4D Wand Info

Br. 6, 23.11.1999.

Povratak na listu


Provjera automatskog knjiženja

Provjera automatskog knjiženja je proces koji uspoređuje stara knjiženja sa novim. Do potrebe za uspoređivanjem ovakvih knjiženja može doći u slučajevima kada iz nekog razloga promjenite šablon odnosno neku od stavki šablona za knjiženje.
Provjeru automatskog knjiženja pozivate iz modula Financijsko knjigovodstvo, sa tabele stavki jednog od naloga za knjiženje. Proces se nalazi u padajućem izborniku Obrade.
Pritiskom na njega program sve stavke naloga proknjižava ponovo po novom šablonu i na ekranu se pojavljuje tabela sa starim i novim načinom knjiženja i evidentiranim razlkama po kontima i stavkama.
Gornja tabela predstavlja predhodno knjiženje stavki, a donja tabela predstavlja ponovno knjiženje stavki.
Pritiskom na tipku Prihvati novo knjiženje program će u tabelu stavki unijeti stavke novog knjiženja, a ako pritisnete tipku Prekid u tabeli stavki ostaje stari način knjiženja.

Unos ulaznih faktura

Sa glavnog izbornika jednog od robno materijalnih modula pozovite padajući izbornik Financije i birajte Knjigu ulaznih računa - Knjiga URA za primljenu robu i usluge.
Program otvara formu koja se sastoji od slijedećih polja:
Broj ulazne fakture: Polje se automatski popunjava i uvijek je prvi slijedeći broj u rastućem slijedu.
Datum: Program uvijek nudi datum unosa u računalo i po ovom datumu program vrši automatski odabir faktura za obračun poreza. Predlažemo da za sve one fakture koje ulaze u obračunski period predhodnog mjeseca, a došle su do određenog datuma narednog mjeseca, za datum unosa u računalo stavljate zadnji dan predhodnog mjeseca, a ne prihvaćate datum koji je ponudilo računalo.
Dobavljač: U ovo polje birajte dobavljača. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole program otvara listu poslovnih partnera iz koje odabirete dobavljača.
Račun dobavljača: U ovo polje upisujete broj računa od dobavljača.
Datum računa: U ovo polje upisujete datum računa dobavljača.
Dostavnica dobavljača: U ovo polje unosite broj dostavnice dobavljača ako je imate.
Valuta plaćanja: Možete upisati broj dana u kojem ste obvezni platiti račun, pa program preračunava i u slijedeće polje ispisuje datum ili možete upisati datum plaćanja pa će program upisati valutu računa.
Konto: U ovo polje upisujete konto na koje će se knjižiti iznos fakture bez poreza. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara kontni plan, pa konto možete i odabrati.
Mjesto troška: Ako je potrebno evidentirati i mjesto troška za fakturu koju trenutno unosite u polje upišite i mjesto troška.
Deviza: Ako se radi o fakturama od inozemnog dobavljača možete odabrati i devizu u kojoj je faktura.
Obračun po tečaju: Odabirom devize program automatski povlači i tečaj iz tečajne liste po kojem će se faktura preračunavati u kune po datumu unosa računa.
Devizni iznos fakture: U polje upisujete devizni iznos fakture i program po unešenom tečaju automatski preračunava iznos u kune.
Iznos prije rabata: U ovo polje upisujete iznos fakture prije rabata. Unesite iznos u ovo polje čak i ako nemate rabat.
Iznos rabata: U ovo polje upisujete iznos rabata ako je isti iskazan na fakturi. Rabat možete unijeti u iznosu ili postotku.
Iznos fakture bez poreza: U ovo polje upisujete iznos fakture bez poreza. U ovo polje se upisuje i zbroj oporezive i neoporezive osnovice ukoliko su obje iskazane na fakturi.
Predporez koji se može odbiti: U ovo polje program automatski izračunava porez koji se može odbiti, po poreznoj tarifi koja je odabrana, i na osnovu iznosa fakture bez poreza koju ste već unijeli u prethodno polje. Ukoliko imate na fakturi i neoporezivu osnovicu onda unešeni predporez, koji se automatski izračunava, neće biti točan jer ga je program izračunao na osnovu iznosa fakture bez poreza (oporeziva osnovica + neoporeziva osnovica). U polje morate unijeti ručno iznos poreza koji smijete odbiti i koji je iskazan na fakturi. Iznos osnovice za obračun poreza upisujete u za nju predviđeno polje na formi, kao i iznos neoporezive osnovice.
Predporez koji se ne može odbiti: U ovo polje upisujete iznos poreza koji ne možete odbiti i polje se ručno popunjava.
Iznos fakture sa porezom: Ovo polje se automatski ažurira unošenjem iznosa fakture bez poreza, predporeza koji se odbija, predporeza koji se ne može odbiti, osnovice za obračun poreza i neoporezive osnovice. Ovaj iznos je za vas u stvari iznos za platiti i on se mora slagati sa iznosom za platiti na fakturi.
Sredstvo plaćanja: U ovo polje možete unijeti sredstvo plaćanja. U padajućem izboniku Statistike nalazi se izvještaj Rekapitulacija dokumanata po sredstvima plaćanja, koji možete pustiti i vidjeti kako ste koje fakture plaćali.
Broj uplatnice: U ovo polje unosite broj uplatnice.
Uplaćeni iznos: U polje upisujete iznos koji je uplaćen.
Datum plaćanja: U polje se upisuje datum uplate.
Izvod: U polje možete unijeti broj izvoda.
Napomena: U polje možete upisati napomenu vezanu za fakturu.
Obračun PDV: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara listu iz koje odabirete jednu od ponuđenih opcija. Ukoliko ste odabrali R2- mora biti plaćena, nećete moći odbiti predporez sve dok račun u potpunosti ne bude plaćen.
Osnovica za obračun poreza: U ovo polje je potrebno unijeti osnovicu za obračun poreza. Program automatski prenosi iznos iz polja Iznos fakture bez poreza. Ukoliko je iznos fakture bez poreza jednak sumi oporezive i neoporezive osnovice, onda prenešeni iznos nije točan i treba unijeti samo iznos osnovice za obračun poreza.
Neoporeziva osnovica: U ovo polje unosite neoporezivu osnovicu. Iznos za koji ne možete odbiti porez, a koji ste zajedno sa oporezivim iznosom upisali u polje Iznos fakture bez poreza.

***Napomena: Zbroj iznosa oporezive i neoporezive osnovice mora biti jednak iznosu koji ste upisali u polje Iznos fakture bez poreza da bi se dokument mogao odobriti. Ukoliko taj iznos nije jednak program šalje upozorenje Iznos fakture bez poreza ne odgovara zbroju oporezive i neoporezive


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.