logo 4th Dimension d.o.o.

4D Wand Info

4D Wand Info je zamišljen kao jednostavan dokument od dvije stranice koji naglašava i pojašnjava najvažnije novosti i promjene koje su se dogodile, ili će se dogoditi,  u 4D Wand-u. Prvenstveno je namijenjen običnom korisniku 4D Wand-a i zbog toga je pisan na jasan i pregledan način, s posebnim pristupom kompliciranim temama, kako bi ih slikom i riječju približio korisnicima. Dinamika njegova objavljivanja ovisi prvenstveno o novostima koje smo pripremili, o zakonskim izmjenama koje smo ugradili u 4D Wand, a ponekad posluži i kao sredstvo za masovno i hitno informiranje korisnika o nečem izuzetno važnom.

Činjenice o 4D Wand Info-u:

  • U njegovoj pripremi sudjeluje veliki broj djelatnika i svaka rečenica je pažljivo odmjerena i više puta provjerena prije objave
  • Šalje se na preko 3000 mail adresa. 
  • Primatelj može biti svatko, ne nužno korisnik 4D Wand-a,  pod uvjetom da nam pošalje mail adresu na koju ga želi primati.
  • Svake godine posebno se ponavlja 4D Wand Info o inventurama i o otvaranju/prijenosu godine.
  • Njegovo širenje unutar tvrtki koje koriste 4D Wand nije ničim ograničeno ili zabranjeno.
  • Bez obzira na uloženi trud i vrijednost informacija, višestruko je potvrđeno da mu se ne posvećuje dovoljna pažnja, te da ga se ne čita u onolikoj mjeri i s onolikom pažnjom, kako bismo mi to voljeli i željeli.
  • Svi dosadašnji brojevi mogu se pronaći u modulu Upute 4D Wand-a. Pretraživanja u Uputama se često referenciraju baš na 4D Wand Info-e jer su oni velika i neprocjenjiva riznica informacija o 4D Wand-u.

NOVOSTI

Novo u programiranju (03.07.2018.)

Klikom na broj trenutne verzije 4D Wand-a, pogledajte detaljan popis novosti u 4D Wand-u...

OPŠIRNIJE


Serijski/LOT brojevi (rok trajanja) - nove funkcionalnosti

Funkcionalnost 4D Wand-a očituje se i u bogatstvu podataka koji su dostupni u datom trenutku, posebno kada se govori o evidenciji i praćenju roba i usluga. Trendovi u trgovini, unutarnja organizacija, kao i zakonske obaveze uvjetuju određenim tvrtkama striktno praćenje ...

OPŠIRNIJE


Kako poslati i primiti zakonski ispravan e-Račun?

Odvojite si par minuta i pogledajte video "Kako u 4D Wand-u poslati i primiti zakonski ispravan e-Račun".

OPŠIRNIJE


e-Računi - Integrirano slanje i zaprimanje e-računa

Elektronsko slanje i zaprimanje računa? Kreiranje primke od primljenog računa? Kako stvari izgledaju – došao je i taj dan! Zadnje 2-3 godine se puno pričalo o svemu, pa tako i o e-Računima, ali nikako da se situacija do kraja razjasni, ...

OPŠIRNIJE


4D Wand Info

Redovno informiramo korisnike 4D Wand-a o novostima i zakonskim izmjenama putem 4D Wand Info-a.

OPŠIRNIJE4th Dimension d.o.o. i Odjel za Intrastat Carinske uprave RH – uspješan test datoteka za Intrastat

Početkom svibnja, zahvaljujući izuzetnoj profesionalnosti, brzini i susretljivosti Odjela za Intrastat Carinske uprave, proveli smo intenzivno testiranje datoteka koje se iz 4D Wand-a kreiraju za Intrastat sustav. Nakon manjih ispravaka i usklađivanja, test je uspješno završen. Koristimo priliku da izvijestimo ...

OPŠIRNIJE


4D Internet katalog

Ispostavilo se da naši korisnici trebaju jednostavno rješenje za Internet poslovanje koje će pored svega biti financijski povoljno i potpuno kompatibilno s 4D Wand-om. Za više informacija pogledajte pod opširnije...

OPŠIRNIJE


© 2008-2018, 4th Dimension d.o.o.
  • Dane Duića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: (+385 1) 6312 600
  • Fax: (+385 1) 6312 610