4D Wand Info

Br. 21, 07.08.2000.

Povratak na listu


IZMJENE U PLAĆAMA I KREIRANJE OBRAZACA

1. ID obrazac

Kako Vam je poznato ID obrazac je od 01.08.2000. izmjenjen. U 4D Wand smo "nacrtali" i ugradili novi oblik ID obrasca. Sada se obrazac kreira kumulativno bez obzira na poreznu upravu i na njemu je neophodno prikazati podatke o mirovinskom, zdravstvenom i doprinosu za zapošljavanje. Da bi u 4D Wandu imali ispravno prikazan novi obrazac neophodno je slijedeće.

1. Otvorite tabelu doprinosa
2. Označite doprinos i kliknite na tipku Izmjena
3. Na formi doprinosa se sada nalazi polje u kojem birate o kojem doprinosu se radi.
4. Nakon izbora vrste doprinosa pritisnite OK.
5. Ponovite gornje za sve doprinose

Na ovaj način smo omogućili programu da zna u koje polje novog ID obrasca će staviti iznose.
Novost je i polje AOP na vrstama zarada, naknada i obustava. U njega se unosi AOP šifra za popunjavanje druge strane ID obrasca. Većina korisnika ovo neće koristiti. Napomena: Za redovne vrste zarade nije potrebno definirati AOP šifre.

2. Obračun plaća

Na tabeli obračuna plaća gdje definirate plaće za jedan mjesec, izmjenili smo sličicu za obračun. Sada je to standardna zelena kvačica koja se pojavljuje svuda u programu. Napomena: Kada obračunavate plaću, ikonica se ne pretvara u crveni X nego uvijek ostaje zelena kvačica. To je u redu, jer omogućava neograničen broj poziva procesa za obračun.

3. Kreiranje obrazaca

U 4D Wand smo napravili bolju kontrolu nad preglednikom (MS Word ili MW WordViewer). Ukoliko je brzina komunikacije sa preglednikom prebrza, 4D Wand će prijaviti nemogućnost kreiranja izvještaja. Predlažemo da u Parametrima programa-Preglednik, virmani i fontovi-Preglednik opciju Vrijeme između slanja komandi pregledniku postavite najmanje na 1000. Ova opcija se ranije zvala Brzina komunikacije sa preglednikom. Ukoliko 4D Wand prijavi da je brzna komunikacije prevelika, povećavajte ovu vrijednost u koracima po 100. Nakon svake izmjene zatvorite pregednik i ponovo ga startajte sa glavnog menija tipkom Startaj preglednik.

*** Napomena:
Molimo da nas kontaktirate ukoliko želite ovu verziju programa.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.