4D Wand Info

Br. 29, 04.12.2000.

Povratak na listu


Izmjene u plaćama u verziji 3.5.xx

Slijedi par napomena koje se odnose na izmjene napravljene u modulu Plaće.

U padajućem izborniku Doprinosi i porezi koji se nalazi na glavnom prozoru modula Plaće odaberite opciju Porezi. Pritiskom na opciju Porezi program otvara prozor za setiranje (podešavanje) parametara poreza. Na ovom prozoru su dodana nova polja:

Faktori za obračun porezne osnovice: U ovo polje možete upisati nove faktore za obračun porezne osnovice. Po novom zakonu su 2 (do dvostrukog osnovnog osobnog odbitka - OOO) i 5 (preko peterostrukog OOO).
Stope za odgovarajuće poreze: U ova polja možete upisati nove stope za odgovarajuće poreze, do dvije osnovice sada će stopa biti 15%, od dvije do pet osnovica stopa je 25% i preko pet osnovica je 35%.
Poziv na broj zaduženja: U ova polja upišite poziv na broj zaduženje koji će se ispisivati na nalozima za prijenos (virmanima). Polja nisu obavezna za upis.
Šifra na ispisu virmana: U ova polja upišite šifru koja će se ispisivati na nalozima za prijenos (virmanima). Polja nisu obavezna za upis.

U padajućem izborniku Doprinosi i porezi koji se nalazi na glavnom prozoru modula Plaće odaberite opciju Doprinosi. Pritiskom na ovu opciju otvara se prozor na kojem imate definirane doprinose. Označavanjem jednog od njih i pritiskom na tipku Izmjena otvara se forma za definiranje doprinosa. Na ovoj formi dodana su slijedeća polja:

Poziv na broj zaduženja: U ovo polje upišite poziv na broj zaduženje koji će se ispisivati na nalozima za prijenos (virmanima).
Šifra na ispisu virmana: U ovo polje upišite šifru koja će se ispisivati na nalozima za prijenos (virmanima).

U padajućem izborniku Matični podaci pritisnite na opciju Poslovne banke. Program otvara prozor na kojem vidite definirane sve poslovne banke. Označavanjem jedne i pritiskom na tipku Izmjena otvara se forma za definiranje poslovne banke. Na ovoj formi su dodana slijedeća polja:

Kumulativni ispis virmana za djelatnike: Ukoliko želite ispisati kumulativni virman za djelatnike jedne poslovne banke u ovo polje stavite znak. (Za Zagrebačku banku se ispisuju kumulativni virmani)
Provizija banke za kumulativni virman: U polje treba upisati kolika je provizija za poslovnu banku u postotcima.
Poziv na broj (provizije): U ovo polje upišite poziv na broj koji će se ispisivati na nalozima za prijenos, ako se isti odnosi na uplatu za proviziju.
Ukoliko virmane ne ispisujete kumulativno za sve djelatnike, nego ispisujete onoliko virmana koliko djelatnika u poslovnoj banci ima račune, imate slijedeću mogućnost:
Žiro račun: U ovo polje upisujete žiro račun poslovne banke, u produžetku žiro računa stavite slovoD. To znači da će program prepoznati da se radi o računu djelatnika i prilikom ispisa virmana umjesto slova D ispisat će radnikov račun u poslovnoj banci. Ovaj broj računa program povlači iz osobnih podataka o djelatniku, sa mjesta na koje smo istom definirali poslovnu banku i osobni račun u banci.
Program će ispisati onoliko virmana koliko djelatnika ima račune u poslovnoj banci.
Poziv na broj: Ukoliko je broj računa djelatnika potrebno ispisati u pozivu na broj, pored poziva na broj stavite slovo D i program će na virmanima ispisati broj računa djelatnika.

Prilikom definiranja podataka koji će se ispisivati na virmanima (Računi za uplatu doprinosa, poreza, plaća,...) moguće je unijeti slovnu zamjenicu koju će program zamjeniti sa realnim podatkom prilikom ispisa virmana. Slovne zamjenice su opisane u Uputama modula Plaće, a dobit ćete ih sa novom verzijom programa.

Na izbornu traku na glavnom prozoru modula Plaće dodana je nova tipka kojom možete pozvati tabelu Pregled virmana. Pritiskom na nju otvara se ista tabela. Na tabeli je dodana nova tipka Označi sve. Pritiskom na nju program označava sve uplatnice i sve možete ispisati. Ukoliko ne želite ispisivati sve uplatnice, klikom miša palite ili gasite oznaku na pojedinoj uplatnici.

Napomena: Ako program evidentira da je datum obračuna plaća iz 2001. obračun će napraviti po novom zakonu. Molimo Vas da obratite pažnju na prvi kreirani obračun po novom zakonu i da ga kontrolirate. Ukoliko primjetite bilo kakve nelogičnosti molimo odmah nas obavjestite.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.