4D WAND INFO

Br: 542, 13.06.2022.
 

Povratak na listu

EURO II - PRELAZIMO NA EURO! (robni segmenti 4D Wanda)

Ako ovo čitate s ciljem testiranja prelaska na euro iz demo tvrtke koju ste otvorili prema naputku iz pretposljednjeg 4D Wand Info-a ili čitate u posljednjim trenucima jer morate prijeći na euro, bitno je naglasiti da je onaj glavni okidač i prijelomni trenutak otvaranje nove poslovne godine 2023. Isto tako bitno je napomenuti da se neće svi dijelovi 4D Wanda prebacivati točno 01.01.2023. godine. Uvijek ima procesa koje treba završiti retroaktivno. Na primjer, treba završiti plaće, pa će netko plaće prebaciti 15.01.2023., a netko 28.01.2023. Treba završiti osnovna sredstva, a ista će doći nakon plaća… Itd.

ISTAKNUTO: 01.01.2023., tj. dana kada na snagu stupa primjena eura u monetarnom i platnom prometu RH, 4D Wand neće automatski i samostalno ništa odraditi. Potrebno je pozvati proces otvaranja nove poslovne godine kako bi se izvršila konverzija podatka na euro. Time su korisnici 4D Wanda dobili punu slobodu da samostalno odluče koji je za njih najpovoljniji trenutak prelaska. Korisnici također moraju biti svjesni da prvi radni dan u 2023. godini moraju dočekati spremni.

!!! PROVJERITE sve ono što smo specijalno radili za vašu tvrtku, bilo da se radi o specijalnom ispisu, bilo da smo radili neki specijalni eksport, bilo kakvo krojeno programiranje… bilo što što niste dobili sa standardnom instalacijom. Ne dopustite da problem sa svim svojim posljedicama iskrsne 5 do 12!!!

Što će se dogoditi kada otvorimo 2023.?

Nakon otvaranja 2023. program će umjesto oznaka kn i lp svuda koristiti oznake "€" i "c". Promjene valute bit će vidljive kako na organizacijskoj jedinici tako i na skladištima.

Oznaka osnovne valuta ostaje "001", samo će se umjesto dosadašnje kune zvati „Euro“. Program će ujedno, prilikom otvaranja 2023. godine, kreirati novu tečajnu listu i upisati tečaj 1:1 za eure.

Robno/materijalno knjigovodstvo

Prilikom otvaranja nove poslovne godine, program će automatski konvertirati plansku kalkulaciju, fiksne cijene, rabatnu politiku i stanja off-line POS skladišta u eure.

Konverzija stanja skladišta i dokumenata vrši se "u letu" - prilikom prijenosa početnog stanja program automatski konvertira kunske iznose u eure. Budući da ste otvorili novu poslovnu godinu potrebno je odraditi i prijenos stanja (komisije, reversi, skladišta, narudžbe…). Dakle, prilikom samog prijenosa izvršit će se konverzija u eure tako da će svi novonastali dokumenti biti u eurima.

VAŽNO !!! Svi iznosi koji su manji od 4 lipe će se konvertirati u iznos 0 centi . Upozoravamo da će, na primjer, reversi koje ste „maštovito“ zaprimali po 1 lipu imati sve iznose u nulama, pa vam predlažemo, kako smo već pisali, da takve dokumente riješite u 2022. godini - razdužite iznose koji su 1 lipa i zadužite neki iznos veći od 7 lipa (najbolje postupiti po Zakonu i zavesti stvarnu tržišnu vrijednost). Time ćete ubrzati prelazak u 2023. godinu. U suprotnom ćete morati "stajati" dok stotinama stavki u 2023. ne upišete 1 cent (zakonski neispravno), da bi mogli odobriti dokumente i nastaviti s radom jer 4D Wand zbog Zakona odbija raditi s cijenom 0,00 (nula) eura kao što je odbijao raditi i s 0,00 (nula) kuna.

Komitenti: Limiti i osnovne devize na komitentima ne konvertiraju se automatski već na zahtjev korisnika. Na tablici partnera/komitenata u 2023. godini nalazi se padajući izbornik Konverzija 2023. koji je potrebno pozvati prije izdavanja dokumenata u 2023. godini.

Važno!!! - Komitenti i njima pripadajuće tablice osoba, telefona, eMaila itd. su zajedničke za sve godine. Dakle, ne konvertirajte podatke ako koristite limite na komitentima i još radite u 2022. godini.

Carinsko skladište: Carinsko skladište će od 2023. godine imati osnovnu valutu "978 – Euro (Carina)" umjesto "191 - Hrvatska kuna (carina)". Svakako dobro provjerite sve prenesene dokumente na carinskom skladištu i dokumente stanja carinskih tarifa (kruške i jabuke). Tečaj između valuta '001 - Euro' i '978 - Euro (Carina)' mora biti 1.

IntraStat: Prije početka rada sa IntraStatom u 2023. godini potrebno je u Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> IntraStat promijeniti referentnu valutu iz "191 - Hrvatska kuna (carina)" u "978 – Euro (Carina)".

Carinske tarife: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u Registri --> Carinske tarife upisati eventualne svote carine.

Povratna naknada: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u Registri --> Povratna naknada za ambalažu upisati i provjeriti iznose povratne naknade. 4D Wand će upisati osnovnu povratnu naknadu od 0.07 eura.

Vrste ambalažnog materijala: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u Registri --> Vrste ambalažnog materijala upisati i provjeriti iznose. Naime, nepoznanica je kolike će biti naknade, pa nije moguće izvršiti automatsku konverziju. To točno znači da korisnik treba saznati iznose u eurima i iste upisati u registar.

Napomene na dokumentima: Nakon otvaranja 2023. godine provjerite napomene na dokumentima u koje ste eventualno ručno upisali tekst koji sadrži kune (kn, kuna, kunama i slično), te ih izmijenite. Naime, od svih mogućnosti 4D Wanda koje su dopuštene korisniku, napomene su najčešće korištene i u njima se uistinu može naći dosta egzotike. Nema načina da se automatski prepozna i izmjeni nešto što je korisnik kreirao, a odnosi se na kn ili eure.

Podsjećamo da se napomene mijenjaju pozivom padajućeg izbornika Registri --> Napomene za dokumente. Provjerite sve napomene a posebno one koje najčešće koristite tj. koje su postavljene kao osnovna napomena za određenu klasu dokumenata.

Ispisi

Program će automatski od 05.09.2022. , pored iznosa u kunama, dodatno ispisivati iznose u eurima. Od 01.01.2023. isti izvještaji će se automatski prebaciti pa će pored iznosa u eurima dodatno ispisivati iznos u kunama.

Ako imate inačicu 4D Wand-a 22.05.01 ili noviju, lako možete isto testirati tako što ćete na dokument staviti datum 05.09.2022. na dalje.

No, ako želite da se iznosi ispisuju i u eurima već sad, bez obzira na to što zakonska obaveza nastupa 05.09.2022., nudimo i tu mogućnost. Dovoljno je otići s glavnog izbornika 4D Wanda u Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> Ispisi. Ako označite prvo polje Uključi dvojni ispis prije zakonskog roka (prije 05.09.2022) na dokumentima iz modula Maloprodaja kumulativ dokumenta bit će ispisan u eurima s navedenim obračunskim tečajem.

Zakonska obaveza je dvojni ispis samo totala (u kunama i eurima) i to samo u maloprodaji, kako bi krajnji kupac imao pouzdanu informaciju i priliku za komparaciju cijena. Mišljenja smo da je taj podatak jako koristan i u veleprodaji, naročito u prelaznom periodu. Stoga smo dodali dva parametra koja možete uključiti ovisno o vašim željama. Ako želite i u veleprodaji ispis totala uključite taj parametar, a ako želite da baš svaki podatak na ispisu iskazujete dvojno, uključite parametar za dvojni ispis na stavkama i rekapitulacijama poreza.

VAŽNO !!! – Ako se nakon uključenja parametra ne dogodi ništa, obratite pozornost na to da li je dokument koji ispisujete lokaliziran. Ako je lokaliziran, nije više pod našom ingerencijom i nema načina da utječemo na njega tj. nema načina da automatski dodamo ispis u eurima. U tim situacijama ne preostaje drugo nego da zatražite vraćanje tog ispisa na generičke ispis ili zatražite novu lokalizaciju.

Nekoliko važnih napomena!!!

prilikom kopiranja dokumenata u sljedeću godinu, tj. kada kopirate kunski dokument iz 2022. ili neke od ranijih godina u 2023., konverzija se vrši "u letu". Molimo da obratite posebnu pažnju na novonastale dokumente u 2023. godini, tj. provjerite da li su se iznosi ispravno konvertirali;

ako koristite rabate tj. rabatnu politiku, predlažemo da obrišete sve neaktivne stavke u 2022. godini radi ubrzanja konverzije;

još jednom skrećemo pozornost na registar ambalažnog otpada. Naime, kada budu poznati iznosi, iste je potrebno unijeti u eurima u 2023. godini;

obratite pozornost na naljepnice/deklaracije u eurima. Moguće je da dio njih ne bude u skladu s očekivanjima;

Podnožje dokumenata (footer) izmijenite da se osnivački kapital prikazuje u eurima. Do njega se dolazi pozivom s glavnog izbornika 4D Wanda Parametri programa --> Podešavanje papira i margina --> Footer

4D POS Blagajna i euro

U skladu s proklamiranim načelima i POS Blagajne će se automatski konvertirati na Euro. Podsjećamo da i 4D POS blagajnu možete testirati s eurom prije stupanja na snagu zakonskih odredbi (4D Wand Info Br.540 – Otvaranje Demo tvrtke).

Značajna promjena u odnosu na kunsku eru je nova tipka Račun povrata gotovine do 15.01.2023. godine.

Naime, prilikom naplate gotovine zakonska obaveze je do navedenog datuma primati obje valute. Kako bi operaterima olakšali rad i smanjili mogućnost greške, omogućili smo unos jedne, druge ili obje valute te izračun povrata novca.

Nakon završetka dodavanja stavaka u račun na POS blagajni, poziva se tipka F9 kako bi se isti naplatio, a na formi za naplatu poziva se tipka Račun povrata gotovine do 15.01.2023. Njenim pozivanjem otvorit će se forma koja omogućuje unos iznosa u kunama ili eurima koje daje kupac i automatski izračun iznosa kojeg je kupcu potrebno vratiti (ili obje valute kako je vidljivo na primjeru). Povrat gotovine je uvijek u eurima jer je to zakonska obaveza od 01.01.2023.

Vozila

Vozila će se konvertirati u eure prilikom otvaranje nove poslovne godine. Od tog trenutka, ako se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ako se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. VAŽNO: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno. Ako prodajete vozila, potrebno je provjeriti podatke na njima prije obrade istih. Dnevnik vozila je i dalje zajednički tako da će se u njemu sve stavke do 2023 vidjeti u kunama, a nakon toga u eurima.

Objekti

Objekti će se konvertirati u eure prilikom otvaranje nove poslovne godine. Od tog trenutka, ako se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ako se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. VAŽNO: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno. Ako radite s objektima, potrebno je provjeriti podatke na njima prije obrade istih. Dnevnik objekata je i dalje zajednički tako da će se u njemu sve stavke do 2023 vidjeti u kunama, a nakon toga u eurima.

IMC – Internet Mobile Connector

VAŽNO: Obavezno poslati verziju 4D Wand IMC-a (v.22.06.02.1 ili noviju) na web prije 05.9.2022.

U parametrima programa potrebno je:

na kartici „ Izgled i postavke IMC-a na web-u “ u detalju artikla i napomeni dostave treba umjesto "kn" upisati "€"

na načinima otpreme upisati novi „ Iznos dostave za web

na kartici „ Dodatne postavke IMC-a “ ručno izmijeniti „Iznos do kojeg se naplaćuje dostava za VP kupce“

Dodatne napomene:

ako se otvori 2023. godina, a postoje narudžbe napravljene u 2022. godini, iste je potrebno importirati u 2022. godini

slanje podataka prema 4D Wand IMC-u će biti onemogućeno ako u kalendarskoj godini 2023. u 4D Wandu nije otvorena 2023. godina, jer podaci u nižim godinama nisu konvertirani u eure

ako u kalendarskoj godini 2023. nisu poslani podaci u eurima (€), naručivanje će biti onemogućeno

U parametrima 4D Wand IMC-a je moguće uključiti dvojni prikaz cijena i prije zakonskog roka. Parametar se nalazi u postavkama 4D Wand IMC-a na kartici „ Izgled i postavke IMC-a na web-u “.

Statistike

U 2023. prilikom ulaska u Statistike će se pojaviti poruka o konverziji statistika iz kuna u eure. Ako se konverzija potvrdi, više se neće moći pregledavati statistike u starijim godinama u kunama.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.