Izborna tipka

Izborna tipka poziva tabelu za izbor podataka. Koristi se kada je potrebno unijeti šifru iz neke vezane baze podataka. Npr. Unos partnera na ulaznom dokumentu ili izbor robe na stavki otpremnice.
Tipka se aktivira pritiskom na kombinaciju Alt+O. Kako se oko tipke nalazi crni okvir, tipku je moguće aktivirati pritiskom na Enter. O aktiviranju tipki pročitajte više u dijelu: Korištenje tastature.
Ako želite isključiti prikaz tipki za ažuriranje u bojama (zelena¸, palva, crvena) pozovite s glavnog izbornika 4D Wand-a --> Parametri programa --> Parametri korisnika --> Izgled --> Bojanje tipki za obrade i ažuriranje.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.