanje planskih prodajnih cijena ukoliko je skladište veleprodaje ili maloprodaje i skladište se NE vodi po planskim cijenama
 • Generalno: Ispravljeni opisi parametra prilikom unosa artikla
 • Artikli: Poboljšana forma za podešavanje dodatnih atributa artikala, kako bi mogla prikazati više atributa istovremeno 
 • Dokumenti: Ispravljeno da se upisom nabavne cijene ili iznosa na stavci početnog stanja maloprodajnog skladišta ne mijenja prodajna cijena
 • Dokumenti: Na tabele dokumenata RAP i RAM dodan prikaz naziva mjesta troška i dimenzija
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz mjesta troška na tabeli dokumenata RAP i RAM
 • Dokumenti: Dorađen izračun deviznih cijena kod kreiranja izlaznih dokumenata iz naloga za slaganje kada se ne zadržavaju cijene s roditeljskog dokumenta
 • Dokumenti: Dodano da se na zaduženju skladišta na skladištu po planskim cijenama u cijenu dobavljaču učita planska cijena dobavljača
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na maloprodajnom skladištu po planskim cijenama prilikom unosa stavke u početno stanje nudi planska maloprodajna cijena
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci popisa početnog stanja na maloprodajnom i veleprodajnom skladištu može upisati marža na četiri znamenke
 • Dokumenti: Ispravljen problem obradom radnih naloga sastavnica, gdje u nekim situacijama nije bilo moguće razodobriti radni nalog
 • Dokumenti: Dorađen proces kreiranja izlaznih dokumenata iz naloga za slaganjem opcijama zadržavanja kunske ili devizne cijene sa roditeljskog dokumenta
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca za neprofitne organizacije
 • Financijsko: U ispise opomena dodana kolona za ispis veznog dokumenta
 • Financijsko: Dorađene kontrole na ekranu brisanja stavki knjiženja iz tabele dokumenata
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana u situaciji da jedan radnik ima obračunato samo naknadu i kredit
 • Putni nalozi: Dodano na izvještaj Putni nalog da se u dnu izvještaja ispisuje naredbodavac i M.P.
 • Vozila: Dorađena aplikacija za realizaciju radnih naloga da sumira ostale stavke realizacije iste usluge

Izmjene do podverzije 16.04.12.1 od 12.04.2016

 • Generalno: Usklađen obrazac PL-O sa novopropisanim obrascem
 • Artikli: Dorađen izračun maloprodajne cijene na formi artikla u slučaju kada je isključena fiksna maloprodajna marža
 • Artikli: Isključeno popunjavanje Ulazne cijene usluge kod unosa nove usluge i upisa prodajne cijene
 • Carinsko: Na ispis Izvoda iz knjigovodstvenih zapisa s brojevima uvjerenja dodana kolona Statistički trošak
 • Carinsko: Na ispisu Izvod iz knjigovodstvenih zapisa sa uvjerenjima RPC-1018 dodan ispis Carinarnice ulaska
 • Dokumenti: Dorađen izračun maloprodajne cijene nakon unosa postotka rabata na stavkama izlaznog dokumenta na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom kreiranja narudžbe od dobavljača ispravno tretiraju dokumenti sa više istih stavki
 • Dokumenti: Ispravljen export dokumenata da ispravno radi sa više poslanih klasa dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljena obrada prenosnica za artikle sa posebnim postupkom oporezivanja marže ukoliko imaju negativnu maržu
 • Dokumenti: Ispravljeni ispisi izvještaja u .pdf koji su imali decimalno poravnavanje iznosa
 • Dokumenti: Na izvještaj Pregled ulaza, povrata i odjave komisijskim dobavljačima dodane kolone 'Saldo količ. (1)' i 'Saldo nab.vrij. (2)'
 • Dokumenti: Ispravljeno povlačenje MP cijene na usluge na maloprodajnom skladištu
 • Dokumenti: Ukoliko je skladište veleprodaje ili maloprodaje i skladište se NE vodi po planskim cijenama na izlaznom dokumentu se nudi planska cijena ukoliko je upisana
 • Dokumenti: Na radnim nalozima sastavnica poruka da se količina mora zaokružiti ne treba ako je razlika manja od 3. decimale (npr. ispod jednog grama)
 • Dokumenti: Na radnim nalozima sastavnica zaokruživanje količine ne treba dirati prodajne cijene ako je uključena planska prodajna cijena proizvoda
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca za neprofitne
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca TI-POD
 • Izvještaji: Na izvještaju RPTM-74 ispravljen prikaz u koloni Nabavna vrijednost
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na prozoru osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na tabeli stavki osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Omogućeno pomjeranje i setiranje kolona na tabeli dokumenata osnovnih sredstava
 • PDV: Na izvještaje knjiga izlaznih računa dodana kolona iznosa računa sa prolaznim stavkama
 • Plaće: Omogućen pregled podataka o radniku korisnicima koji imaju samo demo licencu
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca da uzima u obzir i dogovorenu stopu poreza sa radnika ukoliko je dogovorena
 • Putni nalozi: Dodan ispis početno i završno stanje brojača kilometara na ispis Putnog računa
 • Putni nalozi: Na izvještaj Putni račun dodan ispis opisa/napomene Izvještaj o izvršenom službenom putovanju
 • Putni nalozi: Sa izvještaja Putni nalog uklonjen ispis završne kilometraže i opisa/napomene
 • WEB: Omogućeno slanje samo WEB MP ili WEB VP cijene u ovisnosti o tome koja je upisana
 • WEB: Ispravljeno da se prilikom importa komitenta sa Internet kataloga ukoliko nije poslan OIB upiše defaultni komitent iz parametara Internet kataloga

Izmjene do podverzije 16.03.24.2 od 24.03.2016

 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje faktura

Izmjene do podverzije 16.03.24.1 od 24.03.2016

 • Generalno: U repozitorij za Eksport svih stanja skladišta dodane kolone Šifra i Naziv proizvođača
 • Generalno: Ispravljeno kopiranje vrste dokumenta na označene artikle kod upisivanja dokumenata s diska na označene artikle
 • Adresar: Ispravljeno izmjena statusa "dozvoljeno izdavanje dokumenata" kad je partner centrala
 • Dokumenti: Ispravljen ispis označenih dokumenata u valuti i kunama
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom razodobravanja dokumenta IFA ne brišu storno avansi ukoliko iza njih postoji ručno uneseni storno avans
 • Dokumenti: Dodana kolona trenutne zalihe u dokument Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti
 • Dokumenti: Kratice na tipkovnici Alt+D->T i Alt+D->A nisu otvarale tabelu komitenata i adresanata
 • Dokumenti: Ispravljeno da se u specifičnom slučaju ne rezervira faktura sa iznosima različitim od otpremnice
 • FAP: Ispravljena formula na poziciji 48 PD obrasca
 • Financijsko: Dorađena provjera salda naloga kod odobravanja
 • Financijsko: Ispravljeno da se ne može obrisati stavka naloga ukoliko druga radna stanica odobri nalog za knjiženje
 • Financijsko: Ispravljena provjera IBAN-a prilikom importa izvoda kako bi se isti ponudio za dodati na komitenta koji već postoji u bazi
 • Financijsko: Ispravljen ispis datuma računa unesenog sa uključenim parametrom za knjigovodstvene servise
 • WEB: Prošireno polje WWW sa 250 karaktera na 300 karaktera
 • WEB: Ispravljeno popunjavanje načina obračuna PDV-a na dokumentu koji se importira sa Internet kataloga ukoliko je na partneru upisan način plaćanja

Izmjene do podverzije 16.03.14.1 od 14.03.2016

 • Generalno: U eksport dokumenata za data port dodane kolone Plaćeni iznos, Datum plaćanja i Broj izvoda
 • Generalno: Sa tečajne liste ukinuta mogućnost importa tečajne liste iz txt datoteke i iz clipboard-a
 • Generalno: Ispravljeno pretraživanje serijskih brojeva prilikom prvog otvaranja tabele
 • Dokumenti: Ispravljen ispis označenih dokumenata koji se ispisuju i šalju kao e-računi
 • Dokumenti: Ispravljen unos stavke otpremnice bez zalihe na maloprodajnom skladištu koja ima povratnu naknadu, a nema definiranu maloprodajnu cijenu
 • Dokumenti: Ispravljeno popunjavanje Načina otpreme prilikom kreiranja otpremnice od naloga za slaganje ukoliko nalog nema roditeljskog dokumenta
 • Dokumenti: Dodano da se upozorenje na minimalnu maržu vidi svim korisnicima bez obzira na pravo pristupa br. 72 i 73
 • Dokumenti: Na tabelu Narudžbi kupaca dodana kolona vezanog dokumenta s diska
 • Dokumenti: Na ispisu liste primki ispravljen prikaz kolone postotka rabata
 • Kamate: Ispis rekapitulacije iz predobračuna kamata se ispisivao samo prvi put
 • FAP: Ispravljena formula koja sadrži preneseni gubitak u obrascu PD
 • FAP: Omogućen ispis novog obrasca OKFŠ
 • FAP: Na obrascu TZ izmijenjena formula za izračun mjesečnog predujma za naredno razdoblje
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Neoporezive osnovice u rekapitulaciji poreza za račune sa načinom obračuna poreza 22 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemne isporuke)
 • Izvještaji: Ispravljen ispis Teretnog lista iz tabele ulaznih prijenosnica
 • Plaće: Ispravljen tekst na poziciji XIV. da piše Ukupan trošak rada (VI.2 + X.+ XIII.2.)
 • Putni nalozi: Kada se putni nalog proknjiži u plaće, a potom se plaća proknjiži u financijsko, nakon što se obriše knjiženje plaće iz financijskog i obračun plaće na putnom nalogu je ostajao indikator da je stavka knjižena u plaće.
 • WEB: Ispravljen import napomene sa upisanim enterima u 4D Wand Internet katalog-u
 • WEB: Omogućen export originalne maloprodajne i veleprodajne cijene
 • WEB: Omogućeno da se definira maksimalni broj artikala prikazanih na stranici
 •  

Izmjene do podverzije 16.03.04.1 od 04.03.2016

 • Blagajna: Ispravljen ispis liste temeljnica i lista temeljnica po tipu 
 • Izvještaji: Ispravljen ispis rabata na Rekapitulaciji financijskih dokumenata
 • Otkup: Ispravljen ispis uplata i isplata iz modula otkupa
 • Vozila: Proširen opis statusa vozila

Izmjene do podverzije 16.02.24.1 od 24.02.2016

 • Blagajna: Ispravljen ispis izvještaja Dnevnika blagajne
 • Dokumenti: Ispravljen izračun rezerviranih količina kada se od Inventure robe izdane na komisiju kreira Povrat robe izdane na komisiju

Izmjene do podverzije 16.02.22.1 od 22.02.2016

 • Blagajna: Dodano maksimiziranje i resize ekrana blagajni
 • Blagajna: Omogućeno maksimiziranje prozora temeljnica i računa
 • Blagajna: Omogućeno pomjeranje kolona na tabelama temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućeno tagiranje temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućen ispis tagiranih temeljnica i računa
 • Blagajna: U blagajničkim dnevnicima omogućeno brisanje tagiranih temeljnica i računa
 • Dokumenti: Dodana klasa i broj dokumenta na poruku da je iznos izmijenjen prilikom fakturiranja
 • Dokumenti: Kada se u IFA-ma upisuje identifikator da faktura ne ulazi u OPZ-STAT-1 obrazac više se ne prepisuje podatak o korisniku koji je mijenjao dokument
 • FAP: Ispravljeno da se prilikom ispisa obrasca za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF-BIL popunjava referentna stranica
 • Izvještaji: Ispravljen ispis broja i datuma računa, te adrese na uplatnici kako bi 2D barcode bio ispisan sa odgovarajućim podacima
 • POS: Ispravljen prikaz cijene na POS display-u ukoliko je obračunat popust
 • POS: Ispravljeno da se prilikom ispisa računa za komitenta koji je odabran na F9 ispisuje običan račun ukoliko je rečeno izdavanje običnog računa, a ne R1 računa

Izmjene do podverzije 16.02.18.1 od 18.02.2016

 • Financijsko: U šablonu za automatsko knjiženje izlaznih dokumenata dodan opis knjiženja Broj izlaznog računa/fiskalni broj - mjesec/godina računa
 • Financijsko: Dorađen OPZSTAT1 obrazac tako da račune akumulira po kriteriju OIB-a za komitente koji fakturiraju svakom mjestu otpreme posebno
 • Osnovna sredstva: Omogućen ispis novog obrasca DI
 • Osnovna sredstva: Omogućen eksport novog obrasca DI za ePoreznu
 • Osnovna sredstva: Za potrebe obrasca DI napravljena konverzija baze Osnovnih sredstava
 • Osnovna sredstva: Za potrebe obrasca DI napravljena konverzija baze Grupa osnovnih sredstava

Izmjene do podverzije 16.02.17.1 od 17.02.2016

 • Generalno: Na formi partnera dodana kontrola OIB-a prilikom promjene sjedišta poduzeća
 • Financije: Dodana skraćena tipka za poziv Knjige primitaka i izdataka
 • Financijsko: U obrascu OPZSTAT1 isključena provjera OIB-a na kupcima koji su označeni kao fizička osoba
 • FAP: Omogućen ispis novog objedinjenog obrasca za neprofitne organizacije (PR-RAS-NPF, BIL-NPF, S-PR-RAS-NPF, G-PR-IZ-NPF)
 • Izvještaji: Ispravljen ispis iznosa za platiti na oporezivim izlaznim računima u valuti s maloprodajnog skladišta
 • POS: Ispravljen ispis identifikatora robe na POS računima preko WordPad-a i ispisima na A4

Izmjene do podverzije 16.02.12.1 od 12.02.2016

 • Generalno: Omogućen izbor da li se želi ispisivati potpisne linije na računima
 • Autorski honorari: Ispravljeno punjenje pozicije 13.2 za poduzetničke plaće u JOPPD obrascu
 • Dokumenti: Na izvještaju rekapitulacija realizacije rada po radnim nalozima omogućen filter po datumu izvršenja
 • Dokumenti: Omogućeno zaprimanje robe iz narudžbe dobavljaču u primku na carinsko skladište tipa 'D'
 • Dokumenti: Dodan parametar za spajanje stavki istih roba u procesu kreiranja pretponuda i ponuda iz održavanja
 • Dokumenti: Napravljen proces višestrukog fakturiranja Razduženja skladišta
 • Financijsko: Ispravljen ispis kartice po ZOR-u ukoliko ne postoji nalog početnog stanja
 • Financijsko: Dodano da se datum knjiženja stavke resetira na današnji dan ulaskom u novu temeljnicu
 • Financijsko: Omogućeno filtriranje zaključanih naloga za knjiženje
 • Financijsko: Izvještaj dnevnika po ZOR-u nadograđen sa kolonom kontrolirao
 • Financijsko: Ispravljena provjera iznosa na dokumentima Kamate i Tečajne razlike kod kreiranja izvještaja OPZ-STAT-1
 • Izvještaji: Na stanju skladišta omogućen filter po vrsti robe (sva roba, vlastita roba, komisijska roba)
 • Plaće: Renumeracija stavki JOPPD obrasca proširena mogućnošću odabira početnog rednog broja
 • Program vjernosti: Izbačeni separatori tisućica za broj kartice na formi programa vjernosti osobe
 • Program vjernosti: Ispravljena kontrola kako se na skladištu na kojem se ne vodi program vjernosti ne bi evidentirala prodaja

Izmjene do podverzije 16.02.08.1 od 08.02.2016

 • Artikli: U repozitorij Eksporta artikala za bar code scanner dodane kolone atributa
 • Financijsko: Ispravljen prikaz računa plaćenih i povezanih u novoj godini na izvještaju OPZSTAT1
 • Financijsko: Negativnim iznos uplate na računima anuliran kod ispisa/eksporta OPZ-STAT-1 obrasca
 • Financijsko: Dorađeno logiranje grešaka kod ispisa/eksporta izvještaja OPZ-STAT-1
 • Financijsko: Izmijenjeni PD obrazac i eksport PD obrasca za ePoreznu
 • Financijsko: Ispravljeno vezivanje tečajnih razlika deviznog konta ukoliko je kunska strana konta ostala otvorena
 • Dokumenti: Ispisi računa u valuti izdvojen u poseban podizbornik
 • Dokumenti: Omogućen unos dospijeća i provizija kartičara na sredstvima plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisu Rekapitulacija prometa po sredstvima plaćanja dodana mogućnost ispisa po datumskom rasponu pretpostavljene realizacije
 • Dokumenti: Ispravljen prikaz veznih dokumenata na prijenosnicama

Izmjene do podverzije 16.02.04.2 od 04.02.2016

 • POS: Ispravljeno ispis za generic printer da ne ispisuje dva puta tekst ''Iznos bez poreza''
 • POS: Ispravljeno učitavanje default import/export direktorija prilikom pozivanja obrada

Izmjene do podverzije 16.02.04.1 od 04.02.2016

 • Financijsko: Ispravljen ispis ručno dodanih IFD računa u prethodne godine na OPZSTAT1 obrascu
 • POS: Ispravljeno da ispisi preko WordPad-a učitavaju parametre 4D POS-a, a ne 4D Wand-a

Izmjene do podverzije 16.01.20.1 od 20.01.2016

 • Generalno: Ispravljen standardni data port, kako bi se maloprodajne cijene ispravno popunjavale iz planske kalkulacije ili sa skladišta ukoliko nisu poslane u import datoteci
 • Dokumenti: Omogućeno da se za tvrtke R-2 kreiraju IFP računi ukoliko je IFA/IFD račun završio u obračunu PDV-a
 • Financijsko: Ispravljen izvještaj Izvadak za konto da ispravno sortira datume koji su knjiženju sa datumom novije godine
 • Financijsko: Ispravljen ispis kontrolnog izvještaja iz importa financijskog izvoda
 • PDV: Ispravljeno da se u obračun PDV-a ne povlače IFP računi za koje je IFA/IFD već završila u obračunu PDV-a

Izmjene do podverzije 16.01.19.1 od 19.01.2016

 • Generalno: Ispravljeno uključivanje i sakrivanje kolona na tabelama 08.01.2016
 • Generalno: Prilog emaila se sada može kopirati (sa Ctrl+C i iz menija desne tipke miša) u formatu koji se može sa Ctrl+V vratiti u Outlook kao attachment
 • Generalno: Na ispisu RPT-239 Izdatnica na komisiju bez cijena proširena kolona sa identom
 • Generalno: Na formi komitenta omogućen odabir vrste poreznog broja za obrazac OPZ-STAT1
 • Generalno: Nadograđeno brisanje registara dimenzija da smisleno prijavi poruku na poziciji na kojoj je zabranjeno brisanje
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje očevidnika za ambalažni otpad od izlaznih računa (IFA i IFD)
 • Dokumenti: Na upit fakturiranja dokumenta u izlazni račun predujma omogućen upis datuma plaćanja
 • Dokumenti: Na ispisima računa za primljeni predujam dodan ispis datuma primitka i veznog dokumenta
 • Dokumenti: Ispravljena provjera prilikom razodobravanja inventure, kako ne bi bilo moguće razodobriti inventuru ukoliko je na istom skladištu knjižen ikakav daljnji dokument
 • Dokumenti: Na ispisima računa za predujam napravljen upit prije ispisa
 • Dokumenti: Proces vezivanja UF-e na primku nadograđen sa prijepisom datuma UF-e
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom kreiranja tečajnih razlika ispravno popune polja dimenzija
 • Financijsko: Prilikom odobravanja naloga PPS sa stavkama koje imaju različite kunske i devizne iznose dodana tipka Da za sve
 • Financijsko: Omogućeno da se prilikom importa izvoda mogu importirati nekontirane stavke na kontrolni konto
 • Financijsko: Napravljen eksport OPZ-STAT1 obrasca prema novim shemama o
 • Plaće: Omogućeno da se ispisi rekapitulacija po vrstama zarada, po vrstama osnovica, po vrstama naknada i po vrstama obustava mogu filtrirati po dimenziji 2 i dimenziji 3
 • WEB: Na 4D Wand Internet Katalogu zadano da je adresa, poštanski broj i mjesto obavezno
 • WEB: Dodan parametar za import zaokruženog iznosa u napomenu dokumenta
 • WEB: Na importiranom dokumentu sa 4D Wand Internet Kataloga dodan trgovački predstavnik sa komitenta na kojeg glasi dokument
 • WEB: Na prikazu artikala na 4D Wand Internet Katalogu dodan prikaz šifre (ili što god korisnik želi) iznad slike artikla
 • WEB: Na 4D Wand Internet Katalogu polje Način otpreme puni se podatkom sa komitenta iz Adresara kada je korisnik prijavljen
 • WEB: Napravljen eksport Načina otpreme sa komitenta iz Adresara u Internet katalog
 • WEB: Dodane kolone WEB VPC i WEB MPC na plansku kalkulaciju
 • WEB: Napravljen eksport cijena sa skladišta iz parametara programa
 • WEB: Na planskom cjeniku dodan proces za prijepis testnih u web cijene
 • WEB: Na planskom cjeniku dodan proces za izmjenu web cijena u postotku
 • WEB: U parametre Internet kataloga dodano skladište sa kojeg se učitavaju cijene

Izmjene do podverzije 16.01.14.1 od 14.01.2016

 • POS: Ispravljeno da se izradom R1 računa u specifičnim situacijama ne popuni adresant

Izmjene do podverzije 16.01.07.1 od 07.01.2016

 • Generalno: Ispravljen prijenos izdatnica na komisiju u novu godinu, tako da se ispravno saldira vrijednost u koloni vraćeno i preostalo
 • Dokumenti: Na ispisu Zapisnik o povratu robe dobavljaču dodan ispis Dokument obradio i kolona potpisa Izradio
 • Dokumenti: Na ispisu Zapisnik o povratu robe dobavljaču bez cijena dodan ispis Dokument obradio i kolona potpisa Izradio
 • Dokumenti: Na ispisu Kalkulacija povrata robe dobavljaču dodan ispis Dokument obradio i podaci o dobavljaču
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kopiranjem u narednu godinu pretponude/ponude preračuna opcija ponude
 • Financijsko: Omogućeno odobravanje naloga PPS sa upozorenjem ukoliko postoje stavke sa različitim kunskim i deviznim iznosima

Izmjene do podverzije 16.01.02.1 od 02.01.2016

 • POS: Ispravljen prijenos stanja offline POS kasa

Izmjene do podverzije 15.12.30.1 od 30.12.2015

 • POS: Ispravljen ispis praznih redova ukoliko je uključena mogućnost ispisa podataka pesticida

Izmjene do podverzije 15.12.29.1 od 29.12.2015

 • Generalno: Sakrivena kolona rabata i cijene iz rabatne politike na tabeli planske kalkulacije
 • Generalno: Sakrivena kolona rabata i cijene iz rabatne politike na tabeli roba
 • Generalno: Omogućen ispis brojeva iskaznica za održivu uporabu pesticida
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na narudžbe od kupca
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na izlazne račune
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na otpremnice
 • Dokumenti:Dodana kolona adresanta na ponude
 • Financijsko: Dodan izvještaj Izvadak za konto po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan višestruki ispis izvještaja Izvadak za konto po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan izvještaj Izvadak za konto komitenta po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan višestruki ispis izvještaja Izvadak za konto komitenta po ZOR-u
 • Financijsko: Dodan izvještaj Dnevnik analitike po ZOR-u
 • Financijsko: Ispravljeno kada se u salda-kontima pozove ispis kartice komitenta bez odabranog mjesta troška, prilikom sljedećeg poziva tog izvještaja program nije nudio mogućnost izbora mjesta troška i dimenzija
 • Plaće: U Prilog 4 dodane nove šifre shodno Pravilniku o porezu na dohodak
 • Plaće: U Prilog 3 dodane nove šifre shodno Pravilniku o porezu na dohodak

Izmjene do podverzije 15.12.21.1 od 21.12.2015

 • Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenata nastalih prijenosom početnog stanja u narednu godinu isključeno prikazivanje poruke o limitima
 • Dokumenti: Prilikom odobravanja dokumenata nastalih prijenosom početnog stanja u narednu godinu isključeno prikazivanje poruke o negativnoj marži
 • Plaće: Ispravljeno generiranje virmana za korektivne obračune, gdje se u specifičnim situacijama redovni doprinosi nisu umanjivali za korektivne iznose

Izmjene do podverzije 15.12.15.1 od 15.12.2015

 • Generalno: Dorađen prikaz kolona na tabeli planske kalkulacije
 • Generalno: Dorađen prikaz kolona na tabeli artikala
 • Izvještaji: Ispravljeno da se na ispisu stanja skladišta iz maloprodaje ispisuju nazivi proizvođača/dobavljača

Izmjene do podverzije 15.12.11.1 od 11.12.2015

 • Generalno: Ispravljen prikaz kolona tabele planske kalkulacije

Izmjene do podverzije 15.12.10.1 od 10.12.2015

 • Generalno: Optimiziran prikaz kolona na tabeli roba i planske kalkulacije
 • Plaće: Ispravljeno kreiranje virmana za slučaj da se nekom od radnika isplata vršila u potpunosti na zaštićeni račun
 • Plaće: Ispravljen izračun provizije za banku prilikom izrade virmana

Izmjene do podverzije 15.12.07.1 od 07.12.2015

 • Generalno: Ispravljen ispis stavki ulaznog računa u PDF
 • Artikli: Na tabelu artikala dodana kolona postotka marže
 • Plaće: Na obrascu NP1 omogućeno da se podaci za MIO II stup, te poreze i prireze ispisuje i kada je vrijednost istih 0
 • Plaće: Ispravljeno da se za radnika koji ima kredit ispravno popunjava vrsta osobnog primanja u datoteku sa specifikacijom za banku

Izmjene do podverzije 15.12.02.1 od 02.12.2015

 • Plaće: Obrazac NP1 usklađen sa obrascem iz Narodnih novina kako bi bio identičan
 • Virmani: Kreiranje virmana za djelomično plačene devizne fakture nadograđeno sa upozorenjem da nije moguće izračunati preostali iznos

Izmjene do podverzije 15.11.26.1 od 26.11.2015

 • Generalno: Novi dizajn tabova na karticama
 • Generalno: Dodana kolona Adresant na tabelu ponuda
 • Plaće: Omogućeno da se na poziciji VIII.9 obrasca IP1 prikazuju podaci sa godišnjeg obračuna
 • Plaće: Ispravljen ispis virmana sa isplatom na redovni i zaštićeni račun u slučaju ispisa sa korektivnim obračunom
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje pozicije iznosa redovnog i zaštićenog računa kada se ispisuje obrasca IP1 za godišnji obračun
 • Plaće: Ispravljeno da se ispravno prikazuje isplata na prvu banku radnika kada se radi ispis platnog listića po RS broju

Izmjene do podverzije 15.11.25.1 od 25.11.2015

 • Generalno: Ispravljeno pražnjenje podataka kod ponavljanja Ispisa rekapitulacija IRA
 • Generalno: Parametri za obradu statistika dokumenata i knjiženja su sada obavezni za unos
 • Financijsko: Ispravljen prikaz salda na ispisu Usporednog stanja konta
 • Dokumenti: Ispravljen ispis rekapitulacije poreza za dokumente u valuti koji sadrže prolazne stavke
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja radnog naloga servisa iz narudžbe kupaca prazni se datum izvršenja
 • POS: Prilikom ažuriranja usluge te nakon promjene cijene nije se dobro preračunavala bruto cijena usluge. Iznos računa je ispravan, ali je cijena prije popusta bila pogrešna

Izmjene do podverzije 15.11.24.1 od 24.11.2015

 • Generalno: Dodane osnovice godišnjih poreznih stopa za 2015. godinu
 • Generalno: Dodana mogućnost da se račun eksportira u UBL bez potrebe za unosom primatelja i e-maila na osobi
 • Generalno: Dodana poruka da će formati tabela biti resetirani
 • Generalno: Na ispis zapisnika o inventuri dodana mogućnost grupiranja po proizvođaču i dobavljaču
 • Generalno: Prijenos stanja u novu godinu dorađen da kreira poseban dokument početnog stanja za PPOM artikle
 • Generalno: Ispravljen prikaz negativne marže na tabeli stavki Cjenika za POS blagajne
 • Generalno: Radi novog načina setiranja kolona, obrisano staro pravo pristupa za setiranje rasporeda kolona koje više nema smisla
 • Autorski honorari: Dodan referentni integritet u Autorskim honorarima nad radnicima
 • Carinsko: Dorađen prijenos statističke vrijednosti primki na carinskom skladištu tipa 'D' u novu godinu
 • Dokumenti: Prilikom slanja dokumenata e-mailom izmjene u napomeni se nisu evidentirale ako je bio stisnut F9, dok je na ikonicu "Slanje" sve radilo
 • Financijsko: Na prijedlogu za kompenzaciju na izmjeni stavke omogućen poziv kalkulatora na tipku F12
 • Financijsko: Napravljeno da se analitička konta prihoda i rashoda knjižena po komitentima tako i zatvaraju
 • Financijsko: Napravljeno da se stavke koje nije moguće brisati grupiraju na dnu temeljnice
 • Financijsko: Na izvještaj usporednog stanja konta dodan ispis OIB-a
 • Osnovna sredstva: Ispravljena mogućnost brisanja osnovnog sredstva ukoliko se prilikom unosa sredstva mijenjao neki od registara
 • POS: Kod otvaranja nove godine na offline POS kasi osigurano da se  ispravno prenesu trenutna stanja skladišta
 • POS: Uklonjen upis kod prijenosa informacija o stanju POS blagajne
 • POS: U pretraživanje računa dodana polja Fiskalni broj računa, Interni broj računa, Naziv partnera, Naziv adresanta, Broj paragon bloka
 • POS: U pretraživanje računa dodana mogućnost pamćenja dinamičkih izraza za pretaživanje
 • Plaće: Na ispisu IP1 obrasca omogućen ispis perioda rada unutar mjeseca na poziciji V
 • Plaće: Ispravljen tipfeler na obrascu NP1
 • Plaće: Korektivni obračun sada računa prosječne stope prireza na razini dana
 • Plaće: Korektivni obračun sada može koristiti upisane osnovice za razradu poreznih razreda umjesto faktora

Izmjene do podverzije 15.11.12.1 od 12.11.2015

 • Generalno: Na tabelu dokumenata Narudžbe kupaca dodane kolone marže u iznosu i postotku
 • Generalno: Na svim tabelama dokumenata dodane kolona 'š' (šablona za knjiženje)
 • Generalno: Ispravljena osnovna postavka za upit kreatora dokumenta prilikom pripreme izvještaja. Sada se ne filtrira po kreatoru ukoliko isti nije odabran
 • Generalno: Promjenom parametara programa resetiraju se analitički podaci i ponovno napune odabranim brojem godina.
 • Generalno: Napravljeno fakturiranje inventurnog manjka u IFA i IFD
 • Generalno. Ispravljen prikaz negativne marže na tabeli stavki Cjenika za POS blagajne
 • Generalno: Ispravljen ispis naljepnica za prikaz u MS Word 2016 paketu
 • Adresar: Ispravljeno da se na tabeli osoba ne ispisuje pogrešan naziv partnera prilikom ispisa omotnice
 • Adresar: Omogućeno pamćenje sort-a tabele osoba
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe kupaca (ULN) dodana kontrola kako se ne bi dogodilo da dva korisnika obrađuju iste stavke istovremeno
 • Dokumenti: Onemogućeno višestruko fakturiranje otpremnice importirane sa POS blagajne
 • Financijsko: Na tabeli stavki temeljnice proširen prikaz opisa knjiženja na pedeset znakova
 • Financijsko: U stavke naloga dodana stavka menija za zatvaranje sitnih razlika.
 • Financijsko: Prilikom automatskog knjiženja tabela dokumenata se otvara na posljednjem dokumentu, a ne na prvom kao do sada.
 • Financije: Dodana provjera kunskih i deviznih iznosa kod odobravanja naloga
 • Plaće: Period rada od samo dva dana nije bilo moguće unijeti
 • Plaće: Na obrascu IP1 ispravljen prikaz faktora minulog rada sa 4 decimalna mjesta
 • POS: Dodan parametar programa za prikaz na POS blagajni samo onih artikala koji su na stanju
 • POS: Dodana mogućnost izdavanja računa po paragon bloku iz protekle godine
 • POS: Onemogućeno otvaranje nove godine s POS blagajne označene kao vezane u mreži
 • POS: Ispravljeno da otvaranje tabele osoba prilikom obrade računa po defaultu bude po sort-u Prezimena

Izmjene do podverzije 15.11.04.1 od 04.11.2015

 • Generalno: Dodana podrška za MS Word 2016
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama da ispisuje stavke ponude, a ne pretponude
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama za PPOM da ispisuje stavke ponude, a ne pretponude
 • Dokumenti: Onemogućena izmjena fiskalnog broja povrata poreza importiranog iz 4D POS blagajne
 • Dokumenti: Ispravljena procedura za fakturiranje dokumenata bez odabranog komitenta
 • Financijsko: Ispravljena greška prilikom spajanja partnera, zbog koje u nekim situacijama nije bilo moguće prenijeti sve žiro račune s jednog partnera na drugog
 • Plaće: ispravljeno popunjavanje pozicije V.III. 1 na obrascu IP1 ukoliko je upisana osnovica za MIO
 • POS: Uklonjen Stop kod ispisa rekapitulacija u WordPad

Izmjene do podverzije 15.11.02.1 od 01.11.2015

 • Generalno: Ispravljen prikaz pojedinih tabela gdje se zbog greške nisu popunjavale velika tekstualna polja
 • Generalno: Dodan ispis naljepnice po servisnom radnom nalogu
 • Generalno: Dodana mogućnost otvaranja poslovne godine u prošlosti
 • Dokumenti: Na zbirnom ispisu dokumenata ispravljen ispis Logo-a, da se uzima logo 1 umjesto logo 3
 • FAP: Ispravljen import plana i korekcije u izvještaj FAP-a, kako bi se mogle importirati stavke duže od 100 znakova
 • FAP: Na izvještaju Mjesečni izvještaj sa planiranim iznosima ispravljen prikaz planiranog iznosa za 6 mjesec

Izmjene do podverzije 15.10.12.1 od 12.10.2015

 • Dokumenti: Ispravljena provjera vlastite količine na komisijskoj inventuri
 • Dokumenti: Omogućen višestruki import narudžbi od OptimIT-a 
 • FAP: Ispravljena trn datoteka za import obrasca S-PR-RAS-NPF
 • IntraStat: Ispravljeno logiranje neupisane zamlje podrijetla kod kreiranja izvještaja o izdacima
 • Plaće: Ispravljeni tipfeleri na novom IP1 obrascu

Izmjene do podverzije 15.10.02.1 od 02.10.2015

 • Artikli: Export artikla u XML nadograđen da eksportira i slike iz dokumenata vezanih sa diska
 • Dokumenti: Ispravljeno da greške prilikom obrade narudžbe prema dobavljaću (npr. baze trenutno zaključane) više ne zaglavljuju daljnje obrade
 • Dokumenti: Ispravljeno na tabeli obrada ulaznih narudžbi da se klikom na tiku Artikli tabela pozicionira na osvjetljeni artikle
 • Plaće: Omogućen ispis novog Obrasca IP1
 • Plaće: Omogućen ispis novog Obrasca NP1

Izmjene do podverzije 15.09.29.1 od 29.09.2015

 • Fiskalizacija: Ispravljeno prijavljivanje računa koji na sebi ima posebni postupak oporezivanja marže
 • Fiskalizacija: Ispravljeno prijavljivanje računa ukoliko tvrtka nije u sustavu PDV-a
 • Adresar: Na tabelu komitenata dodana mogućnost odlaska na Google maps Adresar: Na tabelu osoba dodana mogućnost odlaska na Google maps
 • Dokumenti: Ispravljeno pamćenje upita za označavanje dokumenata neknjiženih u financijsko
 • POS: Na tabelu komitenata dodana mogućnost odlaska na Google maps
 • POS: Omogućen izbor ReportSet-a za ispise preko WordPad-a
 • PDV: Na upitu poreznih knjiga omogućen ispis knjige bez Ukupno do u ovisnosti o parametru

Izmjene do podverzije 15.09.25.1 od 25.09.2015

 • Dokumenti: Ispravljen prikaz kolona na tabeli dokumenata Razduženja skladišta

Izmjene do podverzije 15.09.22.1 od 22.09.2015

 • Generalno: Ispravljeni ispisi fiskalnih podataka na računima kumulativno po zadnjoj razini klasifikacije
 • Generalno: Ispravljen prikaz totala u stavkama knjigovodstvenog zapisa
 • Adresar: Ispravljeno da prilikom pretraživanja radi tipka Izbor
 • Artikli: Ispravljena greška zbog koje nije bilo moguće označavati artikle sa starom zalihom ili prodajom na skladištima koja sadrže slova ili znakove u šifri
 • Dokumenti: Ispravljen propust prilikom automatskog naručivanja po ulaznim narudžbama za slučaj da je ulazna narudžba već isporučena a narudžba dobavljaču nije
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na izvještaju Račun-otpremnica kumulativno po grupama artikala ispravno ispisuje datum i fiskalni broj
 • POS: Na ispisima preko WordPad-a ispravljeno da se ne prikazuje opus osnovica i iznos za PNP ukoliko je vrijednost 0

Izmjene do podverzije 15.09.16.1 od 14.09.2015

 • Generalno: Ispravljeno da se kod fiskalizacije u iznosu na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže upiše osnovica, a ne PDV

Izmjene do podverzije 15.09.14.1 od 14.09.2015

 • Dokumenti: Prilikom fakturiranja u IFB ispravljen izračun dospijeća plaćanja
 • Dokumenti: Na formi stavke izlaznog dokumenta ispravljen izračun deviznog iznosa nakon unosa postotka bruto marže
 • Dokumenti: Ispravljeno da se ne može obrisati storno avansa putem procesa
 • Dokumenti: Ispravljena provjera rezerviranih količina po narudžbama od kupca prilikom isporuke

Izmjene do podverzije 15.09.08.1 od 08.09.2015

 • Generalno: Ispravljen prikaz donje tabele kada se tabela sortira po nazivu 2
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja narudžbi dobavljaču u slučaju da se uračunavaju postojeće zalihe dodano zanemarivanje zaliha koje su već vezane s postojećim narudžbama kupaca
 • Dokumenti: Izmijenjeno da se kod isporuke iz ulazne narudžbe uvijek učitava današnji tečaj bez obzira na odabrane parametre o zadržavanju kunske ili devizne cijene
 • Dokumenti: Ispravljena greška u provjeri statusa ulaznih narudžbi zbog koje je bilo moguće da se neispravno prikazuje status "Dj" u koloni "Nar" 
 • Financije: Ispravljeno brisanje uplaćenog iznosa na računu prilikom razvezivanja tečajne razlike
 • Izvještaji: Ispravljeno poravnavanje ćelija kod ispisa headera na izvještajima RPT-198, 283, 545, 574, 575
 • Izvještaji: Na ispisima RPT-283, 574 ispravljen ispis praznog reda ako ne postoji vezni dokument
 • Izvještaji: Na izvještaje RPT-9 (Revers), 12 (Otpremnica), 31 (Račun-otpremnica), 212 (Otpremnica bez cijena), 251 (Izdatnica na komisiju sa cijenama), 404 (Interna izdatnica 1), 493 (Račun za FLIBA) dodan prikaz vezanog naloga za slaganje
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje pozicije III.11 ukoliko je obustava jednaka neto plaći
 • POS: Ispravljeni ispisi pojedinačnih otpremnica za naknadnu isporuku za WinWord i WordPad

Izmjene do podverzije 15.08.25.1 od 25.08.2015

 • FAP: Ispravljeni AOP-i na PD obrascu

Izmjene do podverzije 15.08.19.1 od 19.08.2015

 • POS: Ispravljen ispis dodatnih redova na TXT računima na POS blagajni

Izmjene do podverzije 15.08.17.1 od 17.08.2015

 • Generalno: Ispražnjeno polje Specifična namjena u .XML datoteci za fiskalizaciju računa
 • Generalno: Ispravljeno popunjavanje obrazaca ukoliko se koristi WordViewer 2003 za pregled
 • Autorski honorar: Na ispisu isplatne liste broj RS obrasca zamijenjen brojem JOPPD obrasca
 • Blagajna: Na upit ispisa iz blagajne dodan text da će se izvještaj ispisati u pregledniku ukoliko nije odabran ispis u PDF
 • Dokumenti: Otklonjen problem koji je prijavljivao duple šifre mjesta troška prilikom unosa.
 • Dokumenti: Ispravljen proces kreiranja narudžbe kupca za komponente sa ponude (množio se iznos količinom komponente)
 • Dokumenti: Ispravljen višestruki unos stavki cjenika za POS kasu kako bi uvijek ispravno učitao odgovarajuću staru cijenu
 • Dokumenti: Prilikom unosa stavke cjenika za POS kasu ispravljeno učitavanje zadnje prodajne cijene ukoliko artikl više nema zalihu
 • Dokumenti: Ispravljeno razodobravanje faktura sa načinom obračuna poreza: "Naknadno oslobođenje poreza"
 • Dokumenti: Automatsko generiranje narudžbi dobavljaču iz narudžbi kupaca sada može tretirati količine u dolasku i na zalisi pod uvjetom da je upaljen parametar poštivanja redoslijeda odobravanja
 • Dokumenti: Ispravljeno odobravanje dokumenata tipa IFD ukoliko su vezani na rezerviranu otpremnicu
 • Dokumenti: Ispravljena provjera sredstva plaćanja kod višestrukog fakturiranja
 • Dokumenti: Na narudžbe od kupca dodana mogućnost kopiranja dokumenta
 • eRačuni: Dodano brisanje oznaka sa dokumenata nakon uspješnog slanja e-računa
 • Financijsko: Prilikom automatskog knjiženja omogućeno postavljanje knjiženja po stavkama dokumenta sa postotcima raspodjele po mjestima troška.
 • Financijsko: Ispravljen ispis grada sjedišta komitenta na Kartici komitenta po mjestu troška
 • Financijsko: Omogućeno i ubrzano automatsko kreiranje Ulaznih/Izlaznih računa za djelomična plaćanja (Obrtnici R1) da gleda i račune koji se već nalaze u PDV obračunu
 • Izvještaji: Na izvještaj pregleda prodaje u podtotale dodano da se ispisuje naziv registra ukoliko je grupiranje po registru odabrano
 • PDV: Ispravljen izračun oznake razdoblja PPO obrasca ukoliko se isti radi u 2016 godini za 2015 godinu
 • POS: Omogućen izbor komitenta prilikom izdavanja običnog POS računa radi ispisa podataka o komitentu
 • POS: Ujednačen ispis podataka o komitentu i osobi na običnom računu, R1 računu i ispisu otpremnice.
 • POS: Napravljen prozora za pregled stanja svih ostalih skladišta.
 • Plaće: Ispravljeno da se na obrascu IP1/NP1 ispisuje ime pa prezime radnika
 • Putni nalozi: Ubrzan rad tabele putnih naloga
 • Putni nalozi: Na tabeli obračuna tipka OK postavljena kao defaultna tipka

Izmjene do podverzije 15.07.08.1 od 08.07.2015

 • Generalno: Smanjena kontrola prilikom pregleda vezanog UBL dokumenta kako bi se uvijek mogli prikazati sadržani računi
 • Dokumenti: Ispravljen filter po atributu 3 za proces kreiranja narudžbe dobavljača od narudžbi kupaca
 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom kreiranja ulaznog radnog naloga iz postojećeg dokumenta zbog koje se krivo izračunala kalkulirana cijena
 • Dokumenti: Prilikom obrade narudžbe kupaca ispravljena greška zbog koje je bilo moguće spustiti negativnu količinu na donju tabelu
 • Dokumenti: Zabranjeno odobravanje manjka komisijske robe ukoliko postoji bilo kakva zaliha vlastite robe.
 • Financije: Ispravljen podatak o tromjesečju u eksportu PPO obrasca
 • Izvještaji: Na osnovnim ispisima pretponuda i ponuda izmijenjena rekapitulacija tako da sada prikazuje iznos bez poreza i iznos s porezom
 • Plaće: Ispravljen ispis odgovorne/ovlaštene osobe na IP1/NP1 obrasca
 • Robe: Nakon unosa slobodnog filtera programa nije mogao ispisivati listu artikala.
 • Vozila: Izmijenjen eksport u .xml tako da preskače neodobrene račune, umjesto da zaustavlja obradu

Izmjene do podverzije 15.07.02.1 od 02.07.2015

 • Generalno: Na ispisu Rekapitulacije dokumenata - Knjiga IRA da dobra i usluge zbrojene ulazne vrijednosti i zarade po uslugama
 • Adresar: Ispravljeno pretraživanje nad tabelom komitenata
 • Plaće: Ispravljen višestruki ispis IP1/NP1 obrasca kako se ne bi neispravno ispisali zaštićeni bankovni računi na radnicima koji ih ne koriste
 • Plaće: Na IP1 obrascu dodan ispis imena osobe koja je sastavila obračun
 • Plaće: Dodana nova stopa prireza od 5% za općinu Ilok koja se primjenjuje od 01.07.2015.

Izmjene do podverzije 15.06.30.1 od 30.06.2015

 • Generalno: Ispravljena situacija gdje se prilikom izmjene načina obračuna poreza za komitenta mogla javiti greška
 • Artikli: Ispravljen prikaz dokumenata za sva otpremna mjesta na donjoj tabeli kada je na komitentu upisan limit
 • Dokumenti: Dodani statusi eksporta dokumenata otpremnica, povrata, reversa i izlazne komisije
 • Dokumenti: Ispravljena provjera cijena kod odobravanja Cjenika za POS blagajne
 • Plaće: Ispravljen selektor AOP-a za IP1/NP1/OP na formi vrsta plaćanja
 • Putni nalozi: Dodana napomena na upitu za ispis u PDF ili e-mail

Izmjene do podverzije 15.06.19.1 od 19.06.2015

 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom odobravanja narudžbe od dobavljača

Izmjene do podverzije 15.06.18.1 od 18.06.2015

 • Generalno: Proširene šifre artibuta artikala sa pet na šest alfanumerika
 • Generalno: Omogućen pregled dokumenata koji se šalju kao e-Račun prije samog slanja
 • Artikli: Ispravljen prikaz dokumenata za sva otpremna mjesta na donjoj tabeli kada je na komitentu upisan limit
 • Dokumenti: Na formi UFR-a omogućeno da se radi sa formom UFD-a
 • Dokumenti: Isporuka sa ULN-a da prati redoslijed odobravanja ulaznih narudžbi.
 • Dokumenti: Na izlaznim fakturama dodan novi ispis e-Računa
 • Dokumenti: Na narudžbama od kupaca nadograđen proces kreiranja narudžbi dobavljača po više filtera
 • FAP: Ispravljeno pamćenje trgovačkih predstavnika na stavkama i izvještajima u FAP-u
 • Izvještaji: Funkcija Napomena nadograđena da može učitavati i alias baze Dokumenata
 • Plaće: Platni listić se nije htio ispisati ukoliko je pozvan npr. ispis računa i ostavljena kvačica na Ispis u PDF.
 • Plaće: Na ispisu izvještaja Rekapitulacija po stručnoj spremi i radnim satima (PLA-42) ukoliko je uključen parametar ''Rad u cijelom razdoblju'' program na izvještaju nije prikazivao radnika koji je radio cijelu godinu, ali je odjavljen s 31.12.2014.g.
 • Plaće: Omogućen ispis novih obrazaca IP1/NP1
 • Plaće: Baza radnika i banki proširena sa poljem zaštićeni račun
 • Plaće: Na formi banaka za potrebe obrazaca IP1/NP1 omogućena oznaka zaštićenog računa
 • POS: Kartica za podešavanje vanjskih loyality sustava je odstranjena sa iz postavki POS-a
 • Rabati: Napravljen referentni integritet između grupa partnera i rabatne politike
 • Vozila: Napravljen izuzetak da se xml obrazac MVMZP može eksportirati i ako ulazni račun za vozilo nije povezan s primkom
 • WEB: Ukoliko je na Internet katalogu upisano samo ime osobe bez partnera prilikom importa isključeno popunjavanje napomene sa JSON-om narudžbe
 • WEB: Eksport klasifikacije za web prepravljen da može eksportirati više od dvije dubine

Izmjene do podverzije 15.05.26.1 od 26.05.2015

 • Generalno: Dodano da se prefiks e-maila u slanju mailom dodaje i u subject poruke
 • Dokumenti: Omogućeno da se status plaćanja dokumenta UFR ažurira na formi dokumenta
 • Dokumenti: Omogućeno pamćenje upita višestrukog označavanja dokumenta
 • FAP: Ispravljeno pomjeranje stavaka u izvještajima koje je u nekim situacijama moglo zaglaviti program
 • Financijsko: Ispravljena provjera stavke prometa prilikom importa izvoda
 • Financijsko: Prilikom knjiženja dokumenata u financijsko knjigovodstvo ponovno omogućen izbor skladišta

Izmjene do podverzije 15.05.18.1 od 18.05.2015

 • Generalno: Ispravljen prored na ispisu računa za predujam
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Lanišće koja vrijedi od 20.05.2015
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje naloga za slanje iako nema niti jedna složena količina
 • Dokumenti: Dodani ispisi Otpremnica bez cijena na engleskom i njemačkom jeziku
 • Dokumenti: Na prozor kreiranja narudžbi dobavljačima dodana izborna tabela i filter po grupama stavki
 • Dokumenti: Omogućen upis grupe stavki na narudžbama kupaca
 • Dokumenti: Na tabelu stavki narudžbi kupaca dodana kolona sa opisom grupe stavki
 • Dokumenti: Na otpremicama i fakturama za inozemstvo više se ne obračunava povratna naknada
 • Dokumenti: Omogućen ispis računa sa HUB obrascom
 • Financijsko: Omogućeno slanje prijedloga za kompenzaciju (GLK-37) i jednostrane kompenzacije (GLK-93) putem e-Maila izravno iz 4D Wand-a
 • FAP: Dodan novi statistički obrazac TI-POD
 • Financijsko: Omogućeno doknjižavanje stavke prometa kod učitavanja izvoda
 • Financijsko: Na prozor importa izvoda dodana izborna tabelu klase dokumenta na koju se knjiži
 • Financijsko: Na prozor importa izvoda dodana izborna tabelu konta na koji se knjiži promet
 • Financijsko: Standardiziran ekran financijskih naloga
 • Izvještaji: Na rekapitulacijama dokumenata omogućen sort po ID Dokument-a
 • Osnovna sredstva: Dodana kontrola da li za osnovno sredstvo koje nije otpisano postoji amortizacija prilikom povećanja vrijednosti
 • PDV: Napravljeno da se pozicije VIII. 4 i VIII.5 PDV obrasca popunjavaju sa 0 ukoliko je iznos u minus
 • PDV: Ispravljen ispis obrasca PDV prema MS office-u 2000
 • Plaće: Ispravljeno da se ne prikazuje naknada za zapošljavanje invalidnih osoba ukoliko se JOPPD ispisuje direktno iz obračuna
 • POS: Omogućeno definiranje veličine fonta za ispise preko WordPad-a
 • POS: Ispravljen naknadni ispis računa preko wordpad-a
 • Putni nalozi: Ispravljen ispis lista putnih naloga da uvijek prikazuje naslove kolona

Izmjene do podverzije 15.05.07.1 od 07.05.2015

 • Izvještaji: Ispravljen ispis u specifičnim slučajevima gdje ćelije nisu imale drugi tab

Izmjene do podverzije 15.04.14.2 od 14.04.2015

 • Dokumenti: Na isporukama narudžbi kupaca izbačena mogućnost unosa rabata

Izmjene do podverzije 15.04.14.1 od 14.04.2015

 • Dokumenti: Ispravljena greška prilikom isporuke stavki sa narudžbe kupaca, gdje se ukoliko se nije koristio upit za izbor količine nije ispravno izračunala prodajna cijena
 • FAP: Ispravljeno popunjavanje obrasca S-PR-RAS-NPF
 • Plaće: Ispravljen ispis platnog listića za označene radnike
 • Putni nalozi: Napravljen ispis pregleda troškova po putnim nalozima

Izmjene do podverzije 15.03.18.1 od 18.03.2015

 • Generalno: Na ispisima na engleskom jeziku ispravljen tekst ispod potpisa
 • Generalno: Ispravljeno kreiranje primke po narudžbi dobavljača gdje se u nekim slučajevima mogla poremetiti fakturna cijena
 • Osnovna sredstva: ispravljen ispis podtotala na zadnjoj ispisanoj grupi osnovnih sredstava na pregledu stanja osnovnih sredstava
 • Vozila: Ispravljeno ponašanje tipki kada je tabela stavki realizacije radnog naloga prazna
 • Vozila: Ispravljena provjera cijene kod zaduživanja vozila na skladište

Izmjene do podverzije 15.03.16.1 od 16.03.2015

 • Generalno: Ispravljeni ispisi lista artikala koji sadrže informacije o minimalnim, optimalnim i maksimalnim količinama za slučaj da se odabire grupiranje po nekom kriteriju
 • Generalno: Dodana poruka za slučaj da se programska biblioteka ne može usnimiti u memoriju
 • Generalno: Napravljeno da se kod višestrukog unosa stavki preko označenih artikala u Povrat dobavljaču (STP) popune i cijene dobavljača
 • Dokumenti: Napravljen proces za kreiranje svih povrata sa komisije od nekog kupca i njegovih poslovnica
 • e-Računi: Napravljeno da naziv PDF dokumenta u e-računu bude klasa, godina i broj dokumenta koji se šalje
 • Financijsko: Ispravljeno označavanje nad prijedlogom za kompenzaciju
 • Financijsko: Vezivanje označenih stavki u Salda-Konti izmijenjeno tako da se uvijek zatvaraju po datumu valute i broju dokumenta.
 • Financijsko: Na ispisima strukture IOS-a omogućen ispis datuma dospijeća i omogućen sort same strukture
 • Intrastat: Napravljen proces prijepisa neto težine sa roba na stavke
 • Intrastat: Napravljen proces prijepisa carinske tarife sa roba na stavke
 • Vozila: Dodan izračun i ispis olakšice na PPMV za električna i hibridna vozila i kampere

Izmjene do podverzije 15.03.09.1 od 09.03.2015

 • Generalno: Izmijenjen ispis Narudžbe dobavljača u odabranoj valuti da prikazuje neto devizne vrijednosti
 • Generalno: Omogućen upis neto težine na stavkama Otpremnice, Izlaznog računa i Izlaznog računa za slobodan unos
 • Generalno: Dodano pravo pristupa za višestruko fakturiranje
 • Generalno: Dodana poruka za slučaj da se programska biblioteka ne može usnimiti u memoriju
 • Generalno: Napravljeno da se kod višestrukog unosa stavki preko označenih artikala u Povrat dobavljaču (STP) popune i cijene dobavljača
 • Carinsko: Naslov polja EUR.1 izmijenjen u Dokaz o povl.podr.robe da bi se mogle unositi i druge vrste dokumenata
 • Dokumenti: Na import dnevnih prometa dodana provjera odabrane datoteke i odabrane šifre skladišta
 • Dokumenti: Nad zapisnikom za promjenu nabavnih cijena napravljen proces koji kreira zapisnike na svim ostalim skladištima koja imaju zalihu tih artikala

Izmjene do podverzije 15.02.27.1 od 27.02.2015

 • Generalno: Poziv na broj skraćen tako da ne generira vodeće nule za broj dokumenta i šifru komitenta
 • Artikli: Ispravljen proces vraćanja pravih cijena u testne
 • Artikli: Dorađeni procesi obrada koji se mogu pozvati s planske kalkulacije usluga
 • Artikli: Omogućen ispis izvještaja o minimalnim, optimalnim i maksimalnim količina za sva skladišta
 • Autorski honorar: Omogućeno da se parametrom odredi da li se isplaćeni iznos ispisuje na potvrdi isplate
 • Dokumenti: Omogućeno generiranje poziva na broj kod kopiranja dokumenta u sljedeću godinu.
 • Plaće: Na dokumentu JOPPD omogućen ručni unos podataka na pozicijama IX,. X.1. i X.2
 • Plaće: Na zaglavlju dokumenta JOPPD omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju loko vožnje omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju obračuna autorskih honorara omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju obračuna plaće omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Na zaglavlju putnog naloga omogućen izbor oznaka od 4 do 10 vrste obrasca
 • Plaće: Omogućen export novog obrasca JOPPD
 • Plaće: Omogućen ispis novog obrasca JOPPD
 • Plaće: Omogućen unos šifre države na grad ukoliko je isti izvan Hrvatske kako bi se šifra popunila u skladu pravilnika JOPPD-a
 • Plaće: Popunjavanje JOPPD obrasca nadograđeno da popunjava neodrađene sate u ovisnosti o odabranim parametrima
 • Plaće: Sa tabele JOPPD-a omogućen ispis virmana za naknadu invalidnine

Izmjene do podverzije 15.02.24.1 od 24.02.2015

 • Generalno: Isključena provjera dostupnosti ser vera porezne uprave prije fiskalizacije računa
 • Generalno: Ispravljeno brisanje oznake sa dokumenta ukoliko se exportira osvjetljeni dokument sa stavkama
 • Dokumenti: Generiranje cjenika prema kupcima po planskim cijenama nije punio planske cijene ako je bio upisan postotak povećanja.
 • Blagajna: Onemogućen izbor Vrste blagajne ukoliko vrsta blagajne nije definirana
 • Dokumenti: Ukoliko su se fakture importirale u 4D Wand (nastale exportom 4D Wand --> 4D Wand) nisu mogle završiti u KPI
 • Izvještaji: Omogućen ispis podataka o vozilu sa svih izvještaja
Izmjene do podverzije 15.02.18.1 od 18.02.2015

 

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 3% za općinu Milna koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: U tabele stavki dodana kolona s barkodom
 • Dokumenti: Omogućen novi proces kreiranja djelomično plaćenih izlaznih/ulaznih računa za račune R1 i R2
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom knjiženja UFR-a ne provjerava vrsta stavke
 • Financijsko: Proširena kolona naziva na izvještaju računa dobiti i gubitka
 • PDV: Ispravljeno da se eksportira Poslovni subjekt u novom eksportu PDV obrasca
 • POS: Ispravljeno zaokruživanje rabata po stavkama na negativnim POS računčićima
 • POS: Isključeno upisivanje printera u parametre na izbor printera prilikom ispisa POS računa

Izmjene do podverzije 15.02.12.1 od 12.02.2015

 • PDV:Ispravljen poziv i popunjavanje ispisa obrasca PDV-K za 2014 godinu

Izmjene do podverzije 15.01.29.1 od 29.01.2015

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Štefanje koja vrijedi od 27.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 7,5% za općinu Vodnjan koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Sa stavke knjigovodstvenog zapisa uklonjena mogućnost izbora grupe stavki
 • Generalno: Proširena provjera referentnog integriteta komitenata na organizacijske jedinice i skladišta
 • Generalno: Izvještaj Usporedba ukupne prodaje kroz dva perioda nadograđen sa dinamičkim izrazom
 • Generalno: Ispravljen prikaz povratne naknade na tabeli artikala
 • Generalno: Obrisan poziv izvještaja "Povrat tuđe roba komisijskom dobavljaču" iz Primke na komisiju
 • Generalno: Napravljeno da se pri prijenosu početnog stanja skladišta u novoj godini kreiraju i slogovi datoteke Stanje
 • Dokumenti: Na tabeli komercijalista sakriven izbornik ažuriranja ukoliko je pozvan izbor
 • Dokumenti: U stavke Narudžbe dobavljaču i Potvrde narudžbe dobavljaču dodane kolone s neto deviznom cijenom i iznosom
 • Plaće: Omogućeno popunjavanje stranice A sa novim šiframa Priloga 2 JOPPD-a
 • Putni nalozi: Prilikom kopiranja putnih naloga ispražnjena polja datuma i vrste JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Prilikom kopiranja loko vožnji ispražnjena polja datuma i vrste JOPPD obrasca

Izmjene do podverzije 15.01.09.1 od 09.01.2015

 • Plaće: Ispravljena šifra priloga 3 JOPPD obrasca iz 9999 u 0000 za '-'

Izmjene do podverzije 15.01.08.1 od 08.01.2015

 • Generalno: Ispravljen prijenos carinskog skladišta tipa 'D' u novu godinu za slučaj kada se nije prenio dokument CAS
 • Generalno: Na izvještajima pregled prometa dodana kolona s povratnom naknadom gdje je bilo potrebno
 • Generalno: 4D Man usklađen s izmjenama u bazama plaća
 • Artikli: Omogućeno višestruko brisanje artikala (proizvoda) i pripadajućih svih vezanih baza.
 • Autorski honorari: Baza vrsti autorskih honorara nadograđena sa poljem oznake da se za vrstu popunjavaju neodrađeni sati JOPPDa
 • Dokumenti: Ispravljeno fakturiranje Povrata dobavljaču u Ulazni račun
 • Plaće: Baza vrsti plaćanja nadograđena sa poljem oznake da se za vrstu popunjavaju neodrađeni sati JOPPDa
 • Plaće: Baza dokumenata JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Baza stavki JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Tabela, forma i hot polja stavki JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Tabela, forma i hot polja dokumenta JOPPD-a usklađena s novim poljima JOPPD obrasca
 • Plaće: Obrazac JOPPD nadograđen sa poljem V.6. stranice A
 • Plaće: Export obrasca JOPPD nadograđen sa poljem V.6. stranice A
 • WEB: Ispravljen eksport rabatne politike prema 4D Wand Internet katalogu

Izmjene do podverzije 15.01.02.1 od 02.01.2015

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Pula koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Đurmanec koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Duga Resa koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za grad Beli Manastir koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Preseka koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Konjšćina koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 12% za grad Biograd na moru koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Kanfanar koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 6% za grad Buzet koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Konavle koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Vrbovsko koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu općinu Đurđenovac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 15% za grad Rijeku koja vrijedi od 01.02.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu općinu Sv. Filip i Jakov koja vrijedi od 01.01.2015
 • Artikli: Proširene kolone na tabeli planske kalkulacije na 120
 • Autorski honorar: Na doprinosima zdravstvenih osiguranja izmjenjen uplatni račun
 • Plaće: Na doprinosima zdravstvenih osiguranja izmjenjen uplatni račun

Izmjene do podverzije 14.12.30.1 od 30.12.2014

 • Generalno: Ispravljeno sumiranje prolaznih stavki
 • Generalno: Napravljen proces provjere sumiranja prolaznih stavki
 • Artikli: Proširene kolone na tabeli artikala sa 70 na 100
 • POS: Uklonjena poruka *** RAČUN JE STORNIRAN *** na ponovnom ispisu računa na POS-u

Izmjene do podverzije 14.12.23.2 od 22.12.2014

 • Generalno: Dodana provjera poreznih tarifa i prijava poruke na ulasku u program ukoliko nešto nije u redu
 • Plaće: Ispravljeno učitavanje poreza i prireza poreznih uprava

Izmjene do podverzije 14.12.23.1 od 23.12.2014

 • Generalno: Ispravljena konverzija poreznih tarifa

Izmjene do podverzije 14.12.22.1 od 22.12.2014

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 8% za općinu Lovinac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 14% za grad Karlovac koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Ogulin koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: U repozitorij izraza za prikaz na tabeli artikala i planskoj kalkulaciji dodane Težina po jedinici mjere i Jedinica mjere težine
 • Financijsko: Prilikom knjiženja primke, vezani dokument zavisnog troška se od sada knjiži sa datumom primke kako bi bilanca na dan bila u redu
 • Dokumenti: Dodana novi način obračuna poreza 34 - Posebni postupak oporezivanja u članicama EU
 • Dokumenti: ispravljena  greška prilikom brisanja primljenog predujma, zbog koje je vezani dokument izgubio status "rezervirano"
 • Dokumenti: Izmijenjena hot polja na tabeli izlaznih dokumenata. Sada se dinamički prikazuju samo porezi i osnovice koje postoje na tom dokumentu. Također sada se mogu prikazati i porezi drugih država
 • PDV: Ispravljen ispis iznosa osnovice i poreza na poziciji II.14 PDV-K obrasca
 • Plaće: Ispravljena promjena broja dokumenta JOPPD, kako ne bi nastao  raspar između dokumenata i stavki
 • Plaće: Zabranjeno brisanje zaglavlja obrasca JOPPD ukoliko za isti postoje stavke

Izmjene do podverzije 14.11.27.1 od 27.11.2014

 • Dokumenti: Na ulaznim računima izmjenjeno da se kolona A ispravno popunjava ukoliko je importiran prazan e-račun
 • Dokumenti: Kada se iz pretponude koja je nastala importom sa Weba kreira ponuda ispravljeno da ista rezervira robu u odnosu na parametar programa

Izmjene do podverzije 14.11.26.1 od 26.11.2014

 • Financijsko: Ispravljeno ponašanje tipke Uskladi prema iznosima kod maksimiziranja ekrana
 • Plaće: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca ukoliko za plaću postoji pridruženi korektivni obračun

Izmjene do podverzije 14.11.25.1 od 25.11.2014

 • Generalno: Zabranjena izmjena šifre skladišta zbog referentnog integriteta podataka o organizacijskoj strukturi poduzeća kroz godine
 • Generalno: Dodana poruka da postoji nova verzija 4D Intrernet kataloga ulaskom u 4D Wand koja se prijavljuje korisnicima koji imaju katalog
 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja fakture slobodnog unosa ne mijenja radni status dnevnog prometa
 • Dokumenti: Na ispisu Račun u odabranoj valuti dodana mogućnost slanja preko e-Računa
 • Dokumenti: Na ispisu Račun u odabranoj valuti i kunama dodana mogućnost slanja preko e-Računa
 • Plaće: Dodana skraćenica CTRL+M na izmjenu obračuna plaće
 • Plaće: Nakon obrade kredita dodan poziv sumiranja obračuna plaće
 • Plaće: Dodana prava pristupa PLA: Ispis i eksport JOPPD obrasca i PLA: Dokument JOPPD obrasca
 • POS: Ubrzano otvaranje nove obračunske godine iz offline POS-a
 • POS: Ispravljen izvještaj Statistika izdanih racuna s popustom po radnicima
 • WEB: Dodana kolona Zaliha u eksportu prema bazi
 • WEB: Izmjenjen naziv kolone Količina u Raspolozivo i dodano polje u eksport baze
 • WEB: Dodano da se eksportira rezervirana količina u eksportu baze

Izmjene do podverzije 14.11.20.1 od 20.11.2014

 • Generalno: Na ispis obrasca komitenta za centralu dodan ispis napomene
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na narudžbu dobavljaču na maloprodajnom skladištu mogu unijeti artikli s povratnom naknadom
 • Financijsko: Dodano označavanje slogova prijedloga za kompenzaciju
 • Financijsko: Dodano brisanje označavenih slogova prijedloga za kompenzaciju
 • Financijsko: Dodano usklađivanje prijedloga za kompenzaciju po iznosima
 • Plaće: Dozvoljeno korištenje prethodnih godišnjih poreznih razreda i stopa u koliko nije upisana izmjenjena stopa za trenutnu godinu
 • Plaće: Ispravljeno sumiranje neto iznosa prilikom izmjene poreza i prireza na korektivnom obračunu
 • Plaće: Izmjenjen obrazac JOPPD za slučaj da postoji korektivni obračun bez upisanih vrijednosti. Od sada će se takve stavke preskakati
 • Plaće:  Na poziciji obrasca JOPPD  B.16.1 se sada upisuje oznaka načina isplate sa zaglavlja korektivnog obračuna
 • POS: Dodana mogućnost ispisa nabavnih iznosa i marži za on-line POS blagajne
 • POS: Na ispis Statistike izdanih računa s rabatom po radnicima u datumskom rasponu dodane napomene i broj interne kartice

Izmjene do podverzije 14.11.14.1 od 14.11.2014

 • Dokumenti:  Dodan status bar na ekran za provjeru eRačuna
 • PDV: Ispravljen ispis PDV-S obrasca da ispisuje broj mjeseca u nazivu izvještaja
 • Plaće: Ispravljeni prečaci za tipkovnicu na glavnom prozoru modula plaća
 • Vozila: Ispravljen eksport vozila u obrazac PPMV

Izmjene do podverzije 14.11.12.2 od 12.11.2014

 • Generalno: Ispravljeno da zamjena e-maila u footeru ispravno radi u tvrtkama koje imaju redirekciju na zajedničke definicije izvještaja

Izmjene do podverzije 14.10.31.1 od 31.10.2014

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Babina Greda koja vrijedi od 01.01.2015
 • Generalno: Napisane upute za exporte podataka prema Poreznoj upravi
 • Generalno: Omogućen višestruki upis broja računa u povrate dobavljaču
 • Adresar: Dorađeno slanje e-mailova označenim primateljima
 • Autorski honorari: U šablone dodana mogućnost odabira opisnog polja Prezime i ime autora
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kod odobrenje dodatnog rabata u napomenu dokumenta upisuje novčana jedinica iz Podataka o skladištu
 • Dokumenti: Na tagiranje dokumenata dodani e-Račun statuse da li su e-Računi "Dostavljeni i importirani" i "Dostavljeni i neimportirani".
 • Dokumenti: Napravljena prijava importa eRačuna u 4D Wand.
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranja jamstava plaćanja 1 i 2
 • Dokumenti: Za izlazne e-Račune napravljeno učitavanje statusa da je isti importiran u 4D Wand.
 • Financijsko: Na izvještaju Bilanca analitičkih konta omogućena razrada po mjestima troška i dimenzijama
 • PDV: Izmjenjen eksport PPO obrasca da za prazne mjesece exportira prazan tag Podaci

Izmjene do podverzije 14.10.28.1 od 28.10.2014

 • Dokumenti: Omogućen upis broja Računa dobavljača na ulaznom računu koji je nastao importom nepotpunog e-računa
 • Dokumenti: Ispravljen import starih eRačuna u ulazne račune

Izmjene do podverzije 14.10.27.1 od 27.10.2014

 • Dokumenti: Dodan ispis naljepnica na dokument Cjenici za POS blagajne
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Promet artikala po reversima - stanje izračunato u zadanom razdoblju na izlazne reverse i povrate
 • Dokumenti: Na tabelu načina obračuna PDV-a dodana kolona PDV pozicija
 • Dokumenti: Na tabelu načina obračuna PDV-a dodana tipka za prikaz načina van upotrebe
 • Dokumenti: Načini obračuna PDV-a 5,6,7 na izlaznim fakturama stavljeni Van upotrebe
 • Dokumenti: Napravljen proces za automatsku renumeraciju knjige primitaka i izdataka po datumu dokumenta
 • Dokumenti: Poboljšano logiranje u importu dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacija sredstava plaćanja
 • Dokumenti: Prilikom importa financijskih dokumenata dodano upozorenje ukoliko je raspon brojeva za skladište potrošen
 • Dokumenti: Prilikom prijenosa ulaznih računa u KPI, za šifre obračuna PDV-a: 5,6,7,8 i 9 se više ne prijenosi iznos PDV-a već samo osnovica računa
 • Dokumenti: Proširena poruka s upozorenjem koja se javlja prilikom učitavanja eRačuna u 4D Wand da korisnici nemaju dovoljna prava za import računa
 • Financijsko: U šablone za knjiženje ulaznih računa dodan opis Račun/Dostavnica dobavljača
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom importa izvoda za komitenta koji nema upisan konto nakon upita konta ispravno provjeravaju IBAN-i
 • Financijsko: Omogućen ispis Godišnje bilance po mjesecima i mjestima troška u periodu
 • PDV: Ispravljen eksport obrasca PPO da ne ispisuje OIB-e u periodu kojima je vrijednost 0,00
 • POS: Ispravljen upis korisnika koji mijenja i odobrava dokumente kod storniranja računa
 • POS: Omogućeno da se kopiranjem računa kopiraju i stavke koje su u minusu
 • Vozila: Napravljeno da se odobravanjem primke na vozilo upiše i datum ulaznog računa
 • WEB: Omogućeno da se osoba može automatski importirati i dodan parametar
 • WEB: Omogućeno da se partner može automatski importirati i dodatn parametar
 

Izmjene do podverzije 14.10.22.1 od 22.10.2014

 • Financijsko: Omogućen ispis Godišnje bilance po mjesecima i mjestima troška u periodu
 • PDV: Omogućen ispis Obrasca PPO
 • PDV: Omogućen eksport Obrasca PPO za ePoreznu
 • POS: Ispravljen upis korisnika koji mijenja i odobrava dokumente kod storniranja računa
 • Vozila: Napravljeno da se odobravanjem primke na vozilo upiše i datum ulaznog računa
 • WEB: U tablicu Narudzbas web aplikacije dodano polje Rezervacija. Dodati parametar u web.config za rezervaciju donarudžbi
 • WEB: Dodan parametar za automatsko odobravanje dokumenta nakon importa

Izmjene do podverzije 14.10.17.1 od 17.10.2014

 • Vozilo: Ispravljen eksport MV-MZP obrasca

Izmjene do podverzije 14.10.15.1 od 15.10.2014

 • Dokumenti: U proces odobravanja ulazne narudžbe i potvrde narudžbe dodan upis datuma i broja na vozilo
 • Dokumenti: Na ispisu naloga za slaganje dodana kolona sa skladišnim mjestom
 • Dokumenti: Ublažena kontrola e-Računa prilikom importa kako bi se mogli importirati dokumenti bez svih opcionalnih polja.
 • Dokumenti: Kod ručnog unisa u knjigu KPI isključen automatski izračun PDV-a
 • Dokumenti: Omogućeno kreiranje primke i od neodobrenog ulaznog računa
 • Financijsko: Omogućen upis uplaćenog iznosa kroz stablo dokumenata kod zatvaranja IOS-a
 • Plaće: Omogućen shortcut za pregled i ispis virmana pomoću kombinacije tipki Ctrl+Alt+V.
 • Plaće: Omogućen shortcut za novi obračun plaće pomoću kombinacije tipki Ctrl+N.
 • Plaće: Ispravljeno da se prilikom ispisa napomene za neisplaćenu plaću na platnom listiću zamjenjuju žiro računi sa IBAN-ima
 • PDV: Omogućen ispis poreznih knjiga sortiranih po internom broju dokumenta
 • POS:Ispravljena automatska konverzija starih datoteka dnevnih prometa
 • Vozila: Izmijenjeno logiranje ako je Razina emisije CO2 ostavljena prazna da ne prijavljuje neispravan eksport
 • Vozila: Na formi vozila dodana opcija Ostalo u Razinu emisije CO2
 • Vozila: Omogućeno da se na obrazac MV-MZP mogu ispravno eksportirati i vozila za koja nije uplaćen posebni porez
 • Virmani: Ispravljen export zbirnog naloga kako ne bi zbog neispravne vrste naloga spriječio ulazak na ekran exporta

Izmjene do podverzije 14.09.30.1 od 30.09.2014

 • Globalno: Napravljeno da interni prefiksi kreiranih baza u novoj godini budu standardni (STA, DOK, DNE, itd.) umjesto (T:STA, T:DOK, T:DNE, itd.).
 • Dokumenti: Ispravljeno da se kod prekida izmjene podataka o komitentu na dokumentu ne mijenja način plaćanja
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja RNU iz narudžbe kupca ako komponente nema na skladištu, te ako je upisana planska nabavna cijena, ali nije upisana planska VPC javljala se poruka i RNU se nije mogao kreirati.
 • POS: Napravljeno da se može unijeti serijski broj na uslugama u POS-u
 • POS: Ako su na POS-u prodane dvije identične usluge sa istim iznosima u modul maloprodaje u dnevni promet, usluge se ne zbrajaju u kumulativ
 • Vozila: Na tabeli vozila dodan proces za upisivanje datuma uplate poreza na označena vozila
 • Vozila: Na tabelu vozila dodana opcija označavanja vozila isporučenih u datumskom rasponu

Izmjene do podverzije 14.09.23.1 od 23.09.2014

 • Generalno: 4D Man usklađen sa izmjenama na bazama plaća i autorskih honorara
 • Generalno: Proširene duljine naslova varijabli na upitima procesa
 • Generalno: Napravljen prijenos uvoznih troškova nakon carine
 • Dokumenti: Na ispise knjižnih odobrenja i terećenja po računu dodan Datum otpreme/usluge
 • Dokumenti: Omogućeno da se sa importnom datotekom naloga za slaganja ažuriraju dimenzije.
 • Dokumenti: Izmijenjeno zaprimanje ulaznih narudžbi tako da se u slučaju zaprimanja veće količine od one koja je naručena, napravi još jedna stavka na primci koja nema vezu na narudžbu uz upozorenje i logiranje.
 • Dokumenti: Ispravljena provjera količine na otpremnici vezanoj na nalog za slaganje
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje neodobrenog naloga za slaganje u slijedeću godinu
 • Dokumenti: Na Ispis rekapitulacije realizacije rada po radniku dodana mogućnost filtriranja po brojevima radnih naloga i po dimenzijama
 • Dokumenti: Kada se na maloprodajnom skladištu na kojem je uključeno da se vodi po planskoj cijeni, radi otpremnica u valuti, pa se naknadno promijeni tečaj i sinkronizira sa tečajem, program nije mijenjao iznose
 • Dokumenti: Ispravljeno višestruko fakturiranje kako bi kopiralo serijske brojeve na izlazni račun
 • Dokumenti: Prilikom kopiranja ili premještanja stavki sa uvozne primke na tuzemnu, dodano da se prazni ulazna trošarina
 • Dokumenti: Dorađena provjera i višestruko fakturiranje dokumenata s načinima obračuna poreza PDV oporezivo porezni obveznici sa šiframa 4, 22 i 23
 • Dokumenti: Omogućen import praznog e-računa u ulazne račune
 • Dokumenti: Omogućeno slanje e-računa s drugim oblicima ispisa
 • IntraStat: Dorađena provjera ukupne duljine naziva artikla u eksportu za IntraStat
 • Plaće: Na ispisu kartice za analitičku evidenciju sati iz stupca 5 uključeni u stupac 10
 • Plaće: Na pregledu obračuna ispravljena rekapitulacija po više banaka za slučaj da je ukupni obračunati iznos za isplatu manji od iznosa za drugu banku
 • Financijsko: Omogućeno vezivanje tečajnih razlika s preplaćenim iznosom
 • Plaće: Omogućeno čekiranje da se obračun iskazuje samostalno u JOPPD obrascu
 • Plaće: Na formu obračua dodana oznaka obrasca IP za kreiranje obrasca IP 3
 • Plaće: Omogućen ispis obrasca IP sa identifikatorom 3
 • Plaće: Omogućena izrada obračuna plaće po datumu dospijeća
 • Putni nalozi: Prilikom upisivanja JOPPD postavki na omogućeno da se datumi isplate ne pregaze na označenim obračunima
 • WEB: Ispravljen import da importira i web narudžbe za komitente koji su prešli limit
 • Vozila: Omogućeno elektroničko slanje dokumenta Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila

Izmjene do podverzije 14.08.07.1 od 07.08.2014

 • Generalno: Implementiran UBL (e-račun) preglednik
 • Generalno: U aplikaciji 4D Wand Komitenti omogućen minimize
 • Blagajna: Na formi računa omogućen rad sa shortcut-ima
 • Blagajna: Na formi temeljnice omogućen rad sa shortcut-ima
 • Dokumenti: Ispravljen obračun osnovice PDV za povrate artikala sa posebnim postupkom oporezivanja marže
 • Dokumenti: Dodan prikaz hot polja Napomena/opis na tabeli dokumenata Primka tuđe robe na servis
 • Dokumenti: Zabranjeno istovremeno kreiranje, provjera statusa i sl. e-računa
 • Financijsko: Omogućen lookup financijskog naloga prilikom premještanja/kopiranja stavki naloga
 • Intrastat: Napravljeno da se tečaj za ZIS dokument učitava nakon upita datuma dokumenta

Izmjene do podverzije 14.07.29.1 od 29.07.2014

 • Adresar: Na ekranu datoteka sa diska vezanih za komitenta nije radio filter po vrstama dokumenata 
 • Carinsko: Izvještaji izvoda knjigovodstvenih zapisa nadograđeni sa razdvojenim kolonama zavisnih troškova
 • Carinsko: Izvještaj knjigovodstveni zapis nadograđen sa razdvojenim kolonama zavisnih troškova
 • Dokumenti: Na formi dokumenta je ispravljeno da se prilikom brisanja ne može odabrati OK ukoliko dokument ima stavke, jer se na vezanom dokumentu naloga za slaganje moglo pokvariti stanje složenih količina

Izmjene do podverzije 14.07.24.1 od 24.07.2014

 • Generalno: U setiranju kolona eksporta dodana provjera pozicije 0
 • Artikli: Kroz LocSetup provjerene lokalizirane tabele planske kalkulacije i ugašena edit polja minimalne, optimalne i maksimalne količine
 • Dokumenti: Omogućen ispis kalkulacije po radnom nalogu sastavnice u periodu
 • Dokumenti: Stanje skladišta u datumskom rasponu sa komisijom i reversima nadograđeno da uzima u obzir i interne izdatnice
 • Dokumenti: Zabranjena promjena vezanog dokumenta ukoliko je trenutni dokument vezan na nalog za slaganje ili narudžbu kupca
 • Dokumenti: Na nalogu za slaganje bilo je moguće puštati kopiranje tražene količine u izuzetu makar je dokument bio odobren
 • Dokumenti: Ispravljeno da data port stavki radi sa kataloškim brojem od 30 karaktera
 • Dokumenti: Na izvještaju Zapisnik o povratu dobavljača s deviznim cijenama izbačen ispis napomene ispod potpisa
 • Dokumenti: Prilikom importa stavki u dokument "Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti" zadržavat se stara nabavna vrijednost ukoliko nova vrijednost nije definirana u importu
 • Dokumenti: Ispravljeno automatsko storniranje i povezivanje primljenih predujmova u slučaju da je na ponudu vezano više predujmova, koji su iznosom veći od izlaznog računa na koji se vežu
 • Financijsko: Omogućen odabir ispisa izvještaja u PDF
 • Izvještaji: U report engine R_Radnici dodan lookup projekata vezanih na dokument, kako bi se mogli ispisati.
 • Izvještaji: Kada se odabere ispis u PDF, zabranjena konverzija datoteka većih od 5 Mb.
 • POS: Dodan ispis rekapitulacije stavki računa kucanih u minus za dnevni promet i u periodu
 • Virmani: Omogućeno da se vrstu naloga 2 ispravno eksportiraju polja BIC-a/Banke

Izmjene do podverzije 14.07.16.1 od 16.07.2014

 • Generalno: Dodana formalna provjera e-mail adrese komitenata i osoba
 • Artikli: Izmjenjen eksport artikala u tekst datoteku da umijesto ekstenzije xls ima ekstenziju csv
 • Dokumenti:  Prilikom prijenosa reversa sa skladišta tuđe robe u novu godinu više se ne kreiraju PPS dokumenti
 • Dokumenti: Proces za obračun dozvoljenog kala sada uzima u obzir i sve količine distribuirane preko tranzitnih skladišta
 • Izvještaji: Funkcija "RekapitulacijaPoreza()" je određenim uvjetima prikazivala krivo formatirani tekst
 • Putni nalozi: Na tabeli putnih naloga ispravljen prikaz polja Sati
 • Putni nalozi: Omogućen ispis liste loko vožnji s kolonom troškova koji ne idu u JOPPD
 • Putni nalozi: Omogućen ispis liste putnih naloga s kolonom troškova koji ne idu u JOPPD
 • WEB: Dodan datum unosa artikla u tablicu Roba
 • WEB: Dodani parametri web aplikacije za sort početne stranice i sort pojedinih grupa (vidjeti upute)

Izmjene do podverzije 14.07.01.3 od 01.07.2014

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 5% za općinu Kloštar Podravski koja vrijedi od 01.07.2014
 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Grad Zadar koja vrijedi od 01.07.2014

Izmjene do podverzije 14.07.01.2 od 01.07.2014

 • Dokumenti: Ispravljen ispis bankovnih računa na dokumentima bez logotipa

Izmjene do podverzije 14.07.01.1 od 01.07.2014

 • Generalno: U eksport klasi ispravljen picture za količine
 • Dokumenti: Ispravljeno da se planske cijene upisane na primkama ne resetiraju na stare
 • Dokumenti: Dodano logiranje preskočenih dokumenata prilikom importa financijskih dokumenata
 • Dokumenti: Omogućena renumeracija stavaka po kriterjima zemlje podrijetla i države za Intrastat
 • Plaće: Ukoliko se ispisuje platni listić za neisplaćene plaće, dodan ispis napomene za platni listić prije ispisa posebne napomene za neisplaćene plaće
 • POS: Napravljen ispis u dva reda ako naziv komitenta ne može stati u prvi red
 • Robe: U kriterij filtriranja artikala dodani drugi i treći naziv
 • Vozila: Ispravljena poruka kod odobravanja početnog stanja s vozilima

Izmjene do podverzije 14.06.26.1 od 26.06.2014

 • Generalno: Omogućeno automatsko otvaranje excel datoteke nakon exporta.
 • Generalno: 4D Man usklađen sa izmjenama na bazi vrsta autorskih honorara.
 • Autorski honorar: Omogućeno knjiženje preko šablona na partnerska konta
 • Dokumenti: U ispisima Knjiga izlaznih računa u dva reda dodan indikator 'e' da je račun pohranjen kao elektronički dokument
 • Dokumenti: Omogućen unos primke/primke na komisiju sa PPOM iako nema vezanog ulaznog računa.
 • Dokumenti: Dodan proces upisa broja računa nad primkama na komisiju.
 • Dokumenti: U modulu maloprodaja u izbornik registri dodane tabele vozila i objekata
 • Dokumenti: Dodana mogućnost upisa zemlje podrijetla na otpremnice, račune i naloge za slaganje
 • Dokumenti: Ikonice na formi dokumenta se nisu uvijek prikazivale.
 • Dokumenti: Napravljena provjera da li već postoje stavke za dokument koji se unosi
 • Dokumenti: Omogućena izmjena datuma izdavanja računa prilikom višestrukog fakturiranja za knjigovodstvene servise
 • Dokumenti: Omogućen import i povezivanje e-računa koji u sebi imaju samo attachment
 • Dokumenti: Dorađen izračun ponuđene maloprodajne cijene na neoporezivom dokumentu da uzima u obzir i nove načine obračuna poreza
 • FAP: Ažuriran obrazac za neprofitne organizacije PR-RAS-NPF
 • FAP: Ažuriran obrazac za prijavu poreza na dobit (PD)
 • FAP: Ažuriran export obrasca za prijavu poreza na dobit (PD) za ePoreznu
 • Financijsko: Dodana mogućnost unosa komitenta na stavkama ulaznog računa i automatsko knjiženje takvih stavki
 • Partneri: Ispravljen shortcut Alt+I na formi komitenata Plaće: Na rekapitulaciji za banku/način isplate omogućeno da se ispisuje IBAN radnika
 • Plaće: Na izvještaje lista djelatnika, matična knjiga i proširena evidencija o radnicima dodan ispis IBAN-a
 • Vozila: Izmijenjen izvještaj Obrazac 9 da ne ispisuje niti storno računa niti stornirani račun za vozilo
 • Generalno: Omogućeno izdavanje računa ukoliko server porezne uprave prijavi grešku ''Unable to connect to the remote server''

Izmjene do podverzije 14.06.12.1 od 12.06.2014

 • Dokumenti: Kod importa dokumenata, stavki, serijskih brojeva i specifikacije sredstava plaćanja omogućeno da polje "partner" u DOK_*.csv bude prazno ako se radi import specifikacije sredstava plaćanja.
 • Dokumenti: Proširen rezultat ispisa stabla dokumenata
 • Izvještaji: Na izvještaju rekapitulacije dokumenata isključen prikaz marže za predujmove
 • Plaće: Ispravljeno otvaranje forme vrsti plaćanja ukoliko se pozove sa kartice sve vrste plaćanja
 • WEB: Ispravljen import iz 4D Wand Internet kataloga

Izmjene do podverzije 14.06.11.1 od 11.06.2014

 • Generalno: Ispravljeno generiranje xml dokumenata

Izmjene do podverzije 14.06.10.1 od 10.06.2014

 • Generalno: Omogućeno javljanje da postoji nova verzija ulaskom u 4D Wand
 • Generalno: U demo verziji omogućen import određenog broja dokumenata i stavki.
 • WEB: Omogućeno slanje korisničkog imena i lozinke u URL-u

Izmjene do podverzije 14.06.04.2 od 04.06.2014

 • Generalno: Ispravljeno da generiranje 2D barcode-a radi ispravno na starim instalacijama Windows-a

Izmjene do podverzije 14.05.29.1 od 29.05.2014

 • Dokumenti: Na tabelu RNI dodane kolone nabavna vrijednost proizvoda, ulazna vrijednost usluge i planska razlika
 • Dokumenti: Na tabeli RNU kolona Iznos prebačena u zadnju kolonu, a u nabavnu vrijednost proizvoda dodana i usluga
 • Dokumenti: Višestruko označavanje dokumenata nadograđeno sa označavanjem po statusima e-računa
 • Dokumenti: Ispravljeno da označavanje svih stavki radi na prvi, a ne tek na drugi klik na Ctrl+A
 • Dokumenti: Povećan picture za ispis naziva artikla na radnom nalogu servisa vozila

Izmjene do podverzije 14.05.27.1 od 27.05.2014

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za općinu Lasinja koja vrijedi od 01.05.2014
 • Generalno: Onemogućen minimize na tabelama dokumenata, artikala, planske kalkulacije i komitenata
 • Generalno: Unaprijeđeno povećanje/smanjenje tabela
 • Generalno: 4D Man nadograđen da prilikom kopiranja poslovnih dnevnika kopira i opisno polje
 • Adresar: Zabranjena izmjena komitenta na formi osobe ukoliko osoba prima e-račune
 • Adresar: Ispravljen ispis naljepnica kada se odabere ispis za grupu komitenata ili za oblast
 • Artikli: Ispravljeno povećanje/smanjenje donje tabele artikala
 • Artikli: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces filtera po grupi artikala
 • Artikli: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces filtera po stanju skladišta
 • Dokumenti: Ispravljeno da proces Učitavanja zadnjih prodajnih cijena odabranog komitenta uzima u obzir razlike u tečajevima
 • Dokumenti: Prilikom importa ulaznog računa od Moj-eračun dodana kontrola da tečaj ne može ostati nepopunjen
 • Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces pretraživanje partnera
 • Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces filtera po sjedištima partnera
 • Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces pretraživanja dokumenata (F3)
 • Dokumenti: Dodana mogućnost prekida (ESC) na proces pretraživanja svih dokumenata (CTRL+F3)
 • Dokumenti: Import dnevnih prometa nadograđen dodatnim logiranjem
 • Dokumenti: Procesi kreiranja računa za predujam iz OTP, RAD, RNL, INO, DIN nadograđen porukom upozorenja
 • Dokumenti: Dodan izvještaj narudžbe od kupaca s podacima o pakiranju i težini
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam u slučaju PPOM
 • Dokumenti: Dodana kontrola prilikom fakturiranja ponude u IFB da li ista ima jednu stavku u slučaju PPOM
 • Dokumenti: Dorađena poruka ukoliko komitent za kojeg se šalje e-račun ne postoji u servisu Moj-eračun
 • Dokumenti: Na ispis liste komisijskih izdatnica dodane kolone izdano/vraćeno/preostalo
 • Dokumenti: Na komisijskim izdatnicama ispravljen prikaz kolone vraćeno i dopdana kolona razlike
 • Dokumenti: Omogućeno kopiranje komisijskih izdatnica i pripadajućih stavki
 • Dokumenti: UBL dokumente u nekim situacijama nije moguće otvoriti
 • FAP: Dodan novi izvještaj koji prikazuje plan po mjesecima
 • Financijsko: Ispravljen ispis bilance na stranom jeziku
 • Intrastat: Nadograđen eksport da preskače i logira šifre čija je vrijednost manja od 1 kn
 • Izvještaji: Na informacije o izvještaju dodana informacija o verziji 4D Wand-a
 • PDV: Postavljen sort dokumenata u poreznim knjigama da ide po datumu dokumenta
 • PDV: Ispravljen izračun rednog broja prilikom eksporta ZP obrasca
 • PDV: Napravljeno da se račun za predujam artikla po PPOM uvrsti u knjigu PDV-MI
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-K da akumulira sve obračune PDV-a u godini
 • Plaće: Na tabeli zaposlenja omogućen upis faktora radnog staža većeg od 1,00
 • Plaće: Na obustavama dodano polje za upis šifre vrste primanja
 • Plaće: Na kreditima dodano polje za upis šifre vrste primanja
 • Plaće: Omogućen eksport virmana s dodanim poljima šifri vrsta primanja na obustavama i kreditima
 • POS: Na 4D POS kasi ispravljeno pražnjenje polja totala ukoliko se uključi pregled kontrolne liste nefiskaliziranih računa
 • Putni nalozi: Razdvojena prava pristupa putnih naloga i loko vožnje
 • Putni nalozi: Onemogućeni lookupi na formi putnog naloga ukoliko je putni nalog odobren
 • Putni nalozi: Onemogućeni lookupi na formi loko vožnje ukoliko je loko vožnja odobrena
 • Virmani: Popravljeno da se prilikom ručnog unosa virmana ispravno popunjavaju podaci na potvrdi
 • WEB: U koloni MP cijena se nakon unosa količine prikazivao iznos bez poreza

Izmjene do podverzije 14.05.14.1 od 14.05.2014

 • Dokumenti: Ispravljen prikaz hot polja OIB-a partnera na formi dokumenata prilikom unosa
 • Dokumenti: Ispravljena provjera cijena kod rezerviranja izlaznog računa
 • Dokumenti: Na obradi narudžbi kupaca Ispravljen sort po rednom broju narudžbe kupaca 
 • PDV: Na obrascu PDV i PDV-K izmjenjen naziv pozicije I.5
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-K da uzima u obzir sve odobrene obračune poreza

Izmjene do podverzije 14.05.13.2 od 13.05.2014

 • Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci proizvoda radnog naloga može napraviti izmjena
 • Dokumenti: Omogućeno označavanje dokumenata koji su poslani kao e-račun

Izmjene do podverzije 14.04.29.1 od 29.04.2014

 • Autorski honorari: Prilikom kreiranja JOPPD obrasca, ukoliko je u Prilogu 3 izaslanih radnika upisana oznaka 0045 i 0046, prazni se polje 13.2 na stranici B
 • Dokumenti: Ispravljen ispis računa za predujam sa stavkama da ispisuje napomenu dokumenta i polja za potpise
 • Dokumenti: Dodana mogućnost izbora načina sortiranja stavki na ispisu računa za predujam sa stavkama
 • Dokumenti: Dodan novi izvještaj Lista nefakturiranih povrata od kupca na tabelu povrata
 • Dokumenti: Omogućeno da se kreiranjem otpremnice iz naloga za slaganje bez roditelja zadrži valuta s naloga za slaganje
 • Dokumenti: Onemogućeno slanje e-računa ukoliko je u MS Word-u ostao otvoren maloprije ispisani dokument
 • Dokumenti: Na ispisu Račun u izabranoj valuti i kunama sa tarifama i težinom dodan ispis zemlje podrijetla
 • Dokumenti: Prilikom kreiranja radnog naloga servisa iz ponude ili narudžbe od kupca dodano pražnjenje datuma izvršenja
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje otpremnice iz ulazne narudžbe u mrežnom radu
 • Dokumenti: Ispravljena kontrola prilikom rezerviranja fakture, kako ne bi nastala stavka bez nabavne cijene
 • POS: Ispravljeno da se prilikom prekida importa STK ne zatvara datoteka strukture poduzeća
 • Putni nalozi: Izmjenjeno da se izmjenom datuma obračuna putnog naloga ne mijenja datum JOPPD-a putnog naloga
 • Putni nalozi: Izmjenjeno da se izmjenom datuma loko vožnje ne mijenja datum JOPPD-a loko vožnje
 • Objekti: Na ispisu liste objekata omogućeno filtriranje po grupi komitenata
 • WEB: Ispravljeno eksportiranje atributa 4 kod eksporta za 4D Wand Internet katalog

Izmjene do podverzije 14.04.22.1 od 22.04.2014

 • Artikli: U eksport stanja skladišta u tekstualnu datoteku dodana kolona Raspoloživa količina
 • Dokumenti: Ispravljeno rezerviranje količine prilikom otkazivanja stavki ULN-a
 • Dokumenti: Sređeno učitavanje zadnje nabavne cijene u radu sa tranzitnim skladištem
 • Dokumenti: Na tabelu za izbor vezanih stavki omogućen maximize i pamćenje širina kolona
 • PDV: Na tabeli računa obračuna PDV u kolonu pretporez uključena i tarifa 13%
 • PDV: Na tabeli računa obračuna PDV ispravljen prikaz kolona porez i pretporez za načine obračuna 5,6,7,8 i 9
 • Putni nalozi: Ispravljen prikaz tečaja na formi ostalih troškova putnih naloga

Izmjene do podverzije 14.04.11.2 od 11.04.2014

 • FAP: Dodan novi S-PR-RAS-NPF obrazac

Izmjene do podverzije 14.04.11.1 od 11.04.2014

 • Artikli: Ispravljeno da se prilikom kopiranja artikla i sastavnica ne mijenja tip artikla (npr. proizvod ostaje proizvod)
 • Dokumenti: Označavanje dokumenata nadograđeno sa označavanjem dokumenata po vrsti primanja e-računa

Izmjene do podverzije 14.04.10.1 od 10.04.2014

 • Artikli: Ispravljeno da se prilikom kopiranja artikla ne može mijenjati vrsta robe
 • Artikli: U eksportu artikala u txt datoteku ispravljeno popunjavanje kolone ''Težina jedinice mjere izražena u''
 • Autorski honorar: Ispravljeno popunjavanje JOPPD obrasca za oznaku 5721 priloga 3
 • FAP: Dodan novi S-PR-RAS-NPF obrazac
 • FAP: Dodan novi TI-POD obrazac
 • Putni nalozi: Ispravljeno da se na vrsti troška može izabrati JOPPD prilog 4 oznake -1

Izmjene do podverzije 14.04.03.1 od 03.04.2014

 • Generalno: Dodana stopa prireza od 10% za grad Pakrac koja vrijedi od 01.04.2014
 • Generalno: Na formi skladišta dodana opcija da se skladište vodi bez obračuna ulazne trošarine (trošarinsko skladište)
 • Generalno: Omogućena prijava prilikom ulaska u 4D Wand da postoji nova verzija
 • Dokumenti: Omogućen unos primke na koju se ne obračunava ulazna trošarina na trošarinskom skladištu
 • Dokumenti: Omogućeno izdavanje robe putem Otpremnice i Razduženja skladišta sa trošarinskog skladišta
 • Dokumenti: Omogućen filter po datumskom rasponu na pretraživanje i izvještaj iz pretraživanja serijskih brojeva
 • Dokumenti: Omogućen ispis stavki ponude s koje je kreiran predujam na samom predujmu.
 • Financijsko: Omogućeno pamćenje zadnjeg odabranog sorta izvještaja na ispisu Otvorene stavke za konto
 • Financijsko: Ispravljeno da se prilikom zatvaranja klasa 4 i 7 ne prijavljuje greška da transakcija nije aktivna
 • Izvještaji: Ispravljeno da se izvještaji Lista dokumenata ispisuju i ukoliko se netko nalazi na kartici skladišta prazne tabele dokumenata
 • Izvještaji: Ispravljen ispis stanja skladišta izračunat po datumskom rasponu sa reversima i komisijom da uzima u obzir i povrate reversa i komisije
 • Izvještaji: Na ispisima za Konzum kolona iznosa rabata zamjenjena je prikazom neto cijene nakon rabata
 • PDV: Omogućeni novi neoporezivi načini obračuna PDV-a koji se ne razvrstavaju po tarifama
 • POS: Omogućeno uključivanje slanja i preuzimanja offline POS podataka u centralu

Izmjene do podverzije 14.04.01.1 od 01.04.2014

 • Generalno: Ažuriranje korisnika nadograđeno logiranjem unosa i izmjena
 • Artikli: Na donju tabelu artikala dodan tab Dodatne šifre
 • Artikli: Omogućeno setiranje i prilagođavanje strukture eksportne datoteke za eksporte artikala
 • Artikli: Izdvojeni eksporti i importi svih podataka o artiklima u poseban meni
 • Autorski honorari: Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku nadograđen točkom nakon godine u naslovu izvještaja
 • Dokumenti: Ubrzano otvaranje tabele dokumenata sa diska za jedan dokument ukoliko za odabranog komitenta ima više dokumenata
 • Dokumenti: Ispravljeno kreiranje računa za predujam koji ima vozilo da ispravno tretira trošarinu za vozilo
 • Dokumenti: Dodan izvještaj Račun za izvoz sa carinskom tarifom i težinom
 • Dokumenti: Omogućen rad modula servisa po svim tipovima skladišta
 • Dokumenti: Dorađena provjera ostatka vrijednosti vlastite robe kod sumiranja povrata dobavljaču sa izmijenjenom nabavnom cijenom
 • Financijsko: Ispravljeno da automatsko knjiženje ne zadržava podatke o kreiranju i izmjeni s prethodnog dnevnika
 • Financijsko: Novi RRIF-ov kontni plan
 • Objekti: Sa tabele objekata omogućen ispis naljepnica
 • Partneri: Omogućeno setiranje i prilagođavanje strukture eksportne datoteke za eksporte partnera
 • Partneri: Izdvojeni eksporti i importi svih podataka o komitentima u poseban meni
 • Putni nalozi: Zabranjen eksport JOPPD obreasca ukoliko na radniku nije odabrana porezna uprava
 • Virmani: Omogućeno da polje IZDOK više nije obavezno za unos

Izmjene do podverzije 14.03.20.1 od 20.03.2014

 • Plaće: Na JOPPD obrascu ispravljen iznos za isplatu, u kojeg se neispravno sumirao iznos naknade

Izmjene do podverzije 14.03.19.1 od 19.03.2014

 • Artikli: Ispravljen export napomene artikla prilikom exporta artikala u XML
 • Artikli: Na tabeli artikala omogućeni pozivi procesa za manipuliranje minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina
 • Dokumenti: Dodan izvještaj stanja skladišta (trenutno i na dan) koji prikazuje stanje robe koja je na skladištu, ali i koja je vani preko reversa i komisije.
 • Dokumenti: Omogućen import specifikacije sredstava plaćanja iz TXT datoteke
 • Dokumenti: Na ispis strukture poduzeća dodana informaciju o dokumentima povrata poreza s POS-a
 • Dokumenti: Omogućen odabir objekata na stavkama PRM-a
 • Dokumenti: Omogućeno odobravanje PRM-a koji sadrži objekt
 • Plaće: Zbog nove uredbe o popunjavanju virmana za plaću, naknade se više ne ispisuju u istom redu kao i plaća, kako se ne bi povećao broj virmana
 • Plaće: Ako je period obračuna cijela godina, više se ne prikazuju radnici koji su prestali raditi u kalendarskom mjesecu obračuna

Izmjene do podverzije 14.03.14.2 od 14.03.2014

 • Dokumenti: Na ponudama, pretponudama i narudžbama omogućen unos proizvoljne količine objekata i vozila

Izmjene do podverzije 14.03.14.1 od 14.03.2014

 • PDV: Ispravljena provjera PDV knjige da ne kontrolira dokumente prethodnih godina

Izmjene do podverzije 14.03.13.1 od 13.03.2014

 • Generalno: Zabranjena izmjena parametra tranzitnog skladišta na formi skladišta
 • Adresar: Izmijenjeno da se naljepnice ispisuju za selektiranog komitenta ukoliko nema označenih komitenata
 • Artikli: Proces kopiranja izračunatih količina u optimalnu količinu planske kalkulacije nadograđen logiranjem
 • Artikli: Proces upisivanja minimalnih, maksimalnih i oprtimalnih količina na označene artikle po aktivnom skladištu nadograđen logiranjem
 • Artikli: Upis i izmjena minimalnih, maksimalnih i oprtimalnih količina u planskoj kalkulaciji nadograđen logiranjem
 • Artikli: Ispravljeno da se na planskoj kalkulaciji, nakon ispisa izvještaja koji imaju omogućen izbor skladišta, vrati skladište s kojim se radilo prije ispisa
 • Artikli: Ispravljeno da se s tabele artikala, nakon ispisa izvještaja koji imaju omogućen izbor skladišta, vrati skladište s kojim se radilo prije ispisa
 • Autorski honorar: Dodana mogućnost isključivanja/uključivanja opcije isplata autorskih honorara
 • Dokumenti: Omogućeno da se iz cjenika u rabatnu politiku mogu kopirati označene stavke
 • Dokumenti: Proces kopiranja stavki iz cijenika u rabatnu politiku nadograđen logiranjem
 • Dokumenti: Proces importa na cjenicima (CTRL+V) nadograđen prekidom procesa ukoliko je količina koja se želi importirati različita od 1
 • Dokumenti: Na preračunu potrebnih komponenti na radnim nalozima dodane kolone naručenih količina i rezerviranih količina
 • Dokumenti: Na izvještaj Proračun količine komponenti i moguće količine proizvoda dodane kolone naručenih količina i rezerviranih količina
 • Dokumenti: Napravljen novi izvještaj Ispis narudžbe kupca s preostalom količinom sa narudžbe od kupca
 • Dokumenti: Napravljen novi izvještaj Ispis narudžbe kupca s opisom artikla s preostalom količinom sa narudžbe od kupca
 • Financijsko: Šabloni za automatsko knjiženje nadograđeni sa opisom broj izlaznog računa/fiskalni broj/drugi red napomene
 • Financijsko: Šabloni za automatsko knjiženje nadograđeni sa opisom broj izlaznog računa/fiskalni broj/treći red napomene
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen izbor dinamičkog izraza
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen upis polja dimenzija
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje omogućen filter po dinamičkom izrazu
 • Financijsko: Na šablonima za automatsko knjiženje dodan referentni integritet prema registru dinamičkih izraza
 • Intrastat: Na tabeli ZIS-ova spravljen prikaz srednjeg mjesečnog tečaja u hot poljima
 • Kamate: Način obračuna PDV-a Prolazna stavka (zakašnjela plaćanja) postavljen kao osnovni na kamatama
 • Kamate: Na unosima stavki kamata direktna metoda postavljena kao osnovna metoda obračuna
 • Plaće: Na vrstama plaćanja omogućen izbor opravdanih i neopravdanih izostanaka na AOP-ima za analitičku karticu
 • Plaće: Ispis kartice za analitičku evidenciju nadograđen da radi s novim AOP-ima
 • Plaće: Ispravljeno sortiranje JOPPD obrasca u specifičnim slučajevima
 • Plaće: Omogućeno kreiranje JOPPD obrasca za slučaj istovremene isplate zaostale i redovne plaće
 • Plaće: Ispravljeno da se oznaka JOPPD obrasca izračuna sa vodećim nulama u broju dana kod unosa novog obračuna
 • Plaće: U parametrima organizacijske jedinice na kartici Ispisi 2 ispravljen naziv check box-a
 • Plaće: Proces punjenja stavki obračuna plaća iz putnih naloga nadograđen da po default-u upisuje u prilog 4 šifru -1
 • Plaće: Proces punjenja stavki obračuna plaća iz loko vožnje nadograđen da po default-u upisuje u prilog 4 šifru -1
 • PDV: Obrazac PDV ZP nadorađen da ne iskazuje redak ukoliko su svi iznosi tog retka jednaki 0
 • PDV: Napravljena provjera poreznih knjiga u 2013. godini
 • Putni nalozi: Baza putnih naloga nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza stavki obračuna putnih naloga nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza loko vožnji nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Baza stavki loko vožnji nadograđena poljima potrebnim za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Napravljena konverzija baza putnih naloga
 • Putni nalozi: Na formi vrste troška omogućen odabir priloga 4 JOPPD obrasca i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabeli vrste troška dodan prikaz priloga 4 JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih naloga omogućen unos priloga 2, priloga 3, datuma, oznake vrste i oznake načina isplate za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Na formi obračuna dnevnica omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih relacija omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi putnih troškova omogućen unos priloga 4 i oznake načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na formi loko vožnje omogućen unos priloga 2, priloga 3, datuma, oznake vrste i oznake načina isplate za JOPPD obrazac
 • Putni nalozi: Na tabelu putnih naloga dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu loko vožnje dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu stavki obračuna putnih naloga dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Na tabelu stavki obračuna loko vožnji dodana polja JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: U parametrima omogućen odabir default-nog načina isplate JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Omogućen proces popunjavanja JOPPD polja na tabeli putnih naloga i loko vožnji
 • Putni nalozi: Dodan ispis liste putnih naloga po datumu obračuna
 • Putni nalozi: Dodan ispis liste putnih naloga po datumu JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Dodani putni nalozi i loko vožnje u ispis i export JOPPD obrasca
 • Putni nalozi: Ispravljeno sortiranje loko vožnji po kartici radni Radnici
 • Virmani: Ispravljeno da se prvim kreiranjem virmana u novootvorenoj firmi ne javlja poruka o duplom kljuću

Izmjene do podverzije 14.03.06.2 od 06.03.2014

 • Artikli: Ispravljeni tekstualni opisi kolona prilikom eksporta svih podataka o artiklima u tekst datoteku

Izmjene do podverzije 14.03.06.1 od 06.03.2014

 • Artikli: Ispravljene postavke importa svih podataka o artiklima iz tekst datoteke
 • Plaće: Ispravljen eksport IP obrasca da ne mijenja delimiter u podacima sa praznim znakom (spaceom)

Izmjene do podverzije 14.03.03.1 od 03.03.2014

 • Intrastat: Ispravljeno brojanje ukupnog broja stavki na obrascu Intrastat

Izmjene do podverzije 14.02.25.1 od 25.02.2014

 • Generalno: Eksporti podataka u .csv nadograđeni tako da delimiter upisan u podacima zamijene razmakom (spaceom)
 • Dokumenti: Razdvojeni parametri defaultnih direktorija za eksport e-računa i za eksport UBL dokumenata

Izmjene do podverzije 14.02.21.1 od 21.02.2014

 • Adresar: Ispravljeno da se prilikom kopiranja komitenta isprazne polja Mijenjao i Datum izmjene
 • Artikli: Ispravljeno da import svih artikala iz tekst datoteke obrađuje i polje Intrastat države
 • Carinsko: Na izvještaju Carinska primka na carinskom skladištu tipa D izbačen prikaz zavisnog troška nakon carine koji ne ulazi niti u carinsku niti u poreznu osnovicu
 • Carinsko: Na izvještaju Knjigovodstveni zapis izbačen prikaz zavisnog troška nakon carine koji ne ulazi niti u carinsku niti u poreznu osnovicu
 • Carinsko: Na stavkama primke carinskog skladišta tipa D razdvojeni zavisni troškovi
 • Carinsko: Na stavkama knjigovodstvenog zapisa na carinskom skladištu tipa D razdvojeni zavisni troškovi
 • Carinsko: Na zavisnim troškovima dodana kolona sa oznakom troška koji ne ulazi u osnovicu poreza
 • Carinsko: Ispravljen prikaz kolone iznosa poreza (PDV) na knjigovodstvenom zapisu
 • Dokumenti: Ispravljeno da se nakon ispisa označenih dokumenata iz tabele stavki ne izgubi redak s totalom
 • Dokumenti: Ispravljeno da se može razodobriti otpremnica od koje su nastali automatska prijenosnica i automatski radni nalog
 • Dokumenti: Nadograđen import dokumenata da nakon importa skoči na zadnji dokument u nizu
 • FAP: Novi obrazac GFI-POD za 2013. godinu
 • Intrastat: Ugrađeno zbrajanje istovrstnih stavki po uputama za izvještajne jedinice od siječnja 2014
 • Izvještaji: Prilikom ispisa pojedinačnih dokumenata dodan dinamički izračun omjera dimenzija logo-a
 • POS: Napravljeni novi izvještaji za WordPad na kojima se iskazuje postotak rabata po stavkama

Izmjene do podverzije 14.02.17.1 od 17.02.2014

 • Dokumenti: Ispravljeno kopiranje dokumenata u slijedeću gosdinu nakon prijenosa početnog stanja
 • Dokumenti: Omogućen unos napomene na IFD
 • Financijsko: Novi TEB-ov kontni plan za poduzetnike

Izmjene do podverzije 14.02.13.1 od 13.02.2014

 • Generalno: Novi kontni plan RIF-a za neprofitne organizacije
 • Dokumenti: Na procesu kreiranja ponude iz održavanja omogućena sinkronizacija cijena s planskim cjenikom
 • Dokumenti: Ispravljeno punjenje neto deviznog iznosa na izlaznim računima kada se ručno unose
 • Dokumenti: Na tabeli statusa e-računa izmijenjen sort tabele
 • Intrastat: Nadograđena mogućnost kreiranja Intrastat izvještaja i za povrate robe

Izmjene do podverzije 14.02.11.2 od 11.02.2014

 • Dokumenti: Ispravljeno da se prilikom odobravanja povrata poreza importiranog s POS-a ne prepisuju rabati s dnevnog prometa
 • Dokumenti: Ispravljeno da se upisom plaćenog iznosa na povrat poreza importiranog s POS-a ne preračunavaju drugi iznosi
 • Dokumetni: Dorađen ispis rekapitulacije prometa po sredstvima plaćanja

Izmjene do podverzije 14.02.11.1 od 11.02.2014

 • Dokumenti: Napravljen JSON parser za slanje e-računa
 • Objekti: Na tabeli objekata ispravljen prikaz serijskih brojeva
 • PDV: Ispravljeno popunjavanje pozicije II.13. da ne duplira iznos za način obračuna Naknadno oslobođenje PDV-a
 • Plaće: Ispravljen export ID-1 obrasca da ispravno radi za slučaj kada nema poreza

Izmjene do podverzije 14.02.10.2 od 10.02.2014

 • Dokumenti: Ispravljen ispis tagiranih dokumenata iz stavki dokumenata
 • Carinsko: Provjera iznosa na KZP-u

Izmjene do podverzije 14.02.10.1 od 10.02.2014

 • Carinsko: Ispravljeno punjenje deviznog iznosa otkupa na KZP-u

Izmjene do podverzije 14.02.07.1 od 07.02.2014

 • Dokumenti: Ukoliko se briše faktura nastala fakturiranjem povrata dobavljaču, ispravljeno da se na povrat dobavljača upiše ispravan radni status
 • Dokumenti: Ispravljeno da se na stavci radnog naloga ne otvara polje za upis nabavne cijene ukoliko je na dokumentu uključeno 4. Intervencija
 • Dokumenti: Ispravljeno da se unosom usluge u stavke dokumenta ispravno prepišu rabati s dokumenta
 • Carinsko: Na izvještaju Izvod iz knjigovodstvenog zapisa s brojevima uvjerenja napravljena korekcija zavisnih troškova i poreznih osnovica
 • FAP: Ažuriran izvještaj PD obrasca
 • Financijsko: Novi RRIF-ov kontni plan
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-ZP obrasca da ispravno eksportira poziciju Ispostava
 • PDV: Ispravljen eksport PDV-S obrasca da ispravno eksportira poziciju Ispostava
 • PDV: Ispravljeno da se pozicija I.1. PDV obrasca do 07.2013 uzima u poziciju I.10 obrasca PDV-K za 2013. godinu
 • POS: Napravljena dodatna provjera greške u sistemu prilikom snimanja računa na disk
 
© 2008-2019, 4th Dimension d.o.o.
 • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon: (+385 1) 6312 600
 • Fax: (+385 1) 6312 610