Exporti iz modula Plaće

!!! U rekonstrukciji

Export PK-1 kartica...

Export IP Obrasca...

Export matične knjige

Export univerzalne specifikacije za banku (HUB3)

Export univerzalne specifikacije za banku (HUB3) - Ustege

Export ID Obrazaca

oExport ID obrazca za ePorezna (2011)

oExport ID obrazca za ePorezna po ID šifri (2011)

oExport ID obrazca za ePorezna (2010)

oExport ID obrazca za ePorezna po ID šifri (2010)

Exporti podataka za Regos

oExport podatka za Regos

oExport podatka za Regos po ID šifri

oExport podatka za Regos (2009)

oExport podatka za Regos po ID šifri (2009)

oExport podatka za Regos (2004)

oExport podatka za Regos po ID šifri (2004)

Exporti podataka za banke

oExport podataka za Zagrebačku banku - netto

oExport podataka za Zagrebačku banku - ostalo

Export podataka za Slavonsku banku

oExport podataka za Podravsku banku

oExport podataka za Raiffeisenbank (šifre radnika)

oExport podataka za Raiffeisenbank (tekući račun)

oExport podataka za Hypo Alpe-Adria-Bank

oExport podataka za Erste and Steiermarkische bank banku

oExport podataka za Međimursku banku

oExport podataka za Privrednu banku

oExport podataka za Karlovačku banku

oExport podataka za OTP banku

oExport podataka za Splitsku banku

oExport podataka za HPB

oExport podataka za Sberbank (Volksbank)

oExport podataka za Jadransku banku

Export podataka za poreznu upravu

 

 

 

Export ID obrasca za e-Porezna

Priprema ID obrazaca za e-Porezna

Prije samog exporta ID obrasca, isti ispišite i provjerite točnost obrasca, a isti će vam poslužiti za kontrolu u programu e-Porezna.

Export ID obrazaca

Kada je odrađena prethodna točka ovih uputa, locirate se na padaujući meni Export i odaberete Export ID obrasca za e-Porezna. Potvrđivanjem navedene naredbe otvoriti će vam se prozor sa lokacijom za usnimavanje datoteke, koju možete prihvatiti ili promijeniti (bitno je da znate gdje točno ste istu pohranili). Exportirati se može ID obrazac za aktivni obračun ili ID obrazac za sve obračune koji imaju istu ID šifru (npr. kada se rade odvojeni obračuni po mjestima troška) kao aktivni obračun.

Import ID obrazaca u program e-Porezna

Aktivirate aplikaciju e-Porezna i iz menija Zahtjevi odaberete Porez na dohodak. Nakon toga imate mogućnost odabira obrasca i jednim klikom se isti aktivira. Pozivanjem ikonice Otvori, otvara se prozor u kojem treba pronaći datoteku koja predstavlja navedeni obrazac. Izborom datoteke popunjava se navedeni obrazac.

Kontrola obrasca

Prije slanja obrazca isti treba popuniti sa podacima koji nedostaju, riještiti eventualna upozorenja, te u cijelosti iskontrolirati obrazac. Tek kada ste sigurni da su svi potrebni podaci upisani i točni, tada treba pristupiti elektroničkom potpisivanju obrasca i slanje istog.

Slanje obrazaca

Slanje obrazaca korištenjem aplikacije e-Porezna podrazumijeva da ste u cijelosti upoznati sa Korisničkim uputama i ostalim informacijama potrebnim za korištenje navedene aplikacije.

Odricanje od odgovornosti

Za točnost podataka na obrascima odgovoran je isključivo sam korisnik, a ne poduzeće 4th Dimension d.o.o.

Plaće - export IP obrasca (5.1.40)(4D Wand Info 115)

...

4D Wand Info Br.101
4D Wand Info Br.189
4D Wand Info Br.206


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.