4D Wand razmjena podataka - Verzija 20.11.19.

4th Dimension d.o.o., Dane Duića 5, Zagreb +38516312600
www.4d.hr, 4d@4d.hr

*** ISTAKNUTO: U 4D Wandu postoje razni exporti/importi podataka, sa svojom svrhom i razlogom, ali niti jedan od njih nije namijenjen komunikaciji 4D Wand - internet trgovina (web shop). Za tu svrhu koristi se modul 4D Wand IMC (Internet/Mobile Connector). Namjena modula 4D Wand IMC je da osigura automatizam razmjene podataka s internet trgovinom (web shop) neovisno o tome da li je internet trgovina razvijena od strane 4D ili neke od nebrojenih specijaliziranih tvrtki.
Bilo koje web rješenje koje želi razmjenjivati podatke s 4D Wand-om mora koristiti 4D Wand IMC pa stoga svaka tvrtka koja koristi 4D Wand, i želi automatizam, mora kupiti i licencu 4D Wand imc.
U skladu s navedenim, ova dokumentacija ne služi za razmjenu podataka s Internet dućanima (Web shopovima, niti za bilo kakvu komunikaciju s Internet dućanima korisnika). Za navedenu razmjenu podataka jedino i isključivo se koristi dokumentacija za 4d Wand IMC koja je dostupna u uputama 4D Wand-a (4D Wand IMC ) ili na web stranicama 4th Dimension http://www.4d.hr/download.
 

U ovom dokumentu su pobrojani postojeći eksporti/importi koji su napravljeni za 4D Wand, kao i opis funkcionalnosti API funkcija ugrađenih u programsko rješenje 4D Wand (4D WIF). Ako netko želi iskoristiti postojeće eksporte/importe za svoje potrebe razmjene podataka s programskim rješenjem 4D Wand, može se slobodno poslužiti istim. Ova dokumentacija je kreirana baš za takve slučajeve. Navedeni eksporti i importi služe za potrebe samog programskog rješenja 4D Wand te njihovo dodatno modificiranje i posebna podrška nisu predviđeni. Dokumentacija u kojoj su opisani pojedini eksporti i importi je dovoljno detaljna da pojasni njihovo funkcioniranje, te služi kao pomoć onima koji žele iskoristiti postojeće eksporte/importe. U slučaju da postojeći eksporti/importi ne zadovoljavaju željene potrebe, sve eventualne prepreke ili ograničenja trebaju se svladati uz pomoć ODBC drivera.

Razmjenu podataka s programskim rješenjem 4D Wand treba bazirati na Soft Velocity TopSpeed ODBC driveru (www.softvelocity.com). ODBC driverom se može pristupiti podacima 4D Wanda i uz pomoć istog uvidjeti gdje i na koji način se određeni podatak zapisuje u tablice nakon što se u 4D Wandu napravi određena akcija (unos podatka, izmjena, pokrene neki od mnogobrojnih procesa, itd.). ODBC driverom može se u tablice upisati željeni podatak bez ikakvog utjecaja 4D Wanda. Važno je napomenuti da se ODBC driverima može narušiti konzistentnost korisnikovih podataka koji se standardno kontroliraju programskim rješenjem 4D Wand. Rad s ODBC driverima je potencijalno opasan, korisniku programskog rješenja 4D Wand može se nanijeti velika šteta i izazvati nepopravljive situacije. Bitno je napomenuti da je svaki korisnik programskog rješenja 4D Wand potpisao ugovor s tvrtkom 4th Dimension. Neki od članaka tog ugovora ukazuju na sljedeće (citiramo dijelove ugovora):

- "... U slučaju gubitka dijela ili cjelokupnih podataka, bilo zbog kvara računalne opreme ili bilo kojeg drugog razloga, 4th Dimension ne snosi nikakvu odgovornost..."
- "... 4th Dimension neće biti odgovoran za izravna, posebna, slučajna ili posljedična oštećenja do kojih dođe zbog bilo kojeg nestručnog rukovanja..."
- "... 4th Dimension ne snosi nikakvu odgovornost ako se koriste neki drugi programi ili pohranjeni podaci s podacima programskog rješenja 4th Dimension..."

Sukladno prethodnom, bilo koja tvrtka ili pojedinac koji se odluče ODBC driverima upisivati bilo koji podatak u programsko rješenje 4D Wand, u potpunosti su odgovorni za svoje djelo, a tvrtka 4th Dimension ne preuzima nikakvu odgovornost, niti korisniku garantira uspješno popravljanje podataka.

Export registara (eksporti registara iz 4D Wand-a prema vanjskim sustavima)

Export i import artikala (istovremeno kreiranje više artikala)

Ostali exporti artikala (pojašnjenja svih mogućih eksporta)

Export i import zamjenskih/vezanih artikala (istovremeno kreiranje više zamjenskih/vezanih artikala)

Export i import komitenata (istovremeno kreiranje više komitenata)

Ostali exporti komitenata (pojašnjenja svih mogućih eksporta)

Export i import osoba i telefona (import podataka o osobama i telefonima)

Export i import objekata (istovremeno kreiranje više objekata)

Export i import konta (istovremeno kreiranje ili ažuriranje više konta)

Export rabatne politike (eksporti rabatne politike iz 4D Wand-a prema vanjskim sustavima)

Standardni data port (jednostavni data port za import u 4D Wand)

Export i import dokumenata, stavki i serijskih brojeva (istovremeno kreiranje više dokumenata)

Export i import stavki dokumenata (opis kako se data port koristi unutar 4D Wanda)

Import serijskih brojeva (iz barkod terminala)

Export i import za barkod terminale (opis prijema i otpreme robe putem barkod terminala)

Export i import računa u UBL .XML formatu (opis kako se koriste unutar 4D Wanda i opis strukture .XML datoteke)

Import naloga za slaganje iz .XML datoteke (deklaracija import datoteke za automatsko učitavanje naloga za slaganje iz XML datoteke)

Export podataka putem 4D Wand2XML aplikacije (upute za korištenje 4D Wand2XML aplikacije)

Export i import financijskih dokumenata (razmjena podataka s knjigovodstvenim servisima)

Import dnevnika financijskih naloga (import stavki financijskog knjigovodstva)

Import specifikacije troškova kartičara (import specifikacije troškova kartičara u stavke financijskog knjigovodstva)

Import planskih vrijednosti u FAP (import vrijednosti u FAP)

Export matične knjige radnika/autora (export radnika ili autora iz plaća ili autorskih honorara)

Import iznosa i koeficijenata radnika za plaće (import satnice rada radnika)

Import sati obračuna plaće (import satnice rada radnika)

Import i eksport matičnih podataka o radnicima u modul Plaća (import podataka o radnicima)

Import autora u autorskim honorarima (import podataka o autorima)

Import putnih naloga (import podataka o putnim nalozima)

Export liste osnovnih sredstava i import inventura (održavanje registra osnovnih sredstava i inventura istih)

4D Man – prebacivanje 4D Wand podataka u MS SQL tablice (za daljnju analizu podataka, za korištenje je potrebno imati instaliran i MS SQL Server)

Hodogram razmjene podataka sa sustavom za ambulantnu prodaju (primjer)

EDI - Editel (Panteon Plus) razmjena podataka

EDI - Omnizon (Megatrend Redok) razmjena podataka

EDI - Optim IT import ulaznih narudžbi

Dodatne napomene

Automatski exporti

Pojašnjenje pojedinih polja u sustavu 4D Wand

TopSpeed baze podataka (pojašnjenje baza podataka na kojima je baziran 4D Wand)

Sve informacije o strukturi tablica i kolonama u njima su slobodno dostupne.

Verzija helpa

20.11.19 - Redefinirane i ponovo napisane upute za EDI

19.11.27 - U upute Import dokumenata i stavki dodana pojašnjenja za import datuma izvršenja radnog naloga

19.11.20 - U upute Export podataka putem 4D Wand2XML aplikacije dodana pojašnjenja za export osnovnih sredstava i radnika

19.07.12 - U upute Import dokumenata i stavki dodana pojašnjenja za import adresanta na dokumente

19.04.04 - U upute Import dokumenata i stavki dodana pojašnjenja za import oznake procesa, datuma i broja ugovora, primatelja plaćanja, broja i datuma narudžbe na dokumente

19.02.26 - Dodane upute za Export i import konta (istovremeno kreiranje ili ažuriranje više konta)

19.02.19 - U uputama Export i import osoba i telefona dodano pojašnjenje importa e-mail adresa (osnovnih/eRačun email adresa)

19.02.19 - U uputama Export i import komitenata dodano pojašnjenje importa e-mail adresa (osnovnih/eRačun email adresa)

19.02.15 - Dodane upute za Export i import konta (istovremeno kreiranje ili ažuriranje više konta)

19.01.31 - U upute 4D Man – prebacivanje 4D Wand podataka u MS SQL tablice dodan opis mogućnosti eksporta datoteka financijske analize i planiranja.

19.01.17 - U upute Export i import financijskih dokumenata dodana mogućnost importa dodatnog opisa ili napomena dokumenta (dostavnica dobavljača na ulaznim računima).

18.11.13 - Dodane upute Import naloga za slaganje iz XML datoteke

18.11.13 - Dodane upute za Export podataka putem 4D Wand2XML aplikacije

18.08.27 - Dodane i dorađene upute za Export i import objekata (istovremeno kreiranje više objekata)

18.07.02 - Dodane upute za Export i import zamjenskih/vezanih artikala (istovremeno kreiranje više zamjenskih/vezanih artikala)

17.12.05 - U Standardni data port dodan opis importa stavki dnevnih prometa

17.11.30 - Dodane upute za Export i import osoba i telefona (import podataka o osobama i telefonima)

17.04.19 - Dodane upute za Import putnih naloga (import podataka o putnim nalozima)

17.04.03 - U uputama Export podataka po zahtjevu Porezne uprave izmijenjen tip podatka Interna klasa dokumenta i Interni broj u dijelu Dokumentacija za izvještaje iz Knjiga URA i IRA u excel.

17.03.30 - U uputama Export matične knjige radnika/autora dodan opis polja Dodatne napomene matične knjige

17.02.27 - U uputama Export i import komitenata dodan opis polja Deviza

17.01.10 - U upute Import dokumenata i stavki dodana pojašnjenja za import valute i tečaja na dokumente

17.01.10 - U upute Export podataka po zahtjevu Porezne uprave dodani opisi i upute za export Knjiga IR-a i UR-a

16.12.23 - U upute dodan opis i upute za Import i eksport matičnih podataka o radnicima u modul Plaća

16.12.23 - U upute dodan opis i upute za Import autora u autorskim honorarima

16.02.18 - U uputama Import podataka financijskih naloga dodana kolona da li je podatak obavezan

15.12.02 - U uputama Export i import artikala dodane upute za import dodatnih atributa

15.06.11 - U uputama Export i import dokumenata, stavki i serijskih brojeva izmijenjen opis importa stavki

14.10.29 - Dodane upute za export podataka prema Poreznoj upravi

Na početak


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute.