4D WAND INFO

Br: 546, 17.08.2022.
 

Povratak na listu

EURO IV – PRELAZIMO NA EURO! (finacijski segmenti 4D Wanda)

Uvjereni smo da ste iskoristili prethodne informacije o uvođenju eura koje smo Vam slali u 4D Wand Info-ima Br. 537, 540 (nije direktno vezan za euro ali osigurava mogućnost simulacije), 541, 542 i 545 te da ste barem dijelom iskusili poneki aspekt upotrebe eura, kako u podacima tako i na ispisima. Ako niste, krajnje je vrijeme da to učinite i time spremno dočekate prvu bitnu promjenu koja nastupa 05.09.2022. (dvojno iskazivanje cijena i ispis platnih lista).

Ako niste ažurni u skidanju novih inačica i usvajanju nadolazećih promjena, i još uvijek mislite da ima dovoljno vremena, apeliramo i molimo da to svakako učinite što prije. Naime, opći dojam koji je nastao u komunikaciji s korisnicima, šokira nas činjenicom da nerazumljivo velik broj korisnika to nekako ostavlja sa strane, očekujući da će program sve sam napraviti ili ono najgore, ostavljaju sve za posljednji trenutak. Učinili smo sve što je u našoj moći kako bismo vas na vrijeme informirali o važnosti događaja kao što je uvođenje eura u monetarni i platni sustav RH. Brojni 4D Wand Info-i kao i splash-ovi koji vas neprestano „maltretiraju“ kod svakog ulaska u 4D Wand na žalost nisu dovoljni. Iako to možda zvuči smiješno, skoro svakodnevno dobijemo pitanje „Radite li vi nešto po pitanju eura?“. Budite uvjereni da nam takva pitanja nisu ni malo smiješna, posebno u svijetlu činjenice da se za ovaj prelazak spremamo sada već skoro godinu dana. Na žalost, izmjena osnovne valute u jednom kompleksnom poslovno informacijskom sustavu kao što je 4D Wand nije jednostavna i banalna koliko god to nekome izgledalo.

Ponovo podsjećamo i naglašavamo, kako je u stvarnom prelasku na euro, tako i u demo tvrtki koju ste otvorili (nadamo se da ste to već napravili a ako niste obratite pozornost na 4D Wand Info Br.540), glavni okidač i prijelomni trenutak otvaranje nove poslovne godine 2023.

01.01.2023., tj. dana kada na snagu stupa primjena eura u monetarnom i platnom prometu RH, 4D Wand neće automatski i samostalno ništa odraditi. Potrebno je pozvati proces otvaranja nove poslovne godine kako bi se izvršila konverzija podatka na euro. Time su korisnici 4D Wanda dobili punu slobodu da samostalno odluče koji je za njih najpovoljniji trenutak prelaska. Korisnici također moraju biti svjesni da prvi radni dan u 2023. godini moraju dočekati spremni.

U ovakvim situacijama uvijek napominjemo:

!!! Prije bilo kakve akcije snimite rezervne kopije (BackUp) !!!

!!! Obavezno budite na posljednjoj inačici 4D Wanda !!!

Opetovano apeliramo da izučite zakonske propise vezano za uvođenje eura. Isto tako, pročitajte sve 4D Wand Info-e vezane za uvođenje eura. Provjerite da li su sve relevantne osobe u vašoj tvrtki bitne za uvođenje eura upoznate s detaljima oko uvođenja eura, počevši od osoba koja rade na knjigovodstvenim poslovima, obračunu plaće… pa do uprave te dogovorite strategiju o istom jer Nova godina je pred vratima. Ako imate pitanje, uvijek prvo provjerite da li možda već postoji odgovor u nekom od naših 4D Wandu Info-a koji se odnose na euro i njegovu primjenu.

PONAVLJAMO SE ALI MORAMO: PROVJERITE sve ono što smo specijalno radili za vašu tvrtku, bilo da se radi o specijalnom ispisu, bilo da smo radili neki specijalni eksport, bilo kakvo krojeno programiranje… bilo što što niste dobili sa standardnom instalacijom. Ne dopustite da problem sa svim svojim posljedicama iskrsne 5 do 12!!!

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO I BITNE NAPOMENE ZA EURO

Salda konta

Prijenos početnog financijskog stanja radite kao i do sada, uz napomenu da će program pri prijenosu automatski konvertirati kunske iznose u eure. Dakle, s glavnog izbornika 4D Wanda pozovete tipku Početna stanja --> Prijenos financijskog knjigovodstva. Kako se u sljedeću godinu prenose otvorene stavke (IOS-i), predlažemo da u 2022.g. u potpunosti riješite otvorene stavke za sva salda konta. Također, obračunajte, proknjižite i povežite sve sitne razlike do primjerice 1,00 kn. Naime, kod prijenosa odradit će se automatska konverzije tako da će se iznosi 0,03 kn iz 2022. godine prenijeti u 2023. godinu kao 0,00 eura, dok će iznos od 0,04 kn u 2023. godinu bit će prenijet kao 0,01 eura. Dakle, za konta tuzemnih kupaca i dobavljača riješite u potpunosti otvorene stavke, te riješite (proknjižite i povežite) sitne razlike.

Salda konta deviznih konta

Kao i za tuzemne kupce i dobavljače riješite sve otvorene stavke i za devizna konta (ino-kupci i ino-dobavljači), obračunajte i u salda kontima povežite tečajne razlike, te riješite sitne razlike (cente i slično). Na kraju godine obračunajte tečajne razlike za neplaćene račune te izvršite povezivanje istih kako bi se u narednu godinu prenijele samo stavke računa. Isto vrijedi i za tečajne razlike iz prethodnih godina, ako su nekim slučajem završili u početnom stanju, svakako ih riješite. Prije prijenosa ispišite otvorene stavke kako bi provjerili da na istima nisu ostale nepovezane uplate, tečajne razlike ili neki centi. Dakle, potrebno je uskladiti sve financijske kartice kupaca i dobavljača kako bi prijenos u početno financijsko stanje 2023.g. prošao što lakše i bio točan.
 Važno! Ako u 2022. godini ne riješite tečajne razlike, početno financijsko stanje inozemnih kupaca, odnosno dobavljača će biti neispravno, jer će se kunske tečajne razlike konvertirati u euro, a samim time ćete dobiti netočne podatke. U načelu, u početnom financijskom stanju 2023. godine uopće ne biste trebali imati prenesenih tečajnih razlika iz 2022.g. (klasa dokumenta TRZ).

Otvorene stavke deviznih konta u eurima

Ako su u 2022. godini otvorene stavke evidentirane u eurima, kod prijenosa početnog stanja neće se odraditi konverzija deviznog otvorenog iznosa, već će se isti prenijeti kao takav (na primjer u 2022. godini otvoren je iznos 1.000,00 eura, a nakon obračuna tečajnih razlika isto odgovara iznosu od 7.534,00 kn. U narednu godinu prenijet će se iznos od 1.000,00 eura. Ako ne izvršite ispravno obračun tečajnih razlika na dan 31.12.2022. po srednjem tečaju HNB-a, tada ćete imati znatna odstupanja od završne bilance u 2022. godini u odnosu na početnu bilancu u 2023. godinu.

Otvorene stavke deviznih konta u drugim valutama

Ako imate otvorene stavke u drugim valutama (npr. USD ili CHF) , također je potrebno odraditi sve što je već navedeno za salda konta. Naime, otvoreni iznosi u izvornoj valuti će se prenijeti u narednu godinu, a kunski iznos bit će konvertiran u euro. Navedeno znači da salda konta deviznih konta trebaju biti riješena u cijelosti i da vrijednosti trebaju biti točne. Sitne devizne otvorene stavke tipa 0,01 USD, ako iste niste isknjižili, treba uskladiti s tečajem na dan 31.12.2022. godine, u protivnom nalog početnog stanja u 2023. godini ne može se zaključiti ukoliko bi iznos u euru bio 0,00.

Konta deviznih računa

Za konta koja su otvorena da se vode devizna također je potrebno odraditi obračun tečajnih razlika kao bi se ispravno odradila konverzija pri prijenosu početnog stanja. Vezano za konta koja se vode devizno tipa devizni račun, naš je prijedlog da se za svaku valutu otvori posebni analitički konto, kako bi se obračunate tečajne razlike pripisale ispravnoj valuti.

Prijenos početnog stanja i konverzija

Kao što smo već i napomenuli, kada aktivirate prijenosa početnog financijskog stanja, program će automatski konvertirati kunske iznose u eure.

Razlike zbog konverzije u nalogu br. 1 - početnog financijskog stanja

Vjerojatno će se kod konačnog prijenosa početnog stanja, nakon što su odrađena zaključna knjiženja u 2022. godini nalog početnog stanja biti u neravnoteži. Razlog može biti što se svaka stavka početnog stanja pojedinačno konvertira u euro. S toga će biti potrebno da ručno odradite korekciju (centa) kako bi mogli zaključiti nalog početnog stanja. Ako su odrađene sve predradnje, pretpostavljamo da će se raditi o centima.

Kontrola prijenosa početnog stanja

Po izvršenom prijenosu početnog stanja odradite kontrolu istog na način koji vam najviše odgovara, a to može biti kontrola aktive i pasive, određenog konta, stanje poslovnih računa i slično. Predlažemo da kontrole radite nakon svakog prijenosa kako bi u 2023. godini imali točne podatke u eurima.

Tečajna lista

Prema članku 94 Zakona o uvođenju eura srednji tečaj HNB za kunu u odnosu na euro na dan 31.12.2022. bit će jednak fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) što znatno olakšava kontrolu prijenosa. Ako u poslovanju koristite druge valute osim eura (na primjer krediti i drugo), svakako nakon 01.01.2023. godine provjerite aktualnu tečajnu listu.

Ulazni računi (tuzemni)

Vezano za knjigovodstvo podsjećamo da se sva knjiženja u 2022. godini odrađuju u kunama. Stoga račun domaćeg poduzetnika kojeg želite unijeti u knjigu ulaznih računa u 2022. treba unijeti u kunama, nebitno je li možda isti ispostavljen u eurima. Naravno, u 2023. godini sve račune unosite u euru, nebitno da li su možda ispostavljeni i u kunama (zaprimljeni računi nakon zaključka godine i slično).

Nalozi za plaćanje (virmani) po ulaznim računima

Vezano za plaćanje ulaznih računa i kreiranju virmana pristupite maksimalno oprezno i odredite kako isto kontrolirati.

Ozbiljno i nadasve važno upozorenje!!! Obavezno provjerite sve naloge za plaćanje prije slanja bankama! Kao što smo već napisali, nemojte dozvoliti da neki iznos u kunama ode ne konvertiran kao euro za plaćanja nakon 01.01.2023. Nadamo se da je svima jasno kako ne bi bilo u redu da plaćanje 1.000 kn završi kao plaćanje 1.000 eura!

Kopiranje virmana u 2023. godinu (konverzija virmana iz 2022. godine)

Po ulaznim računima u 2022. godini možete kreirati virmane. Ako se virmani dostavljaju na plaćanje nakon 01.01.2023. godine isti trebaju biti kreirani u euru. U tom slučaju možete virmane kopirati u 2023. godinu i pri tom isti će biti konvertirani u eure. U svakom slučaju potrebno je odraditi potpunu kontrolu virmana kako bi ste bili sigurni da su iznosi konvertirani u euro.

Obračun PDV-a za 12/2022

Obračun PDV-a za 12/2022 godinu radite u 2022. godini. Svi dokumenti bitni za obračun PDV-a za 2022. godinu trebaju biti u 2022. godini. Sva izvješća po obračunu PDV-a za 12/2022 prema ePoreznoj podnose u kunama. Međutim, podsjećamo da plaćanje obveze po obračunu PDV-a treba odraditi u eurima. Stoga kod plaćanja, odnosno popunjavanja budite veoma oprezni, te kunsku obvezu ručno konvertirajte u euro.

Evidentiranje uplata u 2023. godini po računima iz prethodnih godina

Bez obzira na to što se plaćanja u 2023. godini obavljaju u eurima, ako je sve automatski odrađeno u prethodnim godinama na računima će se evidentirati plaćanja tako da će se iznos uplate u euru konvertirati u kune. Ovo je bitno za obveznike obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama i popunjavanje KPI. Odredite način kontrole evidentiranih uplata na računima radi provjere otvorenog (neplaćenog) iznosa zbog konverzija uplata u euru

Financijske analize i planiranja (FAP)

Kako se knjigovodstveni podaci u 2023. godini evidentiraju u eurima, u Financijskim analizama i planiranjima (FAP-u) omogućeno je da se podaci za prethodnu godinu konvertiraju u eure, kako bi bili usporedivi za podacima iz 2023. godine. Ako ste u formula izvještaja koristili iznose, isti neće biti automatski konvertirani, te u tom slučajno potrebno ručano korigirati formulu.

Kod prvog ulaska u Financijske analize i planiranje u 2023.g. izvršit će se konverzija postojećih izvještaja, stoga je kod prvog korištenja potrebno izvršiti provjeru konvertiranih vrijednosti.

OPZ-STAT-1

Obrazac OPZ-STAT-1 za 2022. godinu podnosi se u kunama. Za razliku od prethodnih godina, za 2022. godinu pa nadalje, obrazac će se kreirati iz poslovne godine za koju se podnosi izvješće. Dakle, obrazac OPZ-STAT-1 za 2022. godinu kreirate iz 2022. godine prema standardnom načinu kreiranja.

Knjiga primitaka i izdataka (KPI)

Punjenje knjige primitaka i izdataka u 2023. godini nije se promijenilo u odnosu na prethodne godine. Uplate na ulaznim i izlaznim računima će se evidentirati tako da se plaćanja u euru konvertiraju u kune. Na ovaj način račun dobiva oznaku da je plaćen. Kod punjenja KPI u 2023. godini iznosi u kunama će se konvertirati u euro, jer od 01.01.2023. godine KPI se vodi u euru. Podsjećamo da proces obrade treba pustiti u svakoj godini u kojoj ima računa koji su djelomično plaćeni.

Dvojno iskazivanje opomena (za fizičke osobe)

Ako fizičkim osobama iz nekog razloga trebate poslati opomenu ili obavijest za plaćanje u tom slučaju u razdoblju dvojnog iskazivanja iznosi će se ispisati u kunama i euru. Da bi se isto ispisalo potrebno je u Parametrima programa --> Podešavanje dokumenata --> kartica Ispisi uključiti opciju „Uključi dvojni ispis na stavkama i rekapitulacijama poreza na izvještajima.“

Dvojno iskazivanje na virmanima (za fizičke osobe)

Ako umjesto računa svojim korisnicima (građanima) šaljete samo virmane koji su kreirani na temelju izlaznih računa navedena opcija je dostupna u programu. Za navedeno potrebno je u Parametrima programa --> Podešavanje dokumenata --> kartica Ispisi uključiti opciju „Uključi dvojni ispis na stavkama i rekapitulacijama poreza na izvještajima.“

Osnovna sredstva

Konverzija podataka osnovnih sredstava se vrši na zahtjev korisnika. Možete nastaviti raditi u 2022. godini koliko god smatrate potrebnim, završiti sve obrade koje utječu na završno stanje 2022. godine. Tek kada ste sve odradili po pitanju osnovnih sredstava za 2022. godinu, odradite konverziju osnovnih sredstava. Kod prvog ulaska u modul osnovnih sredstava u 2023. godini program će Vas pitati da konvertira podatke. Ako potvrdite konverziju, tek tada će program konvertirati podatke u eure. Od tog trenutka, ako se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ako se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima.

VAŽNO: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obrnuto.

Blagajna

Prije rada u modulu Blagajne u 2023. godini potrebno je u vrstama blagajne otvoriti blagajnu u eurima. Naime, u 2023. godini neće biti definirana niti jedna vrsta blagajne. Nakon toga otvorite blagajnički dnevnik, te u istom upišite početno stanje blagajne u eurima. Ako postoji potreba za druge vrste blagajne, potrebno je i njih ponovno definirati.

Modul kamata i tečajnih razlika

Napominjemo da u modulu Kamata i tečajnih razlika nije rađena konverzija postavki. Stoga prije obračuna kamata izvršite provjeru istih.

 

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.