4D WAND INFO

Br: 472, 10.06.2019.
 

Povratak na listu

SLANJE eRAČUNA PREMA JAVNOJ NABAVI

!!! eRačuni za javnu nabavu = blago svima nama ako isto bude radilo !!!
Neophodan je uvod tipa "Plače mama Kukunka, plače tata Taranta...",
ali molimo korisnike da pročitaju pažljivo i uvod 

Napokon izbacujemo verziju 4D Wanda za eRačune prema javnoj nabavi. Odmah da napišemo da sumnjamo u sreću korisnika 4D Wanda po ovom pitanju. 4D se junački trudila i upozoravala sve koji su odgovorni, ne bi li eRačuni za javnu nabavu proradili još u 09. mjesecu 2018. godine (Zakon je stupio na snagu 01.12.2018.). Još uvijek je sveukupna situacija miljama daleko od situacije kakva bi trebala biti. Dakle, molimo vas da ne pucate u pijanistu! Ako eRačuni za javnu nabavu ne radi, 4D najvjerojatnije nije kriva.
S naše strane sve je napravljeno što je izgledalo neophodno još polovinom prošle godine. Pravilnik je izašao 03.04.2019. godine - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_676.html . U tom pravilniku, za nas programere, a i za vas korisnike, piše skoro pa ništa?! Piše da FINA preko centralne platforme neće imati statuse poslanih i primljenih eRačuna, a nama nije jasno kako će onda netko voditi ono što je neophodno za likvidaciju eRačuna. Dakle, ono na što ste navikli u zadnjih 5 godina, šaljući i primajući eRačune preko portala www.moj-eRacun.hr , možete zaboraviti. Za sada ne postoje suvisli statusi preko centralne platforme. Ne postoji mogućnost automatskog importiranja eRačuna u nečiji sustav?! Morat ćete prepisivati račune ručicama, a mnogi korisnici će odštampati eRačun?!, prepisati ga rukom?!, te baciti u smeće ili arhivirati "papirnati" eRačun???!!! Ako ga uopće zaprime...
Nemojte očekivati da ćemo moći pomoći kada pošaljete eRačun prema javnom naručitelju, a pojma nemate što se dešava s njim. Za isto se obratite onome tko je za isto odgovoran. Mi nećemo moći pomoći. Ista stvar je s ulaznom stranom – ako postoje problemi prilikom importa eRačuna, nema veze s nama i 4D Wandom. Nećemo moći pomoći.
Bez obzira na to što u iznad navedenom pravilniku piše vrlo malo upotrebljivog, većina korisnika ne zna osnove eRačuna, pa savjetujemo da s razumijevanjem pročitate cijeli pravilnik. Radi se o 6 strana teksta. To čitanje će dati nekakva osnovna znanja kako biste mogli dalje.

Sada slijedi standardna priča, priča kakvu bismo vam poslali da ne sumnjamo u trenutnu situaciju...

Nakon dugotrajne pripreme i testiranja, koje na žalost nije ovisilo samo o nama već je uključivalo i pojačanu suradnju i angažman niza zainteresiranih subjekata, došlo je vrijeme da putem 4D Wand-a šaljemo eRačune i subjektima javne nabave. Time je proširena uspješna priča o eRačunima koji su u funkciji prema poslovnim subjektima od 2014. godine. Odmah u startu da naglasimo da sva elegantnost, praktičnost i jednostavnost slanja eRačuna „običnim“ naručiteljima, kao i niz informacija (statusa) koje ste u svakom trenutku imali o poslanom eRačunu, nećete imati kod eRačuna poslanim subjektima javne nabave. Uzrok tome je prilagodba kompleksnom dvostrukom sustavu kojeg forsira zakonodavac, a koji nije imao volje, niti sluha da unutarnjim prilagodbama sustava omogući dodatne informacije. No, što je tu je. Prilagodili smo se i u konačnici korisnik je dobio osiromašen i za sada vrlo nesiguran sustav slanja eRačuna prema javnoj nabavi.

Za uspješno slanje eRačuna prema subjektima javne nabave osim predradnji koje su uobičajene za slanje eRačuna prema poslovnim subjektima (ugovor s digitalnim poštarom, upisivanje pristupnih podataka, unos eMail adresa…itd (LINK), obavezno je odraditi nekoliko predradnji.

U modulu Adresar, na formi partnera koji je subjekt javne nabave, obavezno uključiti kvačicu u polje Javna nabava .

Ako niste uključili kvačicu da se radi o subjektu javne nabave, 4D Wand će, putem ugrađene provjere s bazom tvrtki koji su subjekti javne nabave, prepoznati da se radi o subjektu javne nabave i upozoriti vas porukom o nelogičnoj situaciji. Odabirom tipke "Da" program će odabranom partneru uključiti da se radi o subjektu javne nabave.

Na zaglavlju dokumenta kojeg kreirate za subjekta javne nabave obavezno aktivirati tipku F2 – Dodatni podaci. Ako ste dogovorili oznaku procesa s partnerom kojem šaljete eRačun iz registra odaberite željeni proces. Ako proces nije uzajamno dogovoren, označite da nije specificiran (kao na slici).

Datum i broj ugovora upišite ako poslovanje s odabranim partnerom temeljite na nekom ugovoru.

Primatelj plaćanja je specifično polje koje je namijenjeno samo za situacije kada se očekuje da ispostavljeni račun bude plaćen na drugog partnera.

Jedinice mjere i slanje eRačuna (važno i već objavljeno u 4D Wand Info-u broj 471!!!) Ma koliko god čudno izgledalo, uspješno slanje eRačuna prema javnoj nabavi ponekad ovisi i o registru jedinice mjere. Naime, Europska norma traži da se kod slanja eRačuna šalje i šifra koja po registru pripada odabranoj jedinici mjere. Primjera radi, za mjernu jedinicu " kom. " (komad) šifra je " H87 "?! Glupo zvuči, ali bez toga ne ide... Kako bi taj zahtjev mogli ispuniti, morali smo proširiti registar jedinica mjere (Registri a Jedinice mjere a Izmjena) s mogućnošću unosa točne šifre za tu jedinicu mjere. One najčešće jedinice mjere koje dolaze s 4D Wand-om popunili smo automatski i tu ne bi trebalo biti brige...

No, ako ste dodali neku svoju novu jedinicu mjere, a šaljete eRačune, prije slanja svakako popunite polje Oznaka jedinice mjere za slanje eRačuna. Ako ne znate šifru jedinice mjere potražite je klikom na ikonu globusa pored polja. Njenim aktiviranjem pokrenuti će se Internet preglednik sa stranicom na kojoj se nalazi popis svih jedinica mjere po nomenklaturi EU. Potražite jedinicu mjere koja je predmet vašeg interesa i unesite je u za to predviđeno polje (na slici). Kako bismo preduhitrili i upozorili vas na postojanje problema, 4D Wand će kod pokušaja slanja eRačuna prikazati poruku s upozorenjem.

Ono najvažnije je da popunjenost ovog polja diktira uspješnost slanja eRačuna neovisno o tome da li se radi o slanju eRačuna prema, nazovimo ga običnom poslovnom partneru ili o partneru koji je subjekt javne nabave. Dakle, ovo se mora odraditi u oba slučaja. Dobro je samo to što ćete to odraditi jednom i nikada više, jer realno, jedinice mjere se rijetko dodaju i mijenjaju.
Nakon odrađenih predradnji slanje eRačuna prema subjektima javne nabave odvija se kao i slanje običnih eRačuna.

DVA SISTEMA ZA SLANJE I PRIMANJE eRačuna (na žalost)

U moru nama nevjerojatnih stvari oko eRačuna za javnu nabavu, jedna od takvih je da postoje dva sistema za eRačune – eRačuni za "obične" tvrtke i eRačuni za javnu nabavu. Mnogi korisnici eRačune za "obične" tvrtke zovu B2B eRačuni, a eRačune za javnu nabavu zovu B2G eRačuni (B2B – Bussiness to Bussines, a B2G – Bussines to Goverment). Hoće li to u budućnosti biti jedan sistem, ne znamo. Trebalo bi, ali o tom, potom... Trenutno, a sve zbog dva sistema, moraju se u 4D Wandu označiti partneri koji su "obični", a posebno partneri koji su javni naručitelji. U kooperaciji s tvrtkom Elektronički računi pronašli smo na Internetu listu javnih naručitelja s pripadajućim OIB-ima - Lista. U trenutku kada kreirate ili mijenjate partnere, ili kreirate neki dokument, provjeravamo tu listu na Internetu i ako otkrijemo da manipulirate s nekim partnerom koji je na toj listi, izbacujemo poruku (slika na stranici 2). Na korisniku je da odluči što će činiti, a jedino logično je da odabere "Da" te uključi da je to javni naručitelj. Tada će se račun poslati kao eRačun kompatibilan s eRačunima za javne naručitelje i više neće iskakati poruka za tog partnera. Nije nam poznato da li može postojati situacija gdje korisnik ne želi uključiti da je to javni naručitelj (u biti pojavio se jedan takav). Zato smo i stavili "Da" i "Ne". Ako se korisnik odluči za "Ne", tada će ga 4D Wand non-stop podsjećati da bi ipak trebao uključiti isto.
Nadamo se da će ovo jednog dana iščeznuti jer ćemo svi imati jedan sistem za eRačune. Poseban je problem što se postavlja pitanje ažurnosti liste koju pratimo na Internetu. Može se desiti da je netko javni naručitelj, a mi isto ne možemo prepoznati jer nije na listi?! U tom slučaju ne možemo ništa savjetovati korisniku. Ali, korisnik je taj koji bi trebao znati točnu situaciju, da li šalje B2B ili B2G, te samostalno uključiti da se radi o javnom naručitelju.

POSEBNA NAPOMENA

Budući da se radi o izrazito kompleksnoj i zahtjevnoj nadogradnji 4D Wand-a, koja na žalost ne ovisi samo o našoj tvrtki i nije u potpunosti pod našom kontrolom, moguće su greške ili poteškoće u slanju eRačuna prema subjektima javne nabave. U tim situacijama svakako prvo kontaktirajte podršku „digitalnog poštara“ preko kojeg šaljete eRačune (Moj eRačun, FINA, mStart…). Ako oni vašu prijavu smatraju neutemeljenom, tj zaključe da je potrebna naša intervencija, ne vjerujte im. Isto rade svakodnevno i u 99,5% slučajeva nisu bili u pravu. Samo jednom se desilo da je bio bug u 4D Wandu i to pod vrlo specifičnim uvjetima. Dakle, jedan slučaj u moru drugih slučajeva gdje su bili dežurni krivci "digitalni poštari". Jednostavno inzistirajte na njihovoj podršci...
Nemojte se čuditi ako servis "digitalnog poštara" ne radi. Dešava se često. Prečesto. Nemojte zvati 4D ni u takvim slučajevima. Pomoći ne možemo.
I naravno, ako sumnjate da je bug na našoj strani, nikakav problem – dokumentirajte isto, pošaljite nam i mi ćemo bug, ako isti doista i postoji, riješiti ekspresno brzo kao što smo to radili stotinama puta do sada.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.