4D WAND INFO

Br: 560, 14.12.2022.
 

Povratak na listu

EURO XI – PRELAZIMO NA EURO! - 4D Wand IMC

Korisnici 4D Wanda koji koriste 4D Wand IMC (više o 4D Wand IMC potražite na ovoj poveznici) trebaju u procesu tranzicije na euro o tome posebno voditi računa kako se ne bi doveli u situaciju da im je web shop nedostupan, da je onemogućeno naručivanje s istog ili u konačnici gubitka prodaje jer se neke narudžbe ne mogu importirati itd. Bitno je naglasiti da trenutak prelaska na euro bilo kojeg web shopa treba odraditi s posebnom pažnjom i unaprijed određenom trenutku. Potrebna je koordinacija postupaka u 4D Wandu kao i koordinacija s trećim stranama (na ovo posebno skrećemo pažnju budući da smo s naše strane sve uspješno pripremili za tranziciju).

Nakon otvaranja 2023. godine u 4D Wandu, prilikom čega će se izvršiti generalna konverzija u euro, potrebno je odraditi i navedene radnje koje su bitne za 4D Wand IMC.

U Setiranje parametara 4D Wand IMC-a potrebno je:

na kartici “Izgled i postavke IMC-a na web-u”, pritisnuti tipku “Postavljanje tekstova na stranicama (Naslovna, Narudžba,…)” te na karticama “Detalj artikla” i “Napomena dostave” upisati "€" umjesto "kn"

na kartici “Postavke podataka za slanje prema IMC-u”, pritisnuti tipku “Načini otpreme” te upisati novi iznos u EUR u polje „Iznos dostave za web“ (samo ako koristite).

na kartici „Dodatne postavke IMC-a“ ručno izmijeniti „Iznos do kojeg se naplaćuje dostava za VP kupce“ (samo ako koristite).

Obavezno poslati najnoviju verziju 4D Wand IMC-a na web (Glavni izbornik 4D Wanda --> IMC – Internet/Mobile Connector --> Slanje 4D Wand IMC-a na web server)

korisnici koji imaju bilo kakvu automatsku obradu pa i import narudžbi iz IMC-a, trebaju voditi računa oko izmjene parametra: Parametri programa --> Globalni parametri --> Obrade --> (promijeniti godinu u polju) Godina za automatske provjere, importe i exporte.

Dodatne napomene:

ako se otvori 2023. godina, a postoje narudžbe napravljene u 2022. godini, iste je potrebno importirati u 2022. godini

slanje podataka prema 4D Wand IMC-u će biti onemogućeno ako u kalendarskoj godini 2023. u 4D Wandu nije otvorena 2023. godina, jer podaci u nižim godinama nisu konvertirani u eure

ako u kalendarskoj godini 2023. nisu poslani podaci u eurima (€), naručivanje će biti onemogućeno


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.