4D Wand Info

Br: 101, 26.01.2005.
 

Povratak na listu


PLAĆE – IZMJENE (PONOVO)...

Kao i svake godine na početku, i ove su godine odgovorni odlučili zaposliti programere (ali i vas!!!) i napraviti reda u plaćama. S obzirom da ima dosta izmjena i da sve nisu bile poznate do juče (Regos), cijeli ovaj 4D Wand Info će biti posvećen izmjenama u plaćama kao i izmjenama vezanim za RS obrazac. Izmjene u modulu plaće ćemo detaljno objasniti i razmotriti, dok ćete o izmjenama u RS obrascu više saznati na njihovim internet stranicama www.regos.hr . Prispomenimo još da se sve navedene promjene primjenjuju kod isplate plaće za siječanj 2005. godine.

OSOBNI ODBICI I POREZNI RAZREDI

Da vas podsjetimo - Kako smo detaljno opisali i pojasnili u 4D Wand Info-u Br. 98 , za sve isplate u 2005. godini koriste se novi osobni odbici i novi porezni razredi.

DOPRINOSI

Ako pogledate padajući izbornik Doprinosi i porezi --> Doprinosi, pa na kartici Redovan rad kliknete Unos te otvorite prozorčić sa Vrstama stopa, primjetiti ćete dva nova doprinosa. To su: Posebni doprinos za zapošljavanje na plaću i Dodatni doprinos za ZO (zdravstveno osiguranje) u inozemstvu na plaću .

Obvezu Posebnog doprinosa za zapošljavanje imaju poduzeća koja upošljavaju preko 20 djelatnika. Korisnici sami određuju stopu za navedeni doprinos (0,10 ili 0,20).

OBRASCI

Kako to uobičajeno i biva, promjenama obračuna plaća moraju slijediti i promjene obrazaca. Stoga, kako to već i priliči, u modul Plaće 4D Wanda, dodali smo izmjene u SPL obrazac, ID obrazac i napravili novi IP obrazac.

SPL obrazac
Kako rekosmo, sve izmjene koje su predviđene u SPL obrascu su dodane u modul Plaće 4D Wanda. Isti možete ispisati klikom na Izvještaji --> SPL Obrazac.

ID obrazac

U programu je dodan novi ID obrazac koji se koristi za izvješćivanje o plaćama koje se odnose na 2005. godinu. U svakom slučaju, molimo da, prije predaje, iskontrolirate navedeni obrazac.

Za ispravno popunjavanje ovog obrazca dodano je polje na obračunu plaće koje se zove Identifikator ID obrasca (na slici). Ovo polje morate popuniti da bi se isto prikazalo na ID obrascu.

Ukoliko trebate stari ID obrazac, potražite ga u padajućem izborniku Izvještaji --> Stari obrasci -->6. ID obrazac do 01.2005. (na slici)

Obrazac IP

Novim Pravilnikom o porezu na dohodak kreiran je i novi obrazac porezne kartice – Obrazac IP.

RSm OBRAZAC

Za plaće koje se odnose na 2005. godinu podnosti će se novi obrazac za Regos – Obrazac RSm . Na Regosovim stranicama nalaze se primjeri popunjavanja novog obrasca, te molimo da iste izučite. (Npr. ukinuta je obveza podnošenje RS obrazca za obračun doprinosa za službeni put u inozemstvo. Naravno, obveza obračuna i uplate doprinosa je i dalje ostala).

Instalaciju i upute nove verzije možete preuzeti na www.regos.org/podrska . Napominjemo da se radi o novoj instalaciji, a ne o nadogradnji postojećeg Regosovog programa. Nakon instalacije pokrenuti ćete novi Obrazac RSm klikom na ikonu RSm_2005 . Nakon pokretanja novoinstaliranog programa, potražite u padajućem izborniku Servisi --> 8. Preuzimanje podataka iz 2004 te na taj način prebacite Poslodavce i zaposlenike iz starog programa kako biste izbjegli ponovno ručno unošenje istih. S obzirom da ima i onih korisnika koji još moraju koristiti stari RS Obrazac, u modulu Plaće u padajućem izborniku Export, ostavili smo i Export podataka za Regos (2004) (na slici).

Da bi Export podataka za Regos ispravno popunio Rsm Obrazac, potrebno je unijeti izmjene u registrima. Prvenstveno se to odnosi na registar Gradova. Kako vidite na slici, potrebno je u modulu Plaće pozvati padajući izbornik Registri i kliknuti na Gradovi, oblasti, države.... Odabrati određeni grad i nakon klika na Izmjena na formi koja će se pojaviti, popuniti novo polje, Šifra REGOS. U navedeno polje upisuje se propisana šifra (šifre općina i gradova preuzimate iz registra općina i gradova iz Regosovog obrasca (evidencije, 8. Gradovi i općine) za određeni grad). Napominjemo da se četvrta znamenka ne upisuje već se npr. 1333 upisuje kao 133.
Zatim je potrebno svakom djelatniku u Matični podaci --> Djelatnici --> kartica Rad dodjeliti Mjesto rada (na slici). Isto se odnosi na autorske honorare. Koristimo priliku da napomenemo da ove šifre gradova nemaju veze sa poreznim upravama i služe prvenstveno u svrhu statističkih istraživanja.

***VAŽNA NAPOMENA - Molimo vas za malo razumjevanja i skrećemo pozornost da, onog trenutka kada napravite export datoteke za Regos iz modula Plaće, prestaje naša odgovornost i obaveza prilikom preuzimanja podataka u RS Obrazac. Vi ste ti koji morate znati sve o RS obrascu za vlastite potrebe, čak puno više nego mi. No, kako vi znate da kod nas niste nikada naišli na zatvorena vrata i da smo vam u okviru naših mogućnosti uvijek izašli u susret, pomažući oko Windows problema, problema s virusima, obračuna plaća, Regosovih problema... da dalje ne nabrajamo... tako se dešava da redovno dajemo podršku i oko nečega što definitivno nije naš posao. Uglavnom, radi se o podršci koja nije predviđena niti jednim člankom ugovora koji potpisujemo s vama i čime zapravo krademo vrijeme koje bi se primarno potrošilo na razvoj i unaprjeđenje 4D Wanda. Napominjemo da je to ukradeno vrijeme ovih dana sve veće i veće jer ste se navikli dobijati od nas i pomoć koja se ne tiče direktno 4D Wanda. Morat ćemo primjeniti ono što smo primjenjivali i ranije, te ovom prilikom želimo skrenuti pažnju na ovaj dio (citat iz 4D Wand Info Br.69, 24.01.2003.)

Glede navedenog proizilazi da je isključivo vaša obaveza instalacija novog Regosovog programa. Ukoliko niste u stanju sami napraviti instalaciju ili pronaći nekoga da vam tu jednostavnu operaciju napravi, možete računati na nas, ali po standardnom cjeniku 4th Dimension. Izlazak našeg djelatnika po pozivu, za stvari koje ne potpadaju pod 4D Wand i njegovo održavanje, naplaćujemo 2 sata x 60 EUR + PDV.

AUTORSKI HONORARI

Novim Pravilnkom o porezu na dohodak promijenjen je i način oporezivanja drugih (sve osim plaća) dohodaka. Molimo da izučite novi način obračuna autorskih honora.
Prije bilo kakvih izmjena u vrstama honorara predlažemo da za prošlu godinu ispišete sve potrebe obrasce (ID-1 i potvrde o uplati poreza i prireza).
Potrebno je otvoriti nove vrste honorara (ili postojećim) i odrediti im kolonu u IDD obrascu, te upisati novi uplatni račun , odnosno ID –1 kolonu . Nakon toga je potrebno definirati i ostale parametre kao što su iznos priznatog izdatka , obračun doprinosa , te stopu poreza.
IDD obrazac - Za potrebe izvješćivanja Porezne uprave kreiran je i novi IDD obrazac. Prije predaje iskontrolirajte obrazac.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.