Referentni integritet

Održavanje logičkih veza između različitih baza naziva se integritet podataka. Pod tim pojmom se podrazumjeva npr. nemogućnost brisanja sloga partnera koji se pojavio kao nositelj nekog dokumenta; zabrana brisanja konta na kojem je izvršeno knjiženje itd. Referentni integritet je najvažniji dio definicije analize podataka.

Zaštita od prestanka napajanja

Ukoliko u toku transakcija dođe do prestanka napajanja električnom energijom, dolazi do narušavanja koegzistentnosti baza podataka i dalji rad programa je nekorektan (nemoguć).

Svaki program proizveden od strane 4th Dimension, d.o.o. je zaštićen od prestanka napajanja putem aktiviranja transakcijskih okvira. Transakcijski okvir je stanje programa u kome se prije zapisivanja bilo koje promjene podataka vrši snimanje rezervne kopije istih. Ako u toku transakcijskog okvira dođe do prestanka napajanja, podaci se uz pomoć snimljenih rezervnih kopija, restauriraju na stanje prije početka transakcije.

Prilikom rada u višekorisničkom višenitnom operacijskom sustavu kao što je Windows, nemoguće je garantirati kompletiranje svake transakcije. Razlog tome je što operacijski sustav Windows ne garantira da su podaci snimljeni na disk, čak i kada prijavi da je preuzeo zadatak snimanja podataka. Stoga je preporučljivo na računalu na kome se nalaze podaci imati instaliran uređaj za neprekidno napajanje UPS.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.