4D Wand Info

Br. 34, 14.09.2001.

Povratak na listu


PLAĆE

ID obrazac

Sukladno važećim zakonskim propisima napravili smo novi ID obrazac.

Samostalno osiguranje

Ujedno smo u modulu Plaće omogućili evidentiranje uplate rate životnog osiguranja koja se može iskoristiti kao porezna olakšica u iznosu koji je zakonodavac predvidio i propisao.
U padajućem izborniku Doprinosi i porezi dodana je nova tabela Samostalno osiguranje. Ona se popunjava isto kao i tabele zarada, naknada i obustava. Prilikom obračuna plaće djelatniku koji je donio potvrdu da je za mjesec obračuna uplatio samostalno životno osiguranje dodaje se još jedna stavka, tj. iznos životnog osiguranja za mjesec. Ovaj iznos povećava osnovicu osobnog odbitka, te se porezi i prirezi obračunavaju od te nove osnovice.

DIREKTNO UPISIVANJE MALOPRODAJNIH I VELEPRODAJNIH CIJENA NA PLANSKOJ KALKULACIJI

Na Planskoj kalkulaciji u padajućem meniu Akcije dodali smo u meni Upis konstanti dvije nove konstante:

Upisivanje veleprodajnih cijena
Za označeni artikal dovoljno je sada pozvati Upisivanje veleprodajne cijene i u otvoreni prozorčić upisati novu cijenu kako bi promjenili veleprodajnu cijenu tog artikla. Naravno, ako želite istu akciju primjeniti na više artikala koji će imati istu veleprodajnu cijenu, dovoljno je označiti te artikle i pozvati akciju Upisivanje veleprodajne cijene.

Upisivanje maloprodajnih cijena
Postupak promjene maloprodajne cijene za određeni artikal je istovjetan postupku navedenom u članku o promjeni veleprodajne cijene.
Prvo označite određeni artikal (ili više njih). Pozovete iz menia Akcije, Upis konstanti te odaberete Upisivanje maloprodajnih cijena. U otvoreni prozorčić upišete željenu maloprodajnu cijenu i kliknete OK. Time je akcija završena i maloprodajna cijena je promjenjena a sukladno njoj i svi ostali parametri vezani za tu stavku na kalkulaciji.

IMPORT IZ BARCODE SCANNERA (Zebex i sl.)

Zbog sve veće rasprostanjenosti mobilnih barcode scannera, a uviđajući njihovu praktičnu vrijednost kao i jednostavnost korištenja, implemetirali smo u Wand mogućnost korištenja istih u procesu inventure i procesu kreiranja otpremnice.
Sada je moguće u procesu inventure umjesto brojanja koristiti barcode scanner i stanja unjeti u inventuru kroz import datoteke.
Import se vrši kroz padajući meni Obrade i Import inventure iz TXT datoteke. Naknadno pronađenu robu možemo dodati na potpuno isti način s tim što će Wand dodati količine na već upisane stavke i ujedno dodati stavke koje nisu bile unesene.
Ostale akcije i procesi u Inventuri ostaju nepromjenjeni tako da sve izmjene , nadopune , brisanja i sl. radite na uobičajeni način.
Potpuno isti postupak primjenjujemo kod kreiranja otpremnice. Dakle, kreiramo zaglavlje otpremnice i pozovemo iz padajućeg menia Obrade, Import otpremnice iz TXT datoteke. Dobivene stavke kasnije uređujemo, mijenjamo, brišemo, kopiramo i sl. na uobičajeni način.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.